P Kurkijoki sodan jaloissa
P3 Jatkosota, Elisenvaara

P3-03-001-2592
(d326)
Elisenvaaran asemanseutu vallattiin elokuun 9. päivänä 1941. Kuvassa raunioitunutta rautatieläisten asuinkasarmien aluetta.

P3-03-002-2593
Lottien siivousryhmä Elisenvaarassa. Taustalla Simolanmäen iv-torni ja Pekka Kiiskin talon rauniot. (d334) (L1070) (S247)

P3-03-003-2594
Ensimmäisiä tulijoita takaisin vallattuun kotipitäjään. Läpi raunioituneen Elisenvaaran tehtiin jalkapatikassa matkaa rannikkokyliin. Kuvassa tulijat Arppen talon kohdalla. (d335)

P3-03-004-2595
Elisenvaaraan tulivat ensimmäiset rautatieläiset 19.8.1941. Kuvassa ensimmäisiä rautatieläisiä Kamarahkon puoleisessa päässä ratapihaa. (d338)
Vanha veturitalli osittain jatkosodan tuhoamana.
P3-03-005-2596

P3-03-006-2597
Elisenvaaran uusi, ratapihan pohjoispäässä ollut veturitalli valtauksen jälkeen 1941 syksyllä. (d329) (L1018) (R298)
Raunioitunutta Elisenvaaran asemanseutua Kansallispankin luona.
P3-03-007-2598
Peltolan kahvilan rauniot.
P3-03-008-2599
(d328) (L0995) (S191)
Elisenvaaran ratapihaa val-tauksen jälkeen. Kaikki kiskotukset oli perusteelli-sesti tuhottu. (S189)(d327)
P3-03-009-dkad (L0997)

P3-03-010-2600
(d331) (S283)
Suohovin maanviljelyskoulun pihalla olivat venäläiset tuhonneet ylimääräisen rakennuksen, jonka rauniot näkyvät etualalla. Kaikki muutkin rakennukset oli tuhottu. (L0489)(L1077)
Sodan tuhoja, raunioita Elisenvaarassa.
P3-03-011-2601 (L1045)
Räjäytetty Lappeenrannan radan silta.
P3-03-012-2602 (d330)
(L1013) (R300) (S231)

P3-03-013-2603
(d337) (L0504)
Viipurin rata on saatu kuntoon. Väliaikainen puusilta on rakennettu tuhotun alikäytävän kohdalle. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy palaneen osuuskaupan lihamyymälän rauniot.

P3-03-014-2604
(raj.)(L0607)
Elisenvaaran asemanseutua jatkosodan aikana. Vas. osuuskaupan uuden rakennuksen nurkka. Oik. uusitut rautatien alikulkusillat. Lindroosin talo ei ole palanut tai on tässä jo rakennettu uudelleen.


P3-03-015-2605

Venäläiset räjäyttivät "Pusutunnelin" eli ratapihan alitse kulkeneen alikulkutunnelin. Kotavaaranjoki täyttyi räjähdyksen jätteistä. Kun joen virtaus pieneni, muodostui tulvajärvi kesällä 1942. Se ulottui Suohovin pelloille saakka ja elisenvaaralaiset saivat käyttää venettä.
Kuvassa tätä tulvajärveä ratapihan länsipuolella, jossa Kotavaaranjoki on tulvinut yli äyräittensä.
P3-03-016-2606

P3-03-017-2607
(R299) (S269)
Räjäytetty Pusutunneli oli täyttänyt Kotavaaranjoen, joka tulvi keväällä 1942. Kuvassa aseman takaista seutua Huutomäen tien varrella. (d344) (L1016)
epäselvä kuva
P3-03-018-2608
Suohovin pelloilla voitiin soutaa veneillä keväällä 1942.
Venäläisten rakentamaa perustusta Elisenvaaran entisen asemarakennuksen paikalla.
P3-03-019-2609 (L1132)


P3-03-020-2610
(L1074) (S268)
(d339)

Elisenvaaran asemarakennus rakennettiin uudelleen jatkosodan aikana. Kuvassa istumassa aseman henkilö-kuntaa uuden asemaraken-nuksen edessä. Istumassa vasemmalta Irja Roiha, Aune Veijalainen ja Evert Turunen. Seisomassa vasemmalta Paavo J. Laitinen, Tatu Keinänen ja Kalle Hakala.

P3-03-021-2611
(L0621) (R312)
(d340)

Elisenvaran asemanseutua jatkosodan aikana aseman iv-tornista nähtynä. Etualalla rakennetaan rautatie-läisten asuintaloja. Taustalla näkyy Suohovin Ryssänmäki ja osittain korjattuja maanviljelyskoulun rakennuksia.

P3-03-022-2612
Tuhoutunutta Elisenvaaraa talvella 1944 nähtynä aseman iv-tornista Sortavalan suuntaan. Kuvassa näkyy uusi postitalo. (d342)
(L0620) (R312)

P3-03-023-2613
(d343) (L0619)
Samasta iv-tornista otettu kuva hieman enemmän ratapihan suuntaan. Kuvassa näkyy tuhottu Pusutunneli ja aivan kuvan vas. reunassa entisen asemarakennuksen paikka. Kuv Lasse Pessi.
Suohovin navettaa rakennetaan uudestaan.
P3-03-024-2614 (d347)
Jatkosodan aikana asuttiin Elisenvaarassa tälläisissä väliaikaisissa pahviraken-nuksissa. Ed. Pekka Lehtonen. (R311)
P3-03-025-2615 (L0616)
epäselvä kuva : P3-03-026-2616 (L1099)
Kauppias Emil Hanhineva maatöissä tontillaan Elisenvaarassa kesällä 1943. Rakennus oli palanut. Iso pommikuoppa näkyy kuvan oik. reunassa.
Jatkosodan aikaista parakkiasumista Elisenvaa-rassa. Kallioniemen perhe.
P3-03-027-2717
: P3-03-028-2618
Elisenvaaran asemanseudulle perustettiin Elisenvaaran Jälleerakennusyhdistys 19.4.1942. Sen puheenjohtajana toimi Pekka Kiiski (Herra Pekka) ja sihteerinä Sulo Valkeapää. Jo aikaisemmin, nimittäin 29.8.1941 komennettiin rakennusmestari Viktor Mäkelä toimimaan kaikkien rakennus- ja korjaustöiden johtajana Elisenvaaran kylässä ja asemanseudulla. Kuvassa rakennuslautakunta tutustumassa Elisenvaaran asemanseudun tilanteeseen.
 EI NÄYTTÖKUVAA
P3-03-029-2619
Tuhottuun Elisenvaaraan perustettiin jälleerakentamis-yhdistys. Kuvassa jäseniä Simolanmäellä. (d341) (L0622) (R311)

P3-03-030-2620
Kurkijoelle mentäessä oli sota tuhonnut kaikki tien varrella sijainneet raken-nukset. Pekka Sikiön talon rauniot. (L1055) (S195)

P3-03-031-2621
(d371) (L1098)
(S329)(ks. er. sel.)
Elisenvaarassa 20.6.1944 sattunut pommitus oli maamme sotahistorian tuhoisin lentopommitus, jossa kuoli sotilashallintopiirin ilmoituksen mukaan 134 henkilöä ja haavoittui 136. Kuvassa kirkkoherra Arvi Kujala siunaa pommituksen uhreja yhteishautaan 25.6.
: P3-03-032-2622
Elisenvaaran pommituksessa 20.6.1944 menehtyneiden muistomerkki Savonlinnan kirkon puistossa. Sotilashallintopiirin tilasto mainitsee yhteensä 134 kuollutta, joista oli 19 sotilasta, 25 siviilimiestä, 51 siviilinaista ja 39 lasta. Haavoittuneita sama tilasto mainitsee olleen 136. Ilmavalvontaviranomaiset ilmoittavat kuolleita olleen 111 ja haavoittuneita 185. Eräitä henkilöitä katosi jäljettömiin. Lyyli Vaittisen ja Eeli Kaarina Jääskeläisen maallisia jäännöksiä ei koskaan löydetty.

P3-03-033-2623
Juho Toiviaisen jälleenrakennusvaihetta jatkosodan aikana juhlisti lippu, joka puolitangossa julisti hänen isänsä Simo Toiviaisen hautajaisia.
 EI NÄYTTÖKUVAA
P3-03-034-2624
Venäläiset alkoivat rakentaa uutta asemarakennusta Elisenvaaraan. Kuvassa rakennus alkuvaiheissaan.

P3-03-035-2625
Väliaikaisen asemarakennuksen seinustalla kevättalvella 1942. Vasemmalta Helga Tillikainen, Väinö Tillikainen, Irja Roiha, Esko Takala ja Hilkka Puustinen.

P3-03-036-2626
(L1012) (R300)

Elisenvaaran aseman ruokalan lottia asunto-kasarmin raunioilla. Kuvan vas. reunassa näkyvät väliaikaisella asemalle laskeutuvat raput. Ratapihalla näkyvä vaunu on pussiraiteen päässä. Rata päättyy siinä räjäytettyyn "Pusutunneliin".

P3-03-037-2627
Elisenvaarasta syksyllä 1941. Kuvan keskellä näkyy puiden latvojen yläpuolella aseman läheisyydessä ollut iv-torni. Säilynyt rakennus on Höltän talo. (L1063) (S228)

P3-03-038-2628

Elisenvaarassa jatkosodan aikana toimi väliaikaisena asemarakennuksena yksi Kamarahkon tien varrella olleista asuinkasarmeista. Kuvassa vasemmalta Paavo Laitinen, Maija Miettinen, Väinö Tillikainen ja Hilkka Puustinen väliaikaisen asemarakennuksen rapuilla kevättalvella 1942.
Elisenvaaran rautatieläisten uusi asuinkasarmi Kamarahkon tien varrella.
P3-03-039-2629
Pusutunnelia korjataan
v. 1943. (R300)
P3-03-040-2630 (L1136)

P3-03-041-2631
(L1015)(R299)
Elisenvaaran asema syksyllä 1941. Kiskot on koneellisesti revitty. Kesk. venäläisten aloittama asema-rakennus.
Valok. Sylvi Mäenanttila.

P3-03-042-2632a

Räjäytetty Lappeenrannan radan alikulkusilta v. 1941. Kiskotus oli kokonaan poistettu eikä sitä korjattu jatkosodan aikana. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy palanut Elisenvaaran Maitokaupan rakennus, jossa toimi 1943-44 Elisenvaaran yhteiskoulu.
Venäläisten räjäyttämä "Pusutunneli" syksyllä 1941. (S192)
Valok. U. Mäenanttila.
P3-03-043-2633a (L0994)
 EI NÄYTTÖKUVAA Ruokala-apulaisia ja heidän ystäviään parakkiasunnon edessä Elisenvaarassa.
P3-03-044-2634
a

P3-03-045-2632
b
Jatkosodassa elokuussa 1941 räjäytetyn "Pusutunnelin" lohkareet täyttivät Kotavaaranjoen uoman.

P3-03-046-2633b

Kurkijoella moni löysi kotinsa raunioina. Tässä kuvassa Juho Fabritius poikineen ja rakennusmiehineen uutta rakentamista aloittamassa, Elisenvaara.
 EI NÄYTTÖKUVAA Kahvila "Kulma" Elisenvaarassa ja sen tarjoilijat. Sodan aikana Mäkitalon liiketalon toisessa kerroksessa.
P3-03-047-2634
b

P3-03-048-2635
Elisenvaaran asemanseudun kasarmialuetta jatkosodan aikana. Huomiota kiinnittävät lehmät sekä tilapäiset rakennukset. (L1124)

P3-03-049-2636
(L0394)(peilik)
Kotavaaranjoen täyttymisen takia keväällä 1942 syntyi tulvajärvi Suohovin pelloille, joten Elisenvaaran asemanseudullakin voitiin soudella. (d345)(peilik)

P3-03-050-2637
Kuun maiseman kaltaiseksi muuttui Elisenvaaran aseman ympäristö venäläisten räjäytettyä "Pusutunnelin" elokuussa 1941. (L0496)
epäselvä kuva
P3-03-051-2638
(vrt.)(L0554)
(L0451)(L0608)
Elisenvaarassa olivat Suohovin pellot tulvan peitossa keväällä 1942. Asemanseutu näkyy taustalla.
Sotavanki Pekka pilkkoo puita Suohovilla 1943.
P3-03-052-2639 (L1125)
Elisenvaaran maanviljelys-koulun aluetta Suohovilla 1941 valtauksen jälkeen.
P3-03-053-2640 (L0495)

P3-03-054-2641
Suohovin jälleenrakennetut kuivuri-viljavarasto ja konekalustorakennukset. Vasemmalla taka-alalla Kattotiilivalimo. (L0878)
epäselvä kuva
P3-03-055-2642
Elisenvaaran tuhottua asemanseutua syksyllä 1941.
Valok. Sylvi Mäenanttila.
Sikiön talon rauniot Elisen-vaaran Alakylässä. Raunioiden uuneja käytettiin yleisesti paistamiseen.
P3-03-056-2643
(L0503) (L1058)

P3-03-057-2644
Kurkijoen osuuskaupan Elisenvaaran myymälän aluetta syksyllä 1941.
Valok. Arvi Nousiainen. (L1116) (L0609)

P3-03-058-2645
(L1111) (L1017)
(R198)
Elisenvaaraa valloituksen jälkeen. Kuvassa Viipurin ja Lappeenrannan räjäytettyjen rautatien alikulkusiltojen raunioita. Taustalla näkyy palanut Elisenvaaran maitokaupan rakennus.

P3-03-059-2646
(L0611) Valok.
Airi Ylönen.

Elisenvaaran asemanseutua syksyllä 1941. (Tiedot Tapio Nikkari, 2004/kesä 2008.): Näkymä Elisen-vaaran aseman kohdalla radan länsipuolella länteen Huutomäelle päin, 1942 kevät. Lähinnä ovat Paldanin kirjakaupan rauniot, taustalla pystyssä asemaravintolan tyttöjen asunto. Väliin jää Huuto-mäelle johtava tie.
Elisenvaaran karjanhoito-koulun rauniot syksyllä 1941. Kuv Toivo Immonen.
P3-03-060-2647
(L1222) (L0999) (S187)

P3-03-061-2648

Elisenvaaran Marjalassa, Mylénin talossa oli IVAK 116 eli ilmavalvonta-alue-keskus 116 jatkosodan ai-kana. (L0542)
Kuv Aaro Mylén.
Juho Toiviainen kotiin palanneena kotinsa raunioilla uutta rakennusta suunnittelemassa.
P3-03-062-2649 (L0481)
Palanut Mäkitalon liikerakennus Elisenvaarassa Mikrilän tien varrella 1941.
P3-03-063-2650 (L0474)
Elisenvaaran yhteiskoulun opettajan Saimi Hukkasen väliaikainen asunto palaneen rakennuksen saunassa.
P3-03-064-2651
Kiiskilä Elisenvaaran Sopen ryhmässä jatkosodan aikana. Kuv Pekka Kiiski.
P3-03-065-2652 (L1115)
Elisenvaaran maanviljelys-koulun, Suohovin aluetta jatkosodan aikana.
P3-03-066-2653
(L1079) (L0494)
Elisenvaaran asemanseutua syksyllä 1941.
Valok. Sylvi Mäenanttila.
P3-03-067-2654 (L1113)

P3-03-068-2655
Venäläisten rakentama portti Elisenvaarassa Suohovin koulun luona.
Valok. Sylvi Mäenanttila.
(L0475) (#(L1062)(S229))
epäselvä kuva
P3-03-069-2656
Valokuva:
Heikki Poutanen
Näkymä Elisenvaaran Suohovilta asemalle päin, Kotavaaranjoki tulvii.

P3-03-070-2657
(L0545)(L0996)
(S190) Valok
Sylvi Mäenanttila

Lohduton näky Simolanmäen iv-tornista Elisenvaaran aseman suuntaan. Keskellä kulkee Lopottiin menevä maantie. Törröttävien savu-piippujen joukossa näkyy pystyssä Klaes Hämäläisen ja Kurkijoen osuuskaupan lihamyymälät, jotka oli rakennettu sementtitiilestä.
Kiiskilän, Pekka Kiiskin (Herra Pekko) talon rauniot jatkosodan aikana.
Valok. Pekka Kiiski.
P3-03-071-2658 (L1114)

P3-03-072
(L0604) Aune Niskasen kok.:

Elisenvaaran asemalla heinäkuussa 1942. Lottatyttö Aune Veijalainen ja lankki-poika Onni Vilmi. (Korjaus / T.Nikkari kesä 2008.): Lankkipoika on Kyösti Vanhanen. Onni Vilmi istuu Aunen vieressä penkillä. Kyösti vahvisti asian. Kyösti sanoo itse asiassa tuoneensa tämän lankkibisniksen Elisenvaaraan.

Kuvaaja TK - E.Viitasalo, Valtion
tiedotuslaitos:
neg. n. 32706
Suomalaiset sotilaat palaavat Elisenvaaraan 9.8.1941. Kuvassa osuus-kaupan rauniot ja tulipalossa vaurioitunut lihamyymälä. (tässä g-korj-2x)
(P3-03-073) (ja264)
Suurkuva (L1026) (R293)
Konstaapeli Urho Nikkari on löytänyt pommin kuoren.
K. vv. 1941-44.
Kuva P. Kyytinen
(P3-03-074)(ja267)
Elisenvaaran raunioita, 1941.
P3-03-075 (L0508)
Kuv Sylvi Mäenanttila
Elisenvaaran asemanseutua, 1941.
P3-03-076 (L0610)

P3-03-077 Kuv
Pekka Kyytinen
Elisenvaara. Näkymää Elisenvaaran aseman itä-päästä, 1940-luvun alku. Pommituksen tuhoja on jo raivattu. (L1028) (N410):
”Pusutunneli”
 EI NÄYTTÖKUVAA Elisenvaaran raunioita, 1941.
P3-03-078 (L1112)
Kuva Sylvi Mäenanttila

P3-03-079 Kuv
Arvi Nousiainen.
"Uusi kasarmi, joka rakennettiin jatkosodan aikana, valmistui 1943. Sijaitsi veturimiesten entisen kasarmin paikalla, maantien suuntainen, lähellä Tervaporttia. Nousiaisen Lyyli lehmineen." (L1121)

P3-03-080
(L1122) Kuv
Arvi Nousiainen
Elisenvaaran keskustaa, 1941 syksy. Vas. osuuskau-pan rauniot taaempana, lä-hempänä sementtitiilisen rakennuksen rauniot, vas. alakulmassa Merran tilan raunioita. Oik. apteekin ja sk-talon raunioita.
 EI NÄYTTÖKUVAA Elisenvaara. Pekka Sikiö, Matti Sikiö ja Johannes Paksujalka keskikylällä sahan kanssa, jatkosodan aika.
P3-03-081 (L1313)

P3-03-082 Kuv
Pekka Kyytinen
Elisenvaara. Talojen raunioita 1, 1942. (L1502/ala) Panoramasuurennus

P3-03-083 Kuv
Pekka Kyytinen
Elisenvaara. Talojen raunioita 2, 1942. (L1502/ylä) Panoramasuurennus
tuntematon : P3-03- : Jatkosodan aikana syksyllä 1941 alkoi paluu Kurkijoelle. Valtatien varsilla olivat rakennukset poltettu. Kuvassa raunioiden raivausta Elisenvaarassa (?) kotiinpaluun jälkeen. (atk:sta)
tuntematon : P3-03- : Aseman iv-tornista Suohovin suuntaa. Uusia rautatieläisten asuintaloja on jo valmistunut entisten paikalle. (atk:sta)