< HEAD>Loru, pyrkimäluku, Kurkijoki Tallentanut Leena Turtia 2003:

Karjalaisii pyrkimälukuja

Heis kukkuu joks tytöt nukku
vai muute työ uotta pannu
oven lukkuo?
Hyvä ilta heläjää
onks aitas
ketä eläjää?
Soppiiks sissäe vai pittäeks
sivu aijua?
Täel ulkon on nii pimmii
et ei näe ommau nimmii.
Käerikää jo unet keräl
ja heittäkeä sänky peräl.
Teä yöki on lyhyt ja kaita
ihako tytö paita.
Jos mie oisin hieno ko heinä
ni tulisin läpi seinän.
Joks kuuluu, vai pitteä kovemmi
kolistua ja paremmi patistua.
Raksauttakkua ramppii ja
ravottakkua ouvii, tai muute
myö läheteä toisie kylleä,
mis suahua tytöt ylleä.
Nouskuaha jo ylleä ko vierua-
kylä poikii tul teijä kylleä.

Savoja-sivulle | kylien sivulle | pääsivulle