L Liikenne
L2 Rautatieliikenne
Laatokan Karjalan rautateiden kartta.
L2-00-001-1555
Alhon asema
Alhon asemarakennus.
L2-01-001-1556 (d145)
Alhon asema ennen sotia. Edessä oikealla Anni Kemppinen tyttärensä Railin kanssa saattamassa vieraitaan junalle.
L2-01-002-1557

L2-01-003-1558
Alhon asemarakennus paloi v. 1941 valtauksen yhtey-dessä. Kuvassa jatkosodan aikana rakennettu uusi asemarakennus. (L1008)
 EI NÄYTTÖKUVAA Asemapäällikkö Jonne Talvenheimo Alholta.
L2-01-004-1559
Alho, Alhon asema + henkilökuntaa.
K. vv. 1930-39
(L2-01-005)
(ja153)
Elisenvaaran neljän radan risteysasema
Elisenvaaran ensimmäinen asemarakennus.
L2-03-001-1560 (L0723)
Elisenvaaran toinen asemarakennus ratapihan puolelta.
L2-03-002-1561 (L0724)
Elisenvaaran asemarakennus v. 1913 etelästä päin nähtynä.
L2-03-003-1562 (L0726)
Elisenvaaran asemarakennus, ilmeisesti 1920-luvulla.
L2-03-004-1563 (L0725)
Elisenvaaran asemarakennus 1920-luvulla pohjoisesta päin.
L2-03-005-1564 (L0729)
Elisenvaaran asemarakennus, kuva näyttää olevan 1930-luvulta, alkupuolelta. (L0942)
L2-03-006-1565 (d136)
epäselvä kuva
L2-03-007-1566
Elisenvaaran asema 1930-luvulla, kuva otettu ilmeisesti ennen Lappeenrannan radan valmistumista, mikä tapahtui v. 1937.
dia kadonnut
L2-03-008
Elisenvaaran asemarakennus ratapihan yli lännestä päin nähtynä. Vasemmalla lehtikioski, oikealla virka-asunto. Asemarakennuksen vasemmassa päädyssä oli asemaravintola, keskellä odotussali ja lipunmyynti ja oikealla matkatavara.
 EI NÄYTTÖKUVAA Elisenvaaran asemalle asennettiin yleisöä varten kuvan esittämä opastinlaite, muistaman mukaan Lappeenrannan radan valmistuttua v. 1937.
L2-03-009-1567 (d141)

L2-03-010-1568
(L0733)

Elisenvaaran aseman edessä ollut junien aikatauluosoitin. Juna Viipuriin lähti klo 20.02, Sortavalaan klo 20.21 ja Savonlinnaan klo 20.23. Näiden iltajunien aikana oli asemalla paljon ihmisiä, sillä asema oli muodostunut eräänlaiseksi kohtauspai-kaksi, jossa tavattiin tuttuja.

L2-03-011-1569
Elisenvaaran asemarakennus ratapihan puolelta rakennuspiirustusten mukaan. Kuvassa rakennuksen pohjoisosa, asemaravintolan sisäänkäynti.

L2-03-012-1570
Elisenvaaran asemarakennuksen sisäänkäynti ratapihan puolelta rakennuspiirustusten mukaan.

L2-03-013-1571
Elisenvaaran asemarakennus ratapihan puolelta rakennuspiirustusten mukaan. Kuvassa rakennuksen eteläosa.

L2-03-014-1572
Elisenvaaran asemarakennus pihan puolelta rakennuspiirustusten mukaan. Kuvassa rakennuksen eteläosa.
Elisenvaaran asemarakennuksen pääsisäänkäynti pihan puolelta.
L2-03-015-1573
Elisenvaaran asemarakennusta pihan puolelta.
L2-03-016-1574
Elisenvaaran asemarakennusta ratapihan puolelta.
L2-03-017-1575

L2-03-018-1576
Elisenvaaran asemarakennusta pihan puolelta. Kuvassa asemaravintolan osa eli rakennuksen pohjoisosa.
Elisenvaaran asemarakennusta, asemaravintolan pääty eli rakennuksen pohjoispääty.
L2-03-019-1577

L2-03-020-1578
Elisenvaaran asemarakennuksen pohjapiirrosta, asemaravintolan puoleinen osa.
Elisenvaaran asemarakennuksen pohjapiirrosta rakennuksen keskeltä.
L2-03-021-1579
tuntematon
L2-03-___
Jatkosodan aikana rakennettu Elisenvaaran asemarakennus, joka sijaitsi entisen asemarakennuksen vieressä olleen virkailijain asuinrakennuksen paikalla.
Elisenvaaran asemarakennuksen pohjapiirrosta rakennuksen eteläosasta.
L2-03-022-1580

L2-03-023-1581
(L0717) (R164)
Elisenvaaran aseman rata-pihan alitse kulki maantie Huutomäen kylään. Tämän alikulkutien koululaiset ristivät "Pusutunneliksi". Tunnelin alla virtasi Kotavaaranjoki.

L2-03-024-1582
Ratapihaa jouduttiin laajentamaan Lappeenrannan radan vuoksi. Kuvassa jatketaan ns. Pusutunnelia, jota pitkin johti maantie Huutomäelle.
Elisenvaaran ratapihaa Viipurin suuntaan.
L2-03-025-1583 (L0715)
(d139) (R049) (Y065)
Elisenvaaran ratapihaa Sortavalan suuntaan.
L2-03-026-1584 (L0720)
(d138) (R049)
Kuvassa rakennetaan uutta Lappeenrannan rautatien siltaa Parikkalaan menevän tien yli. (L0716) (Y066)
L2-03-027-1585 (d142)
 EI NÄYTTÖKUVAA Elisenvaaran uuden veturitallin edustalla ennen sotia.
L2-03-028-1586
(L0938)(L0718)
Elisenvaaran päivystysveturi n:o 530.
L2-03-029-1587
 EI NÄYTTÖKUVAA
L2-03-030-1588
Elisenvaaran rautatiehenkilökuntaa. Vasemmalta junamies Viljo Jakonen, tuntematon, konduktööri Juho Tillonen, junamies Matti Kylliäinen ja Heikki Kesseli.

L2-03-031-1589
Antero Komosen vapaalippu, jolla hän matkusti hoitamaan Elisenvaaran aseman uudelleen kehittyvää liikennettä v. 1941.
   L2-03-032-1590 (L1009)
Jatkosodan aikuinen Elisenvaaran asema. Tämä rakennettiin samalle kivijalalle, jossa ennen Talvisotaa asuivat ratamestari Noroma (Nyberg) ja ylikonduktöörit Pipatti ja Rämänen. Kuvassa näkyvässä päädyssä oli melko tilava odotussali. Sen jälkeen näkyy kuvassa asemakonttorin ja matkatavaran ikkunat. Rakennuksen toisella (maantien) puolella oli postin tila ja asemapäällikön sekä komennusesimiehen huoneet. Asemaravintolalle oli varattu toinen pääty kokonaan. Kuva lienee vuodelta 1943 tai varhaiskesältä 1944. Etualalla olen tuntevinani Jouko Poutasen vasemmalla, oikeanpuoleista en tunne. (Antero Komosen kokoelmista.)

L2-03-033-1591
Pellisen Mauri-poika Elisenvaaran rautatieläisten kasarmien pihalla. Taustalla näkyvä asuinkasarmi näkyy tässä "pihan puolelta".
 EI NÄYTTÖKUVAA
L2-03-034-1592
Tämä neitonen (Ebba Holm?)(Sylvi Sainio?) seisoo Elisenvaaran pikatavara-aseman laiturilla. Poikien kohdalla tavaralaituri laskeutuu rautatien tasoon ja oikealle mentäessä tultiin noin 150 metrin päässä olevalle asemarakennukselle. Tämä pikatavara-asemaksi sanottu laituri ja makasiini raiteineen sijaitsi radan itäpuolella varikon toimiston lähellä.
 EI NÄYTTÖKUVAA
L2-03-035-1593
Sylvi Sainio Elisenvaaran toisen asemarakennuksen luona. Uusi ja viimeinen asemarakennus, joka paloi talvisodassa oli käytävän päässä, noin 100 metrin päässä.
 EI NÄYTTÖKUVAA
L2-03-036-1594
Sylvi Sainio Elisenvaaran tiellä. Tätä tietä päästiin asemalle. Vasemmalla puolen kuvaa näkyy ratapihan eteläosa, josta raiteet erosivat Viipuriin ja Lappeenrantaan. Oikealla puolella puiden kohdalla on "Tervaportti", josta suora yhdystie vei tavara-asemalle.

L2-03-037-1595
Ojajärven junaonnettomuus vuonna 1929 herätti suurta huomiota järveen suistuvine vaunuineen. Myös Elisenvaarasta hälytettiin korjausmiehistöä selvittämään rataa ja nostamaan kalustoa takaisin radalle.
Elisenvaaran rautatiealueen kartta, eteläosa.
L2-03-038-1596
Elisenvaaran rautatiealueen kartta, pohjoisosa.
L2-03-039-1597
 EI NÄYTTÖKUVAA Elisenvaaran rautatieläisiä veturitallin luona. Veturissa kuljettajana Klaes Hämäläinen.
L2-03-040-1598
epäselvä kuva
L2-03-041-1599
Veturi lähdössä Sortavalaan, taustalla linjamiehistön lepohuone.

L2-03-042-1600
Elisenvaaran asemarakennus ensimmäisen maailmansodan aikoihin. Rakennuksen päädyssä on myös aseman nimi venäjäksi.

L2-03-043-1601
Elisenvaaran asemarakennus ratapihan puolelta v. 1938.
Valok. Taisto Hannus.
epäselvä kuva
L2-03-044-1602
Elisenvaaran asemalta vähän ennen viimeistä lähtöä syksyllä 1944.
Ratatyöryhmä ajalta, jolloin koneita ei käytetty.
L2-03-045-1603
 EI NÄYTTÖKUVAA Onnettomuuksia sattui rauhan aikanakin Elisenvaaran ratapihalla.
Valok. Ahokas.
L2-03-046-1604
Sama Elisenvaaran onnettomuus toiselta suunnalta.
L2-03-047-1605 (d143)
Elisenvaaran ratapihalle asennettiin kaksi valonheitintornia 1930-luvun lopussa. (d140)
(?=)(L2-03-048-1606)
(?=)(L2-03-049-1607)
epäselvä kuva
L2-03-048-1606
(?d140?)
Valonheitintorni nousemassa ratapihan eteläpäähän.
Valok. P. Scherman.
epäselvä kuva
L2-03-049-1607
(?d140?)
Valonheitintorni pystytetään ratapihan pohjoispäähän.
Valok. P. Scherman.
Marjanmyyjiä Elisenvaaran asemalla 19.8.1938. Kuvan on ottanut saksalainen matkailija. (U170)
L2-03-050-1608 (L0713)
Elisenvaaran asemalla kesällä 1939.
L2-03-051-1609
(L0940) (L0731)
epäselvä kuva
L2-03-052-1610
Elisenvaaran ratapihan alitse kulkenutta "Pusutunnelia" jatkettiin ratapihan leventämisen myötä. Kuvassa sen laajentamista ratapihan länsipuolella.
 EI NÄYTTÖKUVAA Jouluna 1939 Elisenvaaran asemalla.
Valok. V. Lampinen.
L2-03-053-1611
Valonheittäjätorni kohoaa Elisenvaaran ratapihan eteläpäähän ja katsojia riitti.
Valok. P. Scherman.
L2-03-054-1612
 EI NÄYTTÖKUVAA Elisenvaaran asemamiesyhdistyksen kokousväkeä Vaasan kesämaassa 21.-22.7.1941.
L2-03-055-1613

L2-03-056-1614
Elisenvaaran ratapihaa talvisodan loppuvaiheessa. Ratapihalla rikkonaisia vaunuja. Ehjän talon takana aseman rauniot.
Elisenvaaran asemarakennus 1990.
L2-03-057-1615
Elisenvaaran asemarakennus pohjoissuunnasta katsottuna. (L0728)
L2-03-058 (d137) (Y067)
Elisenvaara. Asema-rakennus laajennettuna, 1900-luvun alku.
L2-03-059 (L0727)

L2-03-060
(L0730)

Elisenvaara. Asemalla tuttuja tapaamassa. (R048): Elisenvaaran asemanseudun kyläkuvaan kuului kiinteästi rautatie. Rautatieasemalla oli vilkasta junien lähtö- ja tuloaikoina. Usein tultiin asemalle "katsomaan junia" tai tapaamaan tuttuja.
Elisenvaara. Asemalla postinhoitaja ja rautatie-kirjakaupan myyjä, 1928.
L2-03-061 (L0732)
 EI NÄYTTÖKUVAA Elisenvaara. "Pusutunneli" rakenteilla. L2-03-062
(L0937) Kuv P. Selverman? po Scherman?
Haapavaaran pysäkki
 EI NÄYTTÖKUVAA Haapavaaran pysäkille rakennettu pysäkinhoitajan asunto.
L2-04-001-1616 (d146)
epäselvä kuva
L2-04-002-1617
Lappeenrannan radan louhintatöitä Haapavaaran kylässä.
Sorjon asema
Sorjon rautatieasema.
L2-36-001-1618
Sorjon aseman aluetta.
L2-36-002-1619 (d144)