Kurkijoen (pogostan) isännät 1631

Laatinut Tero Vehviläinen 10.10.2008 =lyh.= /TV (HTML-muunnos Mauri Rastas 21.10.2008)

Alla on listattu Kurkijoen pogostan kylät 1631 maakirjan mukaan ja Kurkijoen ja Lumivaaran isännät. Joitain virheitä ja puutteita voi tekstissäni olla, mutta antaa mielestäni hyvän kokonaiskuvan ja hakemiston ko. ajankohdan asutuksen tilanteesta ja nimistöstä 1617 Stolbovan rauhan jälkeen ja ennen 1656-58 Ruptuurisotaa. Jos haluaa varmistua oikeasta kirjoitusasusta, kannattaa lukea myös Asiakirjoja Karjalan historiasta –kirjoja. Nimistö on sukututkijoille tuttua ”väänneltyä”, nyt vieläpä kahdella kielellä, ruotsiksi ja venäjäksi. Listasta löytyy paljon tuttuja, nykyäänkin tavattavia Kurkijokelaisia sukunimiä, kun hiukan ”vääntelee takaisin” suomalaiseen muotoon, jokainen tuntenee omansa.

Ortodoksiset isännät on kirjattu malliin Ondruska Iwanof tai Fedorko Lihapä, luterilaiset kuten Anders Jawanainen ja ”suomalaiskansallinen” Hendrich Kålmihalko. Ortodokseille on yleensä merkitty vain isännimi eli patronyymi. Muutamia ”uudehkoja” tulokkaita, joilla on ortodoksinen etunimi (Juantiko Möyky) tai luterilainen patronyyminimi ilman varsinaista sukunimeä esiintyy(Juandtko Ollsson). Heidän sukunsa on tullut alueelle ehkä jo ennen Stolbovan rauhaa ja kääntynyt tuolloin ortodokseiksi.

Yhtenä havaintona nyt esillä olevasta aineistosta voi tehdä, että luterilaisia on usein keskittynyt paljon samoihin suuriin kyliin, joissain pienissä kylissä on vain jompaakumpaa. Myös populeina asuu paljon sukunimeä käyttäviä asukkaita, jotka ovat ehkä hiljattain tulleet joko Viipurin Karjalasta (erityisesti Suur-Jääski) tai vaikkapa Etelä-Savosta (erityisesti Suur-Sääminki). /TV


Asiakirjoja Karjalan Historiasta I


VA 6125 a

Kexholms läns Jordebok 1631
Kexholms Nårre Lähn

sivut 414- 441

Kurcki Jocki Pogost

(Tässä ensin s. 414 – 419 Toista Maailmansotaa edeltäneen Jaakkiman pitäjän alueen kylät alkavat tästä. Välissä voi olla jokin tuntematon tai sittemmin esim. Kurkijoen tai Lumivaaran kyliin lukeutunutkin. /TV)

Wålna Järfwi
Oppala By
Minalan Mätzemigli
Kudrowolambi
Kåsmalan mäcki
Sivu 415
Kifwi Oija
Iänin Navoloch
Hergiala By
Miglikyrkieby
Sivu 416
Rådilan Kyle
Åtzanlax
Pärschon lax
Rugula By
Mätselän lax
Kylwehen Sari
Achmula By
Sivu 417
Kåckon Niemi
Siglilaenpåhia (Sieklahti, Lahdenpohja)
Iakima Wara
Sivu 418
Iaritzen Iouda (?)
Surinsilda
Kurenranda
Kyrerin Niemi
Annin Ristla
Runhon Mäcki
Salmin Randa
Sivu 419
Såralan kirckon sari
Koblola By


(Tässä s.419-425 Toista Maailmansotaa edeltäneen Lumivaaran pitäjän alueen kylät alkavat. Välissä voi olla jokin tuntematon tai sittemmin esim. Kurkijoen tai Jaakkiman kyliin lukeutunutkin. Isännät ja verot lueteltu. /TV)

Harfwiala By

Marko Nåwikof 6 Harcko Karpof 2 50 Påssxelko Kirielof 6 Iwancko Kondratief 5 Swenn Suckinen 2 Eskill Olufzonn 50 22

Dzinna Niemi

Lauruska Watziliof 6 6

Ilachz By

Ontonko Iwanof 4 Pedruska Gregoriof 2 50 Larricka Sissoief 1 50 Larricka Ostafief 2 75 Waska Markof 4 Tereska Watzilief 3 50 Sivu 420 Mikitka Föderof 6 Iuska Paflof 9 50 Nesterko Jefzief 8 Perwuska Maximof 3 Sidorko Sågrinen 15 Mikulka Trofimof 2 Iwancko Maximof 8 Pauelko Mikitin 6 Bertill Kåndiainen 9 Osipko Gregoriof 5 Kåndrasko Osipof 5 Kåsto Ondonof ) Johan Hadtainen ) Iermålka Saulief ) Oluf Larssonn ) Bobul Hindrich Karoinen ) Pauo Hadainen ) Hafrilka Osipof ) 94 75

Kumula By (Kumola)

Ofånka Samulof 6 Kalinka Prock 4 Phanplko(?) Jermolin 7 50 Petter Harainen 4 50 Wliasko Föderof 3 Philko Ondrief 11 Senka Sårpain 7 Hafrilka Iwanof 19 50 Födorko Iermolin 8 Kalicko Jgnatiof 3 Iwancko Wlatzief 9 Senka Clementiof 1 50 Olferko Sawelief 13 Träfimko Pukelloief 24 50 Jwancko Iakimof 2 Olexeiko Suboief 17 50 Minka Födorof 6 50 Onisimko Sugoief 19 50 Födtka Semenof 50 Waska Juanof Boblulor 50 Jussi 168 Sivu 421

Ihalan oija

Peer Månssonn 8 50 Måns Johanssonn 11 50 Peer Parich 6 Iacob Lidmanin 3 50 Pedruska Iwanof 4 Peer Olufzonn 1 Griska Såfronof 1 50 Safka Paflof 4 50 Födtka Mikiforof 7 50 Senka Mikiforof 7 50 Stepanko Jefsief 16 50 Senka Olexsief 1 Mikitka Maximof 5 50 Demetriko Anramof 75 Jefsiko Iwanof 4 50 Mattuska Iwanof 25 Jiefko Temofief 50 Mangnus Matzsonn) 1 50 Anders Jawanainen) Bobul 50 Staffans Enckia) 2 88

Tarfwo Iärfwi ( Tervajärvi )

Kallinko Födotof 9 Hindrich Perssonn 1 Pauo Packarinen 6 Marti Bengtzonn 14 Anders Olufzonn 8 Hendrich Hindrichson 16 Anders Suickinen 1 50 Iwancko Kåskof Bobul Karpuska Kåskof 21 Jefimko Laurof 9 Climko Laurof 4 Abramko Stepanof 3 50 Ortuska Kussmin 4 Föfilko Agafonof 3 Lars Olufzonn 3 Pedruska Gregoriof 7 50 Sivu 422

Huuchtiterwu By

Juandtko Födorof 5 50 Griska Födorof 6 Leuoska Patrakiof 11 Michell Siluoin 4 Dimitriko Wlasiof 2 Lars Kåckäin 6 50 Oluf Parkin 4 Knutt Smedh 1 50 Ossipko Iefremof 4 50 Demka Sidorof 4 75 Petruska Kisattu 7 Sidorko Petrof 1 Råmasko Saffantiof 2 50 Lars Michelsson 5 50 Nils Lukahain 5 50 Michell Påållsson 3 Oluf Pumalain 5 Oloska Semenof 4 Hendrich Wirolain 6 Lars Pernäin 6 Jusko Mikiforof 7 50 Pååll Teräs 15 ( Poikelinjärvi ) Sigfre Nillsson 6 Hendrich Nillsson 4 50 Simon Jias 6 50 Hårko Wasiliof 16 Sendrka Juanof 13 Johan Willinkouku 7 ( Poikelinjärvi ) Hindrich Parkoin 1 Lasse Hakulin 3 Oluf Nojain 4 Sivu 423 Mårthen Luja(?) 3 50 Peter Aita 1 50 Michalka Håmutinof 5 Låhintko Håmutinkof 4 Anders Willinkouko 3 50 Mårthen Paxujalka ) Lars Sigfredsson ) Thomas Staffansson ) Hendrich Ollsson ) Bobuler 50 Hendrich Ollsson Parkin) Mårthen Rångain ) Christer Påutain ) Matz Staffansson ) Pååll Hindrichsson ) 196 75

Tutkola By

Jacuska Markof 13 Matz Larsson 6 Peter Petersson ) Bobuler Bertill Hedrichsson ) 19

Kesualax

Philipko Wasiliof 11 Jefimko Kånaief 10 Ondruska Iuanof 50 Griska Fedotof 6 50 Nicko Condia 8 Arfwe Larsson 7 Spirko Michaelof 1 Petter Paputtin 11 Carpuska Wasiliof 5 Grels Petersson 3 Ondruska Feoforof 4 50 Thomas Matzsson 50 Pååll Andersson 2 Peter Leinoin 1 Juandtko Ollsson 1 Nefetka Feodorof 7 Sisoiko Markof 10 Sivu 424 Cornilko Hansson 1 Lasse Michelsson 6 Waska Oherof 50 Matz ) Lasse Deekn ) Hendrich ) Bobulier Oluf ) Korwa Pecko ) 145 75

Iwesi randa

Sigfre Larsson 11 11

Kuuchkan saari

Thomas Andersson 8 Gaurilka Sidorof 15 Climko Wasiliof 21 Safka Pahomof 16 Mikitka Wasiliof 7 Safka Sofronof 7 50 Danilka Semenof 6 50 Iuantko Pahomof 16 97

Kipon saari

Kipriantko Juanof 6 Fedorko Kärbäj 1 7

Pamolan saari

Juantko Wasiliof 4 Timoska Borisof 6 Lauro Borisof 6 Kiriantko Kåstin 7 25

Kuchka by

Griska Saawin 2 2

Kalhi salo

Patrakiko Kånanof 6 Jgnatko Ondreof 9 Sentka Michaelof 1 50 Fetka Buchläj 7 50 Jtzasko Kirilof 50 Percha Ondreof 6 Ostafiko Lukin 14 Simon Andersson 50 Safka Juanof Bobul 45 Sivu 425

Helmelä By

Silkowes Enkia 50 Waska Sodra 1 Wlasko Sofronof 7 Jgnatko Karoief 22 Olexiko Michaelof Bobul 31

Ertola By

Halka Låginof 6 Deka Omelianof 14 Safka Sidorof 4 Låhintko Carpof 3 50 Michaelka Timopheof 1 50 Ignatko Samsonof 4 50 Safka Lariuonof 1 Meleska Ielisiof Bobul 34 50

(Tässä s. 425 – 441 Toista Maailmansotaa edeltäneen edeltäneen Kurkijoen pitäjän alueen kylät alkavat. Välissä voi olla jokin tuntematon tai sittemmin esim. Jaakkiman, Lumivaaran kyliin lukeutunutkin. Ilmoitelkaa, jos huomaatte, niin tarkennan.
Isännät ja verot lueteltu /TV)


Terwus By

Sentka Ondreof 1 50 Fedulka Ondreof 1 50 Griska Lukin 10 Offontka Juanof 5 Spiridonko Mikitin 5 Jeftihiko Clementiof 3 Mokiko Timofeof 4 Maximko Rådiuonof 6 Stepantko Jyrgiof 5 Leuoska Iyrgiof 2 50 Oska Iuanof 9 Iuantko Trofimof 50 Philipko Terentiof 1 50 Parfiko Semenof 1 50 Iacuska Ondreof 2 Pimintko Matfeof 4 Safka Gregoriof 1 75 Ossipko Patapiof 1 Sofoska Iuanof 3 50 Sofrontko Iuanof 2 50 Ignatko Jyrgiof 450 (4,50 /?TV) Iacuska Kåstin 7 Sivu 426 Sergiko Iuanof 7 Carpuska Moisiof 7 Juantko Dimitriof 1 75 Mikitka Ortemiof 5 50 Juantko Jacoblef 5 Carpuska Ondreof 28 50 Olexiko Ondreof 16 50 Condratko Gregoriof 1 50 Råndtka Semonof 50 Titko Wasiliof ) Iermolka Ondreof ) Bobuler 155 50

Jho Iärfui

Michelka Ignatiof 15 Olexiko Ignatiof 14 Juska Antipof 27 50 Nesterko Petrof 19 75 Ontuska Danilof 7 Fedorko Wasiliof 5 Lutzka Danilof 4 Juantko Gregoriof 1 Petruska Lariuonof 2 Matz Kosoin 2 50 Silko Juanof 3 Hendrich Iäskeläin ) Erich Knutsson ) Bobuler 100 75

Kangas By

Onisimko Gabrilof 4 Jerasimko Jeremiof 4 Oluf Langinen 9 Sentka Iuanof 6 Fedorko Lihapä 6 Safka Ignatiof 5 Demitriko Wasiliof 6 Oresta Stråkin 5 Dimitreiko Wasiliof 6 Anders Kitunen 4 Peter Kitunen Bobull 52 Sivu 427

Rungo soo

Juantko Födotof 9 Juantko Mensoj 7 (Pundoief 1637) Iussi Pedrj 16 Dimitriko Owerkiof 4 50 Griska Trofimof 7 Iuantko Dorofiof 6 50 Kirilka Rådiwonof 6 Juantko Markof 4 50 Owerkiko Soikelef 1 Ignasko Kasianof 1 50 Climko Kasianof 1 50 Mikulka Petrof 2 Oluf Käbälä 1 Jussi Kaxikesäin ) Anders Puhacka ) Sentka Jefremof ) Bobuler Michiko Gregoriof ) 68 50

Swetika By

Fedorko Andersson 5 Petruska Stepanof 8 50 Jacuska Jssakof 1 50 Samilko Jacoblef 8 50 Mårthen Larsson 1 50 Safka Råmanof Bobull 25

Kirkon Lappinlax

Sidorko Issakof 4 Perha Pawilof 12 (Jokijärvi 1637) Senofka Mikulin 3 50 (Jokijärvi 1637) Jelka Mikulin 6 50 Carpuska Senowiof 50 Treska Carpof 1 Joruska Spiridonof 5 Markus Obakumof 5 Lutzka Carpof 3 50 Ortuska Michaelof 50 (Jokijärvi 1637) Sivu 428 Sacharko Fåfanof 4 Iuantko Denisiof 3 50 Pawilko Fåfanof 5 Iermolka Issakof ) Wauilka Senouiof ) Bobul. Griska Michaelof ) 54

Iätti Iärfwi

Onisimko Boritz 6 Safka Gregoriof 1 Sigfre Matzsson 6 50 Timoska Lariuonof 1 50 Johan Feodorof 4 Hendrich Kurickä 1 Onicka Jionin 2 Timoska Michaelof 4 Kåsta Luttiof 6 Waska Michaelof 50 Juantko Lariuonof 7 50 40

Metzä By

Juantko Jacoblef 14 Larka Gregoriof 2 50 Samuilka Mikiforof 15 Nesterko Dauidof 7 50 Timoska Ondreof 1 Hendrichs Enkia 75 Rijgo Sitta 2 Mårthen Kempiain 2 50 Griska Trofimof 12 Eskell Lydikäin 4 50 Oloska Juanof 4 Kusemka Olexiof 50 Fedotko Olexiof 2 Trofimko Markof 2 Meleska Gregoriof 5 Tomilka Kuissmin 3 Sivu 429 Michalka Lariuonof 2 50 Mikitka Tihonof 8 50 Panfilko Lariuonof 9 Ossipko Wasiliof 50 Ousaka Feodorof 5 50 Jwaska Gregoriof 1 Rådka Iuanof 7

Soskowa By

Kåsto Iuanof 2 Fedorkos Enckia 25 Griska Wasiliof 9 Matz Hansson 8 Griska Prokopiof 8 Iacuska Wasiliof 6 50 Fedorko Wasiliof 12 50 Waska Wlianof 8 Juandtko Tixoj 25 Michalka Onisimof 8 50 Jliuska Denisiof 1 Sentka Fedorof 6 75 Päätoj Feodorof 6 Philka Ondreof 3 Waska Ondreof 5 50 Ofdokim Timofeof 12 Ortuska Jacoblef 6 50 Sentka Jacoblef 14 50 Larka Iermolin 1 Hendrich Hendrichsson 50 Jefsiko Stepanof 15 Juantko Mikittin Bobul Nikonowas Enckia 2 Fedorko Mikittin Bobul Kalintka Wasliof 4 Vdiko Bentssonn Bobul Gabrilka Iuanof 1 sivu 430

Kåppoisen Niemj

Antipko Wasiliof 25 Juantko Wasiliof 75 Matz Matzsson 2 Joruska Hådakin 50 Caupi Olsson 2 Iohan Purdaia 3 50 Matz Purmoin 4 Fedorko Websä 13 Iuantko Gregoriof 8 Onisimko Påssnikåf 1 35

Otzalax

Sifre Purmoin 2 Måns Larsson 4 Peter Kärbäin 2 Ondreiko Kemoj 2 Jören Frans 2 50 Nils Nillsson 2 Vlasko Ondreof 9 Jiefko Stepanof 2 Kusemka Kawak 75 Ontonko Oxentiof 4 Huläj Petrof 3 Råmasko Jssakof 4 Iuantko Gregoriof 7 Ortuskås Enckia 25 Oluf Waiwain 2 Anders Öfwrij 3 Peeko Kebo 2 Nosaiko Ondreof 1 Michell Rätickä ) Eskell Kargiain ) Bobuler Mårthen Ollson ) 52 50

Nåckoisen Niemi

Lasse Matzsson 3 50 sivu 431 Mårthen Meroin 6 Condrasko Michaelof 1 Staffan Lassesson 6 50 17

Otzi Iärfwi

Waska Denisiof 11 Sigfre Hendrichsson 7 Oluf Leinoin 50 Matz Larsson 8 Pååll Petersson 50

Låbas mäkj

Timoska Rådionof 6 50 Iacuska Iuanof 4 50 Philipko Iuanof 4 Safka Wasiliof 6 50 Mårthen Andersson 4 Matz Waittinen 4 50 Thomas Raudulaine 1 Simon Waittinen 2 50 Timoska Petrof 2 Nils Påållsson Bobul 35 50

Sawioia

Mikitka Molotzof 10 Climko Molotzof 14 Stepanko Malafiof 11 Jussi Onofriof 16 Vlasko Gregoriof 50 Eskell Hendrichsson 2 50 Kaurilka Suboief 3 50 Fedorko Suboief 3 50 Borisko Dorofief 6 Jören Omenof 4 Jeroiko Iuanof ) Larka Matfeof ) Bobuler Mårthen Jäskeläin) 88 sivu 432

Luhon waara

Bertill Larsson 1 75 Lars Ollsson 2 Matz Hansson 2 Thomas Jörensson 1 Thomas Tijta 5 50 Sidorko Ondreof 19 31 25

Räihän waara

Dorofiko Leuontiof 8 Hendrich Raninen 2 Lutzka Danilof 3 Kåsta Onisimof 21 Märthen Johansson 10 Johan Hiliakainen 7 50 Pååll Karwainen 6 Hendrich Lediainen 1 Sigfre Klåckarj 7 Suni Laamain 3 50 Pååll Kuittoinen 1 Arfue Heinoinen 5 Jacob Heinoin 1 50 Märthen Andersson 2 50 Pååll Hirwoin 9 50 Oluf Lodiainen 3 50 Hendrich Mackoinen 4 Junti Janatoin 2 50 Mårthen Kuchackara(?) ) 50 Anders Hansson ) Bobul. Pasuck Mackoin ) Sichwo Hiliakain ) 99

Tettri wara

Lars Hådakain 2 25 Oluf Kardinen 8 Hendrich Larkin 3 Matz Hämäläin 2 Oluf Kåpas 11 sivu 433 Jöns Toiwoinen 5 50 Clemet Saukoin 3 50 Anders Munkoin 5 Thomas Månsson 5 Iacob Wirolain 9 Oluf Leinoin 7 Lars Raninen 14 50 Lars Clemetsson 50 Matz Matzsson 1 Lasse Knutsson ) Lasse Petersson ) Bobuler Anders Matzsson ) 77 25

Kåstama Iärfwi

Oluf Uimoin 7 Matz Månsson 23 Hendrich Hiliaine 4 Peter Tunain 4 Hans Tiain 3 50

Migrilä By

Jören Larsson 4 Mårthen Larsson 4 Pimitko Mokof 3 Brusi Tiain 2 50 Sigfre Larsson 7 Matz Tiain 2 Iohan Sigfresson 9 Leuoska Kaauus 5 Johan Larsson 12 Kånantko Jyrgiof 4 Onufriko Jyrgiof 50 Offontka Jyrgiof 4 Sentka Leuontiof 16 Fetka Födotof 10 Michalka Saawin 7 Sentka Swähin 4 sivu 434 Pawilko Swähin 9 Iuantko Ortemiof 6 50 Simonn Munnin 1 50 Waitzi Bennoin 1 50 Borisko Mikittin 1 Iuantko Gregoriof 9 Antipko Dimitriof 22 Peter Hendrichsson 4 50 Peter Saukoin 1 Måns Michellsson ) Hendrich Hassinen ) Märthen Pardinen ) Bobuler 1 Erich Andersson ) Lars Larsson ) 2 Grels Matzsson ) 50 153 50

Kumbo

Tönnis Sichwoin 6 50 Oluf Huckain 13 50 Oluf Littuin 7 Mårthen Nokelain 1 Matz Smedh 1 Nils Kurkj 1 Peter Poikoin 75 Hendrich Toro 1 50 Staffan Turbia 15 Oluf Michellsson 5 75 Oluf Sinkoin 7 50 Nils Matzsson 17 Oluf Lassesson 9 Michell Ollsson 50 Simon Petersson 4 50 Brusi Kåckoin 6 50 Lars Salmi(?) 1 Lars Poutain 16 50 Grels Poutain 50 Peter Poutain 6 50 sivu 435 Peter Bennoin ) 1 Matz Petersson ) Oluf Kåckoin ) Oluf Sikaua ) 50 Hans Hilkain ) Bobuler Erich Ligåin ) Måns Pumalain ) Oluf Staffansson ) 1 Hendrich Sarwi ) 1 126

Elisiä waara

Pååll Jaatinen 1 50 Matz Matzssonn 16 Lasse Koiwuin 50 Peso Matzsson 18 Jussi Häyhä 2 Philipko Nillsson 17 50 Sigfre Håfwin 6 Hans Sigfresson 50 Eskell Erichssonn 2 Erich Peterssonn 2 Iuantko Kirilof 2 Iunti Pitkäin 1 Oluf Repoin 1 50 Vaska Kuissmin 4 Anders Caupin 8 50 Lars Iauho 11 Matz Erichsson 1 50 Dimitriko Kuissmin 5 Michell Andersson 1 50 Oluf Nielsson 2 Fedorkos Enckia 25 Iören Käricko(?) 11 Matz Suikj 1 50 Johan Simonsson 75 Peter Hindrichsson 7 Lars Larsson 11 sivu 436 Mårthen Hendrichsson 3 Lars Halin 1 Iacob Petersson 50 Lars Kaupi 16 Pååll Matzsson 2 Anders Saukoin 50 Oluf Karwinen 19 Simon Wentäläin 3 50 Peter Andersson ) Thomas Hendrichsson ) Hendrich Raudiain ) Simon Ollsson ) Bobuler Hendrich Suickain ) Matz Staffansson ) Peter Philpusson ) 181

Aron Mäki

Tarosko Leuontiof 11 Anders Littuin 17 Oluf Hendrichsson 3 Johan Wehviläin 2 Lars Petersson 50 Offontka Kalinen Bobul 33 50

Kannisala By

Peter Petersson 1 50 Anders Petersson Bobul 1 50

Sickola By

Oxentiko Danilof 33 Iuantko Mihaelof 12 50 45 50

Metzä By

Matz Krickoief 1 50 1 50

Kyrola By

Jgnatko Iuanof 5 50 Ortuska Carpof 4 9 50

Kowaleukala

Griska Danilof 50 Onisimko Jacoblef 5 50 Michalka Maxomof 1 Petruska Danilof Bobul 7 sivu 437

Nättilä By

Sentka Stepanof 17 Stepanko Ollakin 7 Sigfre Bertilsson 7 50 Waska Petrof 5 50 Mijska Kuissmin 50 Offontka Philipof Bobul 39 50

Pohitz By

Matuska Cornilof 9 Iuantko Michaelof 5 Demka Mikifarof 1 Oska Iuanof 6 50 Anders Herra Iumala Bobul 21 50

Kouhala By

Ofontka Diak 50 (Fiepvo Tihvin 1647) Istomko Jacoblef 2 50 Treska Iuanof 1 25 4 25

Haachkala By

Anders Kolmihalko 8 Ignasko Kuissmin 2 10

Pothorodis

Sigfre Matzsson 6 50 6 50

Niukala By

Pimintko Kuissmin 50 Dimitriko Laurof 5 Leuoska Maximof 22 Mijska Cobelof 5 Micheiko Kåstantinof 50 Waska Cobelof 5 Ortuska Timopheof Bobul 36 50

Hörölän Niemi

Fephilka Dauidof 3 Iuasko Iuanof 1 Taraska Iuanof 4 Climko Iuanof 4 Sentka Iuanof 4 sivu 438 Fedotko Iuanof 3 Demka Lariuonof 3 Pauilko Iuanof 9 Sentka Leuontief 7 Mitka Wasukof 7 Anders Korwain Bobul 45 50

Hambalan Mäkj

Sacharko Subof 4 50 Griska Semenof 3 7 50

Sillan Korva

Kusemka Mikulin 50 Kåsta Hindrichsson 1 Marko Maximof 3 Juantko Wasiliof 7 Perwuska Omosof 5 16 50

Protkola By

Michel Kåuka 2 50 Mårthen Hendrichsson 5 50 Matz Peersson 1 9

Särgi Iärfwi

Hendrich Lambinen 1 50 Hendrich Kijskinen 12 Pecko Matzsson 14 Hendrich Ollsson Bobul 27 50

Alhoia By

Juantko Juanof 6 50 Dimitriko Juanof 1 50 Philipko Jlijn 50 Juantko Mokiof 50 Hendrich Lankinen 16 Kåsta Kirilof 3 Poukuses Enckia 25 Jussi Pulkinen 50 28 75

Saawi

Sentka Stepanof 6 sivu 439 Juantiko Möyky 3 50 Tarasko Juanof 1 Nicko Eiskoin 1 50 Matz Kouruin 50 Maximko Wasiliof 50 13

Rahola By

Mikitkos Enckia 50 Philipko Iacoblef 14 Parfiko Petrof 4 Griska Pilka 4 Anders Jhalembin 1 Brusi Orauainen 3 50 Safka Worontzof 2 50 Peter Hendrichsson 1 Oleska Maximof 4 Matz Orauainen 2 Anders Sauolainen 3 50 Hendrich Häyhä 3 50 Matz Kåstaiof 12 Jacuska Bogdanof ) Oluf Orauin ) Bobul 55 50

Mäki Mickola

Dauidko Iacoblef 21 Michulka Mähäief 6 Iuantko Kuissmin 4 Fedorko Habatz 3 Potasko Feodorof 5 Spirko Juanof 1 40

Laikala By

Ioruska Bryggiare 3 Kåsta Iuanof 2 Hendrich Kålmihalko 2 50 Juantko Diak 25 Stepanko Memmiof 4 Iuasko Semenof 2 50 Thomas Bryggiare 7 50 21 75 sivu 440

Leuolan Peldo

Iuantko Iacoblef 5 5

Reekala By

Demka Ontonof 9 Låhintko Mikifarof 6 Dimitriko Wacka(?) 10 Iussi Michellsson 1 50 Anders Dokotti(?) 6 Peso Larsson 6 50 Anders Sauolainen 13 Hendrich Säckeläin 2 Mikitka Kåikin 11 Safka Merdin 1 (Vasiljev Tihvin 1643) Jacuskas Enckia 1 Iliuska Iuanof 7 25 74 25

Hämeen lax

Cusemka Mähoief 6 50 (Tihvin 1643) Michell Iönssonn 1 50 Sentka Sidorof 4 Antipko Wasiliof 2 (Tihvin 1643) Oska Räikoief 2 50 Peter Tåricka 13 Christer Iönsson Bobull 29 50 (Tihvin 1643)

Kilbiälä By

Iliuska Michaelof 4 Sigfre Hendrichsson 5 50 Jacuska Prokopiof 7 50 10

Kuppala By

Anders Pahakirwes 1 50 Itzasko Sernoj 5 50 Iuaska Iachimof 6 Olesko Petrof 3 Iacuska Kuchnof 14 Juasko Ponomari 25 Bogdasko Pauilof 2 32 25 sivu 441

Kannan saari

Fedorko Issakof ) 9

Korbisalo By

Juantko Haurilof 7 Staffan Månsson 1 Juantko Petrof 7 Martinko Kackarainen 9 Hans Kåsa 7 Matz Kåsa 7 Stepanko Michaelof 7 Bengtt Mauroinen 1 Mårthen Wanainen 11 Anders Jaakoinen 11 50 Fedorko Babick 3 50 Hendrich Hendrichsson 50 Hendrich Kurkj Bobul 72 50

sivun alkuun | pääsivulle