B Luonto, maisemat, kyläkuvat
B4 Kylänäkymiä vieraalle luovut. jälkeen
Aarne Roihan
vuonna 1971 ottamat kuvat
Heinäntekoa Elisenvaaran Alakylällä, oik. Keskikylässä, Sikiön Pekon tilalla.
B4-03-001-0306
Lähestyttäessä Elisenvaaraa oli tien vasemmalla puolella Maria Kiiverin talo.
B4-03-002-0307
Aarne Roiha Elisenvaaran nimikilven vierellä Saavanmäellä.
B4-03-003-0308

B4-03-004-0309
Viipurin rautatien alikulkusilta Elisenvaarassa. Korkeutena on 4 metriä. Taustalla näkyy uusia Suohovin rakennuksia.

B4-03-005-0310

Entinen Kurkijoen osuuskaupan Elisenvaaran lihamyymälä on saanut vierelleen uuden venäläistyylisen kaksikerroksisen rakennuksen.

B4-03-006-0311

Suomalaisten jatkosodan aikana rakentama Elisenvaaran uusi postitalo näkyy saaneen lisärakennuksen. Kuva on otettu asemalta päin entisen Seurahuoneen suuntaan.
dia kadonnut
B4-03-007
Elisenvaaran asemarakennus näyttää olevan aitoa venäläistä tyyliä, keskellä vaakavuoraus ja alhaalla sekä ylhäällä pystyvuoraus. Taustalla ratapihaa junineen. Näyttää siltä, että entisen v. 1940 palaneen rakennuksen perustuksia olisi vielä jäljellä.
dia kadonnut
B4-03-008
Tämän venäläisten rakentaman makasiinin paikka on epäselvä. Rakennuksen nurkalla, heti rappujen kohdalla näkyy valkoinen kaksikerroksinen rakennus, joka viittaisi Elisenvaaran uuteen postitaloon.

B4-20-001-0312

Kurkijoen kirkko Opiston sillalta nähtynä. Tornin ristin poikkipuu on poissa. Kirkon ympäristön puut näyttävät huonokuntoisilta. Samoin kallion sammalet ovat kuivuneet. Pieni tunnusomainen koivu tornin kohdalta rannasta on poissa.

B4-20-002-0313

Kurkijoen kirkko nähtynä Elisenvaaran tien suunnasta. Tästä näkyy hyvin kirkkopuiston koivujen huono kunto. Tornin kellotaulut näyttävät olevan maalatut mustalla.

B4-20-003-0314

Näkymä Opiston sillalta. Siltaa on uusittu. Taustalla Säkinmäen juurella venäläisten rakentama matala rakennus. Kuvan vasemmassa reunassa venäläisten rakentama kaksikerroksinen talo paikalla, jossa 1900-luvun vaihteessa oli myös rakennus (paloi 1913).

B4-20-004-0315

Kolmen tien risteys kirkon luona. Viittojen tekstit, Elisenvaara, Käkisalmi ja Lahdenpohja, ovat muuttuneet venäjänkielisiksi. Hiitolaa ei näy lainkaan pidetyn mainitsemisen arvoisena.
dia kadonnut
B4-20-005
Palokunnan talon luota kirkolle päin. Palokunnan talo näyttää saaneen jonkinlaisen lisärakennuksen ja uuden sisäänkäynnin. Vastapäisestä Hotelli Kurjesta on sisäänkäynti kadulta poistettu. Rakennukset näyttävät olevan entisiä.
dia kadonnut
B4-20-006
Näkymä Elisenvaaraan päin. Tien oikealla puolella rakennukset ovat entisiä, mutta vasemmalla puolella nökyy uuden kaksikerroksisen talon nurkkaus. Myös vanha ränsistynyt rakennus suojeluskunnan talon kohdalta on purettu.
dia kadonnut
B4-20-007
Näkymä Postinrinteen suuntaan. Oikeassa reunassa entinen Palorannan talo, sitten kunnanlääkärin asunto ja terveyssisaren asunto. Mäen päällä näkyy postitalon kattoa. Kuvan vasemmalla puolella alhaalla Rädyn kahvila omituisesti muutettuna ja Kaupin asuintalo. Kuusiaita on saanut vapaasti kasvaa ja varjostaa nyt koko Kaupin entisen rinnepuutarhan.
Sama näkymä kuin edellinen.
B4-20-008-0316
dia kadonnut
B4-20-009
Näkymä Lopotin valtatieltä kirkolle päin. Tien oikeassa reunassa entinen Sunelan liiketalo venäläisittäin vuorattuna, seuraava entinen kunnantupa (seurakuntatalo) on saanut naapurikseen pari uutta rakennusta. Tien vasemmalla puolella on Niemisen kahvilarakennus (osa vanhaakin rakennusta) ja Kurkijoen osuuskaupan entinen myymälärakennus. Aivan kuvan vasemmassa reunassa näkyy kunnantalon uusittua aitaa.
Entisen seurakuntatalon sisäänkäynti, jonka yläpuolella on kilpi "Yhteysosasto".
B4-20-010-0317

B4-20-011-0318

Maamiesopiston aluetta joen yli. Vasemmassa reunassa meijerirakennus, seuraava karjanhoitokoulun rakennus ja alaruokala. Joen varressa omituisia matalia rakennelmia.
Maamiesopiston alueella oli navetan viereen tehty korkea multavalli. Valkoinen rakennus on meijeri. Taustalla Hiidenmäki.
B4-20-012-0319

B4-20-013-0320
Näkymä Elisenvaarasta tultaessa. Tien kohdalla Säkinmäki. Talot ovat entisiä, mutta Anni Autereen talo on saanut vierelleen uuden rakennuksen.
dia kadonnut
B4-28-001
Pohjiin kylän tienristeyksessä. Taustalla itse kylää, jonne on tullut runsaasti uusia rakennuksia.
B5 Kylänäkymiä vieraalle luovut. jälkeen
Lindströmin kuvat v. 1975
dia kadonnut
B5-20-001
Kurkijoen kirkko. Kuva on teoksesta Karjala tänään ja se on Juhani Lindströmin kuvaama, vuodelta 1975.
dia kadonnut
B5-20-002
Lopottia 1975. J. Lindströmin kuva. Oikealla entinen Onni Jälkön asuintalo. Vasemmassa reunassa näkyy tutut rakennukset, joista Niemisen vanhaa rakennusta on vieläkin jäljellä uuden rakennuksen vierellä. Kurkijoen osuuskaupan myymälärakennus on saanut vierelleen uuden rakennuksen.