A Pitäjän ja kylien sijainnit
yleisinformaatio Kurkijoen kartoista
A2 Kylien sijainti
Ao. ryhmässä suluissa ( ) olevat paikannimet ovat Laatokan saaria, jotka ovat tässä vain numerointitarkoituksessa, samoin 44-46 lopussa.
Kylien numeroinnissa 00= kylien yhteinen tai kyläjakoon kuulumaton.
Kurkijoen kartta, josta käyvät ilmi kylien keskipisteet.
A2-00-001-0014 (?#d002)
Kartta kylien keskipisteistä. Ilmeisesti kyse alkuaan samasta 225*300 originaalikartasta 1972, joka on (ollut?) Kurkijoki-myyntituotteena.
A2-00-m01
Alho
A2-01-001-0015
Alho
A2-01-002-0016
Alho
A2-01-003-0017
Alhonsalo
A2-01-004-0018
Aromäki
A2-02-001-0019
Aromäki
A2-02-002-0020
Aromäki, Haavikko
A2-02-003-0021
Elisenvaara, Alakylä
A2-03-001-0022
Elisenvaara, Alakylä
A2-03-002-0023
Elisenvaara, Alakylä
A2-03-003-0024
Elisenvaara
A2-03-004-0025
Elisenvaara
A2-03-005-0026
Elisenvaara
A2-03-006-0027
Haapavaara
A2-04-001-0028
Haapavaara
A2-04-002-0029
Haapavaara
A2-04-003-0030
Haavikko.
Ks. myös A2-02-003.
A2-05-001-0031
Heinäsenmaa
A2-06-001-0032
Heinäsenmaan ja
Verkkosaaren
kartta
A2-06-002-0033
Heinäsenmaan saariryhmän asema Tervun Lauvatsaareen nähden.
A2-06-003-0034
Heposaari
A2-07-001-0035
Huutomäki
A2-08-001-0036
Hämeenlahti-Levonpelto
(2x) A2-09-001-0037
Ihojärvi
A2-10-001-0038
Ihojärvi
A2-10-002-0039
Ihojärvi
A2-10-003-0040
Jokiranta
A2-11-001-0041
Kannansaari-Riekkala
A2-12-001-0042
Kilpolansaari, (Jalaja)
A2-13-001-0043
Kirkonkylä, ks. Lopotti eli__-20-___-____.
Korpisaari (Torosaari)
A2-14-001-0044
Korpisaari
A2-14-002-0045
Korpisaari
A2-14-003-0046
Korpisaari
(Vahvasensaari)
A2-14-004-0047
Kostamojärvi,
(?Kukri?)
A2-15-001-0048
Kuuppala
A2-16-001-0049
Kuuppala
A2-16-002-0050
Laikkalanlahti,
(?Mökerikkö?)
(Villa-Pekon saari)
(Villapetrinsaari)
A2-17-001-0051
Lapinlahti, Jätjärvi
A2-18-001-0052
Lapinlahti
A2-18-002-0053
Lapinlahti
A2-18-003-0054
Lepousmäki
A2-19-001-0055
Levonpelto-Hämeenlahti (2x)
A2-09-001-0037
dia kadonnut
Lopotti eli Kirkonkylä
A2-20-001
Lopotti
A2-20-002-0056
Lopotin ymp., etelään
A2-20-003-0057
Luhovaara
A2-21-001-0058
Marianvaara
A2-22-001-0059
Marianvaara
A2-22-002-0060
Marianvaara
A2-22-003-0061
Metsikko
A2-23-001-0062
Metsikko
A2-23-002-0063
Mikrilä
A2-24-001-0064
Naismeri, (?Rahma?)
A2-25-001-0065
Oksentiinmäki
A2-26-001-0066
Otsanlahti
A2-27-001-0067
Otsanlahti
A2-27-002-0068
Otsanlahti
A2-27-003-0069
Otsanlahti
A2-27-004-0070
Pohjii
A2-28-001-0071
Pohjii
A2-28-002-0072
Rahola, Sillankorva
A2-29-001-0073
Riekkala:
Torikanniemi, Riekkalanlahti.
(Tässä MV-digitoima.)
A2-30-001-0074
Riekkala:
Torikanniemi, Riekkalanlahti.
(Vieritettävä.)
(Tässä Mf-digitoima.)
A2-30-001
Pohjois-Riekkala.
(Tässä MV-digitoima.)
A2-30-002-0075
Pohjois-Riekkala.
(Vieritettävä.)
(Tässä Mf-digitoima.)
A2-30-002
Etelä-Riekkala:
(Tässä MV-digitoima.)
A2-30-003-0076
(Itä-osa Riekkalaa
ks. A2-12-001)
Etelä-Riekkala:
(Vieritettävä.)
A2-30-003
(Tässä Mf-digitoima.)
Riekkalan sijainti
(Tässä KK-digitoima.)
A2-30-004 Huom ©1
(©-tieto: ks. Riekkala-sivu)
Riekkala
kokonaisuudessaan

(Tässä KK-digitoima.)
A2-30-005 Huom ©1
(©-tieto: ks. Riekkala-sivu)
Riekkalan keskusta
Käräjämäki
(Tässä KK-digitoima.)
A2-30-006 Huom ©1
(©-tieto: ks. Riekkala-sivu)
Rummunsuo
A2-31-001-0077
Rummunsuo
A2-31-002-0078
Rummunsuo
A2-31-003-0079
Räihävaara
A2-32-001-0080
Räihävaara
A2-32-002-0081
Räihävaara
A2-32-003-0082
Räihävaara
A2-32-004-0083
Räihävaara
A2-32-005-0084
Saares
A2-33-001-0085
Savii
A2-34-001-0086


A2-34-002-0087

Saviin kylän kartta. Kylä oli Alhoon kirkonkylästä menevän maantien molemmin puolin rajoittuen etelässä Hiitolan pitäjään. Ympäristökylät olivat Alho, Särkijärvi, Sillankorva ja Rahola.
Savoja
A2-35-001-0088
Savoja
A2-35-002-0089
Sorjo
A2-36-001-0090
Sorjo
A2-36-002-0091
Soskua
A2-37-001-0092
Soskua
A2-37-002-0093
Soskuanjoki
A2-37-003-0094

A2-38-001-0095

Sillankorvan kylän kartta. Kylä sijaitsi Alho-Kirkonkylä-maantien pohjoispuolella, Savijoen pohjoispuolella ja saman joen tuntumassa. Naapurikyliä olivat Savii, Särkijärvi, Pohjii ja Rahola.
tuntematon Sillankorva (=ed.?)
A2-38-002
Särkijärvi
A2-39-001-0096
Tervu
A2-40-001-0097
Tervu, Helmelä
A2-40-002-0098
Tervu
A2-40-003-0099
Tervu, Ihojärvi
A2-40-004-0100
Tervu, saaret
A2-40-005-0101
Tervu
A2-40-006-0102
Titto,
Titon kanava
A2-41-001-0103
Titto
A2-41-002-0104
Uusikylä
A2-42-001-0105
Vätikkä,
Vätikän hiekat

A2-43-001-0106
Vätikkä
A2-43-002-0107
Vätikkä
A2-43-003-0108
dia kadonnut
Verkkosaari
A2-44-001
dia kadonnut
Villa-Pekko
A2-45-001
Laatokan ulappasaaret, Vossina, joka kuului Valamon luostarille, ja Mökerikkö, joka oli linnoitussaari.
A2-46-001-0109