M Koulut: M3 Maatalouden koulut
Elisenvaaran maatalouskoulut

M3-03-001-dkad

(d199)

Elisenvaarassa Suohovilla alkoi toimia v. 1897 alempi maanviljelyskoulu maanvijelysneuvos Evald Relanderin johdolla. V. 1923 samoissa tiloissa alkoi toimia uusi Maanviljelyskoulu. Kuvassa oikealla koulun päärakennus, vasemmalla näkyy ruokala.
: M3-03-002-2090 (d200)
Suohovin maanviljelyskoulun aluetta v. 1929. Vasemmalla johtajan asunto ja sen edessä sen talousrakennus. Valkonurkkainen rakennus oli ruokala ja sen takana häämöttää työnjohtajan asunto. Keskellä oleva valkinurkkainen rakennus on oppilasasuntola. Valkonurkkaisten rakennusten välissä on kalustovaja. Oppilasasuntolasta oikealle näkyy navetta. Pieni ikkunallinen rakennus oli vanha meijeri, joka purettiin v. 1932. Oikealla on lisäksi puimala (tumma) ja kuivuri (korkea) sekä äärimmäisenä oikealla kalustovaja.

M3-03-003-2091
(L0806)
Suohovin koulutilan aluetta Elisenvaarassa rautatie-aseman suunnasta katsottuna. Keskellä näkyy maan-viljelyskoulun rakennus ja koulun johtajan asunto.
Elisenvaaran maanviljelyskoulun johtajan asuinrakennus.
M3-03-004-2092 (d201)
Elisenvaarassa sijainnut Itä-Karjalan tietopuolinen karjanhoitokoulu.
M3-03-005-2093

M3-03-006-dkad
Elisenvaaran Suohovin karjanhoitokoulu. Rakennus paloi jatkosodan aikana. (d203)
epäselvä kuva
M3-03-007-2094
Sitarsuo Elisenvaaran koulutilalla. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy Suohovin maanviljelyskoulun rakennuksia.
Suohovia Kenraalisuolta nähtynä.
M3-03-008-2095
yksit. ryhmäkuva
M3-03-009-2096
Suohovilla sijainneen karjanhoitokoulun oppilaita.
yksit. ryhmäkuva   M3-03-010-2097
Elisenvaaran maanviljelyskoulun oppilaita ja henkilökuntaa. Edessä istumassa vasemmalta maanviljelijä Aarne Huhtaniemen rouva, maanviljelijä Aarne Huhtaniemi, karjakko Siiri Hytönen, agronomi Oskar Ehrnrooth, kirjanpitäjä Eeva Kiiski, ruokalan emäntä Hilja Tikkanen, agronomi Eino Airaksinen, agronomi Paavo Terho, metsätyönjohtaja Emil Tulonen. Vasemmalla seisoo seppä Antti Koho (lierihattu päässä) ja oikealla työnjohtaja Harri Laurén (pussihousuissa).
Suohovin kenttä sijaitsi koulun alueella. Oikealla kalusto- ja puuvaja, keskellä ruokala ja vasemmalla oppilasasuntola.
M3-03-011-2098 (d202)
Elisenvaaran maanviljelys-koulun päärakennus, joka samalla oli johtajan asunto.
M3-03-012-2099
(L0094) (L0808)

M3-03-013-2100
(L0090)
Elisenvaaran koulutilan ja maanviljelyskoulun aluetta. Vasemmalla koulurakennus, keskellä oppilasruokala ja oikealla oppilasasuntola. Aivan oikeassa reunassa näkyy koulutilan navetta.

M3-03-014-2101
Elisenvaaran maanviljelys-koulun aluetta. Vasemmalla oppilasruokala ja kaksi-kerroksinen oppilasasuntola, oikealla koulutilan talous-rakennuksia. (L0092)
Tien tekoa Elisenvaaran koulutilan alueella. Vasem-malla maanviljelyskoulun oppilasasuntola.
M3-03-015-2102 (L0101)
 EI NÄYTTÖKUVAA
M3-03-016-2103
(L0098)(L0880)
Elisenvaaran maanviljelys-koulun vanhempi vuosikurssi v. 1933. Eturivissä istumassa keskellä agronomi Oskar Ehrnrooth ja takana seiso-massa agronomi P. Terho.

M3-03-017-2104
(L0099)
Elisenvaaran maanviljelys-koulun oppilaita. Edessä toisena vasemmalta agronomi Oskar Ehrnrooth. Tässä luokkahuoneessa Elisenvaaran yhteiskoulu työskenteli syyskuussa 1927.
Agronomi Paavo Terho Suohovin maanviljelys-koulun pihapiirissä.
M3-03-018-2105 (L0879)
epäselvä kuva
M3-03-019-2106
(L0884)
Kesäjuhlat Elisenvaaran maanviljelyskoulun mäellä Suohovilla.
epäselvä kuva
M3-03-020-2107
Polttopuita tehdään Elisen-vaaran koulutilalla. (L0096)
Elisenvaaran koulutilan aluetta.
M3-03-021-2108 (L0097)
yksit. ryhmäkuva
M3-03-022-2109
(L0100)
Elisenvaaran maanviljelys-koulun viimeinen kurssi. Edessä kolmas oikealta koulun johtaja agronomi Eino Airaksinen ja neljäs agronomi Oskar Ehrnrooth.
Elisenvaaran käytännöllis-tietopuolisen karjanhoito-koulun rakennus Suohovilla.
M3-03-023-2110 (L0102)

M3-03-024-2111
(L0875)
Itä-Karjalan käytännöllis-tietopuolinen karjanhoito-koulun oppilaita Suohovilla Elisenvaarassa. Takana keskellä seisoo koulun johtaja Matilda Frilund ja agronomi Kaarlo Ilvonen.
Aaro Palonen (vas.) huone-toverinsa kanssa Suohovin maanviljelyskoulun asuntolassa.
M3-03-025-2112
Elisenvaaran koulutilan väkeä ja oppilaita mutahaudalla.
M3-03-026-2113
Suohovin ensimmäinen traktori Elisenvaaran koulutilan pellolla.
M3-03-027-2114
Elisenvaaran koulutilalla. Seppä Antti Koho istuu traktorin kyydissä.
M3-03-028-2115
Elisenvaaran karjanhoitokoulun oppilaita lypsyllä.
M3-03-029-2116
Vanha postikortti, jolla Suohovin maamieskoulun oppilaat ja opettajat tervehtivät tuttaviaan.
M3-03-030-2117
Kasvihuonetta rakennetaan Elisenvaaran Suohoville.
M3-03-031-2118
 EI NÄYTTÖKUVAA
M3-03-032-2119
Elisenvaaran Suohovin maan-viljelyskoulun päättäneitä. Edessä istumassa koulun opettajia ja johtokunnan jäseniä. Vasemmalta Aarne Rantala, Heikki Kiiski (Metsolan Heikki), Sikstus Oksa, agronomi Oskar Ehrnrooth, agronomi Eino Airaksinen (koulun johtaja) ja agronomi Kaarlo Ilvonen.
 EI NÄYTTÖKUVAA Elisenvaara. Koulutilan metsänvartija Emil Tulonen vaimoineen.
M3-03-033
(L0089)
Elisenvaara. Tietopuolinen karjanhoitokoulu Elisenvaarassa, 1930.
M3-03-034 (L0188)
Elisenvaara. Maanviljelyskoulu. Postikortti.
M3-03-035 (L0225)
 EI NÄYTTÖKUVAA
M3-03-036
Elisenvaara. Ylemmän maanviljelyskoulun oppilaita, keskellä keppi kädessä Oskari Heinonen. (L0364)
vrt. M3-20-058-2175
Elisenvaara. Maanviljelyskoulun peltoa.
M3-03-037 (L0882)
 EI NÄYTTÖKUVAA
M3-03-038
Tässä (L0686).
(#L0684)(#L0685)
Elisenvaara. Talvisodan pommituksissa tuhoutunut maanviljelyskoulun rakennus, 1939-1940. Rakennuksen toisessa päässä oli koulun veistoluokka ja toisessa päässä veistonohjaajan koti.