P Kurkijoki sodan jaloissa
P3 Jatkosota, muut kylät

P3-00-001-2577
Sodan tuhoja, raunioita Elisenvaarassa. Ilmapommituksen tuhoamia rakennuksia. (L1129)
epäselvä (L0747)
P3-00-002-2578
Lottia odottamassa pääsyä Kurkijoelle Sortavalassa.
Lottien siivousryhmä siirtyy kärrypeleillä toiseen siivouskohteeseen.
P3-00-003-2579 (L1033)
Valamon Ristisaaren kaksoistykki v. 1942.

P3-00-004-2580

Laatokan rannikkotykistöä jatkosodassa. (S315)

P3-00-005-2581 (L0479)

Akkaharjun valtauksen yhteydessä elokuussa 1941 saatiin sotasaaliiksi venäläinen juna.
P3-00-006-2582
Tuhottu venäläinen panssarivaunu Elisenvaaran ja Akkaharjun välillä elokuussa 1941.
P3-00-007-2583
Italialainen moottoritorpedovene vauhdissa Laatokalla jatkosodan aikana. (L1094)(L0468)
P3-00-008-2584 (S318)
Sankarihaudalta.

P3-00-009 (L1095) (S338)

Kurkijoen miehet Aunuksessa jatkosodan aikana.
P3-00-010 (L1036)

P3-01-001-2585
(L1031) (d346)
(N422)
Myös Alhon asemaraken-nus rakennettiin jatkosodan aikana uudelleen. Kuvassa aseman henkilökuntaa uuden rakennuksen edessä, kolmas oikealta nimismiehen sisar Inkeri Kosonen (sähköttäjä).

P3-01-002-2586
Vehnän niittoa Alhon suolla, jossa sattui muutamia onnettomuuksia miinojen takia, 1 km asemalta kirkolle päin. (d356) (L0154) (L0664)
(U316)

P3-01-003-2587
(Museovirasto)
(L1019) (R297)

Alhon asemanseutua 1942. Asemarakennus on jo rakennettu. Se näkyy kuvan keskustassa kauempana. Kuvan oikeassa reunassa Hernemäki. Alhon ja Lopotin välinen tie kulkee poikki kuvan, jossa näkyy asemalle ohjaava tienviitta.

P3-01-004-2588
Kuv P. Kyytinen
(L1062) (L0487)
Alhon asemanseudun aluetta syksyllä 1941. Viipurin rautatie kulkee kuvan keskustassa, aivan kuvan oikeassa reunassa olevan hevosen kohdalta kääntyy tie Alhon asemalle. (S235)

P3-01-005-2589
Alhon kansakoulu jatkosodan aikana. Katolla ilmavalvontalava ja kranaatin aiheuttama vaurio katon vas. päädyssä. (L1220)

P3-02-001-2590
Suomalaiset joukot ovat tulleet Aromäen kylän kohdalle marssiessaan kohti Kurkijoen Kirkonkylää elok. 1941. (L1025) (R293)
Suomalaiset sotajoukot marssivat kohti Kurkijoen Kirkon-kylää elok. 1941. Ne ovat juuri ylittäneet Tyklänjoen sillan ja lähestyvät Aromäen kylän keskustaa. (L1119)
P3-02-002-2591 (L0493)
Venäläisten hakkaama suuri murros Lapinlahden kylän pohjoisosassa Tervuun menevän maantien yli.
Valok. Toivo Immonen.
P3-18-001-2659 (L1068)
(L0488) (S241/318)
 EI NÄYTTÖKUVAA Kalle Hurmeen saunan katto revittynä jatkosodan aikana Lapinlahden Lauvatsaaressa.
Valok. Kari Hurme.
P3-18-002-2660 (L0540)
 EI NÄYTTÖKUVAA
P3-19-001-2661
(L1046)(L0601)
Syksyn 1941 sotatoimissa peräytyvät venäläisjoukot polttivat kaiken asutuksen maanteiden varrelta. Kuvassa Levonpellon Antti Veijalaisen talon rauniot.
Levonpellon Veijalaisten raunioita. Etualalla navetan rauniot, vasemmalla takana asuinrakennuksen savupiippu.
P3-19-002-2662 (L0606)
 EI NÄYTTÖKUVAA Antti Veijalaisen navetan rauniot Levonpellolla Närekummussa.
P3-19-003-2663 (L0989)

P3-21-001-2707
(d364)(L1002)
=D3-21-001-0875
Äitienpäiväjuhlat Luhovaarassa jatkosodan aikana 1943 kokosivat suuren joukon Luhovaaran ja Räihävaaran äitejä. Vas. puol. ikkunan kohdalla näkyy kirkkoherra Arvi Kujala. (R305)
: P3-21-002-2708 (d363)
Luhovaaran kyläläiset saivat kokoon naiskuoron äitienpäiväksi 1943. Istumassa vas. Anna Löyhkö, Saima Vento, Taimi Vento, kanttori Onni Lukka, Aili Heinonen ja Helli Vento. Seisomassa vas. Sylvi Tanskanen, Tyyne Tanskanen, Aino Kuosa, Lilja Tanskanen, Pirkko Veikkolainen ja Edla Vento. Keskiriv. tummapukuinen Inkeri Tiainen ja kirjavapukuinen Sirkka Salminen. (L1078)(R314)
Syrjäsen talo Luhovaaran kylässä jatkosodan aikana uudelleen kunnostettuna.
Valok. Antti Silvennoinen.
P3-21-003-2709 (L0397)

P3-22-001-2710
Marianvaarassa oli valta-maantien varteen venäläiset rakentaneet kolhoosikylän tuomalla rakennuksia muualta paikalle. (L0484)
epäselvä kuva : P3-24-001-2711 (L1043)
Rautatien ylikäytävä Mikrilässä jatkosodan aikana venäläisin tekstein varustettuna.
Mäkelän navetta talvella 1940, jolloin sitä käytettiin pommisuojana. Mikrilä.
P3-24-002-2712 (LO780)
Kaksi teltan pohjaa Mikrilässä Mäkelän talon pihalla.

P3-24-003-2713 (L0794)


P3-24-004-2714
Hakulisen navetta Mikrilässä jatkosodan aikana. Navetta oli välirauhan aikana venäläis-ten hienomekaanisena pa-jana ja ruokalana. (L0603)
Venäläisten tekemä kunnia-portti Mikrilän maantieltä Huittisille menevällä tiellä.
P3-24-005-2715 (L1048)
Vaitin talo Mikrilässä, etualalla venäläisten rakentama perunakellari.
P3-24-006-2716 (L0602)
epäselvä (L1051)
P3-24-007-2717
Hongellin talon rauniot jatkosodan aikana, Mikrilä.
Hongellin sauna jäi palamatta Mikrilässä jatkosodassa.
P3-24-008-2718 (L0821)
 EI NÄYTTÖKUVAA Taustalla näkyy Hongellin navetan kivijalka Mikrilässä jatkosodan aikana.
P3-24-009-2719 (L1047)
epäselvä (L1050)
P3-24-010-2720
Jatkos. aik. Mikrilästä Hon-gellin ja Martikaisen väliltä.
Toivo Jokelan rakennuksia Mikrilässä jatkosodan aikana.
P3-24-011-2721 (L1052)
Toivo Jokelan talo Mikrilässä osittain purettuna jatkosodan aikana.
P3-24-012-2722 (L1053)
 EI NÄYTTÖKUVAA Viktor Maijalan talon rauniot Mikrilässä.
P3-24-013-2723 (L1049)
Sikiön navetta uudessa paikassa Mikrilässä, venäläiset toivat sen Huittisten pihaan.
P3-24-014-2724
Maijalan talon rauniot Mikrilässä. Taustalla asuntona käytetty sauna, johon tehty kuisti.
P3-24-015-2725
Venäläisten välirauhan aikana Maijalan maalle Mikrilässä siirtämä mökki.
P3-24-016-2726
P3-24-017-2727
(sama kuva kuin
P3-24-014-2724)
Venäläisten välirauhan aikana Maijalan maalle siirtämä talo kunniaportteineen.
Venäläisten korsu 1941 Mikrilässä Martikaisten ja Kiiskin välillä.
P3-24-018-2728
epäselvä kuva
P3-24-019-2729
Martikaisen talon rauniot syksyllä 1941, Mikrilä.

P3-24-020-2730
(L1054) T.Nikkari
Kettusesta Ruotsiin päin Mikrilässä oleva metsikkö jatkosodan aikana. Raken-nukset venäläisten raken-tamia, huom. kuoritut puut. Puut hevosten kaluamia!
Martikaisen talon rauniot Mikrilän kylässä syksyllä 1941.
P3-24-021-2731 (L1134)
 EI NÄYTTÖKUVAA Mikrilä. Martikaisen saunarakennus rakenteilla, 1942.
P3-24-022 (L0490)
Otsanlahtea valtaustaistelut hävittivät myös melkoiseti. Kuvassa rovastin omistaman Arokallion talon rauniot.
P3-27-001-2732
(d352) (L1131)

P3-27-002-2733

Kurkijoen lotat pääsivät Sortavalan kautta Kurkijoelle tekemään siivousta ennen asukkaiden paluuta. Kuvassa Kurkijoen lottien siivous-ryhmä Otsanlahdella Pekka Valkeapään talon pihalla. Vasemmalta Aino Hartikka, Martta Hiltunen, Juho Asikainen, Elsa Eronen ja Maija Havakka.
Kaadettuja hautakiviä Otsanlahden hautausmaalla.
P3-27-003-2734 (L0706)
(L0385): N.J. Arppen hauta.
Kuv. Toivo Immonen

P3-27-004-2735
(L0707) (L0478)
Kuv T. Immonen
Kurkijoen keskimmäiseltä hautausmaalta pian valtauk-sen jälkeen. Tänne Otsan-lahden kylässä olleeseen hautausmaahan näyttää haudatun venäläisiäkin hautamuistomerkistä päätel-len. Huom. mäntyjen run-gossa näkyvät luotien jäljet.
Aukko listoissa
P3-27-005 !
Ei ATK- eikä paperiaineistossa ole tätä koodia, eikä selostustakaan.
 EI NÄYTTÖKUVAA
P3-27-006-2736
Sodanajan urheilijoita neuvotteluissa. Edessä toisena oikealta kurkijokelainen vänrikki Eino Hartikka Otsanlahdelta.
Toivo Tukian hautaus Kurkijoen sankarihautaan. Teksti.
P3-27-007

P3-27-008-2738
Kurkijoen rovastin pappilan paikka valtauksen jäl-keen. Pappila poltettiin talvi-sodan loputtua. (L0476)
Valok. Toivo Immonen.
 EI NÄYTTÖKUVAA Lottien siivousosasto Otsanlahdella Viljo Hartikan pihalla. Vasemmalta Helena Jussilainen, Aino Korjonen, Kerttu Korjonen ja Aino Hartikka.
P3-27-009-2739

P3-28-001-2740
Pohjiin kylää jatkosodan aikana. Taustalla keskellä Lopotin Linnavuoren mäki. Edessä Pohjiin kylän taloja. Kauimpana Vartiaisen talo.
Saksalainen tykkilautta Riekkalanlahdella suoma-laisella aseistuksella varustettuna. (S317)
P3-30-001-2741 (L0470)
 EI NÄYTTÖKUVAA : P3-31-001-2742 (L1106)
Rummunsuo. Erik ja Liisa Korpelan perikuntaa entisen kotitalonsa raunioilla v. 1943. Vasemmalta Elisa Korpela, Erkki Hakulinen, Anna Korpela ja Helena Hakulinen (o.s. Korpela). Palaneen talon paikalle rakennettiin uusi v. 1944. Taustalla näkyy palaneen ulkorakennuksen rauniot ja osittain hiekkaiseen mäenrinteeseen korsumaisesti rakennettu sauna.
EI NÄYTTÖKUVAA
P3-31-002-2744
Rummunsuon kylän Maasil-lassa oli Korpelan talo, joka paloi sotien aikana 1941. Vas. Elisa Korpela, oik. Erkki Hakulinen. Taustalla näkyy osittain maahan kaivettu savusauna.
Rummunsuon kylässä venäläisten rakentama talo.
P3-31-003-2745
(L1065) (L0396) (S236)
Kuv Toivo Immonen
 EI NÄYTTÖKUVAA
P3-32-001-2746
Ennen siviiliväestön paluuta suoritettiin taloissa perusteel-linen siivous. Lottien siivous-ryhmä Räihävaarassa elok. 1941. Vasemmalta Hilja Nolvi, Irja Rouhiainen, Aini Kesseli, Anni Kiiski ja Kerttu Lötjönen. (L0751) (R301)
 EI NÄYTTÖKUVAA Räihävaaran kansakoulun kamarin uuni ja seinää syksyllä 1941.
P3-32-002-2747

P3-32-003-2751
Viljaa puitiin kahviksi Räihävaarassa syksyllä 1941 Herman Poutasen tuvan lattialla. Vasemmalla Pauli Johansson, seisomassa Elin Hiekkanen, jonka edessä lattialla polvillaan Petter Korpela.
Räihävaara. Juho Rämäsen talo uudelleen rakenteilla.
Kuv S. Mäenanttila. (U316)
P3-32-005-2749 (L0820)

P3-32-005-2750
Räihävaaran kansakoulun pääportti syksyllä 1941, vasemmalla näkyy saunarakennus ja taustalla ulkorakennus.
 EI NÄYTTÖKUVAA
P3-33-001-2752
Naisten työtä tarvittiin monilla aloilla jatkosodan aikana. Kuvassa Ida Lakkonen korjaamassa ruista Saareksen kylässä.
Saareksen kylässä 1943 niittotöissä.
P3-33-002-2753
 EI NÄYTTÖKUVAA
P3-35-001-2754
(d369)
Kansakoulut aloitettiin vähitellen Kurkijoella. Kuvassa Savojan jatkokoululaisia väliaikaisen koulurakennuksen luona v. 1943 opettajansa Rauni Hämäläisen kanssa.
Jatkosodan aikana Savojalla harrastettiin vesihierontaa Huotilan koskessa.
P3-35-002-2755 (L0672)

P3-35-003-2756
Kauppias Juho Kemppinen (oik.) kotinsa pihalla Savo-jalla, talv. 1944. Kesk. veljen tytär ja venäläinen työvelvol-linen sotavanki. (L1130)
Epäselvä kuva:
P3-37-001-2757
=H1-37-001-1240
Venäläisten kylvämää perunaa nostetaan Soskuan pelloilta lokakuussa 1941.
Näkymä jatkosodan ajoilta Kurkijoen Särkijärven kylästä Kyytisten pihalta.
P3-39-001-2756a (L1032)

P3-39-002-2757a
(ja277) (d355)
Jälleenrakentamista Särkijärvellä. Karppisen talon katon kattaminen päreillä. Vv. 1941-44. Kuv P. Kyytinen (L1071)(S258)
(L0410) (#(L1072))

P3-39-003-2758
Jatkosodan aikana oli työ-velvollisia mm. maatalous-töissä. Näistä oli paljon hyötyä, mutta myös harmia. Oik. Anni Kyytinen, vas. aputyttö Maija Malm. (L1107) Kuv P. Kyytinen
 EI NÄYTTÖKUVAA Tervun kylässä oli poltettuna vain Mylénin kauppa- ja asuintalo.
P3-40-001-2759
(d353) (L1069) (S243)
Kuv Toivo Immonen
 EI NÄYTTÖKUVAA
P3-40-002-2760
Jatkosodan seurauksena Kurkijoki vallattiin takaisin ja sinne rupesi mieli palamaan. Antti Hämäläinen Tervusta lähdössä takaisin kotiin.
 EI NÄYTTÖKUVAA Uudenkylän pelloilla paluun jälkeen, 1940-luvun alku. Vanha lato on vielä paikal-laan. P3-42-001 (L1139)