S Kurkijoki-yhteisöt
S2 Kurkijoki-seura
Kurkijoki-seuran viiri, jota seura on jakanut tunnustukseksi kurkijokelaisuuden hyväksi tehdystä työstä.
S2-00-001-2912
(=ei-retush) (retush=)(d428)

S2-00-002-2913

Kurkijoki-Seuran ensim-mäinen johtokunta v. 1966: vas. istumassa Hellikki Mattlar, Kaarina Vanhala ja Aune Raitio, seisomassa Aarne Roiha, V.O. Hakulinen, Antero Hämä-läinen ja Juhana Nenonen.
 EI NÄYTTÖKUVAA

S2-00-003-2914

Kurkijoki-Seuran retkeltä Parikkalaan 18.-19.5.1968. Matkalla istutettiin pihlaja Koitsanlahdelle lahjoitusmaa-talonpoikien muistomerkin alueelle. Muistomerkistä puuttuu Kurkijoki-kivi.
 EI NÄYTTÖKUVAA

S2-00-004-2915

Kurkijoki-Seura istuttamassa pihlajaa Koitsanlahdella lahjoitusmaatalonpoikien 100-vuotismuistomerkin läheisyyteen 18.5.1968. Puhumassa Seuran puheen-johtaja V.O. Hakulinen.
 EI NÄYTTÖKUVAA Vilho Uimonen vuorollaan istuttamassa pihlajaa Koitsanlahdella v. 1968.
S2-00-005-2916
 EI NÄYTTÖKUVAA

S2-00-006-2917

Parikkalan retki, jonka yhteydessä poikettiin Koitsanlahdella istuttamassa pihlaja lahjoitusmaatalon-poikien muistomerkin viereen, tehtiin 18.-19.5.1968. Osanottajia muistomerkillä.

S2-00-007-2918

Pihlajan istutustilaisuuteen Koitsanlahdella 18.-19.5.1968 osallistui myös Parikkalan Karjalaseuran väkeä; retki tehtiin heidän vieraakseen. "Vapaus on kalliimpi kuin maa" lukee muistomerkissä.
 EI NÄYTTÖKUVAA Parikkalan matkalta, vas. Marjatta Hakulinen, Selma Soikkeli ja isäntäväen edustaja Alli Karppinen.
S2-00-008-2919

S2-00-009-2920

Kurkijoki Karjalan Liiton juhlakulkueessa v. 1970; maatalouspitäjä, kärryillä emäntä Aune Raitio ja isäntänä Juhana Kärhä. Lisäksi kanteleensoittaja Anna-Liisa Hämäläinen.

S2-00-010-2921

Kurkijoki Karjalan Liiton juhlakulkueessa 1970; Veikko Hakulista esittää veljenpoika Tapio H. ja junanlähettäjää Unto Tiippana.

S2-00-011-2922

Kurkijoki Karjalan Liiton juhlakulkueessa 1970; vas. lipunkantajana Toivo Heino-nen ja vartijoina Aune Hyvä-rinen ja Aino Jakonen. Nimikilven kantajana Vilho Kesseli.

S2-00-012-2923

Kurkijoki Karjalan Liiton juhlakulkueessa 1970; Presidenttiparin auto lainaksi Oy Ford Ab:ltä, avoauto 1920-luvulta, presidentti ja rouva Relanderina Viljo Tiainen ja Hellikki Mattlar.

S2-00-013-2924

Kurkijoki Karjalan Liiton juhlakulkueessa 1970; maataloutta kuvaava hevos-ajoneuvo viljasäkkeineen, tonkkineen ja voidritteleineen, Veikko Hakulinen ja pres. Relanderin auto.

S2-00-014-2925

Kurkijoki Karjalan Liiton juhlakulkueessa 1970; Senaatintorin laidalla pitkin Snellmaninkatua itään. Lähtö Metsätalon takaa. Taustalla Helsingin yliopisto.
 EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoki-Seuran sekakuoro osallistui usein pitäjänjuhlien ohjelman suorittamiseen 1960-luvun lopulla.
S2-00-015-2926
 EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoki-Seuran laulukuoro esiintymässä pitäjänjuhlilla Loimaalla.
S2-00-016-2927
 EI NÄYTTÖKUVAA
S2-00-017-2928
Kurkijoki-Seuran vuosi-kokous 15.2.1970. Puh.joht. Pekka Kyytinen ja siht. Kaarina Vanhala, HOK:n ravintolassa. (L0900)
 EI NÄYTTÖKUVAA : S2-00-018-2929
Kurki-Säätiön asettamassa kirjatoimikunnassa oli Seuran edustajina Aune Raitio ja Hellikki Mattlar, jotka tässä kuvassa istuvat edessä toimikunnan puheenjohtajan Viljo O.Hakulisen molemmin puolin. Takana seisomassa muut jäsenet, Säätiön silloinen asiamies Juho Toiviainen ja äärimmäisenä oikealla päätoimittaja Uuno Varjus sekä heidän välissään kirjojen kokoaja ja kirjoittaja Rainar Hakulinen.
 EI NÄYTTÖKUVAA
S2-00-019-2930
Kirjatoimikunnan puheenjoh-taja Viljo O.Hakulinen luovuttaa kyläkohtaisen kirjan ensimmäisen kappaleen Säätiön valtuuskunnan puheenjohtajalle Juho Heinoselle v. 1972.

S2-00-020-2931
(Lähes=
(N4-00-001)
=(d429))
Seura elvytti perinteistä virsikanteleen soittoa valmistuttamalla kannelta myyntiä varten. Samoin Kurkijoen piiska, kirkon pienoismalli, Kurkijoki-koru, Kurkijoen kartta, Kurkijokelaiset sananparret ja Kurkijoki-laulun levytys ovat arvokkaalla tavalla tallentaneet kotipitäjän perinteitä.
 EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoki-Seuran viirien jakotilaisuus Muistojen illassa Kurkijoen pitäjäjuhlilla.
S2-00-021-2932


S2-00-022-2933

Kurkijoki-Seuran myöntämiä viirejä jaettiin pitäjäjuhlilla 30.7.1972. Viirien saajat vasemmalta Ida Anneberg, Albert Eklund, Lyyli Haimila, Rainar Hakulinen, Viljo Hakulinen, Juho Heinonen, Vappu Kiiski, Johannes Kojo, Elli Rahiala, Aune Raitio, Johannes Rouhiainen ja Kaarina Vanhala.
 EI NÄYTTÖKUVAA Viljo Tiaisen 50-vuotispäivillä 11.1.1974.
S2-00-023-2934
 EI NÄYTTÖKUVAA
S2-00-024-2935
Kurkijoki-Seuran jäseniä Lappeenrannassa 27.-28.5.1978 alaosaston vieraaksi tehdyllä retkellä. Yhdessäoloa Marjolassa.
 EI NÄYTTÖKUVAA


S2-00-025-2936

Parikkalassa 30.9.1979, Kurkijoki-Seuran tammen istutusmatkalta Koitsanlahden muistomerkille ja vierailulta Parikkalan Karjalaseuran luona. Kurkijoki-Seura luovuttamassa viiriään isäntäseuralle, vastaanottajina Alli Karppinen ja Johannes Hämäläinen.


S2-00-026-2937

Tammen istutus Koitsanlah-della maaorjuudesta vapautumisen muisto-merkillä 30.9.1979. Kurkijoki-Seura istutti tammen. Vasemmalla Viljo O. Hakulinen ja oikealla Kari Rahiala. Keskellä Aune Raitio ja tammen lahjoittaja Aaro Poutanen Lappeenrannasta.
 EI NÄYTTÖKUVAA


S2-00-027-2938

Kurkijoki-seuran edustajat Aino Jakonen ja Aune Raitio esittävät seuran onnittelut 30 vuotta täyttäneelle sanomalehti Kurkijokelaiselle juhlassa 28.10.1979. Onnittelut ottaa vastaan päätoimittaja Uuno Varjus, säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja J. Rouhiainen ja säätiön asiamies Armas Paavilainen.
 EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoki-Seura teki museoretken Riihimäelle 18.11.1979. Lounas nautittiin Riihimäen asemaravintolassa.
S2-00-028-2939
Kurkijoki Karjalan Liiton juhlakulkueessa 1980; lähtö Katajanokalta.
S2-00-029-2940

S2-00-030-2941
Kurkijoki Karjalan Liiton juhlakulkueessa 1980; maamiesopiston oppilas ja kaksi karjanhoito-oppilasta, junanlähettäjä ja Veikko Hakulinen.

S2-00-031-2942
Kurkijoki Karjalan Liiton juhlakulkueessa 1980; pres. Relander puolisoineen autossa. Presidenttiparina Viljo Tiainen vaimoineen.
 EI NÄYTTÖKUVAA
S2-00-032-2943
Kurkijoki-Seuran jäseniä neuvottelemassa 23.11.1986 alaosaston perustamisesta Lohjalle. Keskellä V.O. Hakulinen ja oikealla Seuran sihteeri Aino Jakonen.
 EI NÄYTTÖKUVAA Kuva neuvottelusta Lohjan alaosaston perustamisesta 23.11.1986. V.O. Hakulinen selostaa eri vaihtoehtoja.
S2-00-033-2944
 EI NÄYTTÖKUVAA
S2-00-034-2945
Lohjan alaosaston perustamisesta neuvoteltaessa 23.11.1986 huolehtivat Lohjan emännät monipuolisesta tarjoilusta.
 EI NÄYTTÖKUVAA


S2-00-036-2947

Kurkijoki-Seuran edustajat luovuttavat Kurkijokea käsittelevät teokset Tampereen Kaupunginkirjastoon. Vasemmalta Aino Jakonen, Viljo O. Hakulinen ja Aune Raitio. Lahjoituksen otti vastaan kirjastonhoitaja oikealla.
Rainar Hakulinen ja Viljo O. Hakulinen valitsevat valokuvia diojen tekemi-seen Hämeenlinnassa.
S2-00-035-2946