B Luonto, maisemat, kyläkuvat
B3 Kylänäkymiä, Elisenvaara
Tässä jaksossa runsaasti kadonneita dioja.
Kadonneet diat: B3-03-001 .... B3-03-048.
Löytyneet diat: 49-59.
Kuvat 1-48 Tapio Nikkarin kokoelmasta.
(merk. (d___)=
Kurkijoki-Museon diakuvien tunnistusnumero)

B3-03-001

T. Nikkarin kok.

Elisenvaaran Alakylällä maantie kulki Pekka Sikiön pihan läpi. Elisenvaaran-Lopotin maantien toiselle puolelle jäivät aittarakennukset (kuvassa vasemmalla) ja toiselle puolelle asuinrakennukset ja muut talousrakennukset (kuvassa oikealla). Kuva on otettu Lopotista Elisenvaaraan mentäessä.

B3-03-002
T. Nikkarin kok.
(L0797) (L0400)
Pekka Sikiön talo Elisenvaaran Alakylässä. Pihalla kuvan vasemmassa reunassa näkyy talvella maantien auraukseen käytetty lumilata, jota hevonen veti.

B3-03-003-dkad
Elisenvaaran Alakylään asti jatkui loivaa mäkimaastoa. Elisenvaaran Keskikylän maisema. (d041)

B3-03-004
T. Nikkarin kok.
Veturinkuljettaja Klaes Hämäläisen asuintalo Elisenvaaran asemanseudun eteläosassa. Hän rakensi myöhemmin hirsirakenteisen talon aivan maantien varteen. Tässä hän piti Elisenvaaran kirjakauppaa. Siinä oli myös asuinhuoneita.
Mikko Mylénin talo Elisenvaarassa.
B3-03-005 (L0402)
T. Nikkarin kok.
Mikko Mylénin talo Elisenvaarassa.
B3-03-006 (L0801)
T. Nikkarin kok.

B3-03-007

T. Nikkarin kok.

Näkymä Elisenvaarasta Lopottiin menevältä maantieltä rautatielle päin. Kuvan vasemmassa reunassa veturinlämmittäjä Heikki Kiiskin talo, sen alapuolella näkyy Laukkasen talo ja maantien päässä Mauno Peltolan asuin- sekä liikerakennus. Maantien oikealla puolella on lähinnä Lappalaisen talo ja Kokkosen talo. Tämä koko asutus oli poltettu v. 1941.
Elisenvaaraa, oikealla Ida Kiiskin talo.
B3-03-008 (L0799)
T. Nikkarin kok.

B3-03-009
Elisenvaaran apteekin seutua. Etualalla oleva maantie vie Kurkijoen kirkonkylään (oikealle).
T. Nikkarin kok. (L0804)
: B3-03-010 (d286)
Elisenvaaraa Kurkijoen kirkonkylän suuntaan. Kuvan oikeassa reunassa on Kurkijoen osuuskaupan Elisenvaaran myymälät, lihakauppa ja sekatavarakauppa. Lisäksi kuvassa näkyy henkilökunnan asunto aivan reunassa. Kuvan vasemmassa reunassa on ratavartijan asunto, apteekki (valkoinen) ja sen yläpuolella näkyvät suojeluskunnan talon savupiiput. Aivan etualalla näkyy Viipurin rautatien raiteet. T. Nikkarin kok.

B3-03-011
(d279)
T. Nikkarin kok.
Näkymä suojeluskunnan talon katolta. Etualalla osuuskaupan myymälät ja niiden yläpuolella Elisenvaaran maitokaupan talo, jossa Elisenvaaran yhteiskoulu toimi lukuvuoden 1943-44. Kuvan keskellä näkyy Lindroosin talo.

B3-03-012
T. Nikkarin kok.
(L0809)
Kun Parikkalan maantien ylikäytävä Viipurin radan yli muutettiin alikulkutunneliksi, suoritettiin Elisenvaaran asemanseudun eteläosassa suuria maansiirtotöitä. Tällöin kuvassa näkyvä pieni rautateiden rakennus purettiin.
Elisenvaaraa nähtynä Parikkalan maantieltä Lindroosin talon suuntaan.
B3-03-013 (d277) (L0805)
(ATK: Sitarsuo Elisenvaaran koulutilalla. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy Suohovin maanviljelyskoulun rakennuksia.) (PD: Elisenvaaran asemanseutua v. 1929 suojeluskunnan talon katolta nähtynä. Etualalla Pöntysen leikkikalutehdas ja Pöntysen asunto, vaatturi B. Salmin asunto, jossa oli sähköyhtiön konttori ja vasemmalla jalkineliike A.K. Reposen talo.) B3-03-014
(ATK: Suohovin aluetta Elisenvaarassa rautatieaseman suunnasta katsottuna. Keskellä näkyy maanviljelyskoulun rakennus ja koulun johtajan asunto.) (PD: Elisenvaaran "kauppakatua" Kurkijoen kirkonkylään päin. Oikealla Mauno Peltolan Kahvila- ja leipomoliike, jonka yhteydessä oli myös bensiiniasema. Vasemmalla näkyy nuorisoseuran talon portinpylväät.)
B3-03-015

B3-03-016a
T. Nikkarin kok.
Elisenvaaran asemanseutua jatkosodan aikana aseman iv-tornista nähtynä. Etualalla rakennetaan rautatieläisten asuintaloja. Taustalla näkyy Suohovin Ryssänmäki ja osittain korjattuja maanviljelyskoulun rakennuksia.
Elisenvaaran Miikkulaisenmäellä sijainnut kolmiomittaustorni v. 1928. Ylimpänä heiluttaa lippua Eino Reponen.

B3-03-016b
T. Nikkarin kok.

Suohovia Kenraalisuolta nähtynä.
B3-03-017a
T. Nikkarin kok.

B3-03-017b
Suutari Reposen talo Elisenvaarassa. Tästä talosta Otto Ville Kuusinen lähti Venäjälle.
T. Nikkarin kok.

B3-03-018
T. Nikkarin kok.
Amerikasta tullut puuseppä rakensi tämän talon Elisenvaaraan. Talo oli Juho ja Lyydia Mertasen omistuksessa vuodesta 1917 vuoteen 1921, jolloin he myivät sen Toivo ja Aino Pipatille. (ATK: Hevosia laitumella Suohovin pelloilla.)
(PD: Juho ja Lyydia Mertasen talo Elisenvaarassa. Tässä kuvassa talo takaa päin katsottuna.)
B3-03-019

B3-03-020

T. Nikkarin kok.

Juho ja Lyydia Mertasen talo Elisenvaarassa. Tässä kuvassa talo edestä päin katsottuna. Vasemmalta Juho Mertanen, Lyydia Mertanen, Sylvi Mertanen, Saimi Mertanen, perheen Edla-täti ja edessä Svea Mertanen (6 v).(:PD)

B3-03-020a
(d285) (L0810)
T. Nikkarin kok.
Näkymä Elisenvaarasta aseman suuntaan. Kuvan oikeassa reunassa vanha Keski-Karjalan osuusliikkeen myymälä ja vasemmassa reunassa työväentalo. (:ATK) TN: Keskellä Könösen liiketalo.
Kiiskilän peltoja Elisenvaaran Sopella.
B3-03-021 (L0459)(L0835)
T. Nikkarin kok.
Junamies Matti Pakarisen talo Elisenvaarassa. Pihalla Matti vaimoineen.
B3-03-022
T. Nikkarin kok.
(ATK: Elisenvaaraa, kasarmien seutua aseman iv-tornista.) B3-03-022a
B3-03-023
T. Nikkarin kok.
Näkymä Elisenvaarasta radan takaa Huutomäen tien varrelta. Etualalla Pakarisen talo ja kauempana Väyrysen talo.
Valok. P. Holi. (L0791)


B3-03-024

T. Nikkarin kok.

Elisenvaaran asemarakennus lännestä päin nähtynä. Vasemmalla lehtikioski, oikealla virka-asunto. Asemarakennuksen vasemmassa päädyssä oli asemaravintola, keskellä odotussali ja lipunmyynti, oikealla matkatavara.

B3-03-025 (d278)
Elisenvaaran asemanseutua. Taustalla kadun päässä Mikko Mylénin kauppa. Oikealla asemapäällikön virka-asuntoon kuulunut ulkorakennus. (:ATK)
(Sama kuin (B3-03-029))
(PD: Elisenvaaraa, rautatieläisten kasarmien seutua. B3-03-026)(Sama: ATK B3-03-021)
Elisenvaaraa, kasarmien seutua aseman iv-tornista lounaaseen. (B3-03-027)
T. Nikkarin kok. (L0735)

B3-03-028
(d284) (L0827)
T. Nikkarin kok.
Elisenvaaran asemanseutua asemalle päin. Kuvan vasemmassa reunassa Hanhinevan kauppa ja sen vieressä Höltän talo. Oikeassa reunassa Vairilan talo, jonka yläpuolella näkyy aseman iv-torni.

B3-03-029
kuva=(d278)
T. Nikkarin kok.
Näkymä Mylénin kaupalle päin. Aivan vasemmassa reunassa näkyy osittain Kylliäisen talo. TN: (Sama kuva kuin B3-03-025.) Oikealla asemapäällikön virka-asuntoon kuulunut ulkorakennus.
B3-03-030
Elisenvaaran asemanseutua rautatien länsipuolelta Kotavaaran joen suuntaan. Oikealla pumppuasema.
T. Nikkarin kok.

B3-03-031
(d280)
T. Nikkarin kok.
Elisenvaaran ratapihan alitse kulki maantie Huutomäelle ja ns. aseman takaisille alueille. Alikäytävää kutsuttiin yleisesti Pusutunneliksi. Samalla kohtaa alitti Kotavaaranjoki ratapihan.

B3-03-032 (d281)
Elisenvaaran asemanseudun ns. kasarmialuetta, jossa sijaitsivat rautatieläisten asuintalot. T. Nikkarin kok.
(L0736) ((?=)(B3-03-034))
B3-03-033
T. Nikkari:
Muist.Kj.s49
Näkymä aseman iv-tornista etelään päin. Kuvan oikeassa reunassa kasarmialuetta ja vasemmassa reunassa Hanhinevan kauppa.
(ATK: B3-03-028) (d282)
Asemanseudun kasarmi- aluetta nähtynä asemalta päin. T. Nikkarin kok.
B3-03-034 (d283) (L0734)
((?=)(B3-03-032))
Kotavaaranjoen perkaustöitä. Taustalla näkyy Pusutunneli ja ratapihaa. T. Nikkarin kok.
B3-03-035 (d287) (L0669)
B3-03-036
T. Nikkarin kok.
Elisenvaaraa Mikrilän tielle päin. Honkasalon kahvilaa vastapäätä on myöhemmin rakennettu uusi Mäkitalon omistama liiketalo.
B3-03-037
Mäkitalon talo Elisenvaarassa. Talo purettiin uuden, ns. Miljoonatalon tieltä. (L0800) (L0416)
T. Nikkarin kok.
B3-03-038
Otto Hannosen talo Mikrilän tien varrella ns. Kuuppalan korvessa v. 1939. Oikealla näkyy Huovisen talo. (L0815)
T. Nikkarin kok.
B3-03-039
T. Nikkarin kok.
Arvi Nousiaisen talo rakenteilla v. 1935 Elisenvaarassa Mikrilän tien varrella.
(Sama kuva kuin
C1-03-100-0494.)
B3-03-040
Nousiaisilla Elisenvaarassa oli tontillaan rehevä, hyvin hoidettu puutarha.
T. Nikkarin kok.
B3-03-041
Heikki Kiiskin (Metsolan Heikki) asuintalo Elisenvaarassa edusti uusinta talonpoikaista arkkitehtuuria.
T. Nikkarin kok. (L0807)
B3-03-042
Elisenvaaran nuorisoseuratalo kuvattuna Kirkonkylään johtavalta tieltä Peltolan kahvilan luota.
T. Nikkarin kok.
Kivikosken talo Elisenvaarassa. B3-03-043
B3-03-044
Metsätalousneuvoja Eino Leskisen talo Elisenvaarassa.
Valok. J. Rapo. (L0811)
T. Nikkarin kok.
 EI NÄYTTÖKUVAA Elisenvaaran kylän ns. Alakylän peltoja Sikiönmäen puolella, ns. Laikkalan pellot.
B3-03-045 (L0558)
Näkymä Elisenvaaran Alakylältä kohti Sikiömäkeä Elisenvaaran suuntaan.
B3-03-046 (L0559)
Näkymä Elisenvaaran Alakylän Sikiön talon pihalta Kurkijoen kirkonkylään päin. Maantie näkyy kuvan keskiosassa.
B3-03-047 (L0560)

B3-03-048
T. Nikkarin kok.
(L0131)
Kurkijoen Osuuskaupan E1isenvaaran sekatavaramyymälän pääty näkyy suoje1uskunnan talon portin kohdalla. Siitä vasemmalle on saman kaupan sementtitiilinen lihamyymälä. Kuvattu suojeluskunnan talon katolta.

B3-03-049-0295
(L1014) Valok.
Aune Mäenanttila.
Näkymä Elisenvaaran asemaseudulta syksy1lä 1941 kohti Tervaporttia ja Elisenvaaran asemaa. Vasemmalla Viipuri-rata on tällä kohtaa ehjä. Kaatunut valonheittäjätorni näkyy kuvan vasemmassa reunassa.

B3-03-050-0296
Elisenvaaran asemanseudun uusinta. Juuri ennen talvisotaa valmistunut Mäkitalon liiketalo Elisenvaarassa Mikrilän tien varressa.
(L0132) (#(d291)!)
Elisenvaaran asemanseutua rautatieasemalle päin. Aseman ilmavalvontatorni näkyy kuvan keskustassa. Valok. Jussi Hirvonen.
B3-03-051-0297 (L0832)
Piirilääkäri N.J. Arppen talo E1isenvaaran asemanseudulla.
B3-03-052-0298 (L0404)
Relanderin talo Elisenvaaran Saavanmäellä. Oikealla hänen leskensä (Evald Relanderin leski Ina o.s. Kihl).
B3-03-053-0299 (L0399)
Konduktööri Kalle Vairilan talo Elisenvaaran asemanseudul1a valmistumisvaiheessa.
B3-03-054-0300 (L0812)
Höltän talo Elisenvaaran asemanseudulla.
B3-03-055-0301 (L0532)
Arvi Nousiaisen puutarhaa v. 1929 ennen uuden talon valmistumista.
Valok. Arvi Nousiainen.
B3-03-056-0302 (L0261)

B3-03-057-0303
(L0798) (L0311)
Arvi Nousiaisen tontti v. 1937 uuden talon valmistumisen jälkeen. Mikrilän maantien toisella puolella ylikonduktööri A. Marttilan talon pääty. Valok. Arvi Nousiainen.

B3-03-058-0304
(L0583)
Elisenvaaran yhteiskoulu kohosi komeana Saavanmäellä. Kelloseppä Pekkisen pieni mökki koulun nurkalla. Vasemmalla Kallion puusepänliike ja oikealla Kokon talo.
Arvi Nousiaisen väkeä kotinsa kauniissa puutarhassa.
Valok. Arvi Nousiainen.
B3-03-059-0305 (L0255)
Elisenvaara, Heikki Kiiskin talo Metsola.
B3-03-060 (L0401)
Elisenvaara, kuv Toivo Immonen, Elisenvaaraa Suohovilta nähtynä, 1941 syksy.
B3-03-061 (L0463)

B3-03-062
Elisenvaara, kuv Antti Miikkulainen, Keskikylä. Juho Poutasen, Mikko Miikkulaisen ja Matti Kylliäisen talot. (Y053)
(L0569) (panorama-osas.)
Elisenvaara, kuv Heikki Poutanen, Rautatieläisten kasarmi.
B3-03-063 (L0737)

B3-03-064 (L0829)
Elisenvaara, Pusutunnelin kohdalta Mikrilän suuntaan. Alkuperäinen kuva on Etelä-Karjalan museon kokoelmissa. Oikealla alhaalla Kotavaaranjoki.
Elisenvaara, kuv Y. Paldán, Mylénin talo.
B3-03-065 (L0793)
Elisenvaara, ... Mikrilän tien varresta, ... Anttosen katolta.
B3-03-066 teksti
Elisenvaara, Asemapäällikkö Bergmanin asunto, 1928. Ida Hämäläinen pyörällä.
B3-03-067 (L0822)