Kurkijoen Pogostan muinaiset kylät

Vuoden 1590 | 1618 | 1631 | 1637 maakirja

Laatinut Tero Vehviläinen 28.08.2008
(HTML-muunnos Mauri Rastas 28.08.2008/01.09.2008)

Maakirja/verokirja:
- vuodelta 1590 on parhaiten säilyneitä ensimmäisiä Ruotsin tekemiä verokirjoja Käkisalmen läänistä (autioluettelo),
- vuodelta 1618 on heti Stolbovan rauhan jälkeen tehty ensimmäinen verokirja,
- vuodelta 1631 on Jaakko de la Gardien läänitys-ajan jälkeen tehty ensimmäinen verokirja,
- vuodelta 1637 on tehty maakirja/arvioluettelo sekä ruotsiksi että venäjäksi.
Jo kylät ja niiden ryhmittely verotuksessa kertovat muinaisen Kurkijoen Pogostan hallinnollisesta rakenteesta ja historiasta.


Re: Asiakirjoja Karjalan Historiasta I:

Käkisalmen läänin verokirja (autioluettelo) 1590

VA 5640: Mantaledh öfuer Kiäxholm Nårre Lhän pro Anno 1590
Ödhes Register opå the Kirckier Cappel gelder, Clöster miöll och stamp quarnar ...

sivu 265

Manttaledh aff Kexholms Lhänn pro Anno 1590.

p.21 Kiriaschoi eller Kurchiochi Sochn medh thesse efter schrefne Cappell geld
Kurchiochi by (3)
Koxi Jerfui by (2)
Merie by (3)
röker 8

p.21 v Lapinlax Cappell geld
Lapinlax by (2)
röker 2

Migli Cappell geld
Migli by (2)
röker 2

Diurala Cappell geld
Diurala by (2)
Wijmola by (1)
Kopsala by (1)
Siris Jerfui by (1)
röker 5

p.22 Weijelä -Cappell geld
Weijelä by (1)
Kockoila Joki by (1)
Jlmes by (11)
röker 13

sivu 266
Sammat lambi Cappell geld
Koitzalax by (6)
Jouchia by (1)
Pylhölä by Nelo(?) Paricka
Jerfuenpä by (5)
röker 13

Wggu Niemi Cappell geld
Puru Jerfui by (10)
Tero Radijss
Niuckala by (1)
p.23 Keselax by (5)
Totki Niemi by (2)
röker 18

sivu 267
Tyrie Cappell geld
Tyrie by (7)
Rauta lax by (2)

p.23 Rauta Jerfui by (10) Mindre än A:o 89 röker - 18
12 Summa wdi Kurkijoki Sochn
Besittne Röker - 80

sivu275
Ödes Register opå the Kirckior Cappell gelder,
Clöster Miöll osc stamp quarnar som tilförende hafua waridh Brukadh
och ähre nu öde udi Kexholms län pä Anno 1590

Kiriaschoi elle Kurchiochi Sochn


Kurchiochi by ........... 40

Laickola ................ 23

Puickola ................. 7

Rahoila ................. 43

Kouchoila ................ 3

Hahkala .................. 4

Nochoilan niemi .......... 6

Koppaisen niemi ......... 12

Kilpielä ................. 4

Kuuppala ................. 7

Tenhola .................. 6

Kurola ................... 6

Aromäki ................. 22

Elisien wahra ........... 13

Oidzanlax ............... 20

 (Miöll och Sta. q:r 1)

Kumboila ................. 8

p.31v

Korbi salo .............. 10

Petkola .................. 6

Reeckala ................. 4

Mustoila ................ 30

Koxi Jerfui .............. 3

Migrilä .................. 9

 (Miöll och Sta. q:r 1)

Hemen lax ................ 5

Räihän wahra ............ 20

Jhalan oija ............. 20

 (Miöll och Stam. q:r 1)

Soskoa .................. 25

 (M. och St. q:r 3)

Marian Wara ............. 12

Oinahan Wara ............. 8

Merie .................... 9

Sicho pohia .............. 7

Ij Jerfui ............... 14  ( 406)

Kannan saari Clöst af Träd 1

sivu 276


Thesse Efter:ne Cappell geldh lyde under Kurchiochi SochnWgguniemi Cappell geld

Ennicken neimi .......... 6

Marthinan saari ......... 4

p.32

Wgguniemi .............. 16

 (Miöll och Stamp q:r 1)

Totkiniemi .............. 7

Kumbu ................... 7

Niuchala ................ 8

Puru Jerfui ............ 50  ( 98)

 

Diurala Cap. geld

Diurala ................ 30

Kylälax ................. 9

Prijstola ............... 5

Wijmola ................. 6

Asila Joki .............. 7

 (Miöll och stamp q:r 5)

Kopsala ................ 22

Waldoila ............... 10

Peijelä ................ 20

Hapa lax ............... 11

Tounas .................. 9

Kitula .................. 4  ( 133)Weijelä Cappell geld

Weijelä ................ 15

Kockoila Joki .......... 11

 (Miöll och Stam. q:r 1)

Jlmes ................... 5

Hijttola ............... 15

Engilä .................. 7  ( 53)Terwo Cappell geld

Terwo .................. 30

 (Miöll q:r 1)

p.32v

Huhti Terwo ............ 20

Keswa lax .............. 20

Kalchi salo ............. 7  ( 77)

Heijnaesimae Clöst af trä 1Lapinlax Cappell geld

Lapinlax ............... 30

Terwa Jerfui ........... 10  ( 40)sivu 277

Sorola Cappell geld

Sorola ................. 30

Kumola ................. 25

Koplala ................ 15

Jacon wara ............. 11  ( 81)

 

Migli Cappell geld

Migli by ............... 50

 (Miöll q:r 1)

Paicka Jerfui ........... 6

Paijan syrie ............ 5

Menson wara ............. 7

Paska by ................ 8  ( 66)

 

Tyrie Cappell geld p.33

Tyrie by ............... 33

 (Miöll q:rn 2)

Rauta Jerfui ........... 33Sammat lambi Cappell geld

Jouchia ................ 12

Orat niemi ............. 10

Koitzanlax ............. 32

Jerfuenpä .............. 11   ( 65)

Summa i Kurkijoki S. Ödes Röcher 105


sivu 284 VA 6045a

Käkisalmen läänin maakirja 1618

ss. 1 - 77v (1-104) sivu 291 - 312

Kurki Jåki
Kiriansk Bohåråditzk Pogost

Kurki iåki byn

Terfwus tiendh
Jhåiärfwi by
Jhåiärfwi parda
Uttkala
Sulasalmi Korfwa
Kesålax (Kesonlahti/(Kesvalahti?/TV)

Riihiiärfwi
Jwanranda
Lamminpardas
Hilixala by
Olesranda niemi
Puxu by
wedh Tzäsofni Kesolax
Tutkola
Kalgisalo
Helmelä
Ertola

sivu 293
Stor Terwus
Kangas by

sivu 294
Kagrateppoila by
Huchterfwa
Palwalax
Korech iärfwi
Climola
Nirsanwara

sivu 295
Kuckas Sari

Kumola tiendh
Suboalemäki by
Myntyriä (osa Kumolaa)
Myntyrilä den andra
Mäkilä
Hoskonmoisio
Wedh Tzäsofni (Kumolaa)

sivu 296
Ylax
Pukela kangas (osa Iilahtea)
Tzichenniemi
Harwiala
Koblala Sari
Jiåkipardala
Lengola
Rautalax
Pötkähän mäki

sivu 297
Väliänkengänsari
Raudasuo Lappio
Wackalucka
Locheniärfwipardas

Sårola Tiendh
Sårola by
Sårolansalmi
Kurenrannall
Järitzansari
Kypäräniemi

sivu 298
Kokonniemi
Achmoila
Rukola
Pärskunlax
Metzäläs
Kontila by i Megliiärfwi
Ewerkinmäki
Hömonniemi

sivu 299
Migli iåki
Metsä Migli
KudräwäiaLambi
Härkilä
Kyrkiolambi
Kiwiåia
Jiulax
Pönsonlambi
Megli by wedh forss och Walamo klöstergodz
Qwarn Ränther åhrligen en rubel
Hidworanda

sivu 300
Metzäkylä
Sijkalax
Jakimanwara
Sijkalax pohia
Borisansari
Huchtiassinkyro

Reekala Tijendh
Låukula by
Kuikala
Nemoien nemi
Räikala mäki
Kallila
Wärdzelä
Reekalansari
Hämälax

sivu 301
Kochnen niemi (Kanniansaari)
Lewonpeldo
Laikala
Kupala
Migrilä

sivu 302
Kilbelä
Elitzien wara

sivu 303
Oikola
Kumbu
Särgiiärfwi
Alhåia
Saula
Hauhån mäki

sivu 304
Sillan Kårfwa
Rahåla

sivu 305
Mäkimikola
Hörölä (Herelänniemi)
Niukala
Pådgorodisse
Uwarala
Kowoleuka
Ackåiasela (Opposela)

sivu 306
Kijrola
Nättelä
Mätzäkylä
Linnanårgo
Paukola
Karomäki
Sijkrola
Kauhola
Aronmäki

sivu 307
Kuren lambi
Kanisalo
Hawicko
Såschova
Korbisalo

sivu 308
Otzalaxa
Minalanmäki
Nockoief Navolok
Kopposela

sivu 309
Lepousmäki
Sawoia
Luhånwara
Suboief mäki
Räihänwara

sivu 310
Otzaiärfwi
Otzaiärfwiranda
Jhålof Rutzie
Kukarinwara
Lapilax

sivu 311
Kurki niemi
Rungon suo

sivu312
Swätikä
Terfwa iärfwi
Metzinlax
Kostamo iärfwi


VA 6125 a

Kexholms läns Jordebok 1631

Kexholms Nårre Lähn

sivut 414- 441

Kurcki Jocki Pogost

Wålna Järfwi
Oppala By
Minalan Mätzemigli
Kudrowolambi
Kåsmalan mäcki

sivu 415
Kifwi Oija
Iänin Navoloch
Hergiala By
Miglikyrkieby

sivu 416
Rådilan Kyle
Åtzanlax
Pärschon lax
Rugula By
Mätselän lax
Kylwehen Sari
Achmula By

sivu 417
Kåckon Niemi
Siglilaenpåhia (Sieklahti, Lahdenpohja)
Iakima Wara

sivu 418
Iaritzen Iouda (?)
Surinsilda
Kurenranda
Kyrerin Niemi
Annin Ristla
Runhon Mäcki
Salmin Randa

sivu 419
Såralan kirckon sari
Koblola By
Harfwiala By
Dzinna Niemi
Ilachz By

sivu 420
Kumula By (Kumola)

sivu 421
Ihalan oija
Tarfwo Iärfwi (Tervajärvi)

sivu 422
Huuchtiterwu By

sivu 423
Tutkola By
Kesualax

sivu 424
Iwesi randa
Kuuchkan saari
Kipon saari
Pamolan saari
Kuchka by
Kalhi salo

sivu 425
Helmelä By
Ertola By
Terwus By

sivu 426
Jho Iärfui
Kangas By

sivu 427
Rungo soo
Swetika By
Kirkon Lappinlax

sivu 428
Iätti Iärfwi
Metzä By

sivu 429
Soskowa By

sivu 430
Kåppoisen Niemij
Otzalax
Nåckoisen Niemi

sivu 431
Otzi Iärfwi
Låbas mäkj
Sawioia

sivu 432
Luhon waara
Räihän waara
Tettri wara

sivu 433
Kåstama Iärfwi
Migrilä By

sivu 434
Kumbo

sivu 435
Elisiä waara

sivu 436
Aron Mäki
Kannisala By
Sickola By
Metzä By
Kyrola By
Kowaluekala

sivu 437
Nättilä By
Pohitz By
Kouhala By
Haachkala By
Pothorodis
Niukala By
Hörölän Niemi

sivu 438
Hambalan Mäkj
Sillan Korva
Protkola By
Särgi Iärfwi
Alhoia By
Saawi

sivu 439
Rahola By
Mäki Mickola
Laikala By

sivu 440
Leuolan Peldo
Reekala By
Hämeen lax
Kilbiälä By
Kuppala By

sivu 441
Kannan saari
Korbisalo By


Re: Asiakirjoja Karjalan Historiasta II:
(Kimmo Katajala ja Sari Hirvonen)

Käkisalmen läänin maakirja / arvioluettelo vuodelta 1637

Kurcki-Jocki Pågosth

sivut 68 - 119
KORBISAALA BY
KURALA BY
KILLBIJALLA BY
KANNIAN SAARI
LÄMMÄN LAX
RECKAALA BY
LEWON PÄLLDO
LAYKOLA BY
MÄGI MIKOOLEN BY
RAHOLA BY
SAWIA BY
ALLHOBA BY
SÄRGIJÄRFFWI
SILLAN KORUA
HAMBAHAN MÄGI
NIUKALA BY
HAKULA BY
NÄTTULA BY
OKKOSELA BY
KIROLA BY
KANISELA BY
SIJKOOLA BY
ARON MÄGI
ELISIAN WARA
HOFFWIALA BY
KUMBO BY
RISTA PUSTA BY
MIGRILLA BY
KOSTOMA JÄRFFWI
IHAALA NÅYA
RÄIHÄN WARA
TEDREN WARA
LUHON WARA
SAWOIA BY
LEBESS MÄGI
HAWIKA BY
KOPPOSELA BY
SÅSKÅA BY
ROGO JÄRFFWI
MÄTSALA BY
LAPILAXI
JATI JÄRFFWI
ARDOY POHIA BY
TÄRWUS BY
IHÅ JÄRFFWI
KANGASKYLÄ
KAGRA TÄPPOLA
RUNGON SUU
TÄRWA JÄRFFWI
LOUKON WARA
HÅCHTI TÄRWA
POYKLUS JÄRFFWI
KÄSWA LAX
HELMELÄ BY
KALCKI SALO
KUCHKAS BY
KIPPEN SARI
KUMOLA BY
SICHEN NIEMI
HARFFWIA BY
KOB(R?/TV)LAN SAARI
SÅRALA BY
KURCKI RANDA
SUURI SYLLDA
JAAKIMA WARA
ABRAM LAXI
KÅCKON NIEMI
ÅHMALA BY
METSAALA BY
RUGOLA BY
PÄCKSUN LAXI
KÅDILA BY
MIGLIS BY
KUDREN LAMBI
KIWI ÅYA BY
JIONAN NIEMI
HÄRGÄLÄ BY
MINALA
OPPOLA
WOLNO JÄRFFWI

Autioluettelo 1637

ÖDHES LÅNGD AFF KEXHOLMS NORRE OCH SÖDHRE LÄHN
Inlagdt aff Arffwo Männerna Pro Anno 1637.

s.423-426 (VA p.266-271)

KURCKI JOCKI

REKALA
KORBISALA
LAIKOLA
KURCKI JOCKI
SAWIA
SILLAN KÅRWA
ARON MÄGI
ELISIAN WARA
MIGRILLA
KOSTOMA JÄRWI
IHALANÅYA
RÄYHÄNWARA
OTTSALAX
SÅSSKÅA
LAPIN LAX
SWÄTTICK
TÄRWUSS
KANGAS KYLÄ
RUNGÅSO
TÄRWA JÄRWI
HUCHTI TÄRWA
KÄSWALAX
I WESI
HARWIA
KOBLAN SARI
SÅRALA
LAHIN POHIA
AMÅLA
MIGLI
PÅGOST BY

sivun alkuun | pääsivulle