KURKIJOKIMUSEON HINNASTO 2014

(euroa €,-)

Sisäänpääsymaksut

Aikuiset5,-
Lapset (alle 12 v.)0,-

Asiantuntijaopastukset aukioloaikojen ulkopuolella 10,-/ryhmä. Opastuksen hintaan lisätään pääsymaksut.

Kokoukset museolla 20,-.
Museolla on tilat noin 10 hengen ryhmälle. Käytössä on keittiö.

Kopiointimaksut

Valokuvien kopiointi /kpl 1,50
Tuloste tietokannasta
(esim. valokuvien ja esineiden
luettelointitiedot) /kpl
0,50
CD-levy3,-

Museo ei kopioi alkuperäisiä asiakirjoja. Asiakirjoja on mahdollisuus tutkia museolla ja niistä voi ottaa kuvia digikameralla.

Valokuvien käyttömaksut

Esim. aikakaus- ja sanomalehdet, kirjat, esitteet, internet 20,-
Kotiseutukirjat ja -lehdet, ym. Kurkijokea koskevat julkaisut 15,-

Museo- ja opetustoimintaa, opinnäytteitä, tieteellisiä julkaisuja ja yksityiskäyttöä varten kuvien käyttömaksua ei peritä, ei myöskään sukukirjoja ja -lehtiä varten. Maksu peritään, jos kuvia käytetään kaupallisessa tarkoituksessa.

Kuvia julkaistaessa on kuvan yhteydessä aina mainittava lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa) esim. Kurkijokimuseo/Valo Kuvaaja.