Maria Kauppinen, 07.02.2005

KURKIJOKI-MUSEON ARKISTO

Museon arkisto sisältää dokumentteja seuraavista am. aihepiireistä:

Arkistossa säilytetään myös yksityishenkilöiden asiakirjoja, joista annetaan tarkempia tietoja tutkimustarkoituksiin. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä museolle (poista roskapostin "juksaus.":) juksaus.kurkijokimuseo@auria.net tai 050-403 6050 /Maria Kauppinen.

Dokumentteja ei lainata ulos, vaan niihin on mahdollisuus tutustua museon tiloissa.


ELINKEINOT
Maa- ja metsätalous
Maatalouskirjanpitoja
Viljelyssuunnitelmia
Karjantarkastusten tuloksia
Kaupat
Elisenvaaran Maitokauppa Oy:n asiakirjoja
Kurkijoen Osuuskaupan historiikki 1906-1936
Meijerit
Kurkijoen Osuusmeijerin asiakirjoja
Tervun ja Ihojärven Osuusmeijerin asiakirjoja
Pien- ja tehdasteollisuus
Elisenvaaran Turvepehkuosuuskunnan asiakirjoja
Muut elinkeinot
Karjalan Valo Oy:n asiakirjoja
YHTEISKUNTA
Kunnallishallinto
Kurkijoen kunnan asiakirjoja
Kyläteiden osakaskuntien asiakirjoja
Kurkijoen kunnan tilaluettelo vuodelta 1944
Kihlakunta
Kiinnitysasiakirjoja
Lainhuudatuksia
Osuuskassat
Osuuskassojen asiakirjoja
Kurkijoki
Elisenvaara
Sorjo
Aromäki
Kurkiniemi
Savoja
Niinijoki
Pankit
Yksityishenkilöiden pankkikirjoja
Vakuutuslaitokset
Kurkijoen kunnan palovakuutusyhdistyksen asiakirjoja
Palovakuutuskertomuksia
Marianvaara
Metsikko
Mikrilä
KIRKOT JA SEURAKUNNAT
Rukoushuoneyhdistyksen asiakirjoja
Elisenvaaran Pikkukirkkoyhdistyksen asiakirjoja
SEURAT, YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT
VPK
Kurkijoen VPK:n asiakirjoja
Maatalousseurat
Laatokan Karjalan Maanviljelysseuran asiakirjoja
Kurkijoen Maamiesseuran asiakirjoja
Elisenvaaran Maamiesseuran asiakirjoja
Kurkijoen hevosjalostusseuran asiakirjoja
Mannerheim-liitto
Mannerheim-liiton Kurkijoen osaston asiakirjoja
Mannerheim-liiton Elisenvaaran osaston asiakirjoja
Martat
Marttaliiton kiertokirjeitä
Kurkijoen Marttayhdistyksen asiakirjoja
Lotat
Kurkijoen osaston jäsenkirja 1931-1939
Kurkijoki-Säätiö
Kurkijoki-Säätiön julkaisuja koskevaa aineistoa ja kirjeenvaihtoa
Kurki-Säätiön tilitositteita vuosilta 1947-1969. (Uudempia tilitositteita vuosilta 1980, 1984 ja 1995.)
Kurkijokelainen-lehden tilitositteita vuosilta 1950-1967. (Uudempia tilitositteita vuosilta 1982 ja 1994.)
Kurki-Säätiön kirjanpito vuosilta 1980 ja 1997-2001
Kurki-Säätiön valtuuskunnan ja hallituksen pöytäkirjoja vuosilta 1946- 1988
Kurki-Säätiön vuosikertomuksia, kirjeenvaihtoa ja lehtileikkeitä vuosilta 1967-1986
Kurki-Säätiön toimintakertomuksia vuosilta 1988-1996
Kurki-Säätiön sopimuksia, esityksiä ja kirjeenvaihtoa vuosilta 1983-1992
Kurki-Säätiön hallituksen pöytäkirjoja vuosilta 1956-1967
Kurki-Säätiön tilikirjoja vuosilta 1950-1983
Kurkijokelainen-lehden tilikirjoja vuosilta 1950-1995
Kurkijoki-Säätiön tasekirjoja vuosilta 1996-2000
Kurkijoki-Seura
Kurkijoki-Seuran lehtileikkeitä vuosilta 1966-1988
Nuorisoseurat
Elisenvaaran Nuorisoseuran asiakirjoja
Maalaisliitto
Kurkijoen Maalaisliiton asiakirjoja
Muu yhdistystoiminta
Kurkijoen Aseveljet ry:n naisosaston asiakirjoja
KOULUT
Yhteiskoulut
Elisenvaaran yhteiskoulun matrikkeleja vuosilta 1927-1976
Elisenvaaran yhteiskoulun asiakirjoja
Maatalouskoulut
Kurkijoen maanviljelyskoulun ja maamiesopiston muistojulkaisut
Muu koulutus
Loimaan evankelisen kansanopiston tilitositteita vuosilta 1954-60
SOTA-AIKA
Evakuointiasiakirjoja
Jälleenrakennusasiakirjoja
KARTAT JA PIIRROKSET
Kartat
(Kurkijokimuseo ei kopioi karttoja. Kopioita on mahdollisuus tiedustella maanmittaustoimistoista.)
Tilakarttoja
Karttoja Kurkijoen kylistä 1920- ja -30-luvuilta, mittakaava 1:20 000
Rakennuspiirustukset
Elisenvaaran rautatieaseman rakennuspiirustuksia
Kansakoulujen ja yksityishenkilöiden rakennuspiirustuksia 1930- ja -40-luvuilta
KIRJAT JA PAINATTEET
Nuotit
Kurkijoen soittokunnan nuotteja
Kirjallisuus
Raamattuja, virsi- ja rukouskirjoja 1800- ja 1900-luvuilta
Kaunokirjallisuutta
Sanakirjoja
Koulukirjoja 1920- ja -30-luvuilta
Maatalouskalentereja 1920- ja -30-luvuilta
Maatalousoppaita
Lehdet
Kurkijokelainen-lehden sidottuja vuosikertoja 1963-1995. (Uudempia vuosikertoja voi tiedustella Kurkijokelaisen toimituksesta.)