M Koulut: M3 Maatalouden koulut
Lopotin maatalouskoulut
Kurkijoen Maamiesopisto
Kurkijoen Koulutila
... Maamies-opistolle ...
Teksti | Suurkuva +teksti /
/ Aune Niskanen
M3-20-001-2120a

M3-20-002-2120b
(d195)
Linnamäeltä Pohjiin kylän suuntaan. Kuvan keskellä tilanhoitajan asunto Raholanjoen takana. Kuvan oikeassa reunassa näkyy Kuoksvuori ja Elisenvaaraan menevä maantie.

M3-20-003-2121
(d194) (L0452)
Maamiesopiston aluetta tilanhoitajan asunnolle päin. Kuvan keskellä johtajan asunto ja etualalla sillan vieressä saunarakennus.
Maamiesopiston aluetta Linnamäeltä nähtynä.
M3-20-004-2122 (L0830)
#(B3-20-087-anis)(d253)
Maamiesopiston aluetta ... Teksti | Suurkuva
M3-20-005
Kurkijoen maamiesopiston varsinainen opistorakennus.
M3-20-006-2123 (d197)

M3-20-007-2124
Kurkijoen maamiesopiston navetta, jota osittain oli rakennettu Linnamäeltä vieritetyistä kivistä. Navetta paloi kesällä 1937.
Kurkijoen maamiesopiston tallirakennus.

M3-20-008-2125

Maamiesopiston talli sisältä.

M3-20-009-2126

M3-20-010-2127

Maamiesopiston aitta-rakennus Linnamäen rin-teellä Hiitolan tien varrella. Rakennusta käytettiin museona. Rakennus paloi kesällä 1937.
Kurkijoen maamiesopiston johtajan rakennus.

M3-20-011-2128

M3-20-012-2129

Kurkijoen maamiesopiston opistorakennus. Vasemmalle mentäessä näkyy koulutilan konttori ja meijeri, tyttöjen asuntola ja luokat. Aivan kuvan alareunassa kulkee Hiitolaan menevä maantie.
Kurkijoen maamiesopiston oppilasasuntola eli "kasarmi" vasemmalla ja oppilasruokala keskellä.
M3-20-013-2130
Kurkijoen maamiesopistolla karjanhoidon oppitunnilta 1915-17. Agronomi Cleve toisena vasemmalta.
M3-20-014-2131 (L0114)
Kurkijoen maamiesopiston oppilaita lähdössä töihin ruokailun jälkeen.
M3-20-015-2132
 EI NÄYTTÖKUVAA Maamiesopiston oppilasruokalan henkilökuntaa.

M3-20-016-2133

Kurkijoen maamiesopiston apulaisia.

M3-20-017-2134

Tohtori Veli Räsänen ja agronomi Paatosen asuintalon puutarhaa.

M3-20-018-2135

 EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoen koulutilan hoitaja J.V. Sipilä perheineen asuntonsa rapuilla.
M3-20-019-2136

M3-20-020-2137
Kurkijoen maamiesopiston johtaja maanviljelysneuvos Viktor Fagerström lähtee eläkkeelle. Auto tuo hänet johtajan asunnosta oppilaiden kunniakujaa pitkin ja suuntaa matkansa kohti Elisenvaaraa.

M3-20-021-2138
(L0866) (L0224)
(L0869)
Kurkijoen maamiesopiston aluetta. Oikealla johtajan asunto ja opiston kanslia. Vasemmalla puolella kirkontornin kohdalla opettajien asuinrakennus. Näiden välissä näkyy oppilasruokalan pääty.
 EI NÄYTTÖKUVAA

M3-20-022-2139

Maamiesopistolla oli vuosina 1931-32 erinomainen ampumajoukkue. Kuvassa keskellä Opiston suojeluskunnan osaston johtajana vuosina 1930-32 toiminut Lauri Keskitalo.
Kurkijoen koulutilaan kuulunut karjatila Kurkisiin peltojen lähellä Elisenvaaraan menevän tien varrella.
M3-20-023-2140 (d198)
Kurkijoen koulutilan puutarhurin asuinrakennus.
M3-20-024-2141
Kurkijoen koulutilan kanala.

M3-20-025-2142

Oppilasasuntolan huone Kurkijoen koulutilan karjanhoitokoulussa.
M3-20-026-2143
Opiston leipomo sisältä, vasemmalla Aino Jussilainen ja oikealla Hilma-sisar.
M3-20-027-2144
Karjanhoitokoulu ja oppilasruokala ns. alaruokala Kurkijoen koulutilalla.
M3-20-028-2145
 EI NÄYTTÖKUVAA Tulevia karjanhoitajia oppitunnin jälkeen. Oikealla seisoo lehtori Cleve.
M3-20-029-2146
epäselvä kuva
M3-20-030-2147
Kurkijoen karjanhoitokoulu-laisia Säkinmäellä. (L0876)
Turnipsia harvennetaan Kurkijoen koulutilan viljelyksillä.
M3-20-031-2148
 EI NÄYTTÖKUVAA
M3-20-032-2149
(L1290)
Kanakaalin kitkijöitä Kurkijoen koulutilan pellolla v. 1931. Kuva on Heinsillan läheltä Kurkisiin pellolta. Oikealla pomona toiminut opiston oppilas Karvonen.
Kurkijoen koulutilan karjaa laitumella Iivoniemessä Paratsun kohdalla. Taustalla Kuuppalan kylää ja Himohirsi. Epäselvä kuva : M3-20-033-2150
epäselvä kuva
M3-20-034-2151
Kurkijoen koulutilan karjaa laitumella Paratsun takaisessa maastossa.
Kurkijoen koulutilan karjaa siirretään laitumelle.
M3-20-035-2152
Kurkijoen koulutilan karjaa laitumella Iivoniemessä. Taustalla Kuuppalan kylän kallioisia mäkiä.
M3-20-036-2153
Rauha Kopra, Ida Repo ja Hilja Suutarinen karjakoiksi valmistuneina Kurkijoen koulutilan karjanhoitokoululta.
M3-20-037-2154
 EI NÄYTTÖKUVAA
M3-20-038-2155
Navettavuorossa olevia Kurkijoen maamiesopiston poikia yhdessä karjanhoitajien kanssa. Taustalla Kurkijoen koulutilan jykevää kivinavettaa.
Hevoshoitokoulun oppilaat valmistamassa valjaita. Takana seisoo eläinlääkäri Niilo Luikko.

M3-20-039-2156


M3-20-040-2157
Kurkijoen koulutilalla harrastettiin tälläistäkin ajoa. Kuvassa härkävaljakko koulutilan konttorin edessä.
Pyykin laittoaKurkijoen koulutilalla. Taustalla näkyy Hiidenmäki.
M3-20-041-2158
Pyykin huuhtomista Kurkijoen koulutilalla. Taustalla vasemmalla näkyy Hiidenmäki ja Lindin talo.
M3-20-042-2159
 EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoen koulutilan työmiehiä. Äärimmäisenä oikealla työnjohtaja Oskari Heinonen.
M3-20-043-2160
Kurkijoen koulutilan työntekijöitä, vas, Juho Veijalainen, Matti Valtonen ja Antti Punta.
M3-20-044-2161

M3-20-045-2162
Kurkijoen koulutilan sauna-rannassa oli venelaituri. Kuvassa näkyvä silta johtaa Raholanjoen yli ns. Sipilän-mäelle, jossa oli koulutilan tilanhoitajan asunto.
: M3-20-046-2163
Kurkijoen koulutilan hevosia kuljetetaan. Kaksi ratsain olevaa kuljettajaa vie suurta hevos-laumaa. Etualalla kulkee Elisenvaaraan menevä maantie, jolle hevoset tulevat koulutilan alueelta. Taustalla oikealla Sipilänmäki ja vasemmalla koulutilan rakennuksia sekä Raholan korkeita mäkiä. Kuvassa näkyvä silta johtaa Heinjoen yli.
Hevoshoitokoulun oppilaat ajoharjoituksissa Kurkijoen koulutilalla. (=(L3-20-009-))
M3-20-047-2164 (L0115)

M3-20-048-2165

Kurkijoen "Kesto"-ome-napuu Marianvaarassa Lankisen puutarhassa. Omenalajike oli kehitetty Kurkijoen maamies-opistolla. Vas. Lankisen emäntä, Sirkka Räsänen, Ilmi Räsänen, Toivo Räsänen ja Rainar Hakulinen.
Karjanhoitokaulun oppilaita venematkalla Laikkalanlahden Rakkaus-eli Likosaareen juhannuksena.
M3-20-049-2166

M3-20-050-2167
=N7-20-006-2428
Kurkijoen karjanhoitokoulun oppilaita juhannuksena Laikkalalahdessa Paratsun tuntumassa sijainneessa Rak-kaussaaressa. Taustalla nä-kyy Kuuppalan kylän mäkiä.


M3-20-051-2168

Maamiesopiston oppilaat järjestivät vuosittain muutamia juhlia, kuten uusien oppilaiden vastaanottojuhla, pikkujoulu ja vappujuhla. Näihin kutsuttiin Lopotin silmäätekeviä henkilöitä ja tietenkin nuoria naisia. Kuvassa tanssin pyörteissä opiston joulujuhlassa v. 1928. Kuvan keskellä tanssii konstaapeli Onni Jälkö.

M3-20-052-2169
Kurkijoen koulutilan tilan-hoitajan asunto Sipilän-mäellä. Taustalla Lopotin Linnamäki. (L0105)
Valok. Tuomas Mälkiä.

M3-20-053-2170
Kurkijoen koulutilan Kurki-siin peltoja. Kuvassa nä-kyvä punainen lato toimi komentopaikkana Lopottia valloitettaessa syksyllä 1941. (L0403)

M3-20-054-2171

Valok.
Johan Kauppi.

Kurkijoen maamiesopiston aluetta. Kirkon kohdalla oppilasasuntola, aivan kuvan keskellä oppilasruokala, tornilla varustettu rakennus johtajan asunto ja opiston konttori ja sen kohdalla asuinrakennus, jossa viimeksi asuivat konsulentti Kalle Huttunen ja metsänhoitaja Toivo Castrén.

M3-20-055-2172
(L0541)
Kurkijoen koulutilaan kuuluneita rakennuksia. Oikeassa reunassa Lopotin Linnamäki. Sen juurella nä-kyy pehtori Oskar Heinosen asunto, joka paloi v. 1937.

M3-20-056-2173
(L1041) (L0868)
Kurkijoen maamiesopiston pihaa 1941. Pihalla seisoo konstaapeli Robert Huolman. Kuvassa näkyvät rakennukset ovat kaikki ulkorakennuksia.
Kurkijoen koulutilan pajasta. Vasemmalta Juho Jääskeläinen, Uuno Salonen ja Heikki Salonen.
M3-20-057-2174 (L0871)
epäselvä kuva
M3-20-058-2175
(vrt. M3-03-036 (L0364))
Kurkijoen ylemmän maan-viljelyskoulun oppilaita. Kes-kellä keppi kädessä seisoo pehtori Oskar Heinonen.

M3-20-059-2176
Kurkijoen koulutilan Kurkisiin karjatila maan-tien oikealla puolella. Kuvas-sa näkyy tilan asuinrakennus. Kuvan vasemmassa reunassa oleva auto on menossa Eli-senvaaran asemalle. (L0929)

M3-20-060-2177
(L0116)
(Kurkijoen koulutilan muonamiesten asunto-rakennus Kuoksvuorella.)
(Kurkisiin muonamiesten asuntorakennus, Elisenvaaran tienvarresta n.6-8 km Lopotista.)
: M3-20-061-2178 (L0872)
Kurkijoen maamiesopiston aluetta. Kuvan oikeassa reunassa johtajan asunto ja siitä vinosti pitkin jokivartta ruokala, asuntola, opistorakennus ja koulutilan meijeri sekä kanslia. Kuvan keskellä alhaalla on opettajien asuinrakennus. Kuvan oikeassa yläreunassa Opiston silta, josta Hiitolaan menevä maantie kulkee vinosti vasemmalle. Kuvan vasemmassa ylänurkassa koulutilan iso navetta.
 EI NÄYTTÖKUVAA
M3-20-062-2179
Kurkijoen maamiesopiston oppilaita 1915-17. Vasemmalta Sikiö, Malmström, Franssila ja Kaapro Huittinen. (L0870)
 EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoen maamiesopiston "herrapoikia" kevätauringossa.
M3-20-063-2180
 EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoen maamiesopiston eri ikäluokkia edustavia oppilaita. Vasemmalla Kaapro Huittinen.
M3-20-064-dkad (L0867)
Kurkijoen maamiesopistolla ruokatunnin aikana 1910-luvun puolivälissä.
M3-20-065-2181 (L0863)
Maamiesopiston juhla- ja luentosali. Kirkontorni näkyy!. Aune Niskasen kokoelmasta. Postikortti. M3-20-066 (L0864)

M3-20-067
(L1178)
Lopotti. Sementtitiilen lyönti. 1928-1929. Vas. Johannes Tontti, oik. Toivo Kammonen. Kurkijoen maatalousopiston pihalta. Tehdään tiiliä uuteen ulkorakennukseen.
 EI NÄYTTÖKUVAA Lopotti. Maamiesopiston puutarhan harjoittelijoita.
M3-20-068 (L1236)
Lopotti. Maamiesopistolaisia juhlakulkueessa soittajineen, 1912.
M3-20-069 (L0861)
Lopotti. Maamiesopistolaisia heinänniitossa, 1912.
M3-20-070 (L0862)
 EI NÄYTTÖKUVAA Lopotti. Kurkijoen maamiesopistolla vallankumouspäivänä, 1917.
M3-20-071 (L0982)
M3-20 tuntematon
=N1-20-025-2274
Maamiesopiston voimisteli-joita esittämässä pyramideja.
Maanviljelyksen opetusta on myös H1-20-osiossa
EI NÄYTTÖKUVAA Tervun hovin karjaharjoittelijoita, keskellä karjakko Alma Mylén.
Valok. J. Rapo.
M3-40-001-2182 (L0199)