B Luonto, maisemat, kyläkuvat
B6 Kylänäkymiä vieraalle luovut. jälkeen
Valokuvat vuosilta 1984-85
Lopottia v. 1984. » ....

B6-20-001-0321
» Säkinmäeltä Laikkalanlahdelle. Kuvan oikeassa alanurkassa uusia rakennuksia, joista uusi ravintola on kirkkopuistossa.

B6-20-002-0322
» Säkinmäeltä nähtynä etelään. Vasemmalla uusi koulurakennus, jonne tie menee entisen Sunelan kaupan luota.

B6-20-003-0323
» Säkinmäeltä pohjoiseen. Kuvan vasemmalla puolella lähinnä Lukkarisen talo ja kauempana Hiidenmäen rinteellä Kontulaisen talo.
Lopottia v. 1985. » ....
» Näreniemestä kirkolle päin. Kuvassa näkyy kaksikerroksinen kunnantalo.
B6-20-004-0324


B6-20-005-0325

» Kaupinmäen suuntaan. Kuvassa näkyy kirjakauppias Johan Kaupin talo (oikealla puolella) ja uudelleen rakennettu talo Rädyn kahvilarakennuksen paikalla. Kaupinmäellä ollut asuinrakennus näyttää olevan poissa.
» Entinen Kansallis-Osake-Pankin rakennus, jossa asui poliisikonstaapeli Onni Jälkö vuoteen 1931.
B6-20-006-0326

B6-20-007-0327
» Keskellä entinen osuuskaupan myymälä ja kuvan oikeassa ylänurkassa näkyy osa kirkkoa sekä uusi ravintolarakennus entisessä kirkkopuistossa.

B6-20-008-0328
» Melkein sama kohde kuin edellä. Huomaa ruokalaa osoittava liikennemerkki kuvan oikeassa ylänurkassa. Koiria näyttää nyky-Lopotissa olevan paljon.


B6-20-009-0329

Nyky-Lopottia markkinapaikelta Opistolle päin. Oikeassa ylänurkassa näkyy Linnamäki ja sen alapuolella entinen koulutilan meijeri. Kuvan vasemmassa ylänurkassa on maamiesopiston oppilasasuntola. Kirkkopuiston kiviaita näyttää olevan purettu.


B6-20-010-0330

» Kirkon eteläpuolelta opistolle päin. Kuvan keskellä on Linnamäki ja sen kohdalla uudelleen vuorattu entinen maamiesopiston päärakennus, jonka oikealla puolella on koulutilan meijeri ja vasemmalla puolella maamiesopiston entinen oppilasasuntola. Kuvassa näkyy myös hieman joen yli johtavaa siltaa.

B6-20-011-0331
» Kirkon eteläpuolelta opistolle päin. Vasemmalla entinen opiston johtajan asunto ja oikealla opiston entinen ruokala.
» Entiseltä markkinapaikalta Linnamäelle päin.
B6-20-012-0332

B6-20-013-0333

» Kirkon eteläpuolelta opistolle päin. Kuvan vasemmassa reunassa entinen opiston ruokala, keskellä oppilasasuntola ja oikealla entinen opiston päärakennus. Taustalla näkyy Linnamäki.

B6-20-014-0334

» Oikealla entinen Säästöpankin talo, josta vasemmalle, entinen Sunelan liiketalo (myöh. Keski-Karjalan osuusliike) ja entinen kunnantupa.


B6-20-015-0335

» Näkymä Niemisen kahvilan luota itään. Onko Niemisen kahvilarakennus purettu? Kuvan keskellä on entinen Säästöpankin rakennus. Siellä näkyy myös entinen kunnanlääkärin asuintalo ja uusittu Palorannan liiketalo. Entinen maalaisliiton talo näyttää olevan poissa ja tilalla uusi rakennus.

B6-20-016-0336

» Kuvassa lähinnä entinen Sunelan liiketalo, sitten siniseksi maalattu entinen kunnantupa ja sen jälkeen uusia rakennuksia. Koira näkyy tässäkin kuvassa.


B6-20-017-0337

» Kuvassa keskellä entinen kunnanlääkärin asuintalo nähtynä Laikkalanlahden rannalta. Vasemmalla näkyy uusittu Palorannan kauppa sekä oikealle mentäessä terveyssisaren asunto ja postitalo. Vasemmalla näkyvä torni lienee entisen ortodoksisen kirkon lähellä.
» Paikallisia ihmisiä entisen kunnantuvan rapuilla.
B6-20-018-0338


B6-20-019-0339

» Kirkon eteläpuolelta opistolle päin. Linnamäki on aivan kuvan vasemmassa reunassa. Sitten oikealle on entinen koulutilan meijeri ja muita koulutilan rakennuksia. Sipilänmäki taustalla kuvan keskellä ja kaukaisuudessa Pohjiin kylän mäkiä.
» Täysin uusi rakennus.
B6-20-020-0340

B6-20-021-0341

» Hiidenmäen rinteen taloja, oikealta Eetu Hiltunen, Veikkolainen, Kontulainen, Erikäinen ja Hurme, jonka rakennuksen paikalla on pienempi rakennus.

B6-20-022-0342

» Entisen suojeluskunnantalon läheltä Opistolle päin. Kuvassa näkyvät vasemmalla maamiesopiston johtajan asunto ja siitä oikealle opiston ruokala ja oppilasasuntola. Kuvan keskellä memee maantie Hiitolaan.

B6-20-023-0343

» Näkymä postin luota kirkolle päin. Kaupin kuusiaita oikealla on saanut vapaasti kasvaa. Tien vasemmalla puolella ovat kaikki entiset rakennukset paikallaan.
» Melkein samasta paikasta kuin edellinen kuva.
B6-20-024-0344

B6-20-025-0345
» Lopotin entisen kansakoulun paikalle on rakennettu uusi koulutalo. Entinen kuusiaita on hävitetty. Taustalla Mammalanmäki.

B6-20-026-0346

» Näkymä Lopotin pääkadulta kirkolle päin. Hotelli Kurki kuvan vasemmassa reunassa näyttää saaneen uuden ilmeen. Korjauksia on tehty myös oikealla näkyvään palokunnan taloon.
» Elisenvaaran tieltä Sipilänmäelle päin. Uutta on tässäkin näkymässä.
B6-20-027-0347

B6-20-028-0348
» Näkymä kirkon luota Elisenvaaraan päin. Entiset rakennukset ovat paikoillaan. Juvosen rakennusta on joko korjattu tai uusittu kokonaan.


B6-20-029-0349

» Apteekin luota meijerille päin. Meijeriä on monin tavoin uusittu. Entisen autotallin päälle on rakennettu huonetilaa. Pieni rakennus on tullut Pihlajankallion alapuolelle. Sahan puolelle on tullut monia uusia rakennuksia. Alakerran ikkunoita on vähennetty.
» Hotelli Kurjen luota ns. Karjaportin kadulle.
B6-20-030-0350

B6-20-031-0351

» Näkymä entisen suojeluskunnan talon läheltä opistolle päin. Kuvan vasemmassa reunassa uusi rakennus. Kuvan keskellä näkyy koulutilan entinen meijeri ja vähän Linnamäkeä.
» Hiidenmäen rinteellä entinen Lismakarin asuintalo.
B6-20-032-0352
» Palokunnan talo on saanut lisärakennuksen.
B6-20-033-0353

B6-20-034-0354

» Entinen apteekin rakennus nähtynä vanhan kansakoulun suunnalta. Kuusiaita on hävitetty, vain joitakin kuusia on jäljellä. Taustalla on Himohirsi.
Nykyinen kurkijokelainen, lettipäätyttö Säkinmäen rinteellä. Taustalla kirkko. V. 1987?
B6-20-035-0355
Kurkijokea v. 1985. » ....


B6-27-001-0356

» Otsanlahtea. Näkymä Ohtojan läheltä Revonmäelle. Pellot molemmin puolin tietä näyttävät olevan viljelemättä ja kasvavat pajukkoa. Kuvan keskellä taustalla näkyy Suurimäki ja sen edustalla Revonmäen ulkorakennuksia. Vasemmalla näkyy entinen koivukuja, joka meni Arokallion mäelle.
» Otsanlahden Toivo Taskisen talo näkyy taustalla.
B6-27-002-0357
» Tunnistamaton talo, ehkä Otsanlahdelta.
B6-27-003-0358
» Ehkä sama talo kuin edellä.
B6-27-004-0359
» Ehkä sama talo kuin edellä.
B6-27-005-0360
» Tunnistamaton paikka, ehkä Otsanlahtea.
B6-27-006-0361
Nykyistä Otsanlahtea. Pekka Valkeapään talo. V. 1987. +
B6-27-007-0362


B6-27-008-0363

Nykyistä Otsanlahtea. Kuva on Ohtolan tienristeyksestä. Oikealla oli suntio Heikki Tirrin omistama talo, jossa toimi alakansakoulu. Talo paloi sotatoimien yhteydessä 1941. Kuvan oikeassa ylänurkassa oli kappalaisen pappila, joka myös paloi sotatoimissa. Oikeassa laidassa oleva maantie vie Sortavalaan. V. 1987.
B7 Kylänäkymiä naapuripitäjistä
Akkaharjun asema.
B7-61-001-0364

B7-61-002-0365
Akkaharjun asema sijaitsi Lumivaaran pitäjän Kostamojärven kylässä. Kyseinen kylä oli Kurkijoen pitäjän rajojen sisällä.


B7-62-001-0366

Hiitolan kirkko oli rakennettu v. 1795. Se oli Kurkijoen rovastikunnan vanhin kirkko. Kirkossa oli erillinen kellotapuli ja penkkejä yhteensä 465 metriä, josta alhaalla 410 metriä ja lehterillä 55 metriä. Urut olivat Zinell Wurtenbergin suunnittelemat v. 1908. Kirkossa oli Kurkijoen kirkon tapaan kaminalämmitys.
Simpeleen kirkko, jonka on suunnitellut Kurkijoen kirkkoherra rovasti Gust. Arokallion tytär arkkitehti Elsa Arokallio-Väänänen.
B7-63-001-0367
Parikkalan kirkko.
B7-64-001-0368
Parikkalan kirkon erillinen kellotapuli.
B7-64-002-0369
Jaakkiman kirkko.
B7-65-001-0370

B7-65-002-0371

Jaakkiman kirkko rakennettiin tiilestä vuosina 1845-50 C.L. Engelin piirustusten mukaan. Vanha kirkko oli rakennettu puusta v. 1754. Se purettiin v. 1850. Uuden kirkon alttaritaulu esitti Kristusta Getsemanessa. Sen oli maalannut E.J.Löfgren. Jaakkiman kirkko tuhoutui pahoin Jaakkiman valtauksessa v. 1941.
Lumivaaran kirkko rakennettiin Ilmari Launiksen piirustusten mukaan. Kirkko vihittiin 7.7.1935.
B7-66-001-0372
Lahdenpohjan satamaa ilmakuvassa.
B7-67-001-0373