P Kurkijoki sodan jaloissa
P2 YH ja talvisota, Elisenvaara

P2-03-001-2520
(d304)
Elisenvaaran asemanseudulla oli jo 1930-luvun puolivälissä rakennettu kaksi iv-tornia. Kuvassa näkyy Simolanmäen torni. Sen takana Pekka Kiis-kin (Louhkan Pekka) talo.
 EI NÄYTTÖKUVAA Elisenvaaran toinen ilmavalvontatorni sijaitsi rautatieaseman läheisyydessä. Tornissa vas. Aarne Hanhineva ja Unto Hölttä.
P2-03-002-2521 (L0778)
 EI NÄYTTÖKUVAA Aarne Hanhineva Elisenvaaran aseman ilmavalvontatornissa.
P2-03-003-2522 (L0779)

P2-03-004-2523
Syksyllä 1939 alkoivat hevosten ja ajoneuvojen ottaminen puolustusvoimien käyttöön. Kuvassa Pekka Kiiski Elisenvaarasta (Herra Pekko) hyvästelee hevostaan.

P2-03-005-2524
(d312) (L0738)
Veturit maalattiin talvi-sodan aikana valkoisiksi. Tumma osa tenderin päällä peitettiin pressulla, ettei tuli-pesän loimotus näkyisi luuk-kua avattaessa.(R287/U307)

P2-03-006-2525
Elisenvaaran uuden veturitallin vesitornissa oli talvisodan alussa raskas 20 mm it-konekivääri.(d305)(S060)
(L0744)(L0988)(R287)
Ilmahälytyksen aikana maastouduttiin metsään Elisenvaaran Osuuskaupan takana olevaan metsikköön.
P2-03-007-2526
Elisenvaaran asemarakennus pihan puolelta 26.12.1939 pommituksen jälkeen.
P2-03-008-2527 (d307)
Elisenvaaran Seurahuone v. 1939 Tapaninpäivän pommituksen jälkeen.
P2-03-009-2528
(d306)(L0816)(R289)

P2-03-010-2529
Elisenvaaran asema-rakennus paloi pommituk-sessa 19.2.1940. Kuvassa asemapäällikkö Valde Räihä ko. raunioilla. (d310)(L0782)

P2-03-011-2530
Aseman toimintakeskuk-seksi tuli asemarakennuksen palon jälkeen vet.kulj. Matti Veijalaisen talo, joka suojattiin hirsillä. Talo sijaitsi Mikrilän tien varrella noin ½ km päässä asemasta.
(d313)(L0745)(S103)
Elisenvaaran rautatieläisiä asemarakennuksen raunioilla. Käsissä räjähtämätön pommi.
P2-03-012-2531 (L0589)
Elisenvaaran asemalta löydetty 50 kg "suutari". Taustalla 19.2.1940 palaneen asemarakennuksen jäännökset. (L0740)(R290)
P2-03-013-2532 (d308)
Elisenvaaran asemanseutua talvisodan aikana. Etualalla erään asuinkasarmin rauniot. Taustalla ratapihaa.
P2-03-014-2533 (L0743)

P2-03-015-2534
(d309)(L0739)
Elisenvaaran asemanseutu muuttui vähitellen pystyssä törröttävien savupiippujen maisemaksi talvisodan aikana. Kuvassa Elisenvaaran I lk kirj. asunto 20.3.40

P2-03-016-2535
(d311)
(L0742)(S121)
Elisenvaaran ratapihaa talvisodan loppuvaiheessa. Monien tuhoutuneiden rautatievaunujen jäännökset täyttävät ratapihan. Oikealla olevan ehjän talon takana ovat asemarakennuksen rauniot.
 EI NÄYTTÖKUVAA Heikki Poutanen vartiopaikallaan "Pusutunnelin" suulla talvisodan aikana.
Valok. Heikki Poutanen.
P2-03-017-2536 (L0959)
 EI NÄYTTÖKUVAA Elisenvaaran rautatieupseerit v. 1940. Vasemmalla vänrikki Taisto Hannus ja oikealla vänrikki Lauri Salokallio.
P2-03-018-2537

P2-03-019-2538
Elisenvaaran asemanseudulle pudotettiin talvisodassa noin 7500 lentopommia. Kuvassa yksi "suutariksi" jäänyt lentopommi Elisenvaaran asemalla.
Valok. Heikki Poutanen.

P2-03-020-2539
Tapio Poutanen istuu Elisen-vaaran aseman raunioilla yhteiskoulun "Kipinän" tähti-kaukoputki olallaan talvi-sodan rauhanteon jälkeen. Kuv H. Poutanen. (L0591)

P2-03-021-2540

Lähtötunnelmissa talvisodan rauhanteon jälkeen. Junanlähettäjä Arvo Suuronen yhteiskoulun "Kipinän" tähtikaukoputki olallaan. Autoon laitetaan evakkotavaraa. Ratapihalla rikkoutuneita vaunuja, jotka jäivät sinne.
Valok. Heikki Poutanen.
Kirjavaisen "Mamman" asunto Elisenvaarassa pom-mituksen jälkeen. (U308)
P2-03-022-2541 (L0790)
500 kilon lentopommin kuoppa Hanhinevan ruoka-tavarakaupan pihassa. Kuo-pan pohjalla Arvo Suuronen.
Valok. Heikki Poutanen.
P2-03-023-2542 (L0605)
Moottoriajoneuvot olisi pitänyt viedä Elisenvaaran maanviljelyskoululle tämän julisteen mukaan.
P2-03-024-2543

P2-03-025-2544
Elisenvaaran asemarakennus 25.12.1939 tapahtuneen pommituksen jälkeen ratapihan puolelta.
Valok. Heikki Poutanen.
(L0774)(S113)(R286)

P2-03-026-2545

Valokuva:
Heikki Poutanen.

Heikki Poutanen (oik.) ja suojeluskunnan talolla Elisenvaarassa ollut kokki Elisenvaaran suojeluskunnan talon pihalla talvisodan päivinä, jolloin Heikki Poutanen kuului vartiojoukkoihin. Heidän kohdallaan näkyy suojeluskunnan talon seinään rakennettu elokuvakoneiden konehuone.
 EI NÄYTTÖKUVAA
P2-03-027-2546
Kurkijoen väestönsuojelu-väkeä kokoontuneena Eli-senvaaraan neuvottelemaan syksyllä 1939 YH:n aikana.
(L0785)(L0986)(R283)
Elisenvaaran asemapääl-likön asunto 20.3.1940.
Valok. Heikki Poutanen.
P2-03-028-2547 (L0941)

P2-03-029-2548
Ratapihan eteläosaa talvisodan aikana. Elisenvaaran pommituksessa tuhoutui paljon rautatiekalustoa.
Valok. Heikki Poutanen.
Elisenvaaran varikon toimisto pommituksen jälkeen.
Valok. Heikki Poutanen.
P2-03-030-2549 (L0984)
Elisenvaaran varikon konttorin rauniot.
Valok. Heikki Poutanen.
P2-03-031-2550

P2-03-032-2551
Valokuva:
V. Lampinen.

Elisenvaaran asemalla 25. päivänä joulukuuta 1939. Tuovi Tuomainen, kuvassa seisomassa kolmas oikealla, kuoli saman joulupäivän pommituksessa yhdessä isänsä, junamies Evert Tuomaisen kanssa.

P2-03-033-2552
Valokuva:
Heikki Poutanen.
Kenttäpostivaunu pommituksen jälkeen Elisenvaaran asemalla. Vasemmalta Veikko Hietala, rautatieupseeri res.luutn. (nyk. majuri) Taisto Hannus ja Arvo Suuronen.
Talvisodan pommituksen jälkiä Elisenvaaran asemalla.
Valok. Heikki Poutanen.
P2-03-034-2553 (L0485)
Rautatien kirjurit Rauni Kurri ja Aino Kyytinen käyttävät lakanaa näkösuojana.
Valok. Heikki Poutanen.
P2-03-035-2554
(L1214) (U_)
Elisenvaaran KOP:n talon rauniot.
Valok. Helga Groundstroem.
P2-03-036-2555 (L0598)
Elisenvaaran asema-rakennus palaa 19.2.1940.
Valok. Taisto Hannus.
P2-03-037-2556
(L0990)(L1084)
Pommituksessa kaatunut säiliövaunu Elisenvaaran asemalla.
Valok. Taisto Hannus.
P2-03-038-2557 (L1127)
Pommitusjälkiä Elisenvaarassa.
Valok. Arvo Suuronen.
P2-03-039-2558
(L0781)(L1221)
... aseman henkilökuntaa viettämässä rauhallista jouluaattoa ... Teksti.
P2-03-040
 EI NÄYTTÖKUVAA ... Kolme tyttöä istuu aidalla ... Täysiosuma sattui kellariin ... Teksti.
P2-03-041