Kurkijoki-Seuran DIAKUVAT
luettelo, kylittäinen järjestys

Diakuvat ja selitykset valmistanut fil.tri Rainar Hakulinen vuosina 1980-91
Alkuperäinen tietokonekäsittely: Tapio Hakulinen ja Olli Mustajärvi v. 1987
Uudelleenkäsittely ja HTML-muoto: Mauri Rastas 20.08.2001
Huom.: sukunimiä tms. voi etsiä selaimen etsi / find-toiminnolla.
Luettelon ja tunnuksen rakenne: (tarkka selostus tunnisteen rakenteesta sekä aiheitten ja kylien koodeista)
Tunniste Selostus ...... (sen katkaisun takia kiinnostava selostus on luettava aihetiedostosta)


01 Alho

A2-01-001 Alho A2-01-002 Alho A2-01-003 Alho A2-01-004 Alhonsalo B3-01-001 Matti ja Ida Torikan talo Alholla. C1-01-001 (ATK: Alhon kyläläisiä. Vasemmalta Matti Torikka, Lauri Ristolain C1-01-002 Vanha hääkuva Alholta. C1-01-003 Opettaja K.K. Tyrnin perhe Alhon kylän kansakoululla. C1-01-004 Anna ja Anni Kemppinen sekä Amalia Mörsky ryijyä kutomassa Alholl C1-01-005 Opettaja Tyrnin perhe sekä serkuksia ja sukulaisia Alhon koulun p C1-01-006 (ATK1: Alhon kylässä pidetyn käsityökurssin näyttelyä.)(ATK2: Ilm C1-01-007 Opettaja Eevi Tyrni kanojensa parissa Kurkijoen Alhon kylän koulu C1-01-008 (ATK: Kutomakurssilaisia Alhon kylässä.)(PD: Alhon "mummot" lammi C1-01-009 Alhon kansakoulunopettaja K.K. Tyrni mehiläispesiensä luona. C1-01-010 (ATK: Kurkijoen Alhon kylässä pidetyn käsityökurssin osanottajia. C1-01-011 Ilmi Talvenheimo 60-vuotispäivänään Alholla. C1-01-012 Emilia Riihimäki Alholta. C1-01-013 (ATK: Alhon kylässä pidetyn käsityökurssin näyttelyä.)(PD: Helmi C1-01-014 Alhon osuuskaupan johtajan Nevalan perhe. C1-01-015 Juho Riihimäki (lienee Alholta). C1-01-016 Alhon "mummot" lammilla.) C1-01-017 A. Leppänen (lienee Alholta). C1-01-018 Heikki Ristolaisen perhe Alhon kylästä. C1-01-019 Ida ja Heikki Piironen Alholta. D3-01-001 Äitienpäivän juhlijoita Alhon kylässä nuorisoseuran talon pihalla E1-01-001 Alhon diakonaattiseuran jäseniä ensimmäisen maailmansodan jälkeen E1-01-002 Alhon diakonaattiompeluseura retkellä Alhon lammilla. E1-01-003 Alhon kylän diakoniaseuran jäseniä ompeluseuroissaan. Takana vase E1-01-004 Alhon diakoniayhdistyksen mummujen ompeluseuralaisia Alhon lammil F2-01-001 Lottaosaston vuosikokous Hilma Torikalla Alhossa. F2-01-002 Elisenvaaran Lotta-Svärd paikallisosastoon kuuluneita Alhon kyläo F2-01-003 Alhon kylän lottia. Takana vasemmalla Anni Kemppinen, edessä oike F2-01-004 Alhon lottia Särkijärvellä. Ilmi Talvenheimo istuu edessä keskell F2-01-005 Alhon lottia Särkijärvellä. Ilmi Talvenheimo istuu toisena vasemm F2-01-006 Alhon kyläosaston lottia retkellä Alhon lammilla. H1-01-001 Vehnän niittoa Alhon salolla 1942. H1-01-002 Alhon kansakoulunopettaja Kaarlo Konstantin Tyrnin väkeä heinäpel H1-01-003 Alhon kansakoulunopettaja Kaarlo Konstantin Tyrni oli Kurkijoen e H2-01-001 Alhon kylän isäntiä kuittaamassa maitotiliä. Vasemmalta Juho Kurr H2-01-002 Pölkin karjaa pihapiirissä, Alho. J1-01-001 Kyläseppiä oli toiminnassa monissa kylissä. Hevosajopelit vaativa J1-01-002 Alhon ja Särkijärven kylien emäntiä ompeluseurassa Särkijärven Ky J1-01-003 Anna ja Anni Kemppinen sekä Amalia Mörsky ryijyä kutomassa Alhon J2-01-001 Alhon maidonmyyntiosuuskunta perustettiin v. 1920. Kuvan esittämä J2-01-002 Alhon kylän maidon vastaanottoasema. K2-01-001 Huopatossukauppoja hierotaan Kurkijoen Alhon osuuskaupassa. Oikea K2-01-002 Inventaario Alhon osuuskaupassa 4.1.1938. Vasemmalta myymälänhoit K2-01-003 Inventaario Kurkijoen osuuskaupan Alhon myymälässä v. 1938. Vasem K2-01-004 Kurkijoen osuuskaupan Alhon myymälä v. 1939. Edessä olevat lapset K2-01-005 Keski-Karjalan osuusliikkeen Alhon myymälä. K2-01-006 Alhon kyläläiset olivat kiinnostuneita osuustoiminnasta. He perus K3-01-001 Opettaja K.K. Tyrni toimi Alhon kylässä osuuskassan hoitajana. K3-01-002 Osuuskassan hoitaja K.K. Tyrni Alholta. Toivo Kiiski oikealla asi L2-01-001 Alhon asemarakennus. L2-01-002 Alhon asema ennen sotia. Edessä oikealla Anni Kemppinen tyttärens L2-01-003 Alhon asemarakennus paloi v. 1941 valtauksen yhteydessä. Kuvassa L2-01-004 Asemapäällikkö Jonne Talvenheimo Alholta. M1-01-001 Alhon kansakoulunopettajan K.K. Tyrnin perhe. M1-01-002 Kaarina Härkönen toimi Alhon kylässä kansakoulunopettajana vuosin M1-01-003 Alhon kansakoulun III ja IV luokka lukuvuonna 1922-23. Edessä ist M1-01-004 Alhon kansakoulun I ja II luokka lukuvuonna 1922-23. Edessä keske M1-01-005 Alhon kansakoulun I ja II luokka lukuvuonna 1924-25. Opettaja K.K M1-01-006 Alhon kansakoulun I ja II luokka Heikki Ristolaisella kevätlukuka M1-01-007 Alhon kansakoulun III ja IV luokka v. 1930. Opettaja Kaarina Härk M1-01-008 Alhon kansakoulun I ja II luokka v. 1930. Opettaja Kaarina Härkön M1-01-009 Alhon kansakoulun III ja IV luokka keväällä 1931. Edessä opettaja M1-01-010 Alhon kansakoulun III ja IV luokka lukuvuonna 1934-35. Opettaja K M1-01-011 Alhon kansakoululaisia v. 1936. Opettaja K.K. Tyrni takana vasemm M1-01-012 Alhon kansakoulun I luokka lukuvuonna 1938-39. M1-01-013 Alhon kansakoulun I ja II luokka keväällä 1939. Takana vasemmalla M1-01-014 Alhon kansakoululaiset harjoittelevat leikkiä kevätjuhlaa varten M1-01-015 Alhon kansakoulun pihalla, vasemmalla opettaja K.K. Tyrni, keskel M1-01-016 Alhon kansakoululaisia. M1-01-017 Alhon kansakoululaisia koulurakennuksen pihalla. Takana vasemmall M1-01-018 Poikien käsityötunti Alhon kansakoulussa. Takana opettaja K.K. Ty M1-01-019 Alhon kylän kansakoululaisia (3. ja 4.lk.) v. 1942. Takana vasema M1-01-020 Alhon kylän kansakoululaisia (1. ja 2.lk) v. 1942. Opettaja Eeva M1-01-021 Vasemmalla Alhon kansakoulunopettaja Kaarlo Konstantin Tyrni, jok M1-01-022 Alhon kansakoulun III ja IV luokka lukuvuonna 1934-35. M1-01-023 Kurkijoen kansakoulun opettajain kokous Alholla. M1-01-024 Kurkijoen kansakoulujen opettajain kokouksen osanottajat. M1-01-025 Alhon kansakoulun opettajaa Martat muistavat ansiomerkillä. M4-01-001 Käsityökurssin päättäjäistilaisuus Alhon kylän kansakoululla. M4-01-002 Käsityökurssien päättäjäisnäyttely Alhon kylän kansakoululla. M4-01-003 Alholla järjestetyn kutomakurssin osanottajia. M4-01-004 Kutomakurssilaisia Alhon kylässä. N1-01-001 Alhon kylän Vikkelän voimistelijoita v. 1930. Vasemmalta Antti Ki N1-01-002 Alhon nuorisoseuran Vikkelän voimistelijoita v. 1930. N1-01-003 Alhon nuorisoseuran voimistelujoukkue voimistelujuhlilla Helsingi N1-01-004 Alhon Vikkelän voimistelijat valmistautuvat Helsingin Suurkisoihi N1-01-005 Alhon kylän Vikkelän voimistelijoita v. 1938. N1-01-006 (ATK: Alhon Vikkelän voimistelujoukkue, joka osallistui voimistel N2-01-001 Alhon marttoja matkalla Kangaslammelle. N2-01-002 Marttojen kahvinkeittokilpailun tuloksia arvostellaan Alhon kyläs N2-01-003 Marttojen pesukilpailu käynnissä Alholla. O1-01-001 Alhon nuorisoseuralaisia talonsa edustalla. O1-01-002 Alhon kylän nuorisoseuralaisia. Edessä Elsa Sikiö, Helvi Kiiski, O1-01-003 Alhon nuorisoseuralaisia Viipurissa v. 1936, Etelä-Karjalan Ns:n P3-01-001 Myös Alhon asemarakennus rakennettiin (jatko?)sodan aikana uudell P3-01-002 Vehnän niittoa Alhon suolla, jossa sattui muutamia onnettomuuksia P3-01-003 Alhon asemanseutua 1942. Asemarakennus on jo rakennettu. Se näkyy P3-01-004 Alhon asemanseudun aluetta syksyllä 1941. Viipurin rautatie kulke P3-01-005 Alhon kansakoulu jatkosodan aikana. Katolla ilmavalvontalava ja k P4-01-001 Evakuointia Alhon asemalla. Lapset ja vanhukset evakuoitiin 1944 P5-01-001 Evakuointia Alhon asemalla. Lapset ja vanhukset evakuoitiin 1944

02 Aromäki

A2-02-001 Aromäki A2-02-002 Aromäki A2-02-003 Aromäki, Haavikko B3-02-001 Hartikan pohjukkaa Aromäen kylän eteläosassa. Keskellä näkyy Pekk C1-02-001 Aromäen poikia Tutnikan tienristeyksessä. Valok. Erkki Hämäläinen F2-02-001 Aromäen lottia. H1-02-001 Puintityö käynnissä Aromäellä Juho Lankisella. J1-02-001 Kutomakurssilaisia Aromäellä. (atk) K3-02-001 Kurkijoen Aromäen kylän osuuskassan johtokunta. M1-02-001 Useimmat pitäjämme koulutalot olivat puurakenteisia, kuten kuvan M1-02-002 Hanna Korhosen luokka Aromäellä. M1-02-003 Aromäen kansakoulun luokka 1920-luvun puolivälissä. Edessä istuva M1-02-004 Aromäen yläkansakoululaisia. Opettaja Saima Hahl edessä keskellä. M1-02-005 Aromäen kansakoululaisia v. 1935. M4-02-001 Kutomakurssilaisia Aromäellä. M4-02-002 Kutomokurssilaiset koululla Aromäellä noin v. 1931. N1-02-001 (ATK: Aromäen ns. poikia työntämässä kuulaa haavikkolaisen Eino H N4-02-001 Aromäen nuorisoseuran torvisoittokunta. Edessä keskellä istumassa N4-02-002 Aromäen nuorisoseuran torvisoittokunta, edessä keskellä istuu joh N7-02-001 Aromäen emäntiä menossa nuorisoseuran kesäjuhliin. Lepohetki tien O1-02-001 Aromäen nuorisoseuran perustajia. Vasemmalta Maija Anttonen, Katr O1-02-002 Aromäen nuorisoseuran perustajajäseniä. O1-02-003 Aromäen nuorisoseuran tanhuajia seuran alkuajoilta. O1-02-004 Aromäen nuorisoseuralaisia seuransa 25-vuotisjuhlassa. O1-02-005 Aromäen nuorisoseuran johtokunta. O1-02-006 Aromäen nuorisoseuran tanssiryhmä v. 1939. O1-02-007 Aromäen nuorisoseuralaisia. O1-02-008 Aromäen ns. poikia työntämässä kuulaa haavikkolaisen Eino Hirvose O1-02-009 Aromäen ns. poikia juoksukilpailussa maantiellä. P1-02-001 Vapaussotaan osallistuneita Aromäen nuorisoseuran jäseniä. P2-02-001 Aromäen miehiä kertausharjoituksissa Muurilassa v. 1937. P3-02-001 Suomalaiset joukot ovat tulleet Aromäen kylän kohdalle marssiessa P3-02-002 Suomalaiset sotajoukot marssivat kohti Kurkijoen Kirkonkylää elok P3-02-008 Peltolan kahvilan rauniot. P3-02-009 Tuhottua ratapihaa.

03 Elisenvaara

Elisenvaara, sijainti

A2-03-001 Elisenvaara, Alakylä A2-03-002 Elisenvaara, Alakylä A2-03-003 Elisenvaara, Alakylä A2-03-004 Elisenvaara A2-03-005 Elisenvaara A2-03-006 Elisenvaara

Elisenvaara, näkymiä

B3-03-001 Elisenvaaran Alakylällä maantie kulki Pekka Sikiön pihan läpi. El B3-03-002 Pekka Sikiön talo Elisenvaaran Alakylässä. Pihalla kuvan vasemmas B3-03-003 Elisenvaaran Alakylään asti jatkui loivaa mäkimaastoa. Elisenvaar B3-03-004 (ATK: Mikko Mylénin talo Elisenvaarassa.) (PD: Veturinkuljettaja B3-03-005 Mikko Mylénin talo Elisenvaarassa. B3-03-006 Mikko Mylénin talo Elisenvaarassa. B3-03-007 Näkymä Elisenvaarasta Lopottiin menevältä maantieltä rautatielle B3-03-008 Elisenvaaraa, oikealla Ida Kiiskin talo. B3-03-009 Elisenvaaran apteekin seutua. Etualalla oleva maantie vie Kurkijo B3-03-010 Elisenvaaraa Kurkijoen kirkonkylän suuntaan. Kuvan oikeassa reuna B3-03-011 Näkymä suojeluskunnan talon katolta. Etualalla osuuskaupan myymäl B3-03-012 Kun Parikkalan maantien ylikäytävä Viipurin radan yli muutettiin B3-03-013 Elisenvaaraa nähtynä Parikkalan maantieltä Lindroosin talon suunt B3-03-014 (ATK: Sitarsuo Elisenvaaran koulutilalla. Kuvan vasemmassa reunas B3-03-015 (ATK: Suohovin aluetta Elisenvaarassa rautatieaseman suunnasta ka B3-03-016 (ATK: Elisenvaaran asemanseutua jatkosodan aikana aseman iv-torni B3-03-017 (ATK: Suohovia Kenraalisuolta nähtynä.) (PD: Suutari Reposen talo B3-03-018 (ATK: Hevosia laitumella Suohovin pelloilla.) (PD: Amerikasta tul B3-03-019 (ATK: Kiiskilän peltoja Elisenvaaran Sopella.) (PD: Juho ja Lyydi B3-03-020 (ATK: Näkymä Elisenvaarasta aseman suuntaan. Kuvan oikeassa reuna B3-03-021 (ATK: Elisenvaaraa, rautatieläisten kasarmien seutua.) (PD: Kiisk B3-03-022 (ATK: Elisenvaaraa, kasarmien seutua aseman iv-tornista.) (PD: Ju B3-03-023 (ATK: Elisenvaaran asemanseutua asemalle päin. Kuvan vasemmassa r B3-03-024 (ATK: Näkymä Mylénin kaupalle päin. Aivan vasemmassa reunassa näk B3-03-025 (ATK: Elisenvaaran asemanseutua. Taustalla kadun päässä Mikko Myl B3-03-026 (ATK: Elisenvaaran ratapihan alitse kulki maantie Huutomäelle ja B3-03-027 (ATK: Elisenvaaran asemanseudun ns. kasarmialuetta, jossa sijaits B3-03-028 (ATK: Näkymä aseman iv-tornista etelään päin. Kuvan oikeassa reun B3-03-029 (ATK: Asemanseudun kasarmialuetta nähtynä asemalta päin.) (PD: Nä B3-03-030 (ATK: Kotavaaranjoen perkaustöitä. Taustalla näkyy Pusutunneli ja B3-03-031 (ATK: Elisenvaaraa Mikrilän tielle päin. Honkasalon kahvilaa vast B3-03-032 (ATK: Mäkitalon talo Elisenvaarassa. Talo purettiin em. talon tie B3-03-033 (ATK: Otto Hannosen talo Mikrilän tien varrella ns. Kuuppalan kor B3-03-034 (ATK: A. Nousiaisen talo rakenteilla v. 1935 Elisenvaarassa Mikri B3-03-035 (ATK: Heikki Kiiskin (Metsolan Heikki) asuintalo Elisenvaarassa e B3-03-036 Elisenvaaraa Mikrilän tielle päin. Honkasalon kahvilaa vastapäätä B3-03-037 Mäkitalon talo Elisenvaarassa. Talo purettiin uuden, ns. Miljoona B3-03-038 Otto Hannosen talo Mikrilän tien varrella ns. Kuuppalan korvessa B3-03-039 A. Nousiaisen talo rakenteilla v. 1935 Elisenvaarassa Mikrilän ti B3-03-040 Nousiaisilla Elisenvaarassa oli tontillaan rehevä hyvin hoidettu B3-03-041 Heikki Kiiskin (Metsolan Heikki) asuintalo Elisenvaarassa edusti B3-03-042 Elisenvaaran nuorisoseura talo kuvattuna Kirkonkylään johtavalta B3-03-043 Kivikosken talo Elisenvaarassa. B3-03-044 Metsätalousneuvoja Eino Leskisen talo Elisenvaarassa. Valok. J. B3-03-045 Elisenvaaran kylän ns. Alakylän peltoja Sikiönmäen puolella, ns. B3-03-046 Näkymä Elisenvaaran Alakylältä kohti Sikiömäkeä Elisenvaaran suun B3-03-047 Näkymä Elisenvaaran Alakylän Sikiön talon pihalta Kurkijoen kirko B3-03-048 Kurkijoen Osuuskaupan E1isenvaaran sekatavaramyymälän pääty näkyy B3-03-049 Näkymä Elisenvaaran asemaseudulta syksy1lä 1941 kohti Tervaportti B3-03-050 Elisenvaaran asemanseudun uusinta. Juuri ennen talvisotaa valmist B3-03-051 Elisenvaaran asemanseutua rautatieasemalle päin. Aseman ilmavalvo B3-03-052 Piirilääkäri N.J. Arppen talo E1isenvaaran asemanseudulla. B3-03-053 Re1anderin talo Elisenvaaran Saavanmäellä. Oikealla hänen leskens B3-03-054 Konduktööri Kalle Vairilan talo Elisenvaaran asemanseudul1a valmi B3-03-055 Höltän talo Elisenvaaran asemanseudulla. B3-03-056 Arvi Nousiaisen puutarhaa v. 1929 ennen uuden talon valmistumista B3-03-057 Arvi Nousiaisen tontti v. 1937 uuden talon valmistumisen jälkeen. B3-03-058 Elisenvaaran yhteiskoulu kohosi komeana Saavanmäellä. Kelloseppä B3-03-059 Arvi Nousiaisen väkeä kotinsa kauniissa puutarhassa.. Valok. Arvi B3-03-160 Elisenvaaran maitokaupan rakennus toisesta kulmasta kuvattuna. (a B4-03-001 Heinäntekoa Elisenvaaran Alakylällä, oik. Keskikylässä, Sikiön Pe B4-03-002 Lähestyttäessä Elisenvaaraa oli tien vasemmalla puolella Maria Ki B4-03-003 Aarne Roiha Elisenvaaran nimikilven vierellä Saavanmäellä. B4-03-004 Viipurin rautatien alikulkusilta Elisenvaarassa. Korkeutena on 4 B4-03-005 Entinen Kurkijoen osuuskaupan Elisenvaaran lihamyymälä on saanut B4-03-006 Suomalaisten jatkosodan aikana rakentama Elisenvaaran uusi postit B4-03-007 Elisenvaaran asemarakennus näyttää olevan aitoa venäläistä tyyliä B4-03-008 Tämän venäläisten rakentaman makasiinin paikka on epäselvä. Raken

Elisenvaara, ihmisiä ja elämää

C1-03-001 Hilma ja Mikko Mylén Elisenvaarasta. C1-03-002 Elisenvaaran Mikko Mylénin talon sali ja olohuone. C1-03-003 Mikko Mylénin perhettä Elisenvaarasta. Lastenvaunuissa lapset Mik C1-03-004 Töitä Elisenvaaran Mikko Mylénin pellolla. C1-03-005 Elisenvaaran Mikko Mylénin pellolla, pojat Aaro ja Mikko, takana C1-03-006 Talon väkeä ja vieraita Elisenvaaran Mikko Mylénin puutarhassa. C1-03-007 Jauhokuormaa tehdään Elisenvaarassa Mylénin aitan edessä. Kuskina C1-03-008 Elisenvaaran Mikko Mylénin maitokuski Roinisen pappa työssään. C1-03-009 Elisenvaaran Mikko Mylénin väkeä lähdössä ajelulle. C1-03-010 Lauantaista piiraan paistoa Elisenvaaran Mikko Mylénin talossa. C1-03-011 Elisenvaaran Mikko Mylénin talon työväkeä aittojen rapuilla v. 19 C1-03-012 Elisenvaaran Mikko Mylénin talon työväkeä. C1-03-013 Elisenvaaran Mikko Mylénin talon työväkeä. C1-03-014 Antti Pellikan häät Elisenvaaran Suohovilla. C1-03-015 Aune Turtiaisen ja Onni Lumion häät Elisenvaaran nuorisoseuran ta C1-03-016 Matti Kylliäisen tyttären häät Elisenvaarassa. C1-03-017 Sulo Valkeapään ja Irja Roivaksen häät. Elisenvaaran Seurahuoneen C1-03-018 Elisenvaaralaisia lapsia ja vanhempia. Vasemmalta Linnin pariskun C1-03-019 Lauri Hakulinen perheineen 1920-luvun loppupuolella Elisenvaaran C1-03-020 Vaunumestari Eino Hölttä Elisenvaarasta. C1-03-021 Hirvosen perhe Elisenvaarasta. C1-03-022 Ylikonduktööri Kalle Vairilan 60-vuotispäivät. C1-03-023 Oikean puoleinen on Anni Littunen, joka toimi Elisenvaaran osuusk C1-03-024 Alviina Paavilainen ja Hilma Hukka olivat sisaruksia. C1-03-025 Vaihdemies J. Mertasen rouva vasemmalla ja Elisenvaaran seurahuon C1-03-026 Rautateiden paja Elisenvaarassa. Vasemmalla Lauri Hakulinen, Kall C1-03-027 Maria Kiiski, Antti Kiiskin puoliso ja Pekka Kiiskin äiti Elisenv C1-03-028 Mikko Mylénin talo Elisenvaarassa. C1-03-029 Simo Toiviainen Elisenvaarasta perheineen. Takana keskellä Juho, C1-03-030 Simo Toiviainen nuorimman poikansa Einon kanssa, Elisenvaara. C1-03-031 Seisomassa oikealta Martti Marttila, Eino Terävä ja Erkki Nousiai C1-03-032 Elisenvaaran nuoria. Keskellä Kersti ja Arla Kilanto. C1-03-033 Eino Terävä Parikkalasta sai ylioppilaslakin keväällä 1939. Hän k C1-03-034 Konstaapeli Robert Huolman ja asioitsija Kallioniemi Elisenvaaras C1-03-035 Veturinkuljettaja P.J. Miettinen Elisenvaarasta possunsa kanssa j C1-03-036 Pekka Kiiskin salomökillä aurinkoisena kesäpäivänä. C1-03-037 Pekka Kiiskin (Herra Pekka) salomökillä. C1-03-038 Takana Margaretha Kariniemi ja Aune Markkanen. Edessä Ilma Markka C1-03-039 Elisenvaaran poikia v. 1938. Iivo Veijalainen, Eero Westerberg, E C1-03-040 Elisenvaaran asemanseudun lapsia Pöntysen pellolla. Vasemmalla nä C1-03-041 Aarne Hanhineva (vasemmalla) ja Väinö Miettinen (oikealla) kevääl C1-03-042 Pekka Kiiskin (Louhkan Pekka eli Pekka Pekanp. Kiiskin) Hannes-po C1-03-043 Hannes Kiiskin kaksospojat Jouko (vas.) ja Hannu (oik.) C1-03-044 Hannes Kiiskin kaksospojat vaunussaan kevätauringossa. C1-03-045 Isoisä Pekka Kiiski (Louhkan Pekka) paistatteli auringossa poikie C1-03-046 Asemamiesyhdistyksen Elisenvaaran osaston jäseniä Vaasassa 20.-21 C1-03-047 Mari ja Heikki Havukainen Elisenvaarasta. C1-03-048 Asko Pesosen perhe Elisenvaarasta. Asko Pesonen toimi Elisenvaara C1-03-049 Elisenvaaran rautatieläisiä. Ns. "rasvamatit" eli vaunumiehet puo C1-03-050 Verner Vanhasen perhe Elisenvaarasta. C1-03-051 Leskiset ja Mäkitalot Elisenvaarasta. Takana keskellä Ilmari Soik C1-03-052 Leskisen pihassa Elisenvaarassa "radan takana". Leskiset vasemmal C1-03-053 Asioitsija Pekka Kallioniemi Elisenvaarasta perheineen. Edessä va C1-03-054 Konduktööri Oksalan perhe Elisenvaarasta. C1-03-055 Armas Paavilaisen isoäiti ja eno, Elisenvaara. C1-03-056 Armas Paavilainen (oikealla) vanhempiensa kanssa. C1-03-057 Pieniä sivutuloja koetettiin hankkia monella tavalla. Kuvassa Hil C1-03-058 Konstaapeli Robert Huolmanin perhe Elisenvaarasta. C1-03-059 Työnjohtaja Harry Laurénin perhe Elisenvaaran Suohovilta. C1-03-060 Pitoemäntiä Simo Toiviaisen hautajaisissa, Elisenvaara (dk) C1-03-061 Elisenvaaran rautatieläisiä veturinkuljettaja Kustaa Poutasen tal C1-03-062 Vilpposen talo Elisenvaarassa. C1-03-063 Suri Tichanoff (Tauni) Elisenvaarasta ajelemassa moottoripyörällä C1-03-064 Eräs Elisenvaaran rautatieläisten asuinkasarmeista. C1-03-065 Elisenvaaralaisia perheitä: Tillosen vasemmalla ja Lemmingin oike C1-03-066 Tillosen talo Elisenvaarassa keskustasta Yrityksen kentälle johta C1-03-067 Elisenvaaralaisen Otto Itkosen harrastus oli pienoislaivojen rake C1-03-068 T. Sainion häät Elisenvaaran suojeluskunnan talolla 31.5.1936. C1-03-069 Kauppias Uuno Romppanen Elisenvaarasta vaimonsa Elsan (o.s. Soikk C1-03-070 Romppasen väkeä pihallaan Elisenvaarassa. Takana Ilmari Soikkeli C1-03-071 Elsa Romppanen sekä lapset Risto ja Ritva. C1-03-072 Uuno Romppasen hautajaiset uudella hautausmaalla Otsanlahdella. C1-03-073 Heinäntekoa Elisenvaaran aseman takaisella peltokappaleella asema C1-03-074 Maria ja Emil Mettalo Elisenvaarasta. C1-03-075 Hilja ja Ilmari Soikkeli Elisenvaarasta rautatieläisten asuinkasa C1-03-076 Veturinkuljettaja Arvo Palmu Elisenvaarasta. C1-03-077 Elisenvaarasta olleen Ida Kylliäisen hautajaiset 1938, hautaussaa C1-03-078 Ida Kylliäinen, Elisenvaara, haudataan Otsanlahden hautausmaalle. C1-03-079 Uuno Romppasen, Ilmari Soikkelin ja Toivo Soikkelin koloishäät, E C1-03-080 Leskisen pihassa Elisenvaarassa. Oikealla hattu päässä Jussi Soik C1-03-081 Irja Kiiski, myöh. Hirvonen, oli Pekka Kiiskin (Louhkan Pekka) ty C1-03-082 Mertasten perhettä retkellä Imatralla v. 1928. Vasemmalta Juho Me C1-03-083 Elisenvaaralaisia. Seisomassa vasemmalta Emil Reini, Saimi Hukkan C1-03-084 Oikealla Toivo Kiiskin tytär Martta Elisenvaaran tiellä. C1-03-085 Helmi Sikiön ja Väinö Asikaisen vihkiäiset. Kuva on Elisenvaaran C1-03-086 Reposen veljekset Elisenvaarasta. Taustalla kauppias Mikkosen tal C1-03-087 Elisenvaarassa majatalo Ukkolan pihassa. Pojat Anki Veikkolainen C1-03-088 Elisenvaaran konstaapeli Tepponen perheineen. Taustalla heidän as C1-03-089 Elisenvaaran nuorisoa Turtiaisenmäellä. C1-03-090 Elisenvaaralaisia. Vasemmalta Mikkoset, Vänttiset ja Kallioniemet C1-03-091 Ahokkaat, edessä Kalle ja oikealla isä Simo, Elisenvaara. C1-03-092 Kalle Ahokas Elisenvaarasta. C1-03-093 Erik Kauppinen Elisenvaaran Alakylästä oli väsymätön raivaaja. C1-03-094 Entisiä Elisenvaaran yhteiskoululaisia tuhotun Elisenvaaran maise C1-03-095 Entisiä Elisenvaaran yhteiskoululaisia Penkkikankaan lammella jat C1-03-096 Entisiä Elisenvaaran yhteiskoululaisia Penkkikankaan lammella jat C1-03-097 Entisiä Elisenvaaran yhteiskoululaisia veturinkuljettaja Veijalai C1-03-098 Elisenvaarassa Kusti Reposen perhe talonsa edessä. Mukana on myös C1-03-099 Vilho (vas.) ja Gunnar Kiiski Elisenvaarasta kertausharjoituksiss C1-03-100 Konduktööri Arvi Nousiaisen talo rakenteilla kesällä 1935. Valok. C1-03-101 Arvo Fabritius Elisenvaaran Alakylältä (Sopen ryhmästä). C1-03-102 Elisenvaaran poliisiputka rautatieaseman läheisellä pellolla. Pih C1-03-103 Elisenvaaran kahvila-konditorian hoitajan rouva Ida Honkasalon ha C1-03-104 Selma ja Pekka Häyhä veturinlämmittäjä Elisenvaarasta. C1-03-105 Aino Matintytär Kylliäinen Elisenvaarasta hääkuvassaan. C1-03-106 Helmi Sikiön (Elisenvaarasta) ja autonkuljettaja Väinö Eerikäisen C1-03-107 Aapo Möltsin Ida-vaimon hautaus Elisenvaarassa. D1-03-001 Elisenvaaran vaalilautakunta. D2-03-001 Rakennusmestari Viktor Mäkelä, kansakoulujen ja Elisenvaaran rake D3-03-001 Presidentti K.J.Stålhberg vierailee Elisenvaaran asemalla. (PD+: D3-03-002 Presidentti Ståhlbergia odotellaan Elisenvaaran asemalla. Edessä D3-03-003 Ruotsin kuningas Kustaa V Elisenvaaran asemalla v. 1925. Kuninkaa D3-03-004 Elisenvaaran asemalla pidetty juhlahetki Ruotsin kuningas Kustaa D3-03-005 Ruotsin kunungas Kustaa V Elisenvaaran asemalla v. 1925. D3-03-006 Elisenvaaran rautatieläisiä saattamassa virolaisia virkaveljiään D3-03-007 Elisenvaaran äitienpäiväjuhlan toimikunta. Keskellä edessä tummap D3-03-008 Presidentti Juho Ståhlberg keskustelee piirilääkäri N.J. Arppen k D3-03-009 Amerikansuomalaisten konserttikiertue Elisenvaarassa.

Elisenvaara, toimintaa

E1-03-001 Elisenvaaran Pikkukirkkoyhdistys perustettiin v. 1935. Kuvassa yh E1-03-002 Rippikoululaisia Elisenvaarassa seurakuntatalon edessä. Oikealla E1-03-003 Elisenvaaran rippikoululaiset toukokuussa 1937. Opettajina Toivo E1-03-004 Kurkijoella toimivat pyhäkoulut yleisesti. Kuvassa pyhäkoululaisi E1-03-005 Lukukinkerin päiväkirjamerkintä Elisenvaaran kinkereiltä. E1-03-006 Raamattukurssilaisia Elisenvaaran seurakuntatalossa v. 1936? Puhu E1-03-007 Raamattukurssilaisia Elisenvaaran seurakuntatalon edessä v. 1936. E1-03-008 Elisenvaaran NKY:läisiä junaa odottamassa Elisenvaaran asemalla. E1-03-009 EYK:n oppilaita konfirmaation jälkeen 18.5.1944. E1-03-008 Elisenvaaran rippikoulutytöt 1920-luvun alkupuolella. Istumassa v E1-03-008 Lauri Koho (oik.) eli "Rykmentin pikku majuri" konfirmaatiotilais E1-03-008 Oikealla pastori Heimo Kortesniemi, joka on tullut tervehtimään s F1-03-001 Elisenvaaran suojeluskunta sai v. 1929 oman talon, Suojalinnan. T F1-03-002 Elisenvaaran suojeluskunnan talo valmistui v. 1929. Talo sai nime F1-03-003 Elisenvaaran suojeluskunnan talon Suojalinnan julkisivua Lopottii F1-03-004 Elisenvaaran suojeluskuntalaisia leiripäivillään aterialla suojel F1-03-005 Suojeluskuntien alokaskurssilaiset Elisenvaaran suojeluskunnan ta F1-03-006 Suojeluskuntien alokaskurssilaisia maastoharjoituksissa. F1-03-007 Elisenvaaran suojeluskunnan ampumaradalla sen alkuvaiheessa. F1-03-008 Elisenvaaran suojeluskunnan ampumaradalla sen alkuvaiheessa. Havu F1-03-009 Elisenvaaran suojeluskunnan ampumaradalta. F1-03-010 Kurkijoen suojeluskunnan ampujia Elisenvaaran suojeluskunnan ampu F1-03-011 Elisenvaaran suojeluskunnan ampumahiihtokilpailun lähtö Suohovilt F1-03-012 Elisenvaaran suojeluskunnan valistuskurssilaisia v. 1935 suojelus F1-03-013 Elisenvaaran suojeluskunta sai ennen talvisotaa käyttöönsä kaksoi F1-03-014 Elisenvaaran suojeluskunnan torvisoittokunta. Oikealla soittokunn F1-03-015 Elisenvaaran suojeluskunta piti Räihävaaran kylässä poikakurssit. F1-03-016 Elisenvaaran suojeluskunta kenttähartaudessa Suojalinnan pihalla. F1-03-017 Elisenvaaran suojeluskunnan ilmatorjunta- ja ilmasuojelukursseilt F1-03-018 Res.vänrikki Heikki Rytkönen (vas.) ja res.vänrikki Sulo Valkeapä F1-03-019 Elisenvaaran suojeluskunnan ampumaradalta. Edessä istumassa vasem F1-03-020 Suohovin maanvijelyskoulun opettaja agronomi Oskar Ehrnrooth suoj F2-03-001 Elisenvaaran lottien johtokunta. Vasemmalta Elsa Toiviainen, Mirj F2-03-002 Elisenvaaran lottia. F2-03-003 Elisenvaaran lottia leiripäivien muonittajina. Kuva on Elisenvaar F2-03-004 Elisenvaaran lottia kursseillaan suojeluskunnan talon suojissa. F2-03-005 Elisenvaaran pikkulottia suojeluskunnan talon portailla. Takana p F2-03-006 Elisenvaaran lottia ja suojeluskuntalaisia. Vasemmalta Laina Näyk F2-03-007 Hellin Koskivaara, Elisenvaaran yhteiskoulun historian opettaja, F2-03-008 Elisenvaaran pikkulottia Sortavalassa. Vasemmalta Aili Merta, Mir F2-03-009 Elisenvaaran pikkulottia Sortavalassa. F2-03-010 Lottalupaus Elisenvaarassa 26.4.1925. Taustalla Elisenvaaran Nuor F2-03-011 Lotat Elisenvaaran sk.talon Suojalinnan ikkunassa. F2-03-012 Elisenvaaran lottien lopettajaistilaisuus Jyväskylässä heinäkuun F2-03-013 Elisenvaaran muonituslottia Jyväskylässä 10.7.1940 paikallisosast

Elisenvaara, talouselämää

G1-03-001 Elisenvaaran apteekki. G1-03-002 Elisenvaaran apteekki sisältä. Vasemmalta apteekkari Assari Linna G1-03-003 Maija Hanhineva Elisenvaaran apteekin (lääkevarasto) portailla ke G1-03-004 Maija Hanhineva Elisenvaaran apteekin rapuilla keväällä 1943. Täm G1-03-005 Assari ja Kerttu Linnala Elisenvaaran apteekin rapuilla. H1-03-001 Mikko Mylénin heinäväkeä kahvitauolla Elisenvaarassa. H1-03-002 Tulvakesän heinäntekoa Elisenvaarassa v. 1928. H1-03-003 Elisenvaaran maanviljelyskoulun oppilaita perkaamassa ojaa Sitars H1-03-004 Puintia Elisenvaaran koulutilalla. Traktori oli silloin paljon kä H1-03-005 Elisenvaaralainen isäntä niittokoneen terää terottamassa. H1-03-006 Elisenvaaran Keskikylän viljelyksiä. H1-03-007 Veturinkuljettaja Helle Elisenvaarasta pieleksen teossa. H1-03-008 Heinäväkeä Elisenvaarassa Anttosen pelloilla. H1-03-009 Juho Anttosen väkeä heinätöissä Elisenvaarassa. H1-03-0010 Elisenvaaran koulutilan savimontulla, josta savea ajettiin vilje H1-03-011 Raivausta Elisenvaaran koulutilalla. H1-03-012 Kotavaaranjoen perkausta Elisenvaaran kohdalla. H1-03-013 Juho Anttosen väkeä elopellolla Elisenvaarassa. Juho itse piippu H2-03-001 Kiiskilän tilan karjaa Elisenvaarassa. H2-03-002 Anni Kiiski Kiiskilän pihalla nimikkolehmänsä kanssa. H2-03-003 Elisenvaaran Suohovin karjan paras lypsylehmä. H2-03-004 Alviina Paavilainen lehmänsä kanssa. H2-03-005 Elisenvaaran koulutilan karjaa. H2-03-006 Kiiskilän karjaa Elisenvaarassa jatkosodan aikana. H3-03-001 Hevosia laitumella Suohovin pelloilla. H3-03-002 Elisenvaaran koulutilan ori "Valtti". H3-03-003 Paavo Lehtinen pitelee Suohovin parasta hevosta. H3-03-004 Mirkun Peikon poika tunnetun hevosten kasvattajan Matti Valtosen H3-03-005 Elisenvaaran Mikko Mylénin hevonen. H3-03-006 Elisenvaaran Mikko Mylénin hevonen Matti Valtosen pitelemänä. H3-03-007 Elisenvaaran Mylénin pojat hevosen kanssa. Aaro istuu selässä ja H3-03-008 Hevosta uitetaan selässä istuen Mylénin myllyn luona. H3-03-009 Mirkun Peikon varsa Tuija Elisenvaarasta. H3-03-010 Pekka Kiiskin (Louhkan Pekka) hevonen varsoineen jatkosodan aikan H3-03-011 Hannes Kiiskin Jouko-poika varsan kanssa jatkosodan aikana. Elise H4-03-001 Hiihtäjäkuningas Veikko Hakulinen harjoitteli tulevaa ammattiaan J1-03-001 Suutari Oskar Reponen Elisenvaarasta. J2-03-001 Elisenvaaran Anttosen tiilitehtaan työväkeä. Omistaja takana kesk J2-03-002 Tiilitehtaita oli Kurkijoella useita eri kylissä. Kuvassa Anttose J2-03-003 Saven kärräystä Anttosen tiilitehtaalla Elisenvaarassa. J2-03-004 Soikkelin tiilitehtaalta Elisenvaaran aseman lähellä. Tiiliä lyöm J2-03-005 Vehnämylly Elisenvaaran asemanseudulla. Myllyn rakensi kirvulaine J2-03-006 Elisenvaaran turvepehkuosuuskunta perustettiin v. 1908. Paalattua J2-03-007 Elisenvaaran turvepehkutehtaalta. J2-03-008 Sisäkuva Henrik Neuvosen puusepänliikkestä Elisenvaarassa. K1-03-001 Tässä rakennuksessa Elisenvaarassa aloitti Mikko Mylénin kauppa t K1-03-002 Vanha kuva Mikko Mylénin kaupparakennuksesta Elisenvaaassa. K1-03-003 Mikko Mylénin kauppa Elisenvaarassa lähellä asemaa. K1-03-004 Elisenvaaran asemanseudun Mikko Mylénin kaupan tulitikkulaatikoid K1-03-005 Matti Lakkosen liiketalo Elisenvaaran keskustassa, jossa toimi mm K1-03-006 Lakkosen liiketalo, jossa sijaitsi Mälkiän kenkäkauppa ja Yrjö Mi K1-03-007 Elisenvaaran matkustajakoti Toivolan, myöhemmin Elisenvaaran Seur K1-03-008 Emil Hanhinevan kauppa sisältä ennen sotia, Elisenvaara. K1-03-009 Elisenvaaran asemanseudun uusimpia liiketaloja oli Mäkitalon liik K1-03-010 Kurkijokelaisten kauppojen tulitikkulaatikoiden etikettejä. Nämä K1-03-011 Karjalan Valo Oy:n johtokunta: istumassa vasemmalta Pekka Kiiski K1-03-012 Karjalan Valo Oy:n hallintoneuvosto: istumassa vasemmalta Juho Pa K1-03-013 Mäkitalon liiketalon henkilökuntaa. K1-03-014 Mäkitalon liiketalo rakenteilla Mikrilään johtavan tien varrella K2-03-001 Kurkijoen osuuskaupan myymälä Elisenvaarassa. K2-03-002 Kurkijoen osuuskaupan Elisenvaaran henkilökuntaa. Vasemmalta Juss K2-03-003 Kurkijoen osuuskaupan myyjiä Elisenvaarassa v. 1942. K2-03-004 Keski-Karjalan osuusliikkeen myymälä Elisenvaarassa. K2-03-005 Elisenvaaran Keski-Karjalan osuusliikkeen myymälästä. Keskellä my K2-03-006 600 piirasta tarjottiin Loimaalla Elisenvaaran Sähkön ja Karjalan K2-03-007 Elisenvaaran Sähkön ja Karjalan Valon lopettamistilaisuudesta Loi K2-03-008 Elisenvaaran Sähkön ja Karjalan Valon lopettamistilaisuudesta Loi K2-03-009 Kurkijoen osuuskaupan Elisenvaaran asemanseudun myymälästä. Vasem K2-03-010 Kurkijoen osuuskaupan johtokunta ja henkilökuntaa. Takarivissä va K2-03-011 Kurkijoen osuuskaupan johtokunta. Vasemmalta Karl Lindroos, Heikk K2-03-012 Kurkijoen osuuskaupan toimitusjohtaja Matti Littunen (oik.) ja hä K2-03-013 Kurkijoen osuuskaupan väkeä v. 1942. Matti Littunen istuu edessä

Elisenvaaran rautatieasema

L2-03-001 Elisenvaaran ensimmäinen asemarakennus. L2-03-002 Elisenvaaran toinen asemarakennus ratapihan puolelta. L2-03-003 Elisenvaaran asemarakennus v. 1913 etelästä päin nähtynä. L2-03-004 Elisenvaaran asemarakennus, ilmeisesti 1920-luvulla. L2-03-005 Elisenvaaran asemarakennus 1920-luvulla pohjoisesta päin. L2-03-006 Elisenvaaran asemarakennus, kuva näyttää olevan 1930-luvulta, alk L2-03-007 Elisenvaaran asema 1930-luvulla, kuva otettu ilmeisesti ennen Lap L2-03-008 Elisenvaaran asemarakennus ratapihan yli lännestä päin nähtynä. V L2-03-009 Elisenvaaran asemalle asennettiin yleisöä varten kuvan esittämä o L2-03-010 Elisenvaaran aseman edessä ollut junien aikatauluosoitin. Juna Vi L2-03-011 Elisenvaaran asemarakennus ratapihan puolelta rakennuspiirustuste L2-03-012 Elisenvaaran asemarakennuksen sisäänkäynti ratapihan puolelta rak L2-03-013 Elisenvaaran asemarakennus ratapihan puolelta rakennuspiirustuste L2-03-014 Elisenvaaran asemarakennus pihan puolelta rakennuspiirustusten mu L2-03-015 Elisenvaaran asemarakennuksen pääsisäänkäynti pihan puolelta. L2-03-016 Elisenvaaran asemarakennusta pihan puolelta. L2-03-017 Elisenvaaran asemarakennusta ratapihan puolelta. L2-03-018 Elisenvaaran asemarakennusta pihan puolelta. Kuvassa asemaravinto L2-03-019 Elisenvaaran asemarakennusta, asemaravintolan pääty eli rakennuks L2-03-020 Elisenvaaran asemarakennuksen pohjapiirrosta, asemaravintolan puo L2-03-021 Elisenvaaran asemarakennuksen pohjapiirrosta rakennuksen keskeltä L2-03-___ Jatkosodan aikana rakennettu Elisenvaaran asemarakennus, joka sij L2-03-022 Elisenvaaran asemarakennuksen pohjapiirrosta rakennuksen eteläosa L2-03-023 Elisenvaaran aseman ratapihan alitse kulki maantie Huutomäen kylä L2-03-024 Ratapihaa jouduttiin laajentamaan Lappeenrannan radan vuoksi. Kuv L2-03-025 Elisenvaaran ratapihaa Viipurin suuntaan. L2-03-026 Elisenvaaran ratapihaa Sortavalan suuntaan. L2-03-027 Kuvassa rakennetaan uutta Lappeenrannan rautatien siltaa Parikkal L2-03-028 Elisenvaaran uuden veturitallin edustalla ennen sotia. L2-03-029 Elisenvaaran päivystysveturi n:o 530. L2-03-030 Elisenvaaran rautatiehenkilökuntaa. Vasemmalta junamies Viljo Jak L2-03-031 Antero Komosen vapaalippu, jolla hän matkusti hoitamaan Elisenvaa L2-03-032 Jatkosodan aikuinen Elisenvaaran asema. Tämä rakennettiin samalle L2-03-033 Pellisen Mauri-poika Elisenvaaran rautatieläisten kasarmien pihal L2-03-034 Tämä neitonen (Ebba Holm?)(Sylvi Sainio?) seisoo Elisenvaaran pik L2-03-035 Sylvi Sainio Elisenvaaran toisen asemarakennuksen luona. Uusi ja L2-03-036 Sylvi Sainio Elisenvaaran tiellä. Tätä tietä päästiin asemalle. V L2-03-037 Ojajärven junaonnettomuus vuonna 1929 herätti suurta huomiota jär L2-03-038 Elisenvaaran rautatiealueen kartta, eteläosa. L2-03-039 Elisenvaaran rautatiealueen kartta, pohjoisosa. L2-03-040 Elisenvaaran rautatieläisiä veturitallin luona. Veturissa kuljett L2-03-041 Veturi lähdössä Sortavalaan, taustalla linjamiehistön lepohuone. L2-03-042 Elisenvaaran asemarakennus ensimmäisen maailmansodan aikoihin. Ra L2-03-043 Elisenvaaran asemarakennus ratapihan puolelta v. 1938. Valok. Tai L2-03-044 Elisenvaaran asemalta vähän ennen viimeistä lähtöä syksyllä 1944. L2-03-045 Ratatyöryhmä ajalta, jolloin koneita ei käytetty. L2-03-046 Onnettomuuksia sattui rauhan aikanakin Elisenvaaran ratapihalla. L2-03-047 Sama Elisenvaaran onnettomuus toiselta suunnalta. L2-03-048 Valonheitintorni nousemassa ratapihan eteläpäähän. Valok. P. Sche L2-03-049 Valonheitintorni pystytetään ratapihan pohjoispäähän. Valok. P. S L2-03-050 Marjanmyyjiä Elisenvaaran asemalla 19.8.1938. Kuvan on ottanut sa L2-03-051 Elisenvaaran asemalla kesällä 1939. L2-03-052 Elisenvaaran ratapihan alitse kulkenutta "Pusutunnelia" jatkettii L2-03-053 Jouluna 1939 Elisenvaaran asemalla. Valok. V. Lampinen. L2-03-054 Valonheittäjätorni kohoaa Elisenvaaran ratapihan eteläpäähän ja k L2-03-055 Elisenvaaran asemamiesyhdistyksen kokousväkeä Vaasan kesämaassa 2 L2-03-056 Elisenvaaran ratapihaa talvisodan loppuvaiheessa. Ratapihalla rik L2-03-057 Elisenvaaran asemarakennus 1990. L3-03-001 Autoliikenteen alkuaikoja. Pekka Veijalaisen linja-auto Elisenvaa L3-03-002 Tauno Huolman Viipurin Linja-ato Oy:n rahastajana Elisenvaaran as L3-03-003 Rahastaja Tauno Huolman ja kuljettaja Uuno Leppänen Elisenvaaran L3-03-004 Pekka Mutikainen Elisenvaarasta Chevrolet-autossaan aseman läheis L4-03-001 Pitkän parran kasvattanut Pekka Veijalainen postinhakumatkalla El

Elisenvaara, kansakoulu

M1-03-001 Pekka Suverin (ent. Sikiö) talo, jossa alkoi kansakoulu ja alakan M1-03-002 Elisenvaaran kyläkoulun oppilaita v. 1914. M1-03-003 Elisenvaaran kansakoulun 3. ja 4. luokka v. 1921. M1-03-004 Elisenvaaran kansakoululaisia v. 1922. Opettajat Terhola ja Nikan M1-03-005 Elisenvaaran kansakoulun 3. ja 4. luokka v. 1922. M1-03-006 Elisenvaaran kyläkoulun oppilaita. Opettajat Hulda ja Arvi Terhol M1-03-007 Elisenvaaran alakoululaisia v. 1923. M1-03-008 Hanna Korhosen luokka Elisenvaaran nuorisoseuran talolla v. 1925. M1-03-009 Elisenvaaran alakoululaisia v. 1926 nuorisoseuran talon rapuilla. M1-03-010 Elisenvaaran kansakoululaisia v. 1928. M1-03-011 Elisenvaaran kansakoululaisia v. 1928. M1-03-012 Elisenvaaran kansakoulun 1.lk v. 1929. M1-03-013 Elisenvaaran alakansakoululaisia (2.lk) v. 1930. Takana opettaja M1-03-014 Alakansakoulun luokka Elisenvaaran yhteiskoulun uusissa tiloissa M1-03-015 Elisenvaaran kyläkoulun luokka. Opettaja Laina Näykki oikealla. M1-03-016 Elisenvaaran kansakoululaisia 1932-33. Koulun rapuilla seisoo ope M1-03-017 Elisenvaaran kansakoululaisia (3.lk) v. 1931. M1-03-018 (ATK: Laina Näykin luokkka Elisenvaaran ns. kyläkoululla, 1932-33 M1-03-019 Antti Jussilan luokka Elisenvaaran ns. kyläkoululta v. 1934. Opet M1-03-020 Elisenvaaran keskikylän alakansakoululaisia v. 1932. Opettajana M M1-03-021 Alakansakoulu Elisenvaaran yhteiskoululla, opettajina Hanna Korho M1-03-022 Hanna Korhosen luokka Elisenvaaran yhteiskoululla. M1-03-023 Alakansakoulun luokka Elisenvaaran yhteiskoulun suojissa. Edessä M1-03-024 Suohovin koulutalo valmistui monien riitaisuuksien jälkeen v. 193 M1-03-025 Suohovin kansakoululaisia. Vasemmalla seisovat opettajat Hanna Ko M1-03-026 Opettaja Emil Karhun luokka Suohovin kansakoululla. M1-03-027 Opettaja Emil Karhun luokka Suohovin kansakoululla. M1-03-028 Elisenvaaran kansakoululaisia v. 1935 Suohovin koululla. Edessä k M1-03-029 Elisenvaaran Suohovin kansakoulun jatkokoululaisia v. 1935. Opett M1-03-030 Elisenvaaran kansakoululaisia. Oikealla opettaja Antti Jussila ja M1-03-031 Elisenvaaran kansakoulun eräs luokka opettajansa Antti Jussilan k M1-03-032 Suohovin koulun alakoulun 2.lk v. 1936-37. M1-03-033 Suohovin kansakoulun ylin luokka keväällä 1939. Keskellä opettaja M1-03-034 Elisenvaaran asemanseudulle rakennettiin uusi koulutalo ns. Suoho M1-03-035 Elisenvaaran alakoulun rakennus ns. kyläkoulun luona. Valok. Mirj M1-03-036 Elisenvaaran alakoulun rakennus ns. kyläkoulun luona. Valok. Mirj M1-03-037 Elisenvaaran Suohovin kansakoulun rakennus syksyllä 1941 tulipalo M1-03-038 Pekka Sikiön talo Elisenvaarassa toimi alakansakouluna jatkosodan M1-03-039 Elisenvaaran kansakoulu (kyläkoulu) ja sen opettaja Laina Näykki M1-03-040 Elisenvaaran kansakoululaisia ensimmäisen maailmansodan aikoihin. M1-03-041 Elisenvaaran ns. kyläkoulun oppilaita. Vasemmalla istuu opettaja M1-03-042 Elisenvaaran kansakoululaisia Pekka Sikiön talon seinustalla. M1-03-043 Elisenvaaran Suohovin kansakoulun 3. ja 4. luokka Elisenvaaran su M1-03-044 Elisenvaaran Suohovin koulu palaneena elokuussa 1941. M1-03-045 Elisenvaaran alakansakoulun luokka syksyllä 1938. Valok. Mirjam H M1-03-046 Elisenvaaran alakansakoululaisia syksyllä 1942. Valok. Mirjam Hir M1-03-047 Elisenvaaran alakansakoululaisia pihkankeruuretkellä 1943. Valok. M1-03-048 Elisenvaaran alakansakoululaiset näyttelevät Prinsessa Ruususta v M1-03-049 Elisenvaaran Suohovin kansakoulu syksyllä 1941. Koulurakennus kor

Elisenvaaran yhteiskoulu

M2-03-001 Ompeluseuralaisia pankinjohtaja V. Rannan pihamaalla. M2-03-002 Presidentti Lauri Relanderin ja hänen veljensä agronomi Ilmari Re M2-03-003 Koulun ensimmäinen luokka Pekka Kiiskin (Louhkan Pekka) talon sal M2-03-004 Pihalla oli toki väljempää. Ensimmäinen ja ainoa luokka talon pih M2-03-005 Koulun tytöt kokoontuneina yhteiseen kuvaan. Takana Saimi Hukkane M2-03-006 Koulun pojat ovat ottaneet Hellikin maskotikseen kuvaan. M2-03-007 Kaksi luokkaa syksyllä 1928 työskenteli Työväentalossa. Kuvassa S M2-03-008 Elisenvaaran yhteiskoulun kaksi luokkaa Elisenvaaran Työväentalon M2-03-009 Kolme luokkaa sai tilat vastavalmistuneen Elisenvaaran suojelusku M2-03-010 Kannatusyhdistys piti kokouksensa koulun rakennushirsien päällä. M2-03-011 Uusi koulutalo valmiina syksyllä 1930. M2-03-012 Koulutalo maantieltä nähtynä. Luokkien ikkunat olivat etelään. Ta M2-03-013 Juhlasalin puoli maantieltä nähtynä, edessä kelloseppä Juho Pekki M2-03-014 Koulutalo pihan puolelta. Lähinnä katsojaa oleva osa oli aluksi o M2-03-015 Elisenvaaran yhteiskoulun uusi koulutalo pihan puolelta. M2-03-016 Koulutalon sisänäkymä alaeteisestä ensimmäisen kerroksen käytävää M2-03-017 Pihan kunnostustalkoot. (Käsin: Kalliopinta!)(pd) M2-03-018 Yhteiskoulun pihan kunnostusta. Oikealla maisteri Toivo Sovinen. M2-03-019 Maisteri Toivo Sovinen opettaa kasveja keväisellä Saavanmäellä, t M2-03-020 Koulutalon vihkiäisjuhlan yleisöä 2.5.1932 pidetyssä juhlassa, jo M2-03-021 Koulun 5. luokan oppilaat saivat keskikoulun päästötodistuksensa M2-03-022 Koulun vihkiäisjuhlassa 2.5.1932 lauloi oppilaskuoro Toini Sorrin M2-03-0__ Elisenvaaran yhteiskoulun vihkiäisjuhlasta 1.6.1932. Oppilaskuoro M2-03-023 Elisenvaaran yhteiskoulu Saavanmäellä, vierellään kelloseppä Juho M2-03-024 Penkkikankaan lammella syksyllä 1930. M2-03-025 Penkkikankaan lammella syksyllä 1930. Toivo Sovinen luokkansa kan M2-03-026 Elisenvaaran yhteiskoulun IV lukuvuonna 1930-31. Saimi Hukkanen t M2-03-027 Elisenvaaran yhteiskoulun III lukuvuonna 1931-32. Hannes Liukkone M2-03-028 Elisenvaaran yhteiskoulun II lukuvuonna 1932-33. M2-03-029 Elisenvaaran yhteiskoulun I luokka 1933. Inkeri Palva takana oven M2-03-030 Elisenvaaran yhteiskoulun II lukuvuonna 1933-34. Saimi Hukkanen t M2-03-031 Elisenvaaran yhteiskoulun IV luokan poikia v. 1934. M2-03-032 Koulun opettajat lukuvuonna 1930-31. Vasemmalta Helmi Lauri, Lyyl M2-03-033 Koulun oppilaat v. 1932-33, jolloin koulu oli 5-luokkainen. (PD: M2-03-034 Koulun opettajat lukuvuonna 1933-34. Vasemmalla istumassa Saimi H M2-03-035 Koulun opettajat lukuvuonna 1935-36. Istumassa vasemmalta Saimi H M2-03-036 Koulun opettajat lukuvuonna 1936-37. Istumassa vasemmalta Tuure P M2-03-037 Elisenvaaran yhteiskoulun V luokka keväällä 1935. Takana seisomas M2-03-038 Aili Tillonen ja Lyyli Pohjola kevätretkellä 1935. M2-03-039 Elma Känkänen ja Hilkka Mutikainen. M2-03-040 Lumivaaran pitäjän Ihalan asemanseudun oppilaita, Sirkka Rantanen M2-03-041 Elisenvaaran yhteiskoulun II luokan pojat Penkkikankaan lammella M2-03-042 Marja Koskela oli Elisenvaaran yhteiskoulun tyttöjen voimistelun M2-03-043 Saimi Hukkanen Elisenvaaran lukiossa Kyrössä olevan muotokuvan mu M2-03-044 "Yritys I" piirros koristi keväällä 1935 Elisenvaaran yhteiskoulu M2-03-045 "Lauantaiseura" oli toinen piirros saman luokan penkinpainajaisis M2-03-046 Koulumme ensimmäiset ylioppilaat keväällä 1935. Edessä istumassa M2-03-047 Kevään 1935 ylioppilasjuhlassa Saimi Hukkanen uusien ylioppilaide M2-03-048 Kevään 1936 uudet ylioppilaat. Tytöt edessä vasemmalta Mirjam Jus M2-03-049 Opettaja Marja Koskela keitti kahvia opettajille syksyllä 1937 Pe M2-03-050 Miesopettajia pohtimassa suunnistuksen salaisuuksia. Vasemmalla V M2-03-051 Syksyllä 1937 Penkkikankaan lammella. Inkeri ja Tuure Poimio tark M2-03-052 Marja Koskela ja Aimo Tanila keskustelevat syysretken lomassa Pen M2-03-053 Koulun VI luokkalaisia syksyllä 1937 Penkkikankaan lammella. Vase M2-03-054 Syksyllä 1937 Penkkikankaan lammella. Vasemmalta Rainar Hakulinen M2-03-055 Elisenvaaran yhteiskoulun VI luokan poikia koulun rinteessä syksy M2-03-056 Huopahattu oli jo silloin miehuuden merkki. Huopahattu päässä vas M2-03-057 Olavi Aro eli "Aron Pelle", kuten häntä silloin kutsuttiin ja Kal M2-03-058 Elisenvaaran yhteiskoulun oppilaita. Takana Margareta Kariniemi j M2-03-059 Elisenvaaran yhteiskoulun VI luokka lukuvuonna 1936-37. Vasemmalt M2-03-060 Keväällä 1937 koulun pihalla, keskellä Toini Sorri ja Aimo Tanila M2-03-061 Keväällä 1937 yhteiskoulun pihalla. Vasemmalta Hertta Lehtiö, Ail M2-03-062 Kevään 1937 ylioppilaat. Tytöt edessä vasemmalta Aune Markkanen, M2-03-063 Elisenvaaran yhteiskoululaisia syksyllä 1937 koulun uuden rakennu M2-03-064 Kevään 1938 ylioppilaat. Tytöt vasemmalta Helmi Junno, Hilkka Par M2-03-065 Elisenvaaran yhteiskoulun rakennus Saavanmäellä v. 1938 tehdyn la M2-03-066 Tavaksi tuli, että uudet ylioppilaat kävivät laskemassa ruusuja L M2-03-067 Kevään 1939 ylioppilaat. Edessä vasemmalta Eino Terävä, Ethel Ehr M2-03-068 Koulun viimeiset opettajat syksyllä 1939. Istumassa vasemmalta To M2-03-069 Kevään 1940 ylioppilaat. Tytöt edessä vasemmalta Vieno Soikkeli, M2-03-070 Iloinen tapaaminen. Vasemmalta Toivo Rämänen, Väinö Rasilainen, S M2-03-071 Menossa retkelle. Taustalla näkyy koulunmäki. M2-03-072 1. luokka syysretkellä syksyllä 1930. M2-03-073 1.luokkalaisia syksyllä 1938 Penkkikankaalla retkellä. M2-03-074 Kahvi kiehuu Penkkikankaan lammen rannalla. M2-03-075 Viljo Kaipainen, Tuure Poimio ja Toivo Sovinen syventymässä retke M2-03-076 Elisenvaaran yhteiskoulun opettajat Lyyli Isoranta ja Saimi Hukka M2-03-077 Mustakylkinen kahvipannu odottaa juojiaan. M2-03-078 Marja Koskela Penkkikankaan lammella syysretkellä v. 1937. M2-03-079 Perunaretkellä Penkkikankaan lammella. Tuovi Tuomainen saa kahvia M2-03-080 7.luokkalaisia Penkkikankaan lammella syksyllä 1938. M2-03-081 Elisenvaaran yhteiskoulun opettajia syysretkellä Penkkikankaan la M2-03-082 Elisenvaaran yhteiskoulun opettajia Penkkikankaan lammella syysre M2-03-083 Penkkikankaan lammella syksyllä 1939. Viimeinen syysretki. Kuvass M2-03-084 Elisenvaaran yhteiskoulun penkinpainajaisista v. 1938. Reessä ist M2-03-085 Sinikka Räty nukkeineen penkinpainajaisissa v. 1938. M2-03-086 Koulun orkesteri. Vasemmalta Pekka Turpeinen, Kaisu Teräväinen, J M2-03-087 Koulun sekstetti. Vasemmalta Rainar Hakulinen, Eero Vairila, Jouk M2-03-088 Kipinän tähtikaukoputkeen tutustumassa vasemmalta Saimi Hukkanen, M2-03-089 Kulissien maalaamista tulevia juhlia varten, Irma Miettinen. M2-03-090 Lukuvuoden 1930-31 tytöt (1. ja 2. luokka) voimistelutunnilla. M2-03-091 Eräs pesäpallojoukkue. Edessä vasemmalta Tapio Poutanen, Pentti L M2-03-092 Talvella koulun tyttöjoukkue voitti Elisenvaaran puulaakihiihdot. M2-03-093 Eino Veijalainen heittää keihästä Suohovin kentällä. M2-03-094 Vuonna 1938 pidettiin liikuntajuhla koulun pihalla varojen hankki M2-03-095 Tytöt marssivat kulkueessa kansallipukuisina juhlaan. M2-03-096 Voimisteluesitys samassa juhlassa. M2-03-097 Elisenvaaran yhteiskoulun tyttöjä Penkkikankaan lammella, joka si M2-03-098 Pekka ja Hilkka Mutikainen olivat sisaruksia ja kävivät molemmat M2-03-099 Elisenvaaran yhteiskoulun VII luokan tytöt juhlivat penkinpainaja M2-03-100 1939 Elisenvaaran yhteiskoulun Kannatusyhdistys järjesti arpajais M2-03-101 Arvan takasivulla oli jo 9 liikkeen mainokset, joista Peltolan ka M2-03-102 Aimo Tanila kirjoittaa luokan päiväkirjaan. Tarinan mukaan kuvan M2-03-103 Elisenvaaran yhteiskoululaisia, Saimi Ilvonen ja Pauli Pipatti. M2-03-104 Ortodoksisia oppilaita rippikoulun konfirmatiotilaisuuden jälkeen M2-03-105 2.luokka 1929. Takana opettaja Elsa Kandelin. M2-03-106 Elisenvaaran yhteiskoulun 4. luokka 19.1.1931. Opettaja Saimi Huk M2-03-107 Elisenvaaran yhteiskoulun 1. luokan pojat talvella 1931 hiihtotun M2-03-108 Keväällä 1931 Elisenvaaran yhteiskoulun opettajat virvottiin. Ope M2-03-109 2.luokka 1930-31. M2-03-110 1.luokka 1930-31. M2-03-111 Elisenvaaran yhteiskoulun 5. luokka 20.12.1931. M2-03-112 Koulun ensimmäinen 5.luokka v. 1932. M2-03-113 1.luokka lukuvuonna 1931-32. M2-03-114 Elisenvaaran yhteiskoulun 5. luokka v. 1932. M2-03-115 5.luokka 1933-34. M2-03-116 Elisenvaaran yhteiskoulun 4.luokka 1933-34. M2-03-117 3.luokka lukuvuonna 1933-34. M2-03-118 Elisenvaaran yhteiskoulun 7.luokka 1934-35. M2-03-119 5.luokka keväällä 1935. Kuvaan ovat tulleet vain tytöt luokanvalv M2-03-120 5.luokka 1935. M2-03-121 3.luokka lukuvuonna 1934-35. M2-03-122 5.luokka keväällä 1936. M2-03-123 4.luokka lukuvuonna 1935-36. M2-03-124 Elisenvaaran yhteiskoulun 7.luokka 1936-37. M2-03-125 6.luokka lukuvuonna 1937-38. M2-03-126 6.luokan pojat keväällä 1938. Lierihattu oli silloinen uutuus. M2-03-127 VI luokan poikia talvella 1938 hiihtokilpailujen jälkeen. Vasemma M2-03-128 Penkinpainajaisajelulle lähdössä 1938. M2-03-129 Elisenvaaran yhteiskoulun I luokka syysretkellä Penkkikankaan lam M2-03-130 Elisenvaaran yhteiskoulun VI luokkalaisia lukuvuonna 1938-39. M2-03-131 Elisenvaaran yhteiskoulun tytöt järjestivät kesäkuussa 1938 liiku M2-03-132 Tytöt, voimisteluohjelma, suurkisat 1938. M2-03-133 Kesän 1938 suurkisojen tyttöjen voimisteluohjelma Elisenvaaran yh M2-03-134 Tyttöjen liikuntajuhlan tanssiesitys Elisenvaaran yhteiskoulun pi M2-03-135 Tyttöjen liikuntajuhlan kansantanssiesitys Elisenvaaran yhteiskou M2-03-136 Elisenvaaran yhteiskoulun VI luokka hiihtolomalle lähdössä 1939. M2-03-137 Elisenvaaran yhteiskoulun II luokkalaisia retkellä lukuvuonna 193 M2-03-138 Penkkikankaan lammella syksyllä 1939. Kahvinkeittopuuhat olivat a M2-03-139 Opettajia kahvia nauttimassa syksyllä 1939. Vasemmalta Saimi Hukk M2-03-140 Opettajia viimeisellä syysretkellä Penkkikankaan lammella syksyll M2-03-141 Lyyli Isoranta ja hänen luokkansa oppilaita (VII luokka) syksyllä M2-03-142 6.luokkalaisia keväällä 1938. M2-03-143 3.luokka lukuvuonna 1937-38. M2-03-144 1.luokka syksyllä 1938. M2-03-145 Elisenvaaran yhteiskoulun 5.luokka 1938-39. M2-03-146 Elisenvaaran yhteiskoulun 6.luokkalaisia keväällä 1939 kouluraken M2-03-147 Elisenvaaran yhteiskoulun tyttöjä (5.lk) keväällä 1939 Saavan kal M2-03-148 Elisenvaaran yhteiskoulun 8.luokka syksyllä 1939. M2-03-149 Koulun viimeinen ensimmäinen luokka syksyllä 1939. Äärimmäisenä o M2-03-150 5.luokka syksyllä 1939. M2-03-151 Kaasusuojeluharjoitus. Toivo Sovinen äärimmäisenä oikealla. M2-03-152 Elisenvaaran yhteiskoulun V luokan Hiitolan matkalaiset keväällä M2-03-153 Elisenvaaran yhteiskoulun VI luokka syysretkellä Penkkikankaan la M2-03-154 Elisenvaaran yhteiskoulun II luokka syksyllä 1939. M2-03-155 Elisenvaaran yhteiskoulun rauniot syksyllä 1941. Taustalla näkyy M2-03-156 Elisenvaaran yhteiskoulun rauniot syksyllä 1941. M2-03-157 Koulun lähellä sijainnut Ina Relanderin talo oli säilynyt ja sen M2-03-158 Hevosta ei saatu ja pulpetit olisivat jääneet asemalle, mutta jok M2-03-159 Elisenvaaran maitokaupan rakennus, jossa koulu toimi lukuvuoden 1 M2-03-160 Elisenvaaran maitokaupan rakennus toisesta kulmasta katsottuna. M2-03-161 5.luokka keväällä 1944. Vasemmalta Martta Puputti, Sirkka-Liisa H M2-03-162 Elisenvaaran yhteiskoulun 4.luokka 1943-44. M2-03-163 5.luokkalaisia koulun pihalla keväällä 1944. Vasemmalta koulun jo M2-03-164 1.luokan tyttöjä keväällä 1944. M2-03-165 4.luokka keväällä 1944. Kuvassa vain osa. M2-03-166 3.luokka keväällä 1944. M2-03-167 5.luokan oppilaita keväällä 1944 koulutalon paloportailla. M2-03-168 Elisenvaaran yhteiskoulun 5. luokan tytöt keväällä 1944. Vasemmal M2-03-169 4.luokka keväällä 1944. Vasemmalta Hilkka Peltola, Pertti Kärri, M2-03-170 Opettajat lukuvuonna 1943-44. Vasemmalta Mirjam Hirvonen, Hildur M2-03-171 Elisenvaaran yhteiskoulun oppilaita konfirmation jälkeen 18.5.194 M2-03-172 Elisenvaaran yhteiskoulun rippikoulutytöt konfirmation jälkeen 18 M2-03-173 Mottitalkoissa v. 1944. Vasemmalta Kari Teräväinen, Veijo Silosuo M2-03-174 Elisenvaaran yhteiskoululaisia mottitalkoissa. Lukuvuonna 1943-44 M2-03-175 Koulun pesäpallojoukkue keväällä 1944 Parikkalassa voitetun ottel M2-03-176 Rauma-Raahe (Oy:n) Suolahden tehtaiden konttorirakennus, j M2-03-177 Entinen seurojen talo "Kukkula" Suolahdessa kunnostettiin vähitel M2-03-178 "Kukkula" Suolahdessa kunnostettuna koulutaloksi syksystä 1946 lä M2-03-179 "Kukkula" kohentui vähitellen yhä komeammaksi koulutaloksi. M2-03-180 "Kukkula" Suolahdessa oli mallikelpoinen koulutalo, kun Elisenvaa M2-03-181 Elisenvaaran yhteiskoulun opettajakuntaa Suolahdessa syksyllä 194 M2-03-182 Syksyllä 1948 Elisenvaaran yhteiskoulu aloitti uuden lukuvuoden K M2-03-183 Sama Rajamäen kartanon päärakennus nähtynä ensimmäisen uudisraken M2-03-184 Elisenvaaran yhteiskoulun johtoelimiin kuuluneita Pieksämäellä 19 M2-03-185 Elisenvaaran yhteiskoulun opettajat Kyrössä lukuvuonna 1948-49. V M2-03-186 Elisenvaaran yhteiskoulun, myöhemmin Kyrön yhteiskoulun kannatusy M2-03-187 Elisenvaaran yhteiskoulun johtokunta v. 1964. Edessä istumassa va M2-03-188 Elisenvaaran lukion johtokunta v. 1976. Edessä istumassa vasemmal M2-03-189 Elisenvaaran yhteiskoulun opettajakuntaa v. 1968. Istumassa vasem M2-03-190 V. 1953 Kyrössä valmistuivat ensimmäiset ylioppilaat. Edessä seis M2-03-191 Kuva koulun 50-vuotisjuhlista 1977 Kyrössä. M2-03-192 Näin monta meitä vanhoja Elisenvaaran aikaisia koululaisia oli mu M2-03-193 Elisenvaaran yhteiskoulun oppilaista Eeva Kilpi ja Viljo O. Hakul M2-03-194 Hiitolan nuorisoseuran talo, jossa Elisenvaaran yhteiskoululaiset M2-03-195 Elisenvaaran yhteiskoulun lipppu, jonka kaltaista pienoisviiriä k M2-03-196 Elisenvaaran yhteiskoululaisia. Vasemmalta Rainar Hakulinen, Mart M2-03-197 Äyrämöispukuinen Elisenvaaran yhteiskoulun tyttöjen voimistelun o M2-03-198 Elisenvaaran yhteiskoulu vietti 50-vuotisjuhlaansa syksyllä 1977. M2-03-199 Elisenvaaran yhteiskoulun 50-vuotisjuhlien aikana otettu kuva. Va M2-03-200 Rainar Hakulinen esittää Elisenvaaran yhteiskoulun historiikin ko M2-03-201 Viljo Hakulinen esittää juhlan päätössanat Elisenvaaran yhteiskou M2-03-202 Neljä entistä Elisenvaaran yhteiskoulun oppilasta palkittiin koul M2-03-203 Onnittelujen vastaanotto Elisenvaaran yhteiskoulun 50-vuotisjuhli M2-03-204 Syksyllä 1982 kokoontui entisiä Elisenvaaran yhteiskoulun oppilai M2-03-205 Entisiä Elisenvaaran yhteiskoulun oppilaita Loimaan Hirvihovissa M2-03-206 Elisenvaaran yhteiskoululaisia Pekka Kiiskin (Louhkan Pekka) sali M2-03-207 Kenr.luutn. Lauri Koho paljasti EYK:n sankarivainajien uudistetun M2-03-208 Väinö Miettinen oikealla, keskellä Martti Miettinen, vasemmalla L M2-03-___ Koulumme partiotyttöjä. Vasemmalta Eeva-Liisa Airaksinen, Hertta- M2-03-___ Varttuneempia koulumme tyttöjä toimi vartionjohtajana Vaaran Tytt M2-03-___ Elisenvaaran yhteiskoulun poikia partionjohtajina. Takana vasemma M2-03-___ Olavi Aro vasemmalla ja Kalervo Keranto oikealla. Luokkataso on s M2-03-___ Syksyllä 1943 saatiin majapaikaksi Elisenvaaran maitokaupan raken

Elisenvaaran maanviljelyskoulu

M3-03-001 Elisenvaarassa Suohovilla alkoi toimia v. 1897 alempi maanviljely M3-03-002 Suohovin maanviljelyskoulun aluetta v. 1929. Vasemmalla johtajan M3-03-003 (ATK: Suohovin kenttä sijaitsi koulun alueella. Oikealla kalusto- M3-03-004 Elisenvaaran maanviljelyskoulun johtajan asuinrakennus. M3-03-005 Elisenvaarassa sijainnut Itä-Karjalan tietopuolinen karjanhoitoko M3-03-006 Elisenvaaran Suohovin karjanhoitokoulu. Rakennus paloi jatkosodan M3-03-007 Sitarsuo Elisenvaaran koulutilalla. Kuvan vasemmassa reunassa näk M3-03-008 Suohovia Kenraalisuolta nähtynä. M3-03-009 Suohovilla sijainneen karjanhoitokoulun oppilaita. M3-03-010 Elisenvaaran maanviljelyskoulun oppilaita ja henkilökuntaa. Edess M3-03-011 Suohovin kenttä sijaitsi koulun alueella. Oikealla kalusto- ja pu M3-03-012 Elisenvaaran maanviljelyskoulun päärakennus, joka samalla oli joh M3-03-013 Elisenvaaran koulutilan ja maanviljelyskoulun aluetta. Vasemmalla M3-03-014 Elisenvaaran maanviljelyskoulun aluetta. Vasemmalla oppilasruokal M3-03-015 Tien tekoa Elisenvaaran koulutilan alueella. Vasemmalla maanvilje M3-03-016 Elisenvaaran maanviljelyskoulun vanhempi vuosikurssi v. 1933. Etu M3-03-017 Elisenvaaran maanviljelyskoulun oppilaita. Edessä toisena vasemma M3-03-018 Agronomi Paavo Terho Suohovin maanviljelyskoulun pihapiirissä. M3-03-019 Kesäjuhlat Elisenvaaran maanviljelyskoulun mäellä Suohovilla. M3-03-020 Polttopuita tehdään Elisenvaaran koulutilalla. M3-03-021 Elisenvaaran koulutilan aluetta. M3-03-022 Elisenvaaran maanviljelyskoulun viimeinen kurssi. Edessä kolmas o M3-03-023 Elisenvaaran käytännöllistietopuolisen karjanhoitokoulun rakennus M3-03-024 Itä-Karjalan käytännöllistietopuolinen karjanhoitokoulun oppilait M3-03-025 Aaro Palonen (vasemmalla) huonetoverinsa kanssa Suohovin maanvilj M3-03-026 Elisenvaaran koulutilan väkeä ja oppilaita mutahaudalla. M3-03-027 Suohovin ensimmäinen traktori Elisenvaaran koulutilan pellolla. M3-03-028 Elisenvaaran koulutilalla. Seppä Antti Koho istuu traktorin kyydi M3-03-029 Elisenvaaran karjanhoitokoulun oppilaita lypsyllä. M3-03-030 Vanha postikortti, jolla Suohovin maamieskoulun oppilaat ja opett M3-03-031 Kasvihuonetta rakennetaan Elisenvaaran Suohoville. M3-03-032 Elisenvaaran Suohovin maanviljelyskoulun päättäneitä. Edessä istu

Elisenvaara, toimintaa II

M4-03-001 Keittokurssilaisia Juho Sikiön talon rapuilla, Elisenvaara. M4-03-002 Kodinhoitokurssit Elisenvaaran asemanseudulla v. 1938. M4-03-003 Käsityökurssilaisia Elisenvaarassa. M4-03-004 Käsityönäyttely Elisenvaaran suojeluskunnan talolla. N1-03-001 Elisenvaaran suojeluskunnan pasäpallojoukkue Vätikän hiekoilla. V N1-03-002 Elisenvaaran Naisvoimistelijat perustettiin v. 1938. Seuran puhee N1-03-003 Elisenvaaran naisvoimistelijoita. Takana vasemmalta Svea Mertanen N1-03-004 Elisenvaaran suojeluskunnan voimistelujoukkue harjoituksissa Suoh N1-03-005 Elisenvaaran Yrityksen naisvoimistelijoita harjoituksissa Yrityks N1-03-006 Elisenvaaran Sopen ryhmän urheilijoita. N1-03-007 Elisenvaaran Yrityksen miehiä urheilukenttänsä lavalla. N1-03-008 Elisenvaaran Yrityksen naisvoimistelijoita harjoituksissa Yrityks N1-03-009 Elisenvaaran Yrityksen voimistelijoita harjoituksissa Yrityksen u N1-03-010 Elisenvaaran Yrityksen kentälle asennetaan sähkövaloja. Penkillä N1-03-011 Elisenvaaran suojeluskunnan voimistelijat. Vasemmalta Karpoff, J. N1-03-012 Kuva Elisenvaaran suojeluskunnan ampumahihtokilpailuista. N1-03-013 Elisenvaaran nuorisoseuran pesäpallojoukkue 1920-luvun lopussa. Ä N1-03-014 Elisenvaarassa pelattiin 22.5.1932 jalkapallo-ottelu rautatievirk N1-03-015 Pikkupoikien hiihtoharrastus saattoi alkaa vanhempien suksilla. A N1-03-016 Elisenvaaran hiihtäjiä vasemmalta Pekka Kotaluoto, Erkki Valkeapä N1-03-017 Näkymä Elisenvaaran hyppyrimäen tornista. Hyppyrimäestä leiskaute N1-03-018 Elisenvaaran Erän jalkapallojoukkue. N1-03-019 Elisenvaaran Erän jalkapallojoukkue. N1-03-020 Elisenvaaran maanviljelyskoulun urheilijoita Suohovin kentällä. E N1-03-021 Elisenvaaran Yrityksen valiojoukkue v. 1905. N1-03-022 Painiharjoittelua Elisenvaaran Työväentalossa. N1-03-023 Elisenvaaran yhteiskoulun pesäpallojoukkue voitti keväällä 1944 P N1-03-024 Elisenvaaran maanviljelyskoulun toverikunta järjesti vuosittain j N1-03-025 Elisenvaaran maanviljelyskoululla Suohovilla oli pihapiirissä urh N2-03-001 Elisenvaaran marttayhdistyksen järjestämien kutomakurssien osanot N2-03-002 Elisenvaaran Martta-yhdistyksen jäseniä huvimatkalla Imatralla. N3-03-001 Vaaran tytöt oli Elisenvaarassa toiminut tyttöjen partiolippukunt N3-03-002 Varttuneempia usein yhteiskoulumme tyttöjä toimi vartionjohtajana N3-03-003 Koulumme partiotyttöjä. Vasemmalta Eeva-Liisa Airaksinen, Hertta- N3-03-004 Korven Pojat oli Elisenvaaran poikien partiolippukunta. Vasemmalt N3-03-005 Elisenvaaran yhteiskoulun poikia partionjohtajina. Takana vasemma N3-03-006 Elisenvaaran Korven poikia särkällä v. 1939. Vasemmalla Erkki Hie N3-03-007 Kansakoulunopettaja Mirjam Hirvonen oli Elisenvaaran Tyttölippuku N3-03-008 Vaaran tyttöjen vartionjohtajia, vasemmalla Irja Lehikoinen ja oi N3-03-009 Vaaran tyttöjä Viipurissa. Vasemmalta Saara Kokko, Sinikka Räty j N3-03-010 Vaaran tyttöjä Kajaanin asemalla Sotkamosta tulossa. Vasemmalla H N3-03-011 Vaaran tyttöjä Sotkamossa partioleirillä 1939. Maija Rämänen tois N3-03-012 Elisenvaaran poikien partiolippukunta Korven Pojat osallistui use N4-03-001 Antti Jussilan v. 1933 perustaman Elisenvaaran Kamariorkesterin v N4-03-002 Elisenvaaran Soitannollisen Seuran (ESS) viihde- ja tanssiorkeste N4-03-003 Elisenvaaran suojeluskunnan torvisoittokunta. Äärimmäisenä oikeal N4-03-004 Elisenvaaran Soitannollisen seuran (ESS) tanssiorkesteri. Johtaja N4-03-005 Antti Jussilan perustama Elisenvaaran kansakoulun orkesteri. N4-03-006 Elisenvaaran rautatieläisen torvisoittajia. Vasemmalla Osmo Suvan N5-03-001 Elisenvaaran nuorisoseura esittää näytelmää Rykmentin murheenkryy N5-03-002 Elisenvaaran nuorisoseura näytelmässä Vauva. Henkilöt vasemmalta N5-03-003 Elisenvaaran nuorisoseura näytelmässä Vauva. Henkilöt vasemmalta N5-03-004 Elisenvaaran nuorisoseura näytelmässä Vauva. Henkilöt Toivo Hukka N5-03-005 Elisenvaaran nuorisoseuran näytelmä Vauva. Henkilöt vasemmalta ?, N5-03-006 Elisenvaaran nuorisoseura näytelmässä Vauva. Vasemmalla Ester Ala N5-03-007 Elisenvaaran nuorisoseura näytelmässä Kaikenlaisia vieraita. Henk N5-03-008 Elisenvaaran nuorisoseura näytelmässä Kaikenlaisia vieraita. Henk N5-03-009 Elisenvaaran nuorisoseuran esittämä näytelmä Kaikenlaisia vierait N5-03-010 Elisenvaaran nuorisoseuran näytelmä Kaikenlaisia vieraita. Henkil N5-03-011 Elisenvaaran nuorisoseuran näytelmä Kaikenlaisia vieraita. Henkil N5-03-012 Elisenvaaran nuorisoseuran näytelmä Nuori luotsi. Henkilö Vieno V N5-03-013 Asko Pesonen Elisenvaaran nuorisoseuran esittämässä näytelmässä N N5-03-014 Vieno Vuorensola Elisenvaaran nuorisoseuran esittämässä näytelmäs N5-03-015 Elisenvaaran nuorisoseuran näytelmä Auttakaa anoppi ahdistaa. Hen N5-03-016 Elisenvaaran nuorisoseuran näytelmä Auttakaa anoppi ahdistaa. Hen N5-03-017 Elisenvaaran nuorisoseuran esittämä näytelmä Auttakaa anoppi ahdi N5-03-018 Elisenvaaran nuorisoseuran esittämä näytelmä Pohjalaisia. Henkilö N5-03-019 Elisenvaaran nuorisoseuran esittämä näytelmä Pohjalaisia, (vanhem N5-03-020 Elisenvaaran nuorisoseuran esittämä näytelmä Pohjalaisia. Henkilö N5-03-021 Elisenvaaran nuorisoseuran esittämä näytelmä Pohjalaisia. Henkilö N5-03-022 Elisenvaaran nuorisoseuran esittämä näytelmä Koskenlaskijan morsi N5-03-023 Elisenvaaran nuorisoseuran näytelmä Koskenlaskijan morsian. Henki N5-03-024 Elisenvaaran nuorisoseuran esittämä näytelmä Aina vain yllätyksiä N5-03-025 Elisenvaaran nuorisoseuran näytelmä Lentäen Helsinkiin. Henkilöt N5-03-026 Elisenvaaran nuorisoseuran näytelmä Lentäen Helsinkiin. Henkilöt N5-03-027 Elisenvaaran nuorisoseuran esittämä näytelmä Lentäen Helsinkiin. N5-03-028 Elisenvaaran nuorisoseuran näytelmä Lentäen Helsinkiin. Henkilöt N5-03-029 Osmo Suvanto, Hilma Hukka ja Asko Pesonen Elisenvaaran nuorisoseu N5-03-030 Elisenvaaran nuorisoseuran esittämän näytelmän Koskenlaskijan mor N5-03-031 Elisenvaaran nuorisoseura esitti laulunäytelmän Lentäen Helsinkii N5-03-032 Elisenvaaran nuorisoseuran näytelmä Avioliitto Oy. Henkilöt Anni N5-03-033 Elisenvaaran nuorisoseuran näyttelijäin esittämästä näytelmästä " N5-03-034 Elisenvaaran nuorisoseuran näyttelijäin suunnittelema ohjelmaleht N6-03-001 Elisenvaaran asemapäällikkö K.A. Bergman oli tunnettu keräilijä j N6-03-002 Laskiaisena valmistaudutaan mäenlaskuun oikein reen kanssa Elisen N7-03-001 Elisenvaaran rautatieläisten naisia. Naisjaosto piti yhteyttä eri N7-03-002 Elisenvaaran Kiiskilässä valmistaudutaan laskiaista laskettelemaa N7-03-003 Elisenvaaralaisia retkeilyllä Lumivaaran Kostamojärven kylän Saha O1-03-001 Elisenvaaran nuorisoseurantalo. O1-03-002 Elisenvaaran nuorisoseuran jäseniä talonsa rapuilla. O1-03-003 Elisenvaaran nuorisoseuralaisia talonsa rapuilla. O1-03-004 Elisenvaaran nuorisoseuralaisia perheineen nuorisoseuran talon pi O1-03-005 Elisenvaaran nuorisoseuralaisia. O1-03-006 Elisenvaaran nuorisoseuralaisia kansantanhuharjoitusten lomassa. O1-03-007 Elisenvaaran nuorisoseuran sali oli koristettu juhlaa varten. O1-03-008 Elisenvaaran Ns. talon pääty. Kuusi talon tontin rajalla osuuskas O1-03-009 Elisenvaaran Ns:lla oli teatteriharrastus voimakasta kuten toisaa O2-03-001 Elisenvaaran työväenyhdistyksen talo asemalle menevän maantien va O2-03-002 Elisenvaaran työväentalo.

Elisenvaara, sota-aika

P1-03-001 Aarne Sihvon joukkoihin kuulunut Emil Mettalo Elisenvaarasta vapa P1-03-002 Pekka Löyhkö vapaussodan aikaisessa asussa. P2-03-001 Elisenvaaran asemanseudulla oli jo 1930-luvun puolivälissä kannet P2-03-002 Elisenvaaran toinen ilmavalvontatorni sijaitsi rautatieaseman läh P2-03-003 Aarne Hanhineva Elisenvaaran aseman ilmavalvontatornissa. P2-03-004 Syksyllä 1939 alkoivat hevosten ja ajoneuvojen ottaminen puolustu P2-03-005 Veturit maalattiin talvisodan aikana valkoisiksi. Tumma osa tende P2-03-006 Elisenvaaran uuden veturitallin vesitornissa oli talvisodan aluss P2-03-007 Ilmahälytyksen aikana maastouduttiin metsään Elisenvaaran Osuuska P2-03-008 Elisenvaaran asemarakennus pihan puolelta 26.12.1939 pommituksen P2-03-009 Elisenvaaran Seurahuone v. 1939 Tapaninpäivän pommituksen jälkeen P2-03-010 Elisenvaaran asemarakennus paloi pommituksessa 19.2.1940. Kuvassa P2-03-011 Aseman toimintakeskukseksi tuli asemarakennuksen palon jälkeen ve P2-03-012 Elisenvaaran rautatieläisiä asemarakennuksen raunioilla. Käsissä P2-03-013 Elisenvaaran asemalta löydetty "suutari". Taustalla 19.2.1940 pal P2-03-014 Elisenvaaran asemanseutua talvisodan aikana. Etualalla erään asui P2-03-015 Elisenvaaran asemanseutu muuttui vähitellen pystyssä törröttävien P2-03-016 Elisenvaaran ratapihaa talvisodan loppuvaiheessa. Monien tuhoutun P2-03-017 Heikki Poutanen vartiopaikallaan "Pusutunnelin" suulla talvisodan P2-03-018 Elisenvaaran rautatieupseerit v. 1940. Vasemmalla vänrikki Taisto P2-03-019 Elisenvaaran asemanseudulle pudotettiin talvisodassa noin 7500 le P2-03-020 Tapio Poutanen istuu Elisenvaaran aseman raunioilla yhteiskoulun P2-03-021 Lähtötunnelmissa talvisodan rauhanteon jälkeen. Junanlähettäjä Ar P2-03-022 Kirjavaisen "Mamman" asunto Elisenvaarassa pommituksen jälkeen. P2-03-023 500 kilon lentopommin kuoppa Hanhinevan ruokatavarakaupan pihassa P2-03-024 Moottoriajoneuvot olisi pitänyt viedä Elisenvaaran maanviljelysko P2-03-025 Elisenvaaran asemarakennus 25.12.1939 tapahtuneen pommituksen jäl P2-03-026 Heikki Poutanen (oik.) ja suojeluskunnan talolla Elisenvaarassa o P2-03-027 Kurkijoen väestönsuojeluväkeä kokoontuneena Elisenvaaraan neuvott P2-03-028 Elisenvaaran asemapäällikön asunto 20.3.1940. Valok. Heikki Pouta P2-03-029 Ratapihan eteläosaa talvisodan aikana. Elisenvaaran pommituksessa P2-03-030 Elisenvaaran varikon toimisto pommituksen jälkeen. Valok. Heikki P2-03-031 Elisenvaaran varikon konttorin rauniot. Valok. Heikki Poutanen. P2-03-032 Elisenvaaran asemalla 25. päivänä joulukuuta 1939. Tuovi Tuomaine P2-03-033 Kenttäpostivaunu pommituksen jälkeen Elisenvaaran asemalla. Vasem P2-03-034 Talvisodan pommituksen jälkiä Elisenvaaran asemalla. Valok. Heikk P2-03-035 Rautatien kirjurit Rauni Kurri ja Aino Kyytinen käyttävät lakanaa P2-03-036 Elisenvaaran KOP:n talon rauniot. Valok. Helga Groundstroem. P2-03-037 Elisenvaaran asemarakennus palaa 19.2.1940. Valok. Taisto Hannus. P2-03-038 Pommituksessa kaatunut säiliövaunu Elisenvaaran asemalla. Valok. P2-03-039 Pommitusjälkiä Elisenvaarassa. Valok. Arvo Suuronen. P2-03-0__ Viimeisiä Elisenvaaran rautatieläisiä palaneen asemarakennuksen r P2-03-0__ Elisenvaaran asemalle koottiin juna vanhoista I ja II luokan vaun P2-03-0__ Rintamajoukkoja vetäytyy Suohovin peltojen poikki. P3-03-001 Elisenvaaran asemanseutu vallattiin elokuun 9.päivänä 1941. Kuvas P3-03-002 Lottien siivousryhmä Elisenvaarassa. Taustalla Simolanmäen iv.tor P3-03-003 Ensimmäisiä tulijoita takaisin vallattuun kotipitäjään. Läpi raun P3-03-004 Elisenvaaraan tulivat ensimmäiset rautatieläiset 19.8.1941. Kuvas P3-03-005 Vanha veturitalli osittain jatkosodan tuhoamana. P3-03-006 Elisenvaaran uusi, ratapihan pohjoispäässä ollut veturitalli valt P3-03-007 Raunioitunutta Elisenvaaran asemanseutua Kansallispankin luona. P3-03-010 Suohovin maanviljelyskoulun pihalla olivat venäläiset tuhonneet y P3-03-011 Sodan tuhoja, raunioita Elisenvaarassa. P3-03-012 Räjäytetty Lappeenrannan radan silta. P3-03-013 Viipurin rata on saatu kuntoon. Väliaikainen puusilta on rakennet P3-03-014 Elisenvaaran asemanseutua jatkosodan aikana. Vasemmalla osuuskaup P3-03-015 Venäläiset räjäyttivät "Pusutunnelin" eli ratapihan alitse kulken P3-03-016 Kuvassa tätä tulvajärveä ratapihan länsipuolella, jossa Kotavaara P3-03-017 Räjäytetty Pusutunneli oli täyttänyt Kotavaaranjoen, joka tulvi k P3-03-018 Suohovin pelloilla voitiin soutaa veneillä keväällä 1942. P3-03-019 Venäläisten rakentamaa perustusta Elisenvaaran entisen asemaraken P3-03-020 Elisenvaaran asemarakennus rakennettiin uudelleen jatkosodan aika P3-03-021 Elisenvaran asemanseutua jatkosodan aikana aseman iv-tornista näh P3-03-022 Tuhoutunutta Elisenvaaraa talvella 1944 nähtynä aseman iv-tornist P3-03-023 Samasta iv-tornista otettu kuva hieman enemmän ratapihan suuntaan P3-03-024 Suohovin navettaa rakennetaan uudestaan. P3-03-025 Jatkosodan aikana asuttiin Elisenvaarassa tälläisissä väliaikaisi P3-03-026 Kauppias Emil Hanhineva maatöissä tontillaan Elisenvaarassa kesäl P3-03-027 Jatkosodan aikaista parakkiasumista Elisenvaarassa. Kallioniemen P3-03-028 Elisenvaaran asemanseudulle perustettiin Elisenvaaran Jälleeraken P3-03-029 Tuhottuun Elisenvaaraan perustettiin jälleerakentamisyhdistys, jo P3-03-030 Kurkijoelle mentäessä oli sota tuhonnut kaikki tien varrella sija P3-03-031 Elisenvaarassa 20.6.1944 sattunut pommitus oli maamme sotahistori P3-03-032 Elisenvaaran pommituksessa 20.6.1944 menehtyneiden muistomerkki S P3-03-033 Juho Toiviaisen jälleenrakennusvaihetta jatkosodan aikana juhlist P3-03-034 Venäläiset alkoivat rakentaa uutta asemarakennusta Elisenvaaraan. P3-03-035 Väliaikaisen asemarakennuksen seinustalla kevättalvella 1942. Vas P3-03-036 Elisenvaaran aseman ruokalan lottia asuntokasarmin raunioilla. Ku P3-03-037 Elisenvaarasta syksyllä 1941. Kuvan keskellä näkyy puiden latvoje P3-03-038 Elisenvaarassa jatkosodan aikana toimi väliaikaisena asemarakennu P3-03-039 Elisenvaaran rautatieläisten uusi asuinkasarmi Kamarahkon tien va P3-03-040 Pusutunnelia korjataan v. 1943. P3-03-041 Elisenvaaran asema syksyllä 1941. Kiskot on koneellisesti revitty P3-03-042 Räjäytetty Lappeenrannan radan alikulkusilta v. 1941. Kiskotus ol P3-03-043 Venäläisten räjäyttämä "Pusutunneli" syksyllä 1941. Valok. U. Mäe P3-03-044 Ruokala-apulaisia ja heidän ystäviään parakkiasunnon edessä Elise P3-03-045 Jatkosodassa elokuussa 1941 räjäytetyn "Pusutunnelin" lohkareet t P3-03-046 Kurkijoella moni löysi kotinsa raunioina. Tässä kuvassa Juho Fabr P3-03-047 Kahvila "Kulma" Elisenvaarassa ja sen tarjoilijat. Sodan aikana M P3-03-048 Elisenvaaran asemanseudun kasarmialuetta jakosodan aikana. Huomio P3-03-049 Kotavaaranjoen täyttymisen takia keväällä 1942 syntyi tulvajärvi P3-03-050 Kuun maiseman kaltaiseksi muuttui Elisenvaaran aseman ympäristö v P3-03-051 Elisenvaarassa olivat Suohovin pellot tulvan peitossa keväällä 19 P3-03-052 Sotavanki Pekka pilkkoo puita Suohovilla 1943. P3-03-053 Elisenvaaran maanviljelyskoulun aluetta Suohovilla 1941 valtaukse P3-03-054 Suohovin jälleenrakennetut kuivuri-viljavarasto ja konekalustorak P3-03-055 Elisenvaaran tuhottua asemanseutua syksyllä 1941. Valok. Sylvi Mä P3-03-056 Sikiön talon rauniot Elisenvaaran Alakylässä. Raunioiden uuneja k P3-03-057 Kurkijoen osuukaupan Elisenvaaran myymälän aluetta syksyllä 1941. P3-03-058 Elisenvaaraa valloituksen jälkeen. Kuvassa Viipurin ja Lappeenran P3-03-059 Elisenvaaran asemanseutua syksyllä 1941. Valok. Airi Ylönen. P3-03-060 Elisenvaaran karjanhoitokoulun rauniot syksyllä 1941. Valok. Toiv P3-03-061 Elisenvaaran Marjalassa, Mylénin talossa oli IVAK 116 eli ilmaval P3-03-062 Juho Toiviainen kotiin palanneena kotinsa raunioilla uutta rakenn P3-03-063 Palanut Mäkitalon liikerakennus Elisenvaarassa Mikrilän tien varr P3-03-064 Elisenvaaran yhteiskoulun opettajan Saimi Hukkasen väliaikainen a P3-03-065 Kiiskilä Elisenvaaran Sopen ryhmässä jatkosodan aikana. Valok. Pe P3-03-066 Elisenvaaran maanviljelyskoulun, Suohovin aluetta jatkosodan aika P3-03-067 Elisenvaaran asemanseutua syksyllä 1941. Valok. Sylvi Mäenanttila P3-03-068 Venäläisten rakentama portti Elisenvaarassa Suohovin koulun luona P3-03-069 Näkymä Elisenvaaran Suohovilta asemalle päin, Kotavaaranjoki tulv P3-03-070 Lohduton näky Simolanmäen iv-tornista Elisenvaaran aseman suuntaa P3-03-071 Kiiskilän, Pekka Kiiskin (Herra Pekko) talon rauniot jatkosodan a P3-03-___ ?Jatkosodan aikana syksyllä 1941 alkoi paluu Kurkijoelle. Valtati P3-03-___ Aseman iv-tornista Suohovin suuntaa. Uusia rautatieläisten asuint P3-03-___ Aarne Hanhineva (vasemmalla) ja Unto Hölttä (oikealla) Elisenvaar P3-03-___ Aarne Hanhineva Elisenvaaran aseman ilmavalvontatornissa. P4-03-001 Talvisodan jälkeistä evakuoimista Elisenvaaran asemalla. P4-03-002 Evakuointipäällystöä Elisenvaarassa maaliskuussa 1940. Vasemmalla P4-03-003 Evakuointia Elisenvaaran asemalla maaliskuussa 1940. Valok. Taist P4-03-004 Mikko Mylénin kauppaa evakuoidaan Elisenvaarassa. P4-03-005 Kolmen kilometrin päässä Elisenvaarasta radan varressa laitettiin P4-03-006 Suomi-Filmi kuvaamassa Inkilän myllyn koneiden lastausta evakuoin P4-03-007 Viimeistä edellisen junan lähtijöitä Elisenvaaran asemalla talvis P4-03-008 Kuvan esittämiä evakkotavaroita kuljettavia junia lähti kaikkiaan P4-03-009 Viimeisiä Elisenvaaran rautatieläisiä palaneen asemarakennuksen r P4-03-010 Elisenvaaran aseman tallivaihteella viimeisiä rautatieläisiä lähd P4-03-011 Elisenvaaran asemalle koottiin juna vanhoista I ja II luokan vaun P4-03-012 Ellisenvaaran viimeiset junanlähettäjät talvisodan loputtua vähän P5-03-001 Elisenvaaran viimeisiä lähtijöitä 19.9.1944 väliaikaisen asemarak P5-03-002 Viimeinen juna lähdössä Elisenvaarasta 21.9.1944. Junaa kuljetti P5-03-003 Elisenvaaralaisten rautatieläisten Tampereen kerho vierailulla La P5-03-004 Elisenvaaralaisten rautatieläisten kerho Hyvinkäällä asemapäällik P5-03-005 Elisenvaaralaisten kerho Lempäälässä Lempi Maijalan vieraana.

04 Haapavaara

A2-04-001 Haapavaara A2-04-002 Haapavaara A2-04-003 Haapavaara B3-04-001 Jaakko Aulasuon talo Haapavaarassa. B3-04-002 Elisenvaaran karjanhoitokoulun kesäasunto Haapavaaran kylässä. C1-04-001 Haapavaaran kyläläisiä. (ATK: Takana vasemmalla Sikstus Oksa ja h C1-04-002 Haapavaaralaisia, opettaja Ester Kaaprola oikealla. C1-04-003 Haapavaaran kylän asutus alkoi ns. salomökeistä, joita palstojen C1-04-004 Haapavaaran kylän pojat kokeilivat omatekoisia savukkeita. Tytöt C1-04-005 (ATK: Säilykekurssit Haapavaarassa.)(PD: Nielikäisen perhe Haapav C1-04-006 Leikkimökki Haapavaaran kansakoulun lähellä. C1-04-007 Simo Tukian hautajaiset Haapavaaran kylässä v. 1934. Vanhan tavan C1-04-008 Vanhempaa ja nuorempaa väkeä Haapavaaran koululla v. 1935. C1-04-009 Aarne Rantalan pihalla Haapavaaran kylässä. Istujista toinen vase C1-04-010 (ATK: Maanviljelijä, kunnallismies ja runoilija Sikstus Oksa Haap C1-04-011 (ATK: Sikstus Oksa Haapavaaran kylästä ihailemassa talvisen metsä C1-04-012 Vainajan hautaussaatto lähdössä hautausmaalle. Kuvassa Tyyne Kärh C1-04-013 Aarne Rantala Haapavaaran kylän Palosilla kanteleineen. C1-04-014 Aarne Rantala serkkujensa kanssa autoajelulla Haapavaarassa. C1-04-015 Haapavaaran kylään syntyi jo aikaisin monia karjamajoja, kun maat C1-04-016 Elisenvaaran maanviljelyskoulun oppilaan Sarlundin häät Haapavaar C1-04-017 Oikealla Sikstus Oksa Haapavaarasta. D3-04-001 Äitienpäivän ohjelmaa esitettiin Haapavaarassa v. 1923 vastavalmi D3-04-002 Äitienpäiväjuhlan tarjoilijoita Haapavaarassa. D3-04-003 Äitienpäivän juhlijoita Haapavaaran kansakoululla. D3-04-004 Äitienpäiväjuhlan osanottajia Haapavaaran kansakoululla. E1-04-001 Haapavaaran pyhäkoululaisia, takana pastori Toivo Silvennoinen. E1-04-002 Haapavaaran tyttöjä Keuruulla NKY;n tyttöleirillä. H1-04-001 Puintitalkoot Yrjö Riikosen tilalla Haapavaaran kylässä. H1-04-002 Haapavaaran kylässä Riikosen pellolla kuokitaan uudismaata. Taust H1-04-003 Ns. Titon kanavan perkausta Haapavaaran kylän puolella. H1-04-004 Haapavaaran kylän suoalueilla Titon kanavan perkaus oli lapiotyön H1-04-005 Aarne Rantala suorittamassa puintitöitä jossakin Haapavaaran kylä H1-04-006 Rukiin leikkuuta Haapavaaran kylässä Rantalan tilalla vanhaan tap H1-04-007 Juho Sikiön väkeä heinätöissä Lairon suolla, Haapavaara. H1-04-008 Kaskentekoa Haapavaarassa. Taustalla Yrjö Riikosen talo. H3-04-001 Aarne Rantala ja hevosensa Julle Haapavaaran kylästä. H3-04-002 Aarne Rantala ja Eino Pajari ajelulla Haapavaaran kylän Palosilla J2-04-001 Osuustoiminta pitäjässä käsitti myös monia maatalouteen liittyviä K1-04-001 Haapavaaran kyläparturi Jussi Järvinen työssään. Lopotin ja Elise L2-04-001 Haapavaaran pysäkille rakennettu pysäkinhoitajan asunto. L2-04-002 Lappeenrannan radan louhintatöitä Haapavaaran kylässä. L3-04-001 Haapavaaraan saatiin maantie 1920-luvulla. Tämä ns. hevosenkenkät M1-04-001 Haapavaaran kylän kansakoululaisia lukuvuonna 1924-25. Opettaja E M1-04-002 Haapavaaran kylän kansakoululaisia v. 1927. Opettaja Ester Kaapro M1-04-003 Haapavaaran kylän kansakoululaisia v. 1927. Opettaja Ester Kaapro M1-04-004 Haapavaaran kylän kansakoululaisia v. 1930. Opettaja Ester Kaapro M1-04-005 Haapavaaran kylän kansakoululaisia vuonna 1933. M1-04-006 Haapavaaran kylän alakansakoululaisten askartelutöitä v. 1931. M1-04-007 Haapavaaran kylän alakansakoulun oppilaita v. 1934. Opettaja Ilon M1-04-008 Haapavaaran alakansakoululaisia lukuvuoden päättäjäisissä 31.5.19 M1-04-009 Haapavaaran kylän jatkoluokkalaisia vanhempineen. Opettaja Esteri M1-04-010 Haapavaaran kansakoulu. Valok. Eero Seppänen. M1-04-011 Haapavaaran kansakoulu myöhemmässä asussa. M1-04-012 Kurkijoen kansakoulujen opettajia neuvottelupäivillään Haapavaara M1-04-013 Haapavaaran kansakoulun ensimmäiset oppilaat lukuvuonna 1922-23. M1-04-014 Haapavaaran kansakoululaisia 31.5.1935. Opettaja Esteri Kaaprola M4-04-001 Haapavaaran kylän opintokerholaisia v. 1926. Ohjaaja Sikstus Oksa M4-04-002 Säilykekurssit Haapavaarassa. M4-04-003 Keittokurssilaisia Haapavaarassa 17.10.1929. M4-04-004 Haapavaaran kylän opintokerholaisia v. 1928. Kerhoa ohjannut Siks M4-04-005 Haapavaaran kerholaisia v. 1936. Valok. Eero Seppänen. N2-04-001 Haapavaaran kylän marttoja. N4-04-001 Haapavaaran nuorisoseuran sekakuoro, johtaja Eino Pajari. N7-04-001 Juho Uimonen taulujensa keskellä, Haapavaara. N7-04-002 Kesäjuhlaväkeä Haapavaaran uudella urheilukentällä. O1-04-001 Haapavaaran nuorisoseuran seuralehti Sarastus, joka ilmestyi 15.4 O1-04-002 Haapavaaran nuorisoseuran seuralehti Sarastus, joka ilmestyi 8.10 P5-04-001 Evakkokuorma lähtee Haapavaarasta 1944. Eini Poutanen kuorman pää

05 Haavikko

A2-05-001 Haavikko. Ks. myös A2-02-003. B3-05-002 Haavikon kylän Kemppisenlampea Julman saunan rannasta nähtynä. Oi B3-05-003 Maisema Haavikon kylästä. Keskellä Juhana Kemppisen talo ja vase C1-05-001 Haavikon Kiiskin nuoria.

06 Heinäsenmaa

A2-06-001 Heinäsenmaa A2-06-002 Heinäsenmaan ja Verkkosaaren kartta A2-06-003 Heinäsenmaan saariryhmän asema Tervun Lauvatsaareen nähden. B1-06-001 Kurkijoen pitäjään kuului eräitä ns. Laatokan ulappasaaria. Näist B1-06-002 Kalastaja Simo Kukon asuintalo Heinäsenmaalla oli pitäjämme ulkos P2-06-001 Heinäsenmaassa ollut puolustusvoimien kasarmirakennus tuli tutuks P2-06-002 Heinäsenmaan linnakkeella oli kaksitykkinen jaos jota yleisesti k P2-06-003 Heinäsenmaan Linnakkeen laituri, johon pitäjämme reserviläisiä ku

07 Heposari

A2-07-001 Heposaari B1-07-001 Pieniä hiekkarantoja löytyi kaikkialta Laatokan saarien rannoilta B1-07-002 Heposaaren avoimilla kalliorannoilla löivät Laatokan mainingit ko B1-07-003 Kaunislahden suu Heposaaressa avo-Laatokan tuntumassa tarjosi oiv B1-07-004 Heposaari kuului Kurkijoen koulutilalle ja siellä oli koulutilan B1-07-005 Koulutilan väkeä on saapunut Heposaaren rantaan moottoreilla sekä B1-07-006 Koulutilan väki meni kevättalvella Heposaareen hevospelillä. B1-07-007 Heposaaren maja talvisessa asussaan. Jääteitä pitkin matka talvel B1-07-008 Laatokan monilla saarilla käytiin kesäisin virkistäytymässä. Kuva B1-07-009 Heposaaren Kaunislahtea. Valok. Vilho Salonen.

08 Huutomäki

A2-08-001 Huutomäki B3-08-001 Soikkelin pihapiirin rakennukset Huutomäellä. Oikealla uusi asuin B3-08-002 Huutomäen Soikkelien uusi asuinrakennus maalattuna 1930-luvulla. B3-08-003 Soikkelien uusi asuinrakennus Huutomäen kylässä­. B3-08-004 Siiran talo Huutomäen kylässä. C1-08-001 Soikkelin suurperhe Huutomäen kylästä. Perheeseen kuului 27-28 jä C1-08-002 Edla Soikkeli Huutomäen kylästä sukkaa kutomassa. Edla Soikkeli ( C1-08-003 Huutomäen Soikkelien suurperhettä. Äärimmäisenä oikealla istuu Ma C1-08-004 Matti ja Edla Soikkelin lapset Huutomäeltä. Vasemmalta Eemeli, To C1-08-005 Otto Soikkelin perhe Huutomäeltä. Takana seisoo poika Arvi, joka C1-08-006 Soikkelin ja Kiiskin suvut liittyivät yhteen monin tavoin. Kuvass C1-08-007 Emil Soikkeli vapaussodan aikana Vöyrin sotakoulun käytyään. C1-08-008 Edla Soikkeli (o.s. Vuojärvi) oikealla. Vasemmalla hänen miniänsä C1-08-009 Edla ja Matti Soikkeli Matin 75-vuotispäivänä. C1-08-010 Kestettyään ensimmäisen evakkomatkan Matti Soikkeli palasi takais C1-08-011 Kohti Korpisaarta Kurkijoen kirkonkylästä. Moottoriveneessä istuv C1-08-012 Elisenvaaran naisvoimistelijoita vierailulla Huutomäen Soikkelill C1-08-013 Viljankorjuuta Huutomäen Soikkelissa. C1-08-014 Kurkijoen seitsemän veljestä, Otto ja Edla Kalinin pojat Huutomäe C1-08-015 Kalinin veljekset Huutomäeltä. C1-08-016 Vihtori Kalinin ja Martta Kalinin vihkiäiset, Huutomäki. C1-08-017 Aino Kyytinen, myöh. Pihkasalo, Huutomäen Soikkelin puutarhassa. C1-08-018 Hilja Soikkelin, Huutomäeltä, viimeinen matka alkaa kohti Otsanla C1-08-019 Toivo ja Anna Soikkeli, Huutomäki. C1-08-020 Matti Soikkeli arkussaan kotipihalla Huutomäellä omaisten hyväste C1-08-021 Ilmari Soikkeli on Huutomärn kylästä, Matti Soikkelin poika, joka C1-08-022 Huutomäkeläisiä v. 1929. Keskellä Ilmari Soikkeli ja hänestä oike C1-08-023 Huutomäen Soikkelin väkeä, Vasemmalla Matti S. keskellä Aleksandr C1-08-024 Pekka Kyytisen perhettä Huutomäen kylän Sopelta. N2-08-001 Marttojen kutomakurssit v. 1938 Huutomäen Sikiöllä. P4-08-001 Huutomäen Soikkelin viljankuivuri ja maatalouskoneita lähdössä ev P5-08-001 Soikkelin evakkotavaraa kuormataan Huutomäellä. P5-08-002 Huutomäen Soikkelin evakkotavaraa kuormataan. P5-08-003 Huutomäen Soikkelin viljankuivuri ja maatalouskoneita lähdössä ev P5-08-004 Huutomäen Soikkelin pihapiiri autioituu syyskuussa 1944. Kuvassa

09 Hämeenlahti ja Levonpelto

A2-09-001 Hämeenlahti-Levonpelto, kartta B2-09-001 Keskellä olevat ihmiset istuvat Hämeenlahden linnavuoren laella. C1-09-001 Hämeenlahden linnavuorelta löydettyjä esineitä. H1-09-001 Viljankorjuutalkoot Hämeenlahdella. Vasemmalla Iivoniemellä ja ku

10 Ihojärvi

A2-10-001 Ihojärvi A2-10-002 Ihojärvi A2-10-003 Ihojärvi B3-10-001 Ihojärven kylässä olleen Ihojärven pohjoisosaa. Osa järvessä ollu B3-10-002 Pitäjän itäisin osa oli melko tasaista. Kuvassa Ihojärvi Tervusta B3-10-003 Juho Laukkasen talo Ohojärven Kangaskylässä. C1-10-001 Kurkijoelta löydettyjä kivikauden esineitä. Vasemmalla Ihojärven C1-10-002 (ATK: Naisten puhdetöitä olivat yleisimmin kutominen ja käsityöt. C1-10-003 (ATK: Keittokurssilaisia Ihojärven kylässä Eklundin talon pihassa C1-10-004 Vanhaisäntä Antti Kohon syntymäpäiväjuhlat Ihojärven kylässä. Isä D3-10-001 Ihojärven kylän äitejä juhlissaan noin v. 1927. F2-10-001 Ihojärven ja Tervun lottia käynnillä tervehtimässä Juho Roinista. H3-10-001 Ihojärven kylän poikia hevosineen. Valok. Vilho Pösö. J1-10-001 Naisten puhdetöitä olivat yleisimmin kutominen ja käsityöt. Kuvas J1-10-002 Ajopelit, kuten reet ja kärryt tehtiin usein myös kotona. Kuvassa M1-10-001 Ihojärven kansakoulun ensimmäiset oppilaat koolla 40 vuotta pääst M1-10-002 Ihojärven kansakoululaisia 2.6.1931. Opettaja Anna Katri Kiiski. M1-10-003 Ihojärven kansakoululaisia. Edessä Tauno Äikää, joka silloin joht M1-10-004 Ihojärven kansakoululaisia. Opettaja Tuomas Pitkänen oikealla toi M1-10-005 Ihojärven kansakoululaisia 1923-24. Opettaja Tuomas Pitkänen taka M4-10-001 Keittokurssilaisia Ihojärven kylässä Eklundin talon pihassa. N7-10-001 Imatralla Mikko Lasonen ja vasemmalla hänen vaimonsa Hilma Ihojär

11 Jokiranta

A2-11-001 Jokiranta

12 Kannansaari

A2-12-001 Kannansaari-Riekkala

13 Kilpolansaari/Jalaja

A2-13-001 Kilpolansaari, (Jalaja) B1-13-001 Jalajan saari oli somerikkoinen ja matala. Sen kalasaunat ja käkk B1-13-002 Laatokan karuilla ulkosaarilla oli silmiä hivelevä näky merisauni B1-13-003 Rakkakivikkoa Jalajan saaressa. Valok. Antero Pankakoski. B2-13-001 Uittamon silta Kilpolan saaressa.

14 Korpisaari

A2-14-001 Korpisaari A2-14-002 Korpisaari A2-14-003 Korpisaari A2-14-004 Korpisaari B2-14-001 Kurkijoen laivaväylältä päästiin Naismerelle ja Korpisaaren ympär B2-14-002 Korpisaarelaisten lehmiä Torosaaren rannassa. B3-14-001 Korpisaaren kylää Pekka Jakosen pihasta nähtynä. Taustalla kaunis C1-14-001 Soutajia Naismerellä Korpisaaren länsipuolella. F2-14-001 Korpisaaren kyläosaston lottia virvoketarjoiluineen. F2-14-002 Kurkijoen lottia, Korpisaaren kyläosaston jäseniä. F2-14-003 Siivousryhmän lottia Korpisaaren kansakoululla 24.8.1941. Vasemma H1-14-001 Korpisaaressa nostetaan perunaa syksyllä 1941. I1-14-001 Matti Nenonen Korpisaaren kylästä kunnostaa rantanuottaa tulevaa I1-14-002 Nuotanveto oli rannikkokylien tuottava elinkeino. Kuvassa Korpisa I1-14-003 Korpisaarelaiset kävivät kalastamassa Laatokan ulkosaaristossa. K I1-14-004 Kaloja perataan Korpisaaren rannassa Nenosilla. I1-14-005 Nuotan paikkaaja Kurkijoen Korpisaaren kylässä. I1-14-006 Nuotan selvittelyä ja paikkaamista Korpisaaren kylän rantakallioi I1-14-007 Nuotta kuivumassa Korpisaaren rannalla. I1-14-008 Korpisaarelaisia talvinuotan vedossa. Valok. Johan Kauppi. L1-14-001 Korpisaaren kylän väkeä moottorivenekyytiä odottamassa. M1-14-001 Korpisaaren kylän kansakoululaisia koulurakennuksen edessä. M1-14-002 Korpisaaren kylän yläkansakoululaiset v. 1931. M1-14-003 Korpisaaren kylän kansakoululaisia. Takana opettaja Hilja Hovi. M1-14-004 Korpisaaren kylän kansakoululaiset lukuvuonna 1936-37. Oikealta M M1-14-005 Korpisaaren koulun oppilaat opettajineen luokassa lukuvuonna 1938 M1-14-006 Korpisaaren kylän alakansakoululaiset syksyllä 1935. M1-14-007 Korpisaaren kansakoulu maaliskuussa 1940 (Veripään talo). N2-14-001 Korpisaaren martat patjantekokursseilla kansakoulun pihalla josku

15 Kostamojärvi/Kukri

A2-15-001 Kostamojärvi, (Kukri) B1-15-001 Heinäsenmaan pohjoispuolella sijaitsi Kukrin saari, jonka jyrkänn

16 Kuuppala

A2-16-001 Kuuppala A2-16-002 Kuuppala B2-16-001 Iivoniemestä Lopottiin päin. Kuvan oikeassa reunassa Kuuppalan ky B2-16-002 Kuuppalan kylästä Laikkalanlahden perukkaan päin. Kuvan keskellä B2-16-003 Näkymä Koimäeltä. Oikealla Paratsu ja Likosaari eli Rakkaussaari. B2-16-004 Näkymä Kuuppalan kylän Jäämäeltä. Soskuanjoki laskee Laatokkaan v B3-16-001 Näkymä Kuuppalan Jäämäeltä Soskuan rannikon suuntaan. B3-16-002 Kuuppalasta löydetty hautamuistomerkki. B3-16-003 Kuuppalankylän Pirunkirkon onkaloita kylän pohjoisosassa. B3-16-004 Kuuppalan Pirunkirkon onkaloita Kärkiinlahden lähellä. (pd:) Sosk B3-16-005 Kuuppalan Hiidenkirnu Jäämäen rinteellä. Kirnu on noin puoli metr B3-16-006 Kuuppalan Jäämäen pohjapiirros. B3-16-007 Kuuppalan Jäämäen rinteellä ollut hiidenkirnu. Valok. Veli Räsäne B3-16-008 Kuuppalan kylän rantaa Iivoniemestä nähtynä. Valok. Paavo Pohto. C1-16-001 Kuuppalan Kalmistonmäeltä löydettyjä kivikautisia esineitä. C1-16-002 Kuuppalan kylän Pekka Räkköläisen (Ylätalon Pekko) perhe. C1-16-003 Kuuppalan kylän poikia: Vasemmalta Toivo Pesonen, Pekka Räkköläin C1-16-004 Räkköläisen emäntä poikineen Kuuppalan kylästä. Heillä oli maata L3-16-001 Jenny Räkköläinen seisoo Kuuppalan kyläläisten rakentaman kävelys

17 Laikkalanlahti/Mökerikkö

A2-17-001 Laikkalanlahti, (Mökerikkö) B1-17-001 Mökerikkö oli kallioinen saari, jossa katajat ja männyt painautui B1-17-002 Mökerikön saarella oli tykkipatteri ja kalasatama, joka näkyy täs B1-17-003 Mökerikön saaren merenpuoleista rantaa, loivia pystysuoraan lohke B1-17-004 Mökerikön saari, joka oli Laatokan kalastuksen keskuspaikkoja kal

18 Lapinlahti

A2-18-001 Lapinlahti A2-18-002 Lapinlahti A2-18-003 Lapinlahti B2-18-001 Lapinlahden kylän kohdalla oli rannikko lähes saaretonta, mutta s B2-18-002 Lapinlahden Jätjärveen päättyneen vuonon alku. Oikeassa reunassa B2-18-003 Kurkiniemi. Kuvan keskeltä alkaa Lapinlahden Jätjärveen johtanut B2-18-004 Lapinlahtea nähtynä Kurkiniemen suuntaan. B2-18-005 Näkymä Lapinlahden Lauvatsaaresta Kurkiniemeen päin. Oikealla Rah B2-18-006 Näkymä Lapinlahden Lauvatsaaresta päinvastaiseen suuntaan kuin ed B2-18-007 Lapinlahden kalliojyrkänteitä Heposaaren lähellä. Tämä on ns. Hau B2-18-008 Kurkiniemen itäpuolelta lähti luoteeseen suuntautuva noin 4 kilom B3-18-001 Kurkijoen Lapinlahden kylää ja sen noin 3 kilometrin pituinen vuo C1-18-001 Pikkupoika Risto Pipatti, Lapinlahden opettajan poika tekee tutta C1-18-002 Lahjoitusmaa-ajat kokenut sisarussarja, joka asui Lopotissa Turku D3-18-001 Lapinlahden kylän äiteja äitienpäiväjuhlassaan kansakoulun pihall D3-18-002 Lapinlahden kylässä esiintyi kuoro äitienpäiväjuhlassa v. 1943. H4-18-001 Lankisen perhe Lapinlahden kylästä istuttamassa kuusen taimia. I1-18-001 Lapinlahdella koetaan rysää kevätpyynnillä ja saaliina saatiin 31 L1-18-001 Lopottiin johtavan laivaväylän kapeikkoa Lapinlahden Lauvatsaaren L1-18-002 Hinaajalaiva Kurkiniemen majakan kohdalla, Lapinlahti. M1-18-001 Lapinlahden kansakoululaisia v. 1921. Takana opettaja Salmela, my M1-18-002 Lapinlahden kansakoulun 1. ja 2. luokka v. 1939. M1-18-003 Lapinlahden kansakoulu. Valok. Arvi Aitsaari. M1-18-004 Lapinlahden kansakoulu. Valok. Arvi Aitsaari. M4-18-001 Lapinlahden opintokerholaisia eri vuosilta. Aino Vilkman o.s. Lan M4-18-002 Lapinlahden opintokerholaisia. N2-18-001 Lapinlahden marttoja kursseillaan. Aino Vilkman o.s. Lankinen: La N7-18-001 Kelloseppä Emil Hurmeen huvila Lapinlahden kylän Lauvatsaaressa. N7-18-002 Kurkijokelaissyntyisen taidemaalari Kosti Meriläisen maalaus kell N7-18-003 Lapinlahtelaisia Laatokalla. Matti Nenonen oikealla ja Kaapro Hui N7-18-004 Kurkiniemessä, Lapinlahti, Hannes Hakulisen moottoriveneellä. Moo N7-18-005 Laatokalta Lapinlahden kylään Jätjärvelle johtavalla vuonolla. Yl P2-18-001 Toinen juliste, jossa kokoontumispaikkana on Lapinlahden kansakou P2-18-002 Uusi vaihtomiehistö lähdettäessä 1.3.1940 kasematti Ilmariseen, k P2-18-003 Syksyllä 1939 YH:n aikana Lapinlahden kylän Kurkiniemessä linnoit P2-18-004 Kurkiniemeen Lapinlahden kylässä rakennettiin kesällä 1939 tykina P2-18-005 Pohjoisen Laatokan rannikkolinnakkeet, joista Kurkiniemi ja Heinä P3-18-001 Venäläisten hakkaama suuri murros Lapinlahden kylän pohjoisosassa P3-18-002 Kalle Hurmeen saunan katto revittynä jatkosodan aikana Lapinlahde

19 Lepousmäki ja Levonpelto

A2-19-001 Lepousmäki A2-19-001 Levonpelto, ks. A2-09-001, kartta. C1-19-001 Helmi Veijalaisen hautaus Kurkijoen uudella hautausmaalla helmiku P3-19-001 Syksyn 1941 sotatoimissa peräytyvät venäläisjoukot polttivat kaik P3-19-002 Levonpellon Veijalaisten raunioita. Etualalla navetan rauniot, va P3-19-003 Antti Veijalaisen navetan rauniot Levonpellolla Närekummussa.

20 Lopotti eli Kirkonkylä

Lopotti, sijainti

A2-20-001 Lopotti eli Kirkonkylä A2-20-002 Lopotti A2-20-003 Lopotin ymp. B2-20-001 Laikkalanlahtea Lopotin Linnamäeltä nähtynä. Kuvan keskellä on Li B2-20-002 Lopotin lahti jatkui koilliseen. Näkymä Mulimäeltä. Kuvan oikeass B2-20-003 Koulutilan karjaa laitumella Iivoniemessä. Taustalla Kuuppalan ky B2-20-004 Syksyistä Karvalinlahtea. Oikealla Karvalinvuoren jyrkänteitä, va

Lopotti, näkymiä

B3-20-001 P. Kruskopffin kuparipiirros Kurkijoen kirkon ja maamiesopiston a B3-20-002 Lopottia 1800-luvun lopulla. Elisenvaaraan menevän tien vasemmalt B3-20-003 Vanha kuva Kurkijoen Lopotin satamasta nähtynä Himohirrestä käsin B3-20-004 Ilmakuva, jossa näkyy keskellä kirkko ja kolmen tien risteys. Kuv B3-20-005 Ilmavalokuva Kuuppalan Himohirren suunnasta. Kuvan yläosassa Hiid B3-20-006 Ilmakuva Hiidenmäen suunnasta. Kuvan yläreunassa Kuuppalan Himohi B3-20-007 Raholanjoki Koimäeltä nähtynä. Kuvan oikeassa reunassa koulutilan B3-20-008 Lopotin Linnavuori Koimäeltä nähtynä. B3-20-009 Lopotin Linnavuoren pohjapiirros. B3-20-010 Keskellä Lopotin Linnamäki. Keskellä kuvan poikki kulkee tie Sipi B3-20-011 Kurkijoen kirkko Säkinmäeltä nähtynä. Kirkon oikealla puolella nä B3-20-012 Kurkijoen kirkko tuli yllättäen näkyviin Hiitolan suunnasta. Oike B3-20-013 Näkymä Säkinmäen alarinteeltä Lopotin laivareitin suuntaan. Kuvan B3-20-014 Lopotin itäosaa 1920-luvulla. Etualalla Turkulaisenniemi ja siell B3-20-015 Lopottia Hiidenmäeltä nähtynä. Kuvan oikeassa reunassa on maamies B3-20-016 Lopottia kirkontornista itään. Kuva on otettu sankaripatsaan palj B3-20-017 Uuden kunnantalon katolta otettu kuva, jossa ylimpänä näkyy Mamma B3-20-018 Lopotin vanha nahkatehtaan rakennus oli arkkitehtoonisesti varsin B3-20-019 Hiitolan tietä reunusti kaunis koivukuja Linnamäelle asti, Lopott B3-20-020 Lopottia Hiidenmäeltä nähtynä. Urheilukenttä on parhaillaan raken B3-20-021 Lopottia Mulimäeltä maamiesopiston suuntaan. Kuvan keskellä näkyy B3-20-022 Näkymä Mulimäeltä eli Kaupinmäeltä Lopotin laivareitin suuntaan. B3-20-023 Lopottia Mulimäeltä ortodoksisen kirkon suuntaan. Kirkon lähellä B3-20-024 Lopotin keskustaa Mulimäeltä nähtynä. Kuvan vasemmassa reunassa n B3-20-025 Lopottia Säkinmäeltä. Taustalla Pohjiin kylän maisemia. Kuvan oik B3-20-026 Lopottia postin luota kirkon suuntaan. Kuvan oikeassa reunassa Ka B3-20-027 Markkina-aikaan vanhan apteekkitalon katolta otettu kuva, jossa e B3-20-028 Lopottia Linnamäeltä ortodoksisen kirkon suuntaan. Kuvan vasemmas B3-20-029 (ATK: Laikkalanlahden yli näkyivät molemmat kirkot.)(PD: Lopotin B3-20-030 Lopottia Paratsun suunnalta. Kuvassa näkyvät molemmat kirkot. Äär B3-20-031 Kirjakauppias Johan Kaupin talo pihan puolelta. Oikealla Tuomas R B3-20-032 Kurkijoen Lopottia, Postinrinne. Ylhäällä postitalo ja alempana t B3-20-033 Lopotin Linnamäeltä. Oikealla Anni Siira ja vasemmalla Aino Jussi B3-20-034 Oskari Heinosen uudisrakennus valmistui Karjaportinkadun varrelle B3-20-035 Samuli Vartiainen (oik.) rakentamassa navettaa Oskari Heinoselle B3-20-036 Kurkijoen Lopottia Kaupinmäeltä. Oikealla nimismiehen talo ja vas B3-20-037 Lopottia 1930-luvulla. Oikealla pyöräilijän kohdalta lähtee ns. K B3-20-038 Opiston silta kirkonmäeltä nähtynä. Äärimmäisenä vasemmalla näkyy B3-20-039 Moottoriveneellä lähdettiin usein "merelle" tai saareen. Kuvassa B3-20-040 Jäiden lähtö joesta oli keväinen nähtävyys ja pikkupoikien uhkaro B3-20-041 Opistonjoen jäiden lähtö Lopotissa oli joka kevät seurattu tapaht B3-20-042 Lopotin kadulta. Viivi Jylhämö (vasemmalla) ja Senja Häkli (oikea B3-20-043 Kurkijoen kirkko Lopotin Säkinmäeltä nähtynä. Kuvan oikeassa reun B3-20-044 Soutelijoita Opiston joella kirkon kohdalla Kurkijoen Lopotissa. B3-20-045 Kurkijoen Lopottia v. 1915 Lindin talon luota nähtynä. B3-20-046 Kurkijoen eli Opiston joen suupuoli kestikievarin kohdalla v. 184 B3-20-047 Lopottia Säkinmäeltä nähtynä. Taustalla näkyy v. 1939 purettu nah B3-20-048 Näkymä Lopotin Koimäeltä. Hiitolan maantie menee kohti kirkkoa, j B3-20-049 Autoja menossa Lopotista Elisenvaaran suuntaan. Vasemmalla Toropa B3-20-050 Lopottia nähtynä maamiesopiston puolelta. Kuvassa oikealla Johann B3-20-051 Takaisin vallattua Lopottia syksyllä 1941. Kuvan keskellä näkyy K B3-20-052 Kurkijoen osuusmeijerin pihaa talvisessa asussaan. Hevosia kiinni B3-20-053 Lopottia nähtynä Rakkaussaaren eli Likosaaren rannalta. Kuvassa n B3-20-054 kurkijoen kirkonkylää Palokunnan talon kohdalta kirkolle päin. Va B3-20-055 Näkymä Lopotin Linnamäeltä Raholan kylän suuntaan. Vasemmalla Koi B3-20-056 Tällaisena Lopotti jäi syksyllä 1944 venäläisille. Oikealla virta B3-20-057 Tällaisena jäi Lopotti Neuvostoliitolle jatkosodan jälkeen. Kuvan B3-20-058 Pekka Kyytisen näkemys kadotetusta Lopotista. Hiidenmäeltä otetus B3-20-059 Kurkijoen kirkko maamiesopiston puolelta nähtynä. Etualalla virta B3-20-060 Oskari Heinosen talo ortodoksisenkirkon lähellä. Talon pihalta lä B3-20-061 Näkymä Lopotin Linnamäeltä kirkon suuntaan. B3-20-062 Lopotin Laikkalanlahtea. Entinen Räkköläisen huvila Koimäellä näk B3-20-063 Kurkijoen Lopottia 1900-luvun alussa. Kuvan keskellä oleva tumma B3-20-064 Kurkijoen Lopottia vuosisadan vaihteessa. Hotelli Kurki on rakent B3-20-065 Kurkijoen Lopottia Hiidenmäeltä l930-luvulla. B3-20-066 Kurkijoen Lopottia Hiidenmäeltä 1900-luvun alussa. Tässä kuvassa B3-20-067 Lopotin Linnamäeltä Raholan suuntaan. Oikealta laskee Kurmulanoja B3-20-068 Lopotin Linnamäeltä Pohjiinkylän ja Elisenvaaran suuntaan. Elisen B3-20-069 Kurkijoen Maamiesopiston aluetta. Vasemmalla koulutilan meijeri j B3-20-070 Näkymä Kurkijoen osuusmeijerin nurkalta apteekille päin. Konemest B3-20-071 Laatokan tulvakesän 1925 aikaista tulvaa maamiesopiston alueella. B3-20-072 Lopotin Linnamäeltä 1930-luvun alussa. B3-20-073 Kurkijoen Lopottia jatkosodan aikana. Kuvassa näkyy l930-luvulla B3-20-074 Kurkijoen maamiesopiston aluetta 1900-luvun alussa. Johan Kaupin B3-20-075 Kurkijoen Lopotin valtakatua. Oikealla entinen Johan Räkköläisen B3-20-076 Kurkijoen Lopottia 1910-luvun alussa. Kuvan vasemmassa reunassa B3-20-077 Näkymä Mulimäeltä eli Kaupinmäeltä. Vasemmalla näkyy nimismiehen B3-20-078 Kurkijoen Lopottia Lismakarin talon luota Hiidenmäen rinteeltä B3-20-079 Heinjoki oli lopottilaisten venevalkamana. Oikealla koulutilan pe B3-20-080 Lopotin pohjoisosaa. Kuvan alareunassa koulutilan rakennuksia. Ra B3-20-081 Kurkijoen maamiesopiston aluetta. Kirkon kohdalla oppilasasuntol B3-20-082 Kurkijoen osuusmeijerin iso saunarakennus. Sen edessä pyykkinaruj B3-20-083 Kurkijoen maamiesopiston johtajan asunto ja opiston kansliarakenn B3-20-084 Tämä kuva on ilmeisesti itsenäisyyden 15-vuotisjuhlien aikana ote B3-20-085 Vapaussodan päättymisen l5-vuotisjuhlia varten koristettu Kurkijo B3-20-086 Kurkijoen osuusmeijerin päärakennus uusimisen jälkeen. Oikealla a B4-20-001 Kurkijoen kirkko Opiston sillalta nähtynä. Tornin ristin poikkipu B4-20-002 Kurkijoen kirkko nähtynä Elisenvaarna tien suunnasta. Tästä näkyy B4-20-003 Näkymä Opiston sillalta. Siltaa on uusittu. Taustalla Säkinmäen j B4-20-004 Kolmen tien risteys kirkon luona. Viittojen tekstit, Elisenvaara, B4-20-005 Palokunnan talon luota kirkolle päin. Palokunnan talo näyttää saa B4-20-006 Näkymä Elisenvaaraan päin. Tien oikealla puolella rakennukset ova B4-20-007 Näkymä Postinrinteen suuntaan. Oikeassa reunassa entinen Palorann B4-20-008 Sama näkymä kuin edellinen. B4-20-009 Näkymä Lopotin valtatieltä kirkolle päin. Tien oikeassa reunassa B4-20-010 Entisen seurakuntatalon sisäänkäynti, jonka yläpuolella on kilpi B4-20-011 Maamiesopiston aluetta joen yli. Vasemmassa reunassa meijeriraken B4-20-012 Maamiesopiston alueella oli navetan viereen tehty korkea multaval B4-20-013 Näkymä Elisenvaarasta tultaessa. Tien kohdalla Säkinmäki. Talot o B5-20-001 Kurkijoen kirkko. Kuva on teoksesta Karjala tänään ja se on Juhan B5-20-002 Lopottia 1975. J. Lindströmin kuva. Oikealla entinen Onni Jälkön B6-20-001 Lopottia v. 1984. Säkinmäeltä Laikkalanlahdelle. Kuvan oikeassa a B6-20-002 Lopottia v. 1984. Säkinmäeltä nähtynä etelään. Vasemmalla uusi ko B6-20-003 Lopottia v. 1984. Säkinmäeltä pohjoiseen. Kuvan vasemmalla puolel B6-20-004 Kurkijoen Lopottia v. 1985. Näreniemestä kirkolle päin. Kuvassa n B6-20-005 Lopottia Kaupinmäen suuntaan v. 1985. Kuvassa näkyy kirjakauppias B6-20-006 Lopottia v. 1985. Entinen Kansallis-Osake-Pankin rakennus, jossa B6-20-007 Kurkijoen Lopottia v. 1985. Keskellä entinen osuuskaupan myymälä B6-20-008 Lopottia v. 1985. Melkein sama kohde kuin edellä. Huomaa ruokalaa B6-20-009 Nyky-Lopottia markkinapaikelta Opistolle päin. Oikeassa ylänurkas B6-20-010 Lopottia v. 1985. Kirkon eteläpuolelta opistolle päin. Kuvan kesk B6-20-011 Lopottia v. 1985. Kirkon eteläpuolelta opistolle päin. Vasemmalla B6-20-012 Lopottia v. 1985. Entiseltä markkinapaikalta Linnamäelle päin. B6-20-013 Lopottia v. 1985. Kirkon eteläpuolelta opistolle päin. Kuvan vase B6-20-014 Lopottia v. 1985. Oikealla entinen Säästöpankin talo, josta vasem B6-20-015 Lopottia v. 1985. Näkymä Niemisen kahvilan luota itään. Onki Niem B6-20-016 Lopottia v. 1985. Kuvassa lähinnä entinen Sunelan liiketalo, sitt B6-20-017 Lopottia v. 1985. Kuvassa keskellä entinen kunnanlääkärin asuinta B6-20-018 Lopottia v. 1985. Paikallisia ihmisiä entisen kunnantuvan rapuill B6-20-019 Lopottia v. 1985. Kirkon eteläpuolelta opistolle päin. Linnamäki B6-20-020 Lopottia v. 1985. Täysin uusi rakennus. B6-20-021 Lopottia v. 1985. Hiidenmäen rinteen taloja, oikealta Eetu Hiltun B6-20-022 Lopottia v. 1985. Entisen suojeluskunnantalon läheltä Opistolle p B6-20-023 Lopottia v. 1985. Näkymä postin luota kirkolle päin. Kaupin kuusi B6-20-024 Lopottia v. 1985. Melkein samasta paikasta kuin edellinen kuva. B6-20-025 Lopottia v. 1985. Lopotin entisen kansakoulun paikalle on rakenne B6-20-026 Lopottia v. 1985. Näkymä Lopotin pääkadulta kirkolle päin. Hotell B6-20-027 Lopottia v. 1985. Elisenvaaran tieltä Sipilänmäelle päin. Uutta o B6-20-028 Lopottia v. 1985. Näkymä kirkon luota Elisenvaaraan päin. Entiset B6-20-029 Lopottia v. 1985. Apteekin luota meijerille päin. Meijeriä on mon B6-20-030 Lopottia v. 1985. Hotelli Kurjen luota ns. Karjaportin kadulle. B6-20-031 Lopottia v. 1985. Näkymä entisen suojeluskunnan talon läheltä opi B6-20-032 Lopottia v. 1985. Hiidenmäen rinteellä entinen Lismakarin asuinta B6-20-033 Lopottia v. 1985. Palokunnan talo on saanut lisärakennuksen. B6-20-034 Lopottia v. 1985. Entinen apteekin rakennus nähtynä vanhan kansak B6-20-035 Nykyinen kurkijokelainen, lettipäätyttö Säkinmäen rinteellä. Taus

Lopotti, ihmisiä ja elämää

C1-20-001 Lopotin Linnavuorelta löydettyjä esineitä, vas. vyön päätehela, k C1-20-002 Aarne Hiltusen ja Lyyli Kuikan hääkuva. Kuva on otettu Kurkijoen C1-20-003 Maija Veijalaisen ja Birger Wallbergin vihkiäiset Lopotissa 20.9. C1-20-004 Kurkijoen ensimmäinen naisylioppilas, 17-vuotias Siiri Lybeck v. C1-20-005 Liisa Ijäs oli eräs harvoja liikuntakyvyttömiä henkilöitä Kurkijo C1-20-006 Kurkijoen kirkonkylän poliisikonstaapeli Onni Jälkö työhuoneessaa C1-20-007 Kirjakauppias Johan Kauppi ja hänen puolisonsa Ida o.s. Veikkolai C1-20-008 Oikealla istuu kirjakauppias Kaupin lanko Jaakko Veikkolainen. Mu C1-20-009 Kirjakauppias Kaupin tytär Maiju avioitui Svante Kurikan kanssa j C1-20-010 Valamon luostarin pääkirkon edessä vasemmalta Nelly Talvela (oopp C1-20-011 Fil.tri Veli Räsäsen perhettä syksyllä 1938, jolloin Räsänen täyt C1-20-012 Tohtori Veli Räsänen toi Lopottiin mm. kanien hoidon ensikokeilut C1-20-013 Kirkonkylän Lottalan henkilökuntaa vieraineen. Äärimmäisenä vasem C1-20-014 Pekka Veijalainen (vasemmalla) ja Paavo Kiiski (oikealla) juovat C1-20-015 Kurkijoen meijerin pihalla, vasemmalla Helena Hakulinen (Hannes H C1-20-016 Kurkijoen osuusmeijerin pihalla. Vasemmalta Raili Hakulinen,Anna C1-20-017 Lopotin tyttöjä. Vasemmalta Aili Raikaa (myöh. Ryyhä) ja Martta R C1-20-018 Kuvassa oikealla rva Martta Jälkö, Lopotista. C1-20-019 Lopotin poikia. Vasemmalla Väinö Ryyhä (ent. Berg), joka toimi vu C1-20-020 Tyyne Tirri (vas.) ja Tyyne Heikkilä (oik.). Takana näkyy Kirkonk C1-20-021 Takana seisomassa vasemmalta: ?, Hilda Mononen, Maija Viljakainen C1-20-022 Juho Jussilainen Kurkijoen koulutilan pellolla. C1-20-023 Pyykkipäivä Kurkijoen koulutilalla. Vasemmalta Ida Repo, Hilja He C1-20-024 Kurkijoen maamiesopiston opettajia ja ruokalan piikoja. C1-20-025 Kurkijoen maamiesopiston opettajien piikoja Linnamäellä. C1-20-026 Lopotin ja Uudenkylän nuoria. C1-20-027 Edessä istumassa pikkutyttö Mirjam Kilpinen (oikealla) ja Eine Ke C1-20-028 (ATK: Lopotin poikia uimassa laivalaiturilla.)(PD: Opettaja Väinö C1-20-029 (ATK: Uimakurssilaisia Lopotin laivalaiturilla. Taustalla näkyy 1 C1-20-030 (ATK: Käsityökurssilaisia töineen Kirkonkylän kansakoulun käsityö C1-20-031 (ATK: Morsiamen täkin tikkausta Kaupilla Lopotissa.)(PD: Jenny Rä C1-20-032 (ATK: Kurkijokelaissyntyisen taiteilijan Kosti Meriläisen maalaus C1-20-033 (ATK: Hiitolan Pekonlahden sahalta tuotiin sahausripaa polttopuuk C1-20-034 (ATK: Kurkijoen maamiesopiston johtajan asunnosta koottuja venälä C1-20-035 (ATK: Opettaja Väinö Kilpisen perhettä Kurkijoen Kirkonkylässä. T C1-20-036 (ATK: Helmin päivät Kurkijoen maamiesopistolla v. 1937. Päivän sa C1-20-037 (ATK: Jenny Räkköläinen (vas.) ja Martta Räkköläinen (oik.) Kirko C1-20-038 ATK: Konstaapeli Toivo Pärssisen perhe Lopotista.)(PD: Aleks Klem C1-20-039 (ATK: Keskellä Juho Majuri ja hänen vieressään seisoo Antti Löppö C1-20-040 (ATK: Lopotin tyttöjä lähdössä pyöräretkelle. Oikealta Martta Juv C1-20-041 (ATK: Toivo Honkanen lastensa Hilkan ja Eskon kanssa Keski-Karjal C1-20-042 (ATK: Lopottilaisia. Vasemmalta Paavo Kiiski, Vesa Juvonen, Martt C1-20-043 (ATK: Vasemmalta Aron Juvonen, Martta Juvonen, Laina Pohjola, Lea C1-20-044 (ATK: Aleks Klementjeff hevosineen Lopotissa Onni Valkeapään talo C1-20-045 (ATK: Lapsia Kurkijoen osuusmeijerin pihapiirissä. Erkki Hakuline C1-20-046 (ATK: Nuorta väkeä Kurkijoen osuusmeijerin pihapiirissä. Edessä k C1-20-047 Sankarihautaus Kurkijoen kirkkopuistossa olleeseen sankarihautaan C1-20-048 Aleksi Kärnän kyydissä Hiltusen tyttäriä Hotelli Kurjen edessä Lo C1-20-049 Helmi Kiiskin (Oksentiinmäen kylästä) ja Niilo Kostermaan vihkiäi C1-20-050 Rainar Hakulinen sylissään Erkki Hakulinen v. 1933. C1-20-051 Maija Havakan merkkipäivänä Hotelli Kurjen rapuilla. Maija itse a C1-20-052 Maakansan asiamiehiä Kurkijoen kunnantalon rapuilla. C1-20-053 Vasemmalla ruustinna Elisabeth Arokallio, keskellä eläinlääkäri V C1-20-054 Eeva Valvanne, Elisabeth Arokallio ja Veikko Rislakki Arokallion C1-20-055 Yrjö Lind ajelulla. Takana istuvat Martta Juvonen, Irja Lind, Syl C1-20-056 Kappalainen Emil Nyholmin (myöh. Nuottamo) perhe. Takana seisomas C1-20-057 Lopotin Marttalan pihalla. Pöydän ympärillä istumassa vasemmalta C1-20-058 Fil.tri Veli Räsäsen perhe. Vasemmalta takana seisomassa Veli Räs C1-20-059 Lopottilaisia. Istumassa vasemmalta Olavi Rantala, Aarne Hiltunen C1-20-060 Lopottilaisia. Edessä istumassa vasemmalta Katri Vanhanen, Maria C1-20-061 Kurkijoen osuusmeijerin mäellä vasemmalta Martta Terilä, Helmi Ti C1-20-062 Kaupinmäkeä rakennetaan Mulimäelle Lopottiin. Taustalla näkyy Him C1-20-063 Kaupinmäkeä rakennetaan Mulimäelle. Taustalla Mammalanmäki. Valok C1-20-064 Veli Räsäsen omistamaan ulkorakennukseen ortodoksisen kirkon lähe C1-20-065 Antti Veijalainen Levonpellolta on palannut kotikonnuilleen 1942. C1-20-066 Jäiden lähtö Opistonjoesta oli keväisin poikien mielenkiinnon aik C1-20-067 Nahkurimestari Mäkikosken ruumissaatto Lopotissa Kaupin kohdalla D1-20-001 Manifestin tultua järjestettiin Lopotissa kulkue. Kuvassa kulkue D1-20-002 Jussi Potinkara (vas.) ja Toivo Pärssinen (oik.) toimivat Lopoti D1-20-003 Poliisikunta Kurkijoen markkinoilla v. 1937. Lopotin poliisit toi D1-20-004 Poliiseja Kurkijoen markkinoilla 0.3.1936. istumassa nimismies On D1-20-005 Kurkijoen opistolla vallankumouspäivänä. D2-20-001 Kurkijoen uusi kunnantalo, joka valmistui v. 1935 ja otettiin vir D2-20-002 Kurkijoen uusi kunnantalo valmistui v. 1935. Sen pohjapinta-ala o D2-20-003 Amalia ja Jussi Hiltunen toimivat vanhan kunnatuvan vahtimestarei D2-20-004 Kurkijoen uusi kunnatalo syksyllä 1941. Talon piirustukset laati D3-20-001 Lipun nostoon valmistaudutaan Lopotin Linnamäellä. Rovasti Arokal D3-20-002 Kenraali Aarne Sihvo puhuu Kurkijoen sankaripatsaalla toukokuun 1 D3-20-003 Presidentti Lauri Kr. Relander Kurkijoen maatalousnäyttelyssä v. D3-20-004 Kiitosjuhlat Lopotin Linnamäellä v. 1943. D3-20-005 Tämä kuva lienee ensimmäisestä lippujuhlasta Lopotin Linnamäellä D3-20-006 Lopotin Linnamäen lippujuhlat kesällä 1943. D3-20-007 Lopotin Linnamäen lippujuhlissa kesällä 1943. Valok. Paavo Pohto. D3-20-008 Juhlakulkue Kurkijoen Lopotin pääkadulla J.V. Snellmanin 100-vuot E1-20-001 Saul ja David-maalaus Kurkijoen vanhasta kirkosta. E1-20-002 Lesken ropo, kuva vanhasta Kurkijoen kirkosta. E1-20-003 Ristiinnaulitun profiili vanhasta Kurkijoen kirkosta. E1-20-004 Kurkijoen luterilainen kirkko rakennettiin vuosina 1878-80 arkkit E1-20-005 Kurkijoen kirkko rakennettiin vuosina 1878-80 ja se vihittiin hie E1-20-006 Kurkijoen kirkko sisältä urkuparvelta alttarille päin. Saarnastuo E1-20-007 Kurkijoen kirkko sisältä alttarilta urkulehterille päin. Urut oli E1-20-008 Kellotapulissa oli kaksi kelloa. Ne hankittiin v. 1918 vanhojen r E1-20-009 Kurkijoen kirkko jouluaamun jumalanpalveluksen aikaan. Noin 600 k E1-20-010 Jouluaamuna paloi vapaussodan sankarihaudalla Lopotissa sähkökynt E1-20-011 Varhainen talvinen kuva Kurkijoen kirkosta. Kirkkopuiston puut ei E1-20-012 Kurkijoen kirkon alttaritaulu Loimaan kirkon seurankuntasalissa. E1-20-013 Kurkijoen kirkon kalleuksia Loimaan kirkon säilössä. E1-20-014 Kurkijoen kirkko vihittiin uudelleen käyttöönsä korjauksen jälkee E1-20-015 Kurkijoen kirkon vihkimistilaisuus 2.4.1944. Alttarilla vasemmalt E1-20-016 Kurkijoen kirkon uudelleen vihkimisjuhlan papit. Vasemmalta vt. k E1-20-017 Kurkijoen NKY:n tyttöosaston tyttöjä leiripäivillä Lopotissa v. 1 E1-20-018 NKY:n tyttöleiriläiset v. 1938 iltanuotiolla laivarannan lähellä. E1-20-019 NKY:n tyttöleirin osanottajia v. 1938 kansakoulun pihalla Lopotis E1-20-020 NKY:n tyttöleiri ruokailemassa v. 1938 Kurkijoen Kirkonkylän kans E1-20-021 NKY:n tyttöleiriläiset Kirkonkylän kansakoulun pihalla n.1938. Et E1-20-022 NKY:n tyttöleirin osanottajia Kirkonkylän kansakoulun pihalla v. E1-20-023 Raamattukurssilaisia Lopotissa v. 1936. Edessä äärimmäisenä vasem E1-20-024 Maanviljelysneuvos Evald Relanderin siunaustilaisuus Kurkijoen ki E1-20-025 Eläinlääkäri Kaarlo Gummeruksen siunaustilaisuus Kurkijoen kirkos E1-20-026 Eläinlääkäri Kaarlo Gummeruksen ruumiinsiunaus Kurkijoen kirkossa E1-20-027 Autokannan lisääntyessä ruvettiin hautajaisissa käyttämään autoa. E1-20-028 Kurkijoen kirkkoa esittävä öljymaalaus, jonka Rainar Hakulinen ma E1-20-029 Diakonissa Rosa Vainevirta Lopotin Marttalan nurkalla. E1-20-030 Diakonissa Rosa Vainevirta vasemmalla. E1-20-031 Kurkijoen Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys järjesti v. 1938 E1-20-032 Kristillisen nuorisojuhlan ravintolatoimikunta. E1-20-033 Lopotin seurakuntatalo sisältä syksyllä 1941. Valok. Veli Räsänen E1-20-034 Kurkijoen seurakunnan tyttökerholaisia Lopotin seurakuntatalon ra E1-20-035 Kurkijoen seurakunnan tyttökerholaisia Säkinmäellä. E1-20-036 Kurkijoen kirkko ilman tuttua ristiä tervehti kotiin palaavia ran E1-20-037 Kurkijoen kirkko sisältä valtauksen jälkeen elokuussa 1941. Urkuj E1-20-038 Kurkijoen kirkon sakastissa oli valtauksen jälkeen kaikenlaista r E1-20-039 Purkamistaan kirkon penkeistä olivat venäläiset tehneet tanssilav E1-20-040 Kurkijoen kirkko ja sen ympäristöä 19.8.1990. E1-20-041 Kurkijoen kirkko palaa 24.7.1991 noin klo 16. E1-20-042 Kurkijoen kirkon palojäänteet 25.7.1991. E2-20-001 Kurkijoen ortodoksinen kirkko sijaitsi Lopotissa ns. Karjaportink E2-20-002 Kurkijoen ortodoksisen kirkon sisäkuva. Kirkkohallitus lahjoitti E2-20-003 Kurkijoen ortodoksinen kirkkokuoro v. 1935. Vasemmalla seisoo kan E2-20-004 Kurkijoen ortodoksinen kirkko sakastin puolelta. Valok. Rosa Vain E2-20-005 Kurkijoen ortodoksisen seurakunnan virkailijoita. Vasemmalta sunt E2-20-006 Kurkijoen ortodoksinen kirkon kirkkokuoro. Vasemmalta kanttori Ko E2-20-007 Kurkijoen ortodoksisen seurakunnan Tiistai-seuran jäseniä ortodok E2-20-008 Tiuralan seurakunnan rippikoululaiset Kurkijoen kirkossa 30.4.39. E2-20-009 Tiistai-seuran kesäjuhlat Raholan pappilassa. Elisenvaaran yhteis E2-20-010 Kurkijoen ortodoksinen kirkko v. 1942.

Lopotti, toimintaa

F1-20-001 Suojeluskuntalaisia Lopotin palokunnan talon rapuilla suojeluskun F1-20-002 Kurkijoen suojeluskunnan esikunta suojeluskunnan alkuaikoina. Ede F1-20-003 Kurkijoen suojeluskunnan talo oli entinen Räkköläisen liiketalo, F1-20-004 Kurkijoen suojeluskunnan talo oli entinen Räkköläisen liiketalo, F1-20-005 Kurkijoen suojeluskunnan lippu. F1-20-006 Kurkijoen suojeluskunnan lipun vihkimistilaisuus 26.9.1920. F1-20-007 Kurkijoen suojeluskunnan kesäjuhlilta Vätikän hiekoilta. Taustall F1-20-008 Kurkijoen suojeluskunnan harjoituksista otettu kuva Löyhönlammin F1-20-009 Kurkijoen suojeluskunnan ampumarata sijaitsi Seikkalan kankaalla. F1-20-010 Kurkijoen suojeluskunnan rantakylät muodostivat ns. merisuojelusk F1-20-011 Suojeluskunnan poikaleiriläisiä Löyhönlammen maastossa. F1-20-012 Vätikän hiekoilla pidettiin XIV alueen merisuojeluskunnan leiripä F1-20-013 Suojeluskuntalaisten kunniakuja Kurkijoen kirkon pihalla, ehkä Ev F1-20-014 Kurkijoen suojeluskuntalaisia harjoituksissa Lapinlahden kylän ka F1-20-015 Suojeluskuntien edustajia Sortavalan piiriesikunnassa. Kurkijoen F1-20-016 Seikkalan kankaalla Otsanlahden ampumaradalla, 300 metrin kouluam F1-20-017 Suojeluskuntalaisia kahvilla ammunnan lomassa Otsanlahden ampumar F1-20-018 Kesällä 1924 oli Lopotissa Sortavalan suojelukuntapiirin leiripäi F1-20-019 Sortavalan suojelukuntapiirin XIV alue eli laivasto-osasto piti h F1-20-020 Kurkijoen suojeluskunnan rantakylien osastoja siirrettiin v. 1930 F1-20-021 Suojeluskunnan leiripäivien oppitunti Vätikän hiekoilla. F1-20-022 Kurkijoen suojeluskunnan esikunta v. 1920. Istumassa vasemmalta V F1-20-023 Kurkijoen suojeluskunnan leiripäiviltä 11.-12.12.1929. Kuva otett F1-20-024 Sortavalan suojelukuntapiirin III alueen (Kurkijoen ja Elisenvaar F1-20-025 Kurkijoen suojeluskunnan raivaustalkoot Otsanlahden tulevalla amp F1-20-026 Kurkijoen suojeluskunta vapaussodan sankaripatsaalla. Kuva lienee F1-20-027 Kurkijoen suojeluskunnan maamiesopiston suojeluskuntaosaston ampu F1-20-028 Keskellä Kurkijoen suojeluskunnan paikallispäällikkö, konstaapeli F1-20-029 Kurkijoen suojeluskunnan poikaosaston, oik. Sortavalan sk-piirin F2-20-001 Kurkijoen lottien johtokunta v. 1926. Vasemmalta Lyyli Lind, Helm F2-20-002 Kurkijoen lottien johtokunta v. 1933. Edessä istumassa vasemmalta F2-20-003 Kurkijoen lottien johtokunta. Edessä istumassa vasemmalta Maija H F2-20-004 Kurkijoen lottia. F2-20-005 Kurkijoen lottia, edessä keskellä Maria Tirri, Martti Talvelan is F2-20-006 Kurkijoen lottien lottalupaus v. 1925. F2-20-007 Lottalupaus Kurkijoen kirkossa. Pastori Toivo Silvennoinen ottaa F2-20-008 Kurkijoen lottien tarjoiluryhmä kattamansa ruokapöydän ääressä. Ä F2-20-009 Kurkijoen lottien 10-vuotisjuhlien vieraita. Istumassa vasemmalta F2-20-010 Kurkijoen sankarihauta oli lottien hoidossa. Kuvassa palavat terv F2-20-011 Kurkijoen lottien 10-vuotisjuhlien kunnianosoitus vapaussodan san F2-20-012 Kurkijoen lottien 10-vuotisjuhlien jumalanpalvelus 20.3.1930. Kak F2-20-013 Kymmen-vuotismerkin saaneita Kurkijoen lottia. Vasemmalta Katri K F2-20-014 Sortavalan piirin lottapäivillä 12.7.1931 rovasti Gust. Arokallio F2-20-015 Sortavalan piirin lottapäivillä 12.7.1931 oli ohjelmaa myös Linna F2-20-016 Sankaripatsaalle kokoonnuttiin maanpuolustusväen juhlapäivinä. Ku F2-20-017 Kurkijoen lotat saamassa ilmasuojelukoulutusta Kirkonkylän kansak F2-20-018 Kurkijoen lotilla oli oma pikkulottien osasto, jonka jäseniä on t F2-20-019 Kurkijoen maamiesopiston juhlasali koristeltuna lottien 10-vuotis F2-20-020 Lottakenraali Fanny Luukkonen vieraili Kurkijoella 19.5.1932. Kuv F2-20-021 Kurkijoen lottia lähdössä kuntomerkin suoritukseen Kurkijoen kirk F2-20-022 Kurkijoen lottia kuntomerkin kävelyllä menossa Hiitolaan päin yli F2-20-023 Kurkijoen lottia lähdössä hiihtomerkkisuoritukseen. F2-20-024 Kurkijoen lottia suorittamassa ilmavalvontaa kirkontornissa. F2-20-025 Tyyne Kuokkanen lottia kyydissä kesällä 1939. Lottapukuinen on Te F2-20-026 Kurkijoen lottien arpajaisvoittoja järjestetty voiton noutamista F2-20-027 Kurkijoen lottia johtokunta v. 1928. Istumassa vasemmalta Helmi H F2-20-028 Kurkijoen lottia maamiesopiston tiloissa. F2-20-029 Kurkijoen muonituslottia. Oikealla lottapukuisina Helmi Huttunen F2-20-030 Kurkijoen lottia. Istumassa vasemmalta Ida Paatonen, Maiju Kilpin F2-20-031 Sortavalan lottapiirin edustaja Aino Tapanainen ja rva Hällström. F2-20-032 Kurkijoen lääkintälottia kursseilla 31.3.-15.4.1937. F2-20-033 Kurkijoen lääkintälottia kursseilla 31.3.-15.4.1937. F2-20-034 Kurkijoen lottia. Vasemmalta Maija Havakka, Helmi Huttunen ja Ida F2-20-035 Kurkijoen lottia kursseillaan 31.3.-15.4.1937. Edessä oikealla is F2-20-036 Kurkijoen lottia lähdössä Sortavalaan lottapäiville. F2-20-037 Kurkijoen lottia muonittajina. Vasemmalta Maija Havakka ja Helmi F2-20-038 Kurkijoen lottia. Eturivissä vasemmalta Helmi Huttunen, Maiju Kil F2-20-039 Kurkijoen lottien johtokunta 1930-luvun alussa. Vasemmalta Toini F2-20-040 Kurkijoen lottien johtokunta v. 1933. Takana vasemmalta Maija Hav F2-20-041 Kurkijoen lottien johtohenkilöitä. Vasemmalla Irja Veikkolainen j F2-20-042 "Lottakenraali" Fanny Luukkosen vierailuista Kurkijoen lottien pa F2-20-043 Kurkijoen lottien johtokunta saattamassa vierailulla ollutta Fann F2-20-044 Lottatyttöjen ja sotilaspoikien leiripäiviltä Vätikän hiekoilta 1 F2-20-___ Kenraali Aarne Sihvo puhuu Kurkijoen sankaripatsaalla toukokuun 1 G1-20-001 Kurkijoen apteekin rakennus rannasta nähtynä. G1-20-002Kurkijoen apteekki Lopotinlahdelta nähtynä. G1-20-003 Kurkijoen apteekki sisältä. G1-20-004 Kurkijoen apteekki sisältä. G1-20-005 Kurkijoen apteekki syksyllä 1941 valtauksen jälkeen. Valok. Toivo G1-20-006 Diakonissa Rosa Vainevirta asui Lopotissa Marttalassa, Hän oli vi

Lopotti, koulutila

H1-20-001 Salaojien täyttöä Kurkijoen koulutilalla. H1-20-002 Lanttuaumoja koulutilan pellolla. H1-20-003 Koulutilan puutarhan muokkausta (Lopotti). Valok. Mälkiä. H1-20-004 Kurkijoen koulutilan puutarhuri ja harjoittelijoita koulutilan pu H1-20-005 Vasemmalta Tilda Jääskeläinen, Hilja Kärki, Selma Aalto ja Hilma H1-20-006 Kurkijoen koulutilan omenatarhaa. Kuvan vasemmassa nurkassa opett H1-20-007 Kurkijoen koulutilan väkeä heinätöissä Kurkisiin pelloilla. H1-20-008 Kurkkupenkin kitkemistä Pekka Veijalaisen talon pihalla. Vasemmal H1-20-009 Kirjakauppias Kaupin puutarha Mulimäen eli Kaupinmäen rinteessä. H1-20-010 Ojan aurausta Kurkijoen koulutilalla. H1-20-011 Heinätöissä Kurkijoen koulutilalla. Kuorman päällä Ilmari Taskine H1-20-012 Heinähissi toiminassa Kurkijoen koulutilan ladossa. H1-20-013 Juho Silvennoinen matkalla puimalaan Kurkijoen koulutilalla. H1-20-014 Elokuorma Kurkijoen koulutilan saunasillalla. H1-20-015 Lantapatterin levitystä Kurkijoen koulutilalla. H1-20-016 Vilho Seppä kylvää Kurkijoen koulutilalla. H1-20-017 Tauko äestyksessä kolmivaljakolla Kurkijoen koulutilalla. H1-20-018 Vilho Seppä kylvämässä Kurkijoen koulutilan pellolla. H1-20-019 Lanttuaumaa tehdään Kurkijoen koulutilan pellolla. H1-20-020 Turnipsia aumataan Kurkijoen koulutilan pellolla. Vasemmalta Antt H1-20-021 Kurkijoen koulutilan puutarhaa kasvihuoneineen. Taustalla olevass H2-20-001 Kurkijoen koulutilan suuri kivinavetta sisältä nähtynä. Keskellä H2-20-002 Hilja Heijari lypsyllä Iivoniemessä, jossa Kurkijoen koulutilan k H2-20-003 Kurkijoen koulutilan karjanhoitajia lähdössä lypsylle keskihakaan H2-20-004 Koulutilan tarpeisiin nostetaan jäitä Laikkalan lahdelta. Taustal H3-20-001 Kurkijoen ja Parikkalan hevosjalostusyhdistys järjesti talvisin k H3-20-002 Kantakirjaoriiden katselmus Kurkijoen maamiesopiston pihalla. H3-20-003 Kurkijoen koulutilan hevonen. H3-20-004 Arvi Könönen esittelee koulutilan oritta 1920-luvulla. H3-20-005 Lopotin markkinoiden ajaksi valittiin maamiesopiston oppilaista h H3-20-006 Sairaita hevosia matkalla ammuttaviksi. H3-20-007 Kurkijoen opiston oppilaiden takavarikoimia piiskoja Kurkijoen ma

Lopotti, elinkeinoelämää

I2-20-001 Sorsajahdilta palattua. Vasemmalta apteekkari Oskari Piironen, Ee I2-20-002 Pekka Veijalainen (vas.) ja Tommo Kosonen (oik.) syysaamun saalii J1-20-001 Käsityönäyttely Marttalassa. J1-20-002 Hannes Hakulisen kone- ja autokorjaamo Lopotissa Kurkijoen osuusm J1-20-003 Luokkien vempeleiden valmistus oli eräs pitäjämme tunnettu käsite J1-20-004 Piiska oli tunnettu kotiteollisuuden tuote. Kuvassa piiskakauppia J1-20-005 Aidot kurkijokelaiset lapikkaat, jotka Vesa Juvonen teki sisarell J1-20-006 Kurkijokelaisen suutarimestarin Aron Juvosen verstaan esineistöä, J1-20-007 Morsiamen täkin tikkausta Kaupilla Loptissa.

Lopotti, Kurkijoen osuusmeijeri

J2-20-001 Kurkijoen osuusmeijeri perustettiin v. 1897. Sen yhteydessä oli a J2-20-002 Kurkijoen osuusmeijerin päärakennus. J2-20-003 Kurkijoen osuusmeijerin päärakennus pihan puolelta. Ylimmässä ker J2-20-004 Kurkijoen meijerin pääty pohjoisesta nähtynä. Meijerin isännöitsi J2-20-005 Kurkijoen osuusmeijerin rakennus pihan puolelta nähtynä. Vasemmal J2-20-006 Sisäkuva meijerisalista. Kerman tuojan kerman punnitsee Martta Te J2-20-007 Kurkijoen osuusmeijerin henkilökuntaa 1930-luvun lopussa. Istumas J2-20-008 Kurkijoen osuusmeijerin miespuolisia toimihenkilöitä v. 1938. Vas J2-20-009 Kurkijoen osuusmeijerin 30-vuotisjuhlat 1935. J2-20-010 Kurkijoen osuusmeijerin mylläri ja sahuri Jaakko Taskinen istuu o J2-20-011 Kurkijoen osuusmeijerin päärakennus pohjoisesta. Edessä olevan au J2-20-012 Kurkijoen osuusmeijerin päärakennus v. 1938. J2-20-013 Kurkijoen osuusmeijeri Turkulaisen niemellä: 1. meijerirakennus, J2-20-014 Kurkijoen osuusmeijerin pihassa olleen asuinrakennuksen pohjapiir J2-20-015 Kurkijoen osuusmeijerin alakerros: 1. meijerisali, jossa kohdassa J2-20-016 Kurkijoen meijerin päärakennuksen yläkerta: 1. myllärin kamari, 2

Lopotti, elinkeinoelämää II

K1-20-001 Kaupin kirjakaupan rakennus Lopotissa. K1-20-002 Kelloseppä Emil Hurmeen talo Hiidenmäen rinteellä, josta moni kih K1-20-003 Aron Juvosen asuin- ja myymälärakennus Lopotissa. Ainoa Lopotin j K1-20-004 Aron Juvosen perhe Lopotissa. Vasemmalla äiti Eufemia, Vesa, Mart K1-20-005 Jaakko Veikkolainen, kirjakauppias J. Kaupin lanko, oli pienikoko K1-20-006 Hotelli Kurki Kurkijoen Lopotissa nähtynä palokunnan talon pihalt K1-20-007 Hotelli Kurki Kurkijoen Lopotissa jatkosodan aikana. K1-20-008 Hotelli Kurjen isäntäväki Miina ja Pekka Veijalainen hotellin kui K1-20-009 Hotelli Kurki Lopotissa ja jäätelönmyyjä Maija Veijalainen. K1-20-010 Kurkijoen Lopotin liiketaloa. Etualalla Tuomas Rädyn kahvila- ja K2-20-001 Kurkijoen osuuskaupan Kirkonkylän myymälä. K2-20-002 Lindin (Lismakarin) talo Hiidenmäen rinteellä. Tässä talossa alko K2-20-003 Kurkijoen osuuskaupan hallintoneuvosto ja johtokunta v. 1948. K2-20-004 Kurkijoen osuuskaupan hallintoneuvosto ja johtokunta v. 1948. K2-20-005 Nämä kaksi miestä tulivat tutuiksi Kurkijoen osuuskaupan asiakkai K2-20-006 Osuusliike Keski-Karjalan Lopotin myymälä. K2-20-007 Keski-Karjalan Osuusliike avasi uuden myymälän entiseen Mikko Sun K2-20-008 Sisäkuva Keski-Karjalan osuusliikkeen myymälästä Lopotissa. Vasem K2-20-009 Keski-Karjalan osuusliikkeen myymälä Lopotissa. Vasemmassa reunas K2-20-010 Kurkijoen osuuskaupan henkilökuntaa v. 1940. Edessä keskellä istu K2-20-011 Kurkijoen osuusmeijerin rakennukset: 1. varsinainen meijerirakenn K3-20-001 Kurkijoen kaksipäiväiset markkinat maaliskuussa oli suurtapaus pa K3-20-002 Kurkijoen maalismarkkinat olivat Lopotin suurtapaus. Markkinoilla K3-20-003 Kuva Kurkijoen markkinoiden kotiteollisuustuotteista. Koreja, puu K3-20-004 Hevoslatsi sijaitsi markkinoilla vanhimpana aikana joen jäällä ki K3-20-005 Kurkijoen markkinoilla tehtiin hevoskauppaa Joen jäällä. Kuva on K3-20-006 Kurkijoen markkinoilta. Hevosmarkkinat pidettiin läheisellä Laikk K3-20-007 Hevosmarkkinat Kurkijoen markkinoiden aikana Joen jäällä. Taustal K3-20-008 Kurkijoen markkinoilla harjoitettiin laajaa hevoskauppaa Laikkala K3-20-009 Lopotin tyttöjä Kurkijoen markkinoilla v. 1937, Maija Mettalo sei K3-20-010 Luokkikauppiaita Kurkijoen markkinoilla. Valok. Pekka Kyytinen. L1-20-001 Lopotin satama-aluetta v. 1902 Mammalanmäeltä nähtynä. Kuvan vase L1-20-002 Samasta kohtaa otettu kuva kuin edellinenkin, mutta noin 30 vuott L1-20-003 Lopotin laivalaituri 1920-luvulla. Laivaa odotellaan juuri. L1-20-004 Matkustajalaiva lähtee Lopotin laiturista 1920-luvulla. L1-20-005 1930-luvulla oli laiturista jäljellä enää puolikas, jota käytetti L1-20-006 Otava-laiva vei kesäisin matkustajia Valamoon. Tässä kuvassa laiv L1-20-007 Kauppias Jaakko Veikkolaisen Tervu-niminen hinaaja oli toiminnass L1-20-008 Harvoin eksyi 1920-luvulla kuvan esittämä jaala Kurkijoen lahdell L1-20-009 Vielä 1920-luvulla purjealukset suorittivat kuljetuksia. Kuvassa L1-20-010 Jaakko Veikkolaisen Tervu-niminen hinaaja oli yhden talven osuusm L1-20-011 Höyrylaiva "Koitto" teki aina ison kaarroksen laituriin tullessaa L1-20-012 Huvimatkalaisia kuljettava laiva lähtee Valamoon Lopotin laivalai L1-20-013 Opettaja Anni Autere on ottanut luokkansa pojat auttamaan veneen L1-20-014 Kalle Hurmeen moottorivene tervattuna Opistonjoen rannalla koulut L1-20-015 Venus-laiva, joka teki päivittäisiä matkoja Tervusta Lahdenpohjaa L1-20-016 Armeijan lentokoneita vieraili usein Lopotin rannassa. Hansa-vesi L3-20-001 Lopotista hoiti Ruposen liikenne yhteyksiä Elisenvaaraan ja aina L3-20-002 Pekka Veijalaisen autoja, jotka olivat alkuaikoina varsin tärkeit L3-20-003 Kurkijoen meijerin ns. seka-auto, jossa monet ihmiset matkustivat L3-20-004 Kurkijoen meijerin seka-auto tulossa Elisenvaarasta maaliskuun ma L3-20-005 Kurkijoen meijerin seka-auto meijerin pihalla. Meijerin autonkulj L3-20-006 Oikealla Kurkijoen meijerin seka-auto ja vasemmalla Siiran auto s L3-20-007 Lumivaaran ja Kurkijoen kuorma-autoja Lumivaarassa. Vasemmalla on L3-20-008 Autoilija Martti Kuosa oli lähtöisin Lapinlahden kylästä. Lopotis L3-20-009 Nelipyörärattaat, joilla annettin ajoharjoittelua maamiesoppilail L3-20-010 Ruposen liikenne harjoitti säännöllistä linja-autoyhteyttä Lopoti L3-20-011 Kurkijoen osuusmeijerin ensimmäinen auto, NAC-merkkinen ketjuveto L3-20-012 Kurkijoen osuusmeijerin toinen auto T-mallin Ford hankittiin 1924 L3-20-013 Autoja Lopotissa. Kuva lienee maanviljelysneuvos Evald Relanderin L3-20-014 Hannes Hakulisen Dodge-merkkinen avoauto, joka tehtiin umpiautoks L3-20-015 Konemestari Hannes Hakulisen ensimmäinen auto oli NAC-merkkinen, L3-20-016 Autoja Lopotin kunnanlääkärin talon edustalla. Oikealla apteekkar L3-20-017 Toivo Räty Viipurista autoineen Lopotissa 1922 Rädyn kahvilan ede L4-20-001 Aleks Kiurun sinetti hänen toimiessaan kyläpostin hoitajana vuosi L4-20-002 Postinkuljettaja Antti Kaartinen työssään. Kesällä kärryillä ja L4-20-003 Kurkijoen rantakylien postinkuljettajat. Vasemmalta Pekka Heinone L4-20-004 Pekka Veijalaisen Chevrolet-merkkinen henkilöauto Elisenvaaran as L4-20-005 Anna Kuikka oli Kurkijoen puhelinkeskuksessa hoitajana. L4-20-006 Hilda Rantala (o.s. Kuikka) oli Kurkijoen puhelinkeskuksessa hoit

Lopotti, kansakoulu

M1-20-001 Kirkonkylän kansakoulu. Rakennuksen keskustassa olevat kiviraput M1-20-002 Opettaja Eino Railo toimi Kirkonkylän kansakoulun opettajana vuos M1-20-003 Kirkonkylän kansakoululaisia lukuvuonna 1900-01. Opettaja Matikai M1-20-004 Kirkonkylän kansakoulun 1.luokka v. 1918. Takana seisoo opettaja M1-20-005 Kirkonkylän kansakoulun 2. luokka kuvattuna v. 1919 kirjakauppias M1-20-006 Kirkonkylän kansakoulun 2.lk v. 1919. M1-20-007 Kirkonkylän alakansakoululaisia v. 1923. Oikealla seisoo opettaja M1-20-008 Kirkonkylän kansakoululaisia v. 1926. Keskirivissä opettajat Eino M1-20-009 Kirkonkylän kansakoulun 1. luokka v. 1927 kuvattuna Kaupinmäellä M1-20-010 Lopotin alakansakoululaisia v. 1929. Takana vasemmalla opettaja I M1-20-011 Kirkonkylän kansakoulun 3.luokka lukuvuonna 1929-30. M1-20-012 Eine Kesselin (nyk. Vuorinen) kansakoulukuva Kirkonkylän kansakou M1-20-013 Kirkonkylän kansakoululaisia alkajaisjumalanpalveluksessa Kurkijo M1-20-014 Eräs Kirkonkylän kansakoulun 4. luokka. Keskellä istuvat opettaja M1-20-015 Kirkonkylän kansakoululaisia (2. luokka) lukuvuonna 1931-32. Opet M1-20-016 Kirkonkylän kansakoulun oppilaita keväällä 1933. Edessä istuvat o M1-20-017 Kirkonkylän kansakoululaisia v. 1934. Vasemmalla istuu opettaja V M1-20-018 Eräs Kirkonkylän kansakoulun luokka. M1-20-019 Kirkonkylän kansakoululaisia. Takarivissä vasemmalta Jussi Mutton M1-20-020 Kurkijoen Kirkonkylän kansakoululaisia v. 1937. Oikealla opettaja M1-20-021 Kirkonkylän kansakoulun 1. ja 2. luokka v. 1943. Takarivissä ääri M1-20-022 Kirkonkylän alakansakoululaisia v. 1943 KOP:n talossa. Opettaja I M1-20-023 Kirkonkylän kansakoululaiset kokoontuneina talvisiin kilpailuihin M1-20-024 Kurkijoen Kirkonkylän kansakoulun opettaja Väinö Kilpinen oli toi M1-20-025 Kurkijoen Kirkonkylän kansakoulun oppilaita v. 1939. Opettajat va M1-20-026 Kurkijoen Kirkonkylän kansakoululaisia. Opettajat istuvat keskell M2-20-001 Kurkijoen yksityisen yhteiskoulun opettajia ja oppilaita. Vasemma M2-20-002 Kurkijoen maamiesopiston tiloissa toimineen yksityisen yhteiskoul

Lopotti, Kurkijoen maamiesopisto

M3-20-001 Kuva Kuoksvuorelta maamiesopistolle päin. Kuvan keskellä Lopotin M3-20-002 Linnamäeltä Pohjiin kylän suuntaan. Kuvan keskellä tilanhoitajan M3-20-003 Maamiesopiston aluetta tilanhoitajan asunnolle päin. Kuvan keskel M3-20-004 Maamiesopiston aluetta Linnamäeltä nähtynä. M3-20-005 Maamiesopiston aluetta Linnamäeltä nähtynä. Kuvan oikeassa reunas M3-20-006 Kurkijoen maamiesopiston varsinainen opistorakennus. M3-20-007 Kurkijoen maamiesopiston navetta, jota osittain oli rakennettu Li M3-20-008 Kurkijoen maamiesopiston tallirakennus. M3-20-009 Maamiesopiston talli sisältä. M3-20-010 Maamiesopiston aittarakennus Linnamäen rinteellä Hiitolan tien va M3-20-011 Kurkijoen maamiesopiston johtajan rakennus. M3-20-012 Kurkijoen maamiesopiston opistorakennus. Vasemmalle mentäessä näk M3-20-013 Kurkijoen maamiesopiston oppilasasuntola eli "kasarmi" vasemmalla M3-20-014 Kurkijoen maamiesopistolla karjanhoidon oppitunnilta 1915-17. Agr M3-20-015 Kurkijoen maamiesopiston oppilaita lähdössä töihin ruokailun jälk M3-20-016 Maamiesopiston oppilasruokalan henkilökuntaa. M3-20-017 Kurkijoen maamiesopiston apulaisia. M3-20-018 Tohtori Veli Räsänen ja agronomi Paatosen asuintalon puutarhaa. M3-20-019 Kurkijoen koulutilan hoitaja J.V. Sipilä perheineen asuntonsa rap M3-20-020 Kurkijoen maamiesopiston johtaja maanviljelysneuvos Viktor Fagers M3-20-021 Kurkijoen maamiesopiston aluetta. Oikealla johtajan asunto ja opi M3-20-022 Maamiesopistolla oli vuosina 1931-32 erinomainen ampumajoukkue. K M3-20-023 Kurkijoen koulutilaan kuulunut karjatila Kurkisiin peltojen lähel M3-20-024 Kurkijoen koulutilan puutarhurin asuinrakennus. M3-20-025 Kurkijoen koulutilan kanala. M3-20-026 Oppilasasuntolan huone Kurkijoen koulutilan karjanhoitokoulussa. M3-20-027 Opiston leipomo sisältä, vasemmalla Aino Jussilainen ja oikealla M3-20-028 Karjanhoitokoulu ja oppilasruokala ns. alaruokala Kurkijoen koulu M3-20-029 Tulevia karjanhoitajia oppitunnin jälkeen. Oikealla seisoo lehtor M3-20-030 Kurkijoen karjanhoitokoululaisia Säkinmäellä. M3-20-031 Turnipsia harvennetaan Kurkijoen koulutilan viljelyksillä. M3-20-032 Kanakaalin kitkijöitä Kurkijoen koulutilan pellolla v. 1931. Kuva M3-20-033 Kurkijoen koulutilan karjaa laitumella Iivoniemessä Paratsun kohd M3-20-034 Kurkijoen koulutilan karjaa laitumella Paratsun takaisessa maasto M3-20-035 Kurkijoen koulutilan karjaa siirretään laitumelle. M3-20-036 Kurkijoen koulutilan karjaa laitumella Iivoniemessä. Taustalla Ku M3-20-037 Rauha Kopra, Ida Repo ja Hilja Suutarinen karjakoiksi valmistunei M3-20-038 Navettavuorossa olevia Kurkijoen maamiesopiston poikia yhdessä ka M3-20-039 Hevoshoitokoulun oppilaat valmistamassa valjaita. Takana seisoo e M3-20-040 Kurkijoen koulutilalla harrastettiin tälläistäkin ajoa. Kuvassa h M3-20-041 Pyykin laittoa Kurkijoen koulutilalla. Taustalla näkyy Hiidenmäki M3-20-042 Pyykin huuhtomista Kurkijoen koulutilalla. Taustalla vasemmalla n M3-20-043 Kurkijoen koulutilan työmiehiä. Äärimmäisenä oikealla työnjohtaja M3-20-044 Kurkijoen koulutilan työntekijöitä, vas, Juho Veijalainen, Matti M3-20-045 Kurkijoen koulutilan saunarannassa oli venelaituri. Kuvassa näkyv M3-20-046 Kurkijoen koulutilan hevosia kuljetetaan. Kaksi ratsain olevaa ku M3-20-047 Hevoshoitokoulun oppilaat ajoharjoituksissa Kurkijoen koulutilall M3-20-048 Kurkijoen kesto-omenapuu Marianvaarassa Lankisen puutarhassa. Ome M3-20-049 Karjanhoitokaulun oppilaita venematkalla Laikkalanlahden Rakkaus- M3-20-050 Kurkijoen karjanhoitokoulun oppilaita juhannuksena Laikkalalahdes M3-20-051 Maamiesopiston oppilaat järjestivät vuosittain muutamia juhlia, k M3-20-052 Kurkijoen koulutilan tilanhoitajan asunto Sipilänmäellä. Taustall M3-20-053 Kurkijoen koulutilan Kurkisiin peltoja. Kuvassa näkyvä punainen l M3-20-054 Kurkijoen maamiesopiston aluetta. Kirkon kohdalla oppilasasuntola M3-20-055 Kurkijoen koulutilaan kuuluneita rakennuksia. Oikeassa reunassa L M3-20-056 Kurkijoen maamiesopiston pihaa 1941. Pihalla seisoo konstaapeli R M3-20-057 Kurkijoen koulutilan pajasta. Vasemmalta Juho Jääskeläinen, Uuno M3-20-058 Kurkijoen ylemmän maanviljelyskoulun oppilaita. Keskellä keppi kä M3-20-059 Kurkijoen koulutilan Kurkisiin karjatila maantien oikealla puolel M3-20-060 Kurkijoen koulutilan muonamiesten asuntorakennus Kuoksvuorella. M3-20-061 Kurkijoen maamiesopiston aluetta. Kuvan oikeassa reunassa johtaja M3-20-062 Kurkijoen maamiesopiston oppilaita 1915-17. Vasemmalta Sikiö, Mal M3-20-063 Kurkijoen maamiesopiston "herrapoikia" kevätauringossa. M3-20-064 Kurkijoen maamiesopiston eri ikäluokkia edustavia oppilaita. Vase M3-20-065 Kurkijoen maamiesopistolla ruokatunnin aikana 1910-luvun puoliväl M3-20-___ Maamiesopiston voimistelijoita esittämässä pyramideja. M3-20-___ Lanttuaumoja koulutilan pellolla.

Lopotti, toimintaa II

M4-20-001 (ATK: Keittokurssilaisia Kurkijoen Marttalan edustalla.)(PD: Liin M4-20-002 (ATK: Kotitalouskurssilaisia Marttalassa kattamansa ruokapöydän ä M4-20-003 Maatalouskerholaisia puutarhassa, Lopotti. M4-20-004 Käsityökurssilaisia Kurkijoen Lopotin Marttalan pihalla keväällä N1-20-001 Lopotin naisvoimistelijat perustettiin v. 1928. Kuvassa jokavuoti N1-20-002 Kurkijoen naisvoimistelijoiden historiallinen esitys. N1-20-003 Kurkijoen naisvoimistelijoiden esitys. Vasemmalta Meeri Meinander N1-20-004 Kansantanhut käynnissä Kurkijoen naisvoimistelijain 5-vuotisjuhli N1-20-005 Kurkijoen Naisvoimistelijoita Kirkonkylän kansakoulun pihalla. Ed N1-20-006 Kurkijoen Naisvoimistelijoita Kaupinmäellä. Oikealla seisoo ohjaa N1-20-007 Lopotin naisvoimistelijoita ensimmäisen maailmansodan aikoihin. N1-20-008 Palokunnan kentällä on käynnissä urheilukilpailut. Rusko Juvonen N1-20-009 Kurkijoen suojeluskunnan urheilukilpailut Lopotissa. Kuvassa poik N1-20-010 Kurkijoen suojeluskunnan hiihtokilpailut 1920-luvun lopulla. Ikäm N1-20-011 Lopotin voimistelijatyttöjä Kirkonkylän kansakoulun pihalla. Taus N1-20-012 Kurkijoen Naisvoimistelijoiden tyttöosaston harjoitukset Kirkonky N1-20-013 Poliisikonstaapeli Onni Jälkö oli Kurkijoen Kirkonkylän parhaita N1-20-014 Kurkijoen Naisvoimistelijoiden valiojoukkoa Rakkaus- eli eli Liko N1-20-015 Kurkijoen Naisvoimistelijoiden valiojoukkoa harjoituksissa Rakkau N1-20-016 Kurkijoen Naisvoimistelijoiden valiojoukkoa harjoituksissa Rakkau N1-20-017 Kurkijoen Naisvoimistelijoiden joukkoa kuvaan ryhmittyneenä Kaupi N1-20-018 Kurkijoen Naisvoimistelijoita Rakkaus- eli eli Likosaaren tasaise N1-20-019 Kurkijoen Naisvoimistelijoiden harjoituspaikkana oli Kirkonkylän N1-20-020 Kurkijoen Naisvoimistelijoiden 10-vuotisjuhlilta Kirkonkylän kans N1-20-021 Kurkijoen Naisvoimistelijoita kansallispuvuissa. Vasemmalta Irja N1-20-022 Kurkijoen Naisvoimistelijat Impilahden matkalla 4.9.1932. Kyytimi N1-20-023 Lopotin urheilijoita 1920-luvulta. Äärimmäisenä vasemmalla on Yrj N1-20-024 Kurkijoen palokunnan kesäjuhlien ohjelmassa oli Lopotin halkijuok N1-20-025 Maamiesopiston voimistelijoita esittämässä pyramideja. +(?muu?) N1-20-026 Eräs voittoisa köydenvetojoukkue. Seisomassa vasemmalta Pekka Vei N1-20-027 Kurkijoen Naisvoimistelijain tyttöosasto harjoittelemassa "Juhann N1-20-028 Kurkijoen maamiesopiston ja Suohovin maanviljelyskoulun oppilaita N1-20-029 Lopotin vanha satamalaituri oli 1930-luvulla ainoa lähiseudun uin N1-20-030 3.7.1936 pelattiin pesäpallo-ottelu Kurkijoen lotat vastaan poika N1-20-031 Berlinin olympialaisiin matkustavien suomalaisten urheilijoiden m N1-20-032 Kurkijoen Naisvoimistelijoita kansallispukuisina Hotelli Kurjen p N2-20-001 Marttojen ensimmäinen retkikunta ja perustajat, Lopotti. N2-20-002 Kurkijoen Marttala. N2-20-003 Kurkijoen marttoja juhlassaan Lopotin seurakuntatalon rapuilla v. N2-20-004 Keittokursseilta Marttalassa 18.11.1932. N2-20-005 Keittokurssilaisia Marttalan sisätiloissa 18.11.1932 työn parissa N2-20-006 Keittokurssilaisia. Vasemmalla Hilja Hartikka, Eeva Kemppinen, He N2-20-007 Keittokurssilaisia Marttalan edustalla. N2-20-008 Kotitalouskurssilaisia Marttalassa kattamansa ruokapöydän ääressä N2-20-009 Lopotin Marttala sisältä. N2-20-010 Lopotin Marttalassa leivotaan. Keskellä vasemmalta Katri Tirri ja N2-20-011 Liinavaateompelukurssit Marttalassa Lopotissa v. 1928. N4-20-001 Agronomi K.J. Sonckin johtama torvisoittokunta v. 1917. Takana va N4-20-002 Kurkijoen kamariorkesteri. Istumassa vasemmalta Eino Railo, Niilo N4-20-003 Lopotissa toiminut pieni orkesteri. Vasemmalta Yrjö Lismakari, Au N4-20-004 Lopotissa toiminut sekakuoro 1920-luvun alussa. Edessä istuu kuor N4-20-005 Lopotin laulukuoro, keskellä istumassa kuoron johtaja. N4-20-006 Kurkijoen sekakuoro 1930-luvulla. Oikealla seisoo kuoron johtaja N4-20-007 Kurkijoen palokunnan torvisoittokunta. Takana seisomassa vasemmal N4-20-008 Keskellä istuu Oiva Räty, joka oli leipuri Tuomas Rädyn soittajap N4-20-009 Sotien jälkeen koottiin soittokunta entisistä Kurkijoen soittajis N5-20-001 Kurkijoen suojeluskunnan esittämä näytelmä "Hälytys". Henkilöt va N5-20-002 Kurkijoen palokunnan näyttelijät esittämässä näytelmää "Roinilan N5-20-003 Kurkijoen naisvoimistelijoiden historiallinen esitys. N5-20-004 Kurkijoen VPK:n näyttelijöitä. Vasemmalta Eino Railo, Martta Juvo N5-20-005 Kurkijoen VPK:n näyttelijöitä palokunnan talon sisätiloissa v. 19 N5-20-006 Kurkijoen VPK:n näyttelijöitä. Vasemalta Niilo Pylkkänen, Liisi U N5-20-007 Kurkijoen VPK:n näyttelijöitä näytelmässä Avioliitto Oy. Takana v N5-20-008 Kurkijoen palokunnan näyttelijöitä näytelmässä Uusi Pörriäinen. V N5-20-009 Kurkijoen palokunnan näyttelijöitä v. 1931-32. Vasemmalta Eino Me N5-20-010 Kurkijoen palokunnan näyttelijöitä näytelmässä Charleyn täti. Tak N5-20-011 Kurkijoen suojeluskunnan näyttelijöitä. Vasemmalta Paavo Kiiski, N7-20-001 Uimakoululaisia Lopotin laivalaiturilla 1920-luvun lopulla. N7-20-002 Lopotin poikia uimassa laivalaiturilla. N7-20-003 Kurkijoellakin oli valokuvaajilla omat koristeelliset keinonsa, v N7-20-004 Uimakurssilaisia Lopotin laivalaiturilla. Taustalla näkyy 1920-lu N7-20-005 Soutelijoita Lopotinlahdella kesällä 1939. Valok. Kauko Leppänen. N7-20-006 Lopotin Rakkaus- eli Liposaaressa virkistäydyttiin varsinkin juha N7-20-007 Kurkijoen koulutilan maja Heposaaressa. N7-20-008 Talvella 1929 oli Laatokka kokonaan jäässä ja kevättalvella lumet N7-20-009 Heposaaressa talvella 1929. Tallimestari Eero Perä ja puutarhuri N7-20-010 Heposaaressa kesällä 1929. Virkistäviä rantatyrskyjä. N7-20-011 Tommo Kososen perhe Heposaaressa. N7-20-012 Heposaaressa 1910-luvulla. N7-20-013 Heposaaressa 1910-luvulla. N7-20-014 Kurkijoen Marttoja retkellä Imatralla. N7-20-015 Lipunnosto lasten leiripäivillä. O1-20-001 Kurkijoen nuorisoseuran jäseniä huviretkellä Hämeenlahden linnavu O2-20-001 Kurkijoen työväenyhdistyksen jäseniä perheiltamissaan. O3-20-001 Kurkijoen palokunta 50-vuotisjuhlissaan. O3-20-002 Kurkijoen palokunnan palosammutusnäytös 50-vuotisjuhlissa. O3-20-003 Kurkijoen VPK:n torvisoittokunta Lahdenpohjassa. Vasemmalta Paavo

Lopotti, sota-aika

P1-20-001 Vapaussodan aikana perustettiin Lopottiin esikunta, jota tämä kuv P1-20-002 Kurkijoelle tuli 4.3.1918 jääkäreitä 6 upseeria ja 15 aliupseeria P1-20-003 (po. P1-00-003)(Vapaussodan rintamamiehiä kokoontuneina palokunna P1-20-003 Elsa Arokallion suunnittelema Kurkijoen sankaripatsas, johon on k P1-20-004 Kurkijoen vapaussodan sankarihauta jatkosodan aikana. Patsaan hui P2-20-001 Heti YH:n alettua joutuivat Kurkijoen lotat hoitamaan Lopotin puh P2-20-002 Talvisodan syttyessä Kurkijoen lotat suorittivat ilmatähystystä k P2-20-003 Liikekannallepanon varalta olivat julisteet jo valmiita, mutta ni P2-20-004 Talvisodan alettua vahvistettiin Lopotin puhelinkeskuksen rakennu P3-20-001 Lopotin ainoa poltettu rakennus oli Kirkonkylän kansakoulu. P3-20-002 Sepänkadun varrelle olivat venäläiset pystyttäneet uusia muualta P3-20-003 Kurkijoen kirkosta oli urut purettu ja tilalle rakennettu elokuva P3-20-004 Kurkijoen kirkko alttarille päin. Alttari oli purettu ja tilalle P3-20-005 Kurkijoen sankaripatsaan paikalla oli ollut Leninin kipsinen kuva P3-20-006 Kurkijoen sankarihauta-alue suureni jatkosodan aikana. Valkoisten P3-20-007 Lopottia pommitettiin 29.10.1942. Kuvassa suutariksi jäänyt palop P3-20-008 Kuvan esittämä moottorivene, joka sota-aikana oli saanut tunnukse P3-20-009 Jatkosodan aikana saapui jatkuvasti ihmisiä Kurkijoelle. Kuvassa P3-20-010 Lopottiin palaavaa väestöä talvella 1942. P3-20-011 Juho Tukia toimi Kurkijoen kunnan esimiehenä jatkosodan aikana. P3-20-012 Kurkijoen kunnan esikunta jatkosodan aikana. Oikealla poliisiosas P3-20-013 Kurkijoen kunnantoimiston mieshenkilöt jatkosodan aikana. Edessä P3-20-014 Kurkijoen kunnantoimiston naishenkilöt jatkosodan aikana. Alin ri P3-20-015 Kurkijoen kunnan kansanhuoltotoimiston henkilökuntaa v. 1943. Vas P3-20-016 Pekka Sokeron autotalli, jossa ruotsalaiset korjasivat maatalousk P3-20-017 Tämä Is-komppanian kuorma-auto kulki jatkosodan aikana Lopotin ja P3-20-018 Laatokan vesi oli kovin alhaalla jatkosodan aikana. Kuva Himohirr P3-20-019 Kiitosjuhla Linnamäellä juhannuksena 1943. P3-20-020 Hotelli Kurki jatkosodan aikana. P3-20-021 Rippikoulua pidettiin kirkon sakastissa v. 1943. Kuvassa rippikou P3-20-022 Kurkijoen Marttalassa pidettiin käsityökurssit v. 1943. Kurssin o P3-20-023 Kurkijoen talvisodan ja jatkosodan sankarihautojen rivistöä syksy P3-20-024 Kurkijoen maamiesopiston johtajan asunnosta koottuja venäläisten P3-20-025 Sotien aikana jäi vainajia taistelukentille. Näin tapahtui Matti P3-20-026 Kurkijoen kunnan jälleenrakentamistoimiston virkailijoita v. 1944 P3-20-027 Sotilaita ja lottia Linnavuorella Lopotissa jatkosodan aikana. Oi P3-20-028 Nuori lotta Selma Mettalo Lopotista jatkosodan aikana. P3-20-029 Jatkosodan aikana syntyi jonoja kauppojen eteen Kurkijoellakin. K P3-20-030 Kurkijoen kunnan esikunnan kansliassa jatkosodan aikana. Oikealla P3-20-031 Venäläisten keskeneräinen korsurakennelma Hiidenmäen rinteellä sy P3-20-032 Tuhottu venäläinen hyökkäysvaunu Lopotin Linnamäen kohdalla Hiito P3-20-033 Lopotissa jatkosodan aikana työskennelleitä sotavankeja. Heidän t P3-20-034 Vapaussodan sankaripatsaan ympärille alkoi talvi- ja jatkosotien P3-20-035 Suutarinverstas ja leipomo maamiesopiston rantamakasiinissa 1941. P3-20-036 Kurkijoen lottien siivousosasto. Ajuri Kuosa, lotat Aino Veripää P3-20-037 Sankarihautajaiset Kurkijoen kirkkopuistossa. Valok. Pekka Kiiski P3-20-038 Venäläisten rakentama rakennus Hiidenmäen rinteellä Emil Hurmeen P3-20-039 Venäläisten rakentama rakennus Emil Hurmeen talon paikalle Hiiden P3-20-040 Venäläisten Emil Hurmeen talon kivijalalle rakentama puolivalmis P3-20-041 Kurkijoen vapaussodan sankarihauta jatkosodan aikana. Patsaan hui P3-20-042 Lopotin Linnamäellä Kurkijoen valtauksen jälkeen 10.8.1941. Vasem P3-20-043 Puhelinkeskus "Kurki" marraskuussa 1942. Vasemmalta Kirsti Hiltun P4-20-001 Lopotti jäi autiona ja tyhjänä. Kirkon tornin rististä on poikkip P5-20-001 Lopotti jäi autiona ja tyhjänä. Kirkon tornin rististä on poikkip P5-20-002 Paavo Rahiala kyntää poikansa kanssa Loimaan peltoja.

21 Luhovaara

A2-21-001 Luhovaara B3-21-001 (ATK: Hilja ja Onni Salminen sekä lapset Airi ja Riitta talonsa e B3-21-002 Hilja ja Onni Salminen sekä lapset Airi ja Riitta talonsa B3-21-003 Toivo Kuosan talo Luhovaaran kylässä. C1-21-001 Simo Jussilaisen väkeä valmistumassa Luhovaarassa joulun viettoon C1-21-002 Simo Jussilaisen väkeä Luhovaarasta. D3-21-001 Luhovaaran ja Räihävaaran äitejä äitienpäiväjuhlassaan 1943. P3-21-001 Äitienpäiväjuhlat Luhovaarassa jatkosodan aikana 1943 kokosivat s P3-21-002 Luhovaaran kyläläiset saivat kokoon naiskuoron äitienpäiväksi 194 P3-21-003 Syrjäsen talo Luhovaaran kylässä jatkosodan aikana uudelleen kunn

22 Marianvaara

A2-22-001 Marianvaara A2-22-002 Marianvaara A2-22-003 Marianvaara B3-22-001 Tunnettu lampiseutu oli Marianvaaran kylässä, jossa pienellä alue C1-22-001 Marianvaaran kylästä. Valok. Liisa Tilli. E1-22-001 Pyhäkoulun tarkastuksen päiväkirjamerkintä Marianvaarasta. H1-22-001 Juho Lankisen väkeä viljankorjuussa Marianvaaran kylässä. Valok. M1-22-001 Marianvaaran kansakoulu. M1-22-002 Marianvaaran kansakoulu. M1-22-003 Marianvaaran kansakoulu talvella. M1-22-004 Marianvaaran kansakoululaisia (ATK: v. 1929.)(PD: keväällä 1927.) M1-22-005 Marianvaaran kylän kansakoulun jatkokurssin 2. osasto v. 1927. M1-22-006 Marianvaaran kansakoululaisia v. 1929. M1-22-007 Marianvaaran kansakoulun oppilaita v. 1929. Opettaja Irja Maria A P3-22-001 Marianvaarassa oli valtamaantien varteen venäläiset rakentaneet k

23 Metsikko

A2-23-001 Metsikko A2-23-002 Metsikko C1-23-002 Lankisen talo Marianvaaran kylästä. Valok. Toivo Kopsa. C1-23-001 Metsikon kylän poikia, vas. Kalle Siira, Pentti Kettu ja Reino Pi C1-23-002 Metsikon tyttöjä. H4-23-001 Metsikon miehiä palaamasta savotasta Lumivaaran Oinaanvaarasta. V

24 Mikrilä

Mikrilä, näkymiä

A2-24-001 Mikrilä B3-24-001 Viktor Maijalan talo, Mikrilä. B3-24-002 (ATK: Viktor Maijalan talon rauniot Mikrilässä.)(PD: Viktor Maija B3-24-003 (ATK: Kettusesta Ruotsiin päin Mikrilässä oleva metsikkö jatkosod B3-24-004 (ATK: Frans Markkulan talo Mikrilässä.)(PD: Viktor Maijalan talo, B3-24-005 (ATK: Toivo Jokelan asuintalo Mikrilän kylässä.)(PD: Viktor Maija B3-24-006 (ATK: Näkymä Mikrilän kylästä, Mäkelän talo.)(PD: Ketolan ns. ala B3-24-007 Frans Markkulan talo Mikrilässä. B3-24-008 Toivo Jokelan asuintalo Mikrilän kylässä. B3-24-009 Näkymä Mikrilän kylästä, Mäkelän talo. B3-24-010 Kettusen talo Mikrilän kylässä.

Mikrilä, ihmisiä ja elämää

C1-24-001 Oskar ja Lyyli Mäkikosken häät Mikrilässä Forsbackan talon edusta C1-24-002 Anna Vaittisen (Mikrilä) ja Jussi Sonnén (Saares) häät. C1-24-003 (ATK: Otto Sanelan hääkuva, Mikrilä.)(PD: Pellikan Martan häät Mi C1-24-004 (ATK: Juhana ja Anna Martikainen lapsineen v. 1913. Vanhin tytär C1-24-005 Kenraali Ilmari Karhu vierailulla Mikrilän kansakoululla veljensä C1-24-006 Kenraali Ilmari Karhun vierailusta Mikrilän kansakoululla, vas. a C1-24-007 Matti ja Fanny Hongell Mikrilästä. C1-24-008 Matts ja Fanny Hongell perheineen Mikrilästä. Kuvassa on lisäksi C1-24-009 Matti Soimetsä Mikrilästä. Hän täytti 95 vuotta elokuun 10. päivä C1-24-010 Aksel Skyten Mikrilästä vasemmalla. C1-24-011 Mäkelän Ilmari hevosineen. Mikrilä. C1-24-012 Mäkelän lapsia syksyllä 1939, Mikrilä. C1-24-013 Mäkelän naiset iltalypsyllä, Mikrilä. C1-24-014 (ATK: Maijalan Lempi ja palvelijatar vuonineen, Mikrilä.)(PD: Juh C1-24-015 (ATK: Viktor Maijalan talo, Mikrilä.)(PD: Lauri Hakulisen perhe 1 C1-24-016 (ATK: Maijalan talon rauniot Mikrilässä.)(PD: Adolf Roininen Mikr C1-24-017 Urho Ruotsi, haitarinsoittaja Mikrilästä. C1-24-018 Pekka Pajari, Markkulan sahan sahuri, Mikrilä. C1-24-019 Kaapro Huittisen äiti ja sisar Maikki, mukana myös Ruotsin mummo, C1-24-020 (ATK: Mikrilän tyttöjä ja poikia. Heli Toropainen, Kaartinen ja M C1-24-021 Kansanparantaja Leena Kettunen, Mikrilä. C1-24-022 Skytenin ja Markkulan yhteinen lypsymatka Mikrilästä alkaa Hepola C1-24-023 Aarne Hongell halkotingillä liiterin takana. Yläkerrassa näkyy ty C1-24-024 (ATK: Aarne Hongell autonsa kanssa kotipihalla Mikrilässä. Liiken C1-24-025 Aarne Hongell ajaa Markkulan traktoria, jossa oli puukaasutin. Mi C1-24-026 Petter Martikaisen poika Aarne on ollut ongella jatkosodan aikana C1-24-027 Mikrilän nuoria, mukana mm. Elina Riiali, Helvi Mäkikoski, Eero M C1-24-028 Marjatta Auvinen (o.s. Mäkelä) ja Iris Markkula. Mikrilä. C1-24-029 Heljä Huittinen, Martti Hakulinen ja Tapani Huittinen. Taustalla C1-24-030 (ATK: Mäkelän pihassa Mikrilässä ollaan lähdössä marjaan.)(PD: As C1-24-031 (ATK: Markkulan sahan hevosmiehiä sahauksen aikana Mikrilässä.)(P C1-24-032 (ATK: Heinätalkoot Sihvosen pellolla Mikrilässä.)(PD: Viktor Maij C1-24-033 (ATK: Navetan sisustuskurssilaisia Mikrilässä Kaapro Huittisen ti C1-24-034 (ATK: Keittokurssit Mikrilän kansakoululla.)(PD: Viktor Maijalan C1-24-035 (ATK: Kutomakurssit Mikrilän koululla.)(PD: Matilda Maijalan 90-v C1-24-036 (ATK: Mikrilän käsityökurssin näyttelystä.)(PD: Ylikonduktööri Vi C1-24-037 (ATK: Antti Pellikan talo Mikrilässä. Vierailulla Nousiaisen Arvi C1-24-038 Eino Maijala Mikrilästä polkupyörineen. C1-24-039 Lempi Maijala Mikrilästä Crescent-polkupyörineen. C1-24-040 Lempi Maijala ja palvelijatar vuonineen, Mikrilä. C1-24-041 (ATK: Lempi Huittinen os. Maijala sekä kaksoset Karin ja Eino Mai C1-24-042 Ylikonduktööri Viktor Maijala ja lapset Karin, Eino ja Lempi Mikr C1-24-043 Viktor Maijalan 50-vuotispäivillä Mikrilässä. Vieraina mm. Kaapro C1-24-044 Eino Maijalan hautaussaatto lähdössä kotipihasta Mikrilässä tammi C1-24-045 Antti Pellikan hautajaiset Mikrilässä l938. C1-24-046 Pellikan isännän hautajaiset Mikrilässä 1938. C1-24-047 Antti Pellikan (Mikrilä) hautajaiset Kurkijoen uusimmalla hautaus C1-24-048 Antti Pellikan leski Maria Mikrilästä tyttärineen, vas. Kerttu, H C1-24-049 Antti Pellikan talo Mikrilässä. Vierailulla Arvi Nousiaisen sukul C1-24-050 Kirsti Markkulan, Mikrilästä, ja Mikko Piirosen hääkuva. Vihkimin C1-24-051 Ester ja Oiva Ketolan vihkiäiset v. 1943 Mikrilässä Markkulan pih C1-24-052 Hääväkeä Ester ja Oiva kelolan häissä Mikrilässä v. 1943. Oiva Ke C1-24-053 Mettalon sisarukset Esterin häissä Mikrilässä Markkulan pihassa, C1-24-054 Kurkijoen Mikrilän kylän miehiä, Herman Forsbacka ja Väinö Ilmari C1-24-055 Matti Hongell, oikealla ja Ilmari Mäkelä Hongellin pihassa Mikril C1-24-056 Maijalan Einon hautajaiskuva Mikrilä, tammikuussa 1939. D3-24-001 Mikrilän äitejä juhlassaan v. 1929. D3-24-002 Äitienpäivän osanottajia Mikrilän koululla. D3-24-003 Äitienpäivän osanottajia Mikrilän koululla. (atk) E1-24-001 Mikrilän rippikoulutyttöjä 1920-luvun alussa. Takana vas. Lempi S H1-24-001 Eino Maijala Mikrilästä kylvämässä. H1-24-002 Heinätalkoot Sihvosen pellolla Mikrilässä. H1-24-003 Tauno Vaittinen koneineen puimassa Maijalassa Mikrilän kylässä. H1-24-004 Viktor ja Ilmari Mäkelä, puinti on käynnissä. H2-24-001 Rauhalan tilan emäntä Ella Mäkelä Mikrilästä omassa pihapiirissää H3-24-001 Ori Mirkun Peikko. Ohjaksissa Toivo Jokela Mikrilän kylästä. H3-24-002 Toivo Jokela ja ori Hyvän Mirkku. H3-24-003 Viktor Maijala Mikrilästä ja hänen kantakirjaoriinsa Rymy. H3-24-004 Viktor Maijala hevosineen Mikrilästä. H3-24-005 Viktor Maijala hevosineen. Mikrilä. H3-24-006 Hjalmar Markkulan hevosia Mikrilästä. H3-24-007 Urho Ruotsi hevosineen, Mikrilä. H3-24-008 Toivo Jokela hevosineen, Mikrilä. H3-24-009 Maijalan hevonen, Mikrilä. J1-24-001 Toivo Jokelan omistama Mohkan koskessa Mikrilän kylässä sijainnut J2-24-001 Markkulan sahan työväkeä Mikrilässä. Kuvassa mm. Jalmari Markkula J2-24-002 Markkulan sahan hevosmiehiä sahauksen aikana Mikrilässä. L3-24-001 Aarne Hongell autonsa kanssa kotipihalla Mikrilässä. Liikennelupa M1-24-001 Mikrilän kansakoululaisia koulun alkuajoilta. M1-24-002 Mikrilän kansakoululaisia, opettaja Iida Vilska. M1-24-003 Ida Vilskan luokka Mikrilän kansakoulussa v. 1922. M1-24-004 Mikrilän kansakoululaisia, keskellä opettaja Iida Vilska. M1-24-005 Mikrilän kansakoululaisia. Ylhäällä vasemmalla opettaja Iida Vils M1-24-006 Mikrilän kansakoululaisia. Edessä opettaja Iida Vilska. M1-24-007 Mikrilän kansakoulun opettaja Oskar Lehtonen vaimonsa Rakel Lehto M1-24-008 Kansakoulun luokka retkellä Mikrilässä. Sanna Lehtosen retki. M1-24-009 Mikrilän kylän kansakoululaisia 1930-luvun alussa. Oikealla alhaa M1-24-010 Eräs Mikrilän kansakoulun luokka v. 1936. M1-24-011 (ATK: Mikrilän koulun luokka v. 1936.)(PD: Mikrilän kansakoulu.) M1-24-012 Mikrilän kylän alakansakoululaiset v. 1936. Opettaja Fanny Roth v M1-24-013 Saara Mäkelän alakansakoululuokka, Mikrilä. M1-24-014 Opettaja Lehtosen luokka, Mikrilä. M1-24-015 Opettaja Lehtosen luokka retkellä, Mikrilä. M1-24-016 Mikrilän kylän alakansakoululaiset keväällä 1938. Opettaja Fanny M1-24-017 Mikrilän kansakoululaisia 1938-39. Opettaja Fanny Roth. M1-24-018 Mikrilän kansakoululaisia v. 1940. Opettaja Oskari Lehtonen. M1-24-019 Mikrilän kansakoululaisia v. 1936. Valok. J. Rapo. M4-24-001 Navetan sisustuskurssilaisia Mikrilässä Kaapro Huittisen tilalla. M4-24-002 Keittiökurssit Mikrilän kansakoululla. M4-24-003 Mikrilän käsityökurssin näyttelystä. M4-24-004 Kutomakurssit Mikrilän koululla. N2-24-001 Marttojen talkoot Mäkelässä v. 1939, Mikrilä. N2-24-002 Marttojen siivoustalkoot Mikrilän kylässä. N2-24-003 Mikrilän marttoja Lauri Hakulisen talon rapuilla. Ylinnä rouva Id

Mikrilä, sota-aika

P2-24-001 Venäläisten rakentama kunniaportti Mikrilän maaantieltä Huittisen P2-24-002 Sikiön navetta uudessa paikassa Mikrilässä, venäläiset toivat sen P2-24-003 Mäkelän navetta talvella 1940, jolloin sitä käytettiin pommisuoja P3-24-001 Rautatien ylikäytävä Mikrilässä jatkosodan aikana venäläisin teks P3-24-002 Mäkelän navetta talvella 1940, jolloin sitä käytettiin pommisuoja P3-24-003 Kaksi teltan pohjaa Mikrilässä Mäkelän talon pihalla. P3-24-004 Hakulisen navetta Mikrilässä jatkosodan aikana. Navetta oli välir P3-24-005 Venäläisten rakentama kunniaportti Mikrilän maantieltä Huittisen P3-24-006 Vaitin talo Mikrilässä, etualalla venäläisten rakentama perunakel P3-24-007 Hongellin talon rauniot jatkosodan aikana, Mikrilä. P3-24-008 Hongellin sauna jäi palamatta Mikrilässä jatkosodassa. P3-24-009 Taustalla näkyy Hongellin navetan kivijalka Mikrilässä jatkosodan P3-24-010 Jatkosodan aikana Mikrilästä Hongellin ja Martikaisen väliltä. P3-24-011 Toivo Jokelan rakennuksia Mikrilässä jatkosodan aikana. P3-24-012 Toivo Jokelan talo Mikrilässä osittain purettuna jatkosodan aikan P3-24-013 Viktor Maijalan talon rauniot Mikrilässä. P3-24-014 Sikiön navetta uudessa paikassa Mikrilässä, venäläiset toivat sen P3-24-015 Maijalan talon rauniot Mikrilässä. Taustalla asuntona käytetty sa P3-24-016 Venäläisten välirauhan aikana Maijalan maalle Mikrilässä siirtämä P3-24-017 Venäläisten välirauhan aikana Maijalan maalle siirtämä talo kunni P3-24-018 Venäläisten korsu 1941 Mikrilässä Martikaisten ja Kiiskin välillä P3-24-019 Martikaisen talon rauniot syksyllä 1941, Mikrilä. P3-24-020 Kettusesta Ruotsiin päin Mikrilässä oleva metsikkö jatkosodan aik P3-24-021 Martikaisen talon rauniot Mikrilän kylässä syksyllä 1941. P4-24-001 Toivo Jokelan karja, Mikrilästä, evakkomatkalla talvisodan päätty

25 Naismeri/Rahma

A2-25-001 Naismeri, (Rahma) B1-25-001 Tervun kylän kohdalla oli noin 4 kilometrin etäisyydellä rannikos B1-25-002 Rahman saaren eteläosaa.

26 Oksentiinmäki

A2-26-001 Oksentiinmäki B3-26-001 Pekka Kiiskin talo Oksentiinmäen kylässä. B3-26-002 Talvista Vonkaojan laaksoa Oksentiinmäen kylän eteläpuolella. Sie B3-26-003 Näkymä Oksentiinmäen kylässä Kiiskin pihalta Aromäkeen päin. Kuva C1-26-001 Hääväkeä Oksentiinmäen kylässä. C1-26-002 Hääkuva Oksentiinmäeltä. C1-26-003 Aili o.s. Kiiskin ja Niilo Isomäen häät Oksentiinmäellä, hääväki C1-26-004 Vasemmalla Heikki Kiiski Oksentiinmäestä ja oikealla Pekka Kiiski C1-26-005 Kuva on Oksentiinmäeltä jatkosodan ajoilta. Vasemmalla on Pekka K C1-26-006 Tuntematon kuva. Heinätöissä Oksentiinmäellä? C1-26-007 Kiiskin naisväkeä pyykillä Oksentiinmäen kylässä. Vasemmalta Lyyl C1-26-008 Tuntematon kuva. Elonleikkuuta Oksentiinmäellä? C1-26-009 Hääkuva Oksentiinmäeltä.

27 Otsanlahti

Otsanlahti, näkymiä

A2-27-001 Otsanlahti A2-27-002 Otsanlahti A2-27-003 Otsanlahti A2-27-004 Otsanlahti B2-27-001 Otsanlahden maatuvaa perukkaa nähtynä Papinmäeltä. Kuvan keskellä B3-27-001 Kurkijoen rovastin pappila puutarhan puolelta, Otsanlahti. B3-27-002 Kurkijoen Otsanlahden kylää nähtynä Kaunismäen eli kappalaisen pa B3-27-003 Höppelinsilta, jota pitkin kulki maantie Kurkijoelta Lahdenpohjaa B3-27-004 Soskuanjoki, jota hautausmaan kohdalla sanottiin Tuonelan joeksi, B3-27-005 Soskuanjoki oli paikoitellen melko leveä, kuten tässä kuvassa, jo B3-27-006 Soskuanjoki oli alajuoksullaan paikoitellen hyvin komea. Tässä ku B3-27-007 Revonmäki Otsanlahdella. Kuvassa näkyvässä talossa asui rovastin B3-27-008 Suntio Heikki Tirrin talo Otsanlahden kylässä sijaitsi Tervun tie B3-27-009 Pitäjän eteläosassa oli muutamia lampia. Kuvassa Otsanlahden Mälk B3-27-010 Otsanlahden Korjosen eli Hartikan ryhmä Turusmäeltä nähtynä 22.2. B3-27-011 Otsanlahden Korjosen eli Hartikan ryhmä. Alhaalla vasemmalla Alat B3-27-012 Viljo Hartikan talo Otsanlahden Hartikan ryhmässä. B3-27-013 Antti Taskisen talo Otsanlahdella. B3-27-014 Toivo Taskisen talo, Hiljanmäki, Otsanlahdella. Edessä Soskuanjok B3-27-015 Seikkalan mylly Otsanlahdella Kurkijoen keskimmäiseltä hautausmaa B3-27-016 Juhana Heinosen talo Otsanlahden kylän Löyhkölän ryhmässä. Juho j B6-27-001 Kurkijokea v. 1985. Otsanlahtea. Näkymä Ohtojan läheltä Revonmäel B6-27-002 Kurkijokea v. 1985. Otsanlahden Toivo Taskisen talo näkyy taustal B6-27-003 Kurkijokea v. 1985. Tunnistamaton talo, ehkä Otsanlahdelta. B6-27-004 Kurkijokea v. 1985. Ehkä sama talo kuin edellä. B6-27-005 Kurkijokea v. 1985. Ehkä sama talo kuin edellä. B6-27-006 Kurkijokea v. 1985. Tunnistamaton paikka, ehkä Otsanlahtea. B6-27-007 Nykyistä Otsanlahtea. Pekka Valkeapään talo. V. 1987. B6-27-008 Nykyistä Otsanlahtea. Kuva on Ohtolan tienristeyksestä. Oikealla

Otsanlahti, ihmisiä ja elämää

C1-27-001 Kurkijokelaisia kuparisolkia, vas. Hämeenlahdelta ja oik. Otsanla C1-27-002 Helmi Hartikan häät Seikkalan myllyllä v l932. Vasemmalta Antti H C1-27-003 Heikki Heinonen (vas.) ja Juhana Hartikka Otsanlahdelta sotaväess C1-27-004 Vilho Piilinen oli kurkijokelainen maanviljelijä, joka Samuli Kau C1-27-005 Otsanlahden kyläläisiä. Edessä mm. Antti Taskinen, joka toimi isä C1-27-006 Pekka ja Helena Tirri Otsanlahden kylästä. C1-27-007 Heikki Tirri Kumolasta, tytär Anna ja lapset Helmi ja Hilda. C1-27-008 Juhana Tirri sekä Vilho ja Anna Tirri. Takana vasemmalla Anna Laj C1-27-009 Kalle Tirri oli Otsanlahdella tunnettu viuluniekka ja puuseppä. H C1-27-010 Otsanlahden kylän tyttöjä. C1-27-011 Otsanlahden kylässä Pekkalan talon pihassa v. 1927. Vasemmalta Ma C1-27-012 Aino Valkeapää, Hilja Hartikka ja Hilma Hartikka lapsineen v l9l5 C1-27-013 (ATK: Lottatytöt komennuksella. Vasemmalla Martta Räkköläinen Kuu C1-27-014 Juho ja Maria Korjonen sekä lapset Lauri (s. l917) ja Kerttu (s. C1-27-015 Juho Korjosen perhettä Otsanlahdelta. Oikealla isä Juho, sitten L C1-27-016 Viljo Hartikka Otsanlahdelta nuorena. C1-27-017 Viljo Hartikka Otsanlahdelta sotien aikana. C1-27-018 Edessä istumassa Maria Korjonen vasemmalla (s. l89l) ja oikealla C1-27-019 Viljo Hartikka Otsanlahdelta on tuonut kermaa Kurkijoen osuusmeij C1-27-020 Kanttori Heikki Miettinen vaimonsa ja tyttäriensä kanssa korjaama C1-27-021 Viljo Hartikan väkeä Otsanlahdelta kesäpäivänä jatkosodan aikana. C1-27-022 Miina ja Heikki Jussilainen Otsanlahden kylästä. Takana pojat Juh C1-27-023 Kanttori Heikki Miettinen vaimonsa kanssa lasten leikkimökin kuis C1-27-024 Juhana ja Aleksandra Heinonen Otsanlahden kylän Löyhkölän ryhmäst C1-27-025 Hartikan tyttäriä Otsanlahdella lypsämässä. Taustalla on Ristikal C1-27-026 Juhana Heinosen pihakeinussa Otsanlahden kylän Löyhkölän ryhmässä C1-27-027 Pyykkiä huuhdotaan Heikki Hartikan myllyn padon yläpuolella. C1-27-028 Sanni, Kerttu ja Maire Heinonen kotipihalla Otsanlahden kylän Löy C1-27-029 Maria Heinonen Kurkijoen Otsanlahden kylän Löyhkölän ryhmässä. Ta C1-27-030 Anton Hartikan pojat Otsanlahdelta, vasemmalta Risto, Antti ja Ju C1-27-031 Tyttöjä Ravonmäellä Otsanlahdella. Takana vasemmalta Raili Hakuli C1-27-032 Anton ja Viljo Hartikan lapsia v l923 Otsanlahdella. C1-27-033 Esa Hartikka ja Lauri Korjonen (takana seisomassa) kesällä l942 l C1-27-034 Marttalassa leivotaan. Keskellä vasemmalta Katri Tirri, Hilja Har C1-27-035 Maire Heinonen Otsanlahden kylän Löyhkölän ryhmästä jatkosodan ai C1-27-036 Entisajan talkoot kokosivat paljon työväkeä. Kuvassa rovastin pap C1-27-037 Kanttori Heikki Miettinen ja hänen vaimonsa, laulajatar Helvi Val C1-27-038 Kurkijoen Papinmäellä lähellä kanttorin virka-asuntoa. Oikealla T C1-27-039 Kanttori Heikki Miettisen kotiapulainen kanttorin tyttärien kanss D1-27-001 Esa Hartikka (vas.) ja Eino Heinonen (oik.) Otsanlahden kylästä a D1-27-002 Jalmari Salminen Räihävaarasta asevelvollisuusaikanaan Viipurin r D3-27-001 Otsanlahden äitejä äitienpäiväjuhlassa suntio Heikki Tirrin talon D3-27-002 Otsanlahden äitejä v. 1935 Äitienpäiväjuhlassaan suntio Heikki Ti E1-27-001 Rovasti G.A.Hartmanin hauta Kurkijoen vanhimmalla hautausmaalla. E1-27-002 Kurkijoen keskimmäinen hautausmaa, jonka ympäri tummavetinen Sosk E1-27-003 Idyllinen näky Kurkijoen keskimmäiseltä hautausmaalta. E1-27-004 Kurkijoen uuden hautausmaan paarihuone. Tämä hautausmaa sijaitsi E1-27-005 Vanha postikortti, joka esittää Kurkijoen rovastin pappilaa. E1-27-006 Rovastin pappila, jossa sijaitsi myös kirkkoherranvirasto, Otsanl E1-27-007 Kurkijoen rovastin pappila (kirkkoherran puustelli). Oikealla ole E1-27-008 Rovastin pappilan seutua Otsanlahdella Ryyhän mäeltä nähtynä. E1-27-009 Rovastin pappilaa sisältä, Otsanlahti. E1-27-010 Rovastin pappilan kolmen hevosen vetämät rattaat, joilla rovasti E1-27-011 Kappalaisen pappila "Kaunismäki" Otsanlahdella. E1-27-012 Papinmäen puustelli eli kanttorin virkatalo, Otsanlahti. E1-27-013 Otsanlahden uusinta hautausmaata, jonne alettiin haudata vainajia E1-27-014 Jääskeläisen mummon haudalla Kurkijoen uudella hautausmaalla. E1-27-015 Anton Hartikan perhe nuorimman tyttärensä Eevan hautajaisissa v. E1-27-016 Sinikka Tyrnin hautajaiset Kurkijoen uudella hautausmaalla 3.6.19 E1-27-017 Papinmäen diakoniakodin lapsipotilaita. E1-27-018 Kurkijoen hautausmaat Sortavalaan menneen maantien tuntumassa, Ot E1-27-019 Kurkijoen kanttorila Otsanlahden Papinmäellä. Rakennukset poltett E1-27-020 Rovastin pappilan uimalaituri, johon myöhemmin rakennettiin uimak E1-27-021 Kurkijoen hautausmaalta syksyllä 1941. Piirilääkäri N.J. Arppen h E1-27-022 Rovastin pappila poltettiin 20.3.1940 evakkoon lähdettäessä. F2-27-001 Lottatytöt komennuksella. Vasemmalla Martta Räkköläinen Kuuppalas F2-27-002 Kurkijoen lottien Otsanlahden kyläosaston lotat ampumaradalla kah F2-27-003 Kurkijoen lottien Otsanlahden kyläosaston jäseniä Seikkalan kanka H1-27-001 Puutarhatöitä Viljo Hartikan talossa Otsanlahdella. Vasemmalta Ka H1-27-002 Viljo Hartikka niittopuuhissa Otsanlahdella v. 1938. H3-27-001 Mirkun Peikko niminen ori ja sen isäntä Martti Lukka Kurkijoen Ot J1-27-001 Jaakko Terännön pajasta Otsanlahdelta. Paja sijaitsi aivan Hartik J2-27-001 Heikki Hartikan saha ja mylly sekä asuintalo Soskuanjoen Korjosen J2-27-002 Sisäkuva Heikki Hartikan myllystä Otsanlahdella, Korjosen koskell M1-27-001 Alakansakoululaisia Kurkijoen Otsanlahden Seikkalan talon seinust M1-27-002 Otsanlahden alakansakoululaisia v. 1928. Opettaja Ida Itkonen tak N1-27-001 Jatkosodan aikaisia urheilijoita Kurkijoella. Edessä vänrikki Ein N4-27-001 Kurkijoen Otsanlahden ja Uudenkylän pojista kokosi kanttori Arvid N4-27-002 Kurkijoen Otsanlahden kylän torvisoittokunta v. 1925. Vasemmalta N4-27-003 Toivo Talvela soittaa virsikannelta, Otsanlahti. N4-27-004 Toivo Talvela poikansa Martti Talvelan kanssa, Otsanlahti. N7-27-001 Kaunismäen pappilan väkeä uimarannallaan Soskuanjoella 1912, Otsa P2-27-001 Rovastin pappila Otsanlahdella poltettiin ennen vetäytymistä, 20. P3-27-001 Otsanlahtea valtaustaistelut hävittivät myös melkoiseti. Kuvassa P3-27-002 Kurkijoen lotat pääsivät Sortavalan kautta Kurkijoelle tekemään s P3-27-003 Kaadettuja hautakiviä Otsanlahden hautausmaalla. P3-27-004 Kurkijoen keskimmäiseltä hautausmaalta pian valtauksen jälkeen. T P3-27-005 Aukko listoissa: ei ATK- eikä paperiaineistossa ole tätä kood P3-27-006 Sodanajan urheilijoita neuvotteluissa. Edessä toisena oikealta ku P3-27-007 Toivo Tukian hautaus Kurkijoen sankarihautaan 15.3.1942. P3-27-008 Kurkijoen rovastin pappilan paikka valtauksen jälkeen. Pappila po P3-27-009 Lottien siivousosasto Otsanlahdella Viljo Hartikan pihalla. Vasem

28 Pohjii

A2-28-001 Pohjii A2-28-002 Pohjii B4-28-001 Pohjiin kylän tienristeyksessä. Taustalla itse kylää, jonne on tu C1-28-001 Yrjö Lind (myöh. Lismakari) autoineen Pohjiinkylän häissä. C1-28-002 Mikko Punta Pohjiin kylästä perheineen ja taloineen. F2-28-001 Kurkijoen lottien Pohjiin kylän osaston johtokunta. P3-28-001 Pohjiin kylää jatkosodan aikana. Taustalla keskellä Lopotin Linna

29 Rahola

A2-29-001 Rahola, Sillankorva B3-29-001 Kuvassa Raholan viljelysseutuja, joita luonnehtivat kallioisten m B3-29-002 Näkymä Raholan Genetzin mäeltä Pohjiin kylän suuntaan. C1-29-001 Raholan kylän kansakoulun opettajat Lyyli ja Kaarlo Antikainen (k C1-29-002 Saattojoukkoa Pekka Kontulaisen hautajaisissa Raholan kylässä. D3-29-001 Äitienpäiväjuhlan osanottajia Raholan vanhan koulun pihalla. D3-29-002 Äitienpäiväjuhlan osanottajia Raholan vanhan kansakoulun pihalla. D3-29-003 Äitienpäivän juhlijoita Raholan vanhan kansakoulun pihalla. H2-29-001 Tri Veli Räsäsen innoittamana aloitettiin kettutarhaus Raholassa. M1-29-001 Raholan kansakoulun oppilaita vanhan koulurakennuksen rapuilla. T M1-29-002 Raholan kansakoululaisia. Vasemmalla seisoo alakansakoulun opetta M1-29-003 Raholan kansakoululaisia v. 1933. Vasemmalla opettaja Elsa Roinin M1-29-004 Raholan uusi koulutalo, joka valmistui v. 1937. Vastaanottopöytäk M1-29-00_ Raholan uusi kansakoulu. (atk) M1-29-005 Raholan uusi kansakoulu Alhon tieltä nähtynä.

30 Riekkala

A2-30-001 Riekkala. Ks. myös A2-12-001 A2-30-002 Riekkala A2-30-003 Riekkala B2-30-001 Riekkalan Riuttavuori laski pystysuorana kallionseinämänä Laatokk B2-30-002 Riekkalanlahden perukkaa. B2-30-003 Vanha lato Riekkalanlahden perukassa. (pd:ssä=002) B3-30-001 Riekkalan kylää. Keskellä näkyy Riekkalanlahti. B3-30-002 Riekkalan kylän luoteisosa. Kuvassa näkyy Riekkalanlahden perukka B3-30-003 Juho Viinasen talo Riekkalan kylässä Mustolanlahden rannalla Kurk B3-30-004 Maiseman Riekkalan kylästä. C1-30-001 (ATK: Herastuomari Matti Torikka Riekkalan kylästä.)(PD: Matti To C1-30-002 Matti Torikka Riekkalan kylästä opettaa poikaansa Toivoa maatalou C1-30-003 Toivo Torikka Riekkalasta, heidän poikansa ja Helmi Torikka (o.s. C1-30-004 Riekkalan kylän tyttöjä. Vasemmalta Anna Kyötikki, Aino Torikka, C1-30-005 Tytöt auttavat äitiä siivoustöissä Riekkalan kylässä. D3-30-001 Riekkalan kylän äitejä keväisessä äitienpäivän juhlassa. H3-30-001 Matti Torikka ja kantakirjatamma Liinu Riekkalan kylästä. I1-30-001 Riekkalan kylän nuottakunta. Vasemmalta Heikki Torikka, Johannes M1-30-001 Riekkalan kylän kansakoululaisia v. 1922-23. Opettaja Birgit Gene M1-30-002 Riekkalan kansakoululaisia v. 1923. M1-30-003 Riekkalan kylän kansakoululaisia 1926-27. Opettaja Aune Toiviaine M1-30-004 Riekkalan kylän kansakoululaisia v. 1928. Opettaja Taina Korhonen M1-30-005 Riekkalan kylän kansakoululaisia. Opettaja Annikki Parkkinen. N4-30-001 Riekkalan naiskuoro. N4-30-002 Riekkalan naiskuoro. N4-30-003 Riekkalan kylän naiskuoro. P1-30-001 Riekkalan kylän vapaussotaan osallistuneita miehiä. P3-30-001 Saksalainen tykkilautta Riekkalanlahdella suomalaisella aseistuks

31 Rummunsuo

A2-31-001 Rummunsuo A2-31-002 Rummunsuo A2-31-003 Rummunsuo B3-31-001 Taariinlampi kangasseudulla, Rummunsuo. B3-31-002 (ATK: Erik ja Liisa Korpelan perikuntaa entisen kotitalonsa rauni B3-31-003 (ATK: Rummunsuon kylän Maasillassa oli Korpelan talo, joka paloi C1-31-001 Erik Korpela ja hänen vaimonsa Liisa (o.s. Hakulinen) Kurkijoen R C1-31-002 (ATK: Heinätöitä Veripään tilalla Rummunsuolla 1942.)(PD: Pekka A C1-31-003 (ATK: Puintitalkoot Oskar Heinosen pihassa Rummunsuon kylässä.)(P C1-31-004 (ATK: Rummunsuon kylässä Oskar Heinosen aitan edustalla pieni kan C1-31-005 Korpelan väkeä heinätöissä jatkosodan aikana. Vasemmalta Anna Kor C1-31-006 T.A. Eklund Kurkijoen Rummunsuon kylästä. (atk) D3-31-001 Äitienpäivän juhlijoita Rummunsuon kylässä. F2-31-001 Kurkijoen lottien Rummunsuon kyläosaston lottia. Edestä oikealta H1-31-001 Veden vaivaamia tasaisia maita koetettiin parantaa kaivamalla suu H1-31-002 Heinätöitä Veripään tilalla Rummunsuolla 1942. H1-31-003 Puintitalkoot Oskar Heinosen pihassa Rummunsuon kylässä. H1-31-004 Korpelan väkeä heinätöissä jatkosodan aikana. Vasemmalta Anna Kor H1-31-005 Tuomas Veikkolainen perhekuntineen peltotöissä tilallaan Rummunsu H1-31-006 Heinätöissä v. 1942 Rummunsuolla. Valok. Arvi Aitsaari. M1-31-001 Rummunsuon ja Ihojärven kansakoulun oppilaat v. 1939. M1-31-002 Rummunsuon kansakoululaisia. Opettaja Matti Immonen takana. N6-31-001 Kurkijoen kansanrunouden taitajia Rummunsuon kylästä. Vasemmalla P3-31-001 Erik ja Liisa Korpelan perikuntaa entisen kotitalonsa raunioilla P3-31-002 Rummunsuon kylän Maasillassa oli Korpelan talo, joka paloi sotien P3-31-003 Rummunsuon kylässä venäläisten rakentama talo.

32 Räihävaara

A2-32-001 Räihävaara A2-32-002 Räihävaara A2-32-003 Räihävaara A2-32-004 Räihävaara A2-32-005 Räihävaara B3-32-001 Matti Salmisen talo, Eskonmäki, Räihävaarassa. B3-32-002 Matti ja Aino Rasilainen tyttärineen (Pekkasen Matti) ja heidän t C1-32-001 Tenhosen talo Räihävaarassa. C1-32-002 Ismael Poutanen Räihävaarasta. C1-32-003 Juho ja Elin Hiekkanen Räihävaarasta v. 1922. C1-32-004 Elin Hiekkanen (o.s. Salminen) ja Tyyne Rasilainen v. 1920. C1-32-005 Matti ja Alma Salminen Räihävaarasta v. 1933. C1-32-006 Akseli Salminen Räihävaarasta. C1-32-007 Einari Salminen Räihävaarasta. Hän hukkui Laatokalla Sortavalan e C1-32-008 Oskar Salminen Räihävaarasta. C1-32-009 (ATK: Jalmari Salminen Räihävaarasta asevelvollisuusaikanaan Viip C1-32-010 (ATK: Opettaja Juho Hiekkanen Räihävaarasta kyntämässä. Taustalla C1-32-011 Juho ja Elin Hiekkanen lähdössä Räihävaarasta kirkkomatkalle. C1-32-012 Vasemmalta Juho Hiekkanen, Aune ja Tauno Salminen, Elin Hiekkanen C1-32-013 Tauno ja Aune Salminen, Emma Salminen ja Aarne Salminen viuluinee C1-32-014 Elin ja Juho Hiekkanen, hierojamummo, Aarne Forsbacka ja Emma Sal C1-32-015 Rukiin leikkuuta syksyllä 1938 Räihävaarassa, mukana m.m. Juho ja C1-32-016 Käsityökurssilaisia Räihävaaran kansakoulun rapuilla 1930-luvulla C1-32-017 Räihävaaran osuuskaupan 25-vuotisjuhlien osanottajia Räihavaaran C1-32-018 Mikko Sikiön heinäväkeä Räihävaarassa. (atk) C1-32-019 Räihävaarassa Rämäsen pellolla korjataan sokerijuurikasta. (atk) C1-32-020 Räihävaaran Möltsin väkeä propsin kuorinnassa. (atk) D3-32-001 Äitienpäivän juhlaväkeä Räihävaaran kansakoululla v. 1931. F2-32-001 Räihävaaran kyläosaston lottia poikakurssin muonittajina. Vasemma H1-32-001 Sokerijuurikasta korjataan Rämäsen pellolla Räihävaarassa. H1-32-002 Mikko Sikiön heinäväkeä Räihävaarassa. H1-32-003 Opettaja Juho Hiekkanen Räihävaarassa kyntämässä. Taustalla näkyy H1-32-004 Rukiin leikkuuta syksyllä 1938 Räihävaarassa, mukana m.m. Juho ja H3-32-001 Lauri ja Oiva Ketola Räihävaarasta hevosineen. H4-32-001 Räihävaaran Möltsin väkeä propsin kuorinnassa. + I2-32-001 Metsästäjiä Räihävaarassa onnistuneen retken jälkeen, vasemmalta I2-32-002 Metsästäjiä Räihävaarassa, Vasemmalta Juho Hiekkanen, Akseli Salm I2-32-003 Räihävaarassa metsästysretken jälkeen Matti Salmisen talon pihall J1-32-001 Mohkan mylly Soskuanjoessa. Mylly oli Räihävaaran kylän puolella. J2-32-001 Soskuanjoen ensimmäinen suurempi teollisuuslaitos oli Rötkän saha J2-32-002 Räihävaaran osuusmeijeri perustettiin v. 1921. Kuvan esittämä rak J2-32-003 Sisäkuva Räihävaaran meijeristä. K2-32-001 Räihävaaran osuuskaupan 25-vuotisjuhlien osanottajia Räihävaaran M1-32-001 Räihävaaran koulun opettajat Irja Littunen ja Fanny Roth. M1-32-002 Räihävaaran kansakoulun pihalla kävelee opettaja Elin Hiekkanen. M1-32-003 Voimistelutunti Räihävaaran kansakoulun pihalla. M1-32-00_ Räihävaaran kansakoulu syksyllä 1941. (atk) M1-32-004 Räihävaaran yläkoulun oppilaita v. 1922. M1-32-005 Räihävaaran yläkoulun oppilaita v. 1923. M1-32-006 Räihävaaran yläkoulun oppilaita v. 1928. M1-32-007 Räihävaaran alakansakoululaisia keväällä 1932. Opettaja Fanny Rot M1-32-008 Räihävaaran alakoulun oppilaita v. 1931. M1-32-009 Räihävaaran eräs kansakoulun luokka v. 1920. M1-32-010 Räihävaaran yläkoulun oppilaita v. 1932. M1-32-011 Räihävaaran yläkoulun oppilaita v. 1932. M1-32-012 Räihävaaran alakansakoululaiset keväällä 1928. Opettaja Fanny Rot M1-32-013 Räihävaaran yläkoulun oppilaita v. 1933. M1-32-014 Räihävaaran yläkoulun oppilaita v. 1934. M1-32-015 Räihävaaran kansakoulun oppilaita v. 1936. M1-32-016 Räihävaaran kansakoulun oppilaita v. 1936. M1-32-017 Räihävaaran kansakoulun oppilaita v. 1937. M1-32-018 Räihävaaran alakansakoululaiset keväällä 1937. Opettaja Fanny Rot M1-32-019 Räihävaaran kansakoulun oppilaita v. 1938. M1-32-020 Räihävaaran kansakoulun oppilaita v. 1939. M1-32-021 Räihävaaran kansakoulun tyttöjä 1930-luvulta. M1-32-022 Räihävaaran alakansakoululaiset keväällä 1939. M1-32-023 Räihävaaran kansakoulu syksyllä 1941. M1-32-024 Räihävaaran kansakoulun oppilaita v. 1943. M4-32-001 Käsityökurssilaisia Räihävaaran kansakoulun rapuilla 1930-luvulla M4-32-002 Räihävaaran kylän opintokerholaisia v. 1928. Valok. J. Rapo. P2-32-001 Kurkijoen luovutusjoukot vetäytyivät Räihävaaran kautta pitäjämme P3-32-001 Lottien siivousryhmä Räihävaarassa elokuussa 1941. Vasemmalta Hil P3-32-002 Räihävaaran kansakoulun kamarin uuni ja seinää syksyllä 1941. P3-32-003 Viljaa puitiin kahviksi Räihävaarassa syksyllä 1941 Herman Poutas P3-32-004 Juho Rämäsen talo Räihävaarassa uudelleen rakenteilla. Valok. Syl P3-32-005 Räihävaaran kansakoulun pääportti syksyllä 1941, vasemmalla näkyy P4-32-001 Räihävaaran kansakoululta lähtee viimeinen evakkokuorma talvisoda P5-32-001 Lauri Ketolan perhettä evakossa. Entinen koti Räihävaarassa 1940.

33 Saares

A2-33-001 Saares B3-33-001 Näkymä pitäjämme pohjoisimmasta kylästä, Saareksiin kylästä. Mais C1-33-001 Saareksen kylän kansakoulun lähellä pellolla oli suuri kivi. Kerr M1-33-001 Saareksen kylän kansakoulu oli hyvin tärkeä kokoontumispaikka Kur M1-33-002 Saareksen kansakoulu. M1-33-003 Saareksen kylän kansakoululaisia v. 1931. Vasemmalta istumassa Au M1-33-004 Saareksen ja Metsikon kylien kansakoululaisia rakentamansa 6 metr M1-33-005 Saareksen ja Metsikon kansakoululaisia mäenlaskussa Kirkhonkain p M4-33-001 Kotitalouskurssilaisia Saareksien kylässä. N1-33-001 Saareksen kylän naisvoimistelijoita. N6-33-001 Vanhoja työkaluja Saareksen kylästä. Oikealla vanhat puintivarsta P3-33-001 Naisten työtä tarvittiin monilla aloilla jatkosodan aikana. Kuvas P3-33-002 Saareksen kylässä 1943 niittotöissä. P5-33-001 Collanukset lähtevät syksyllä 1944 kodistaan Saareksen kylästä.

34 Savii

A2-34-001 Savii A2-34-002 Saviin kylän kartta. Kylä oli Alhoon kirkonkylästä menevän maanti M1-34-001 Saviin koulutalo oli siirretty Riekkalan kylästä. Samuli Vartiain N4-34-001 Saviin ja Raholan kylän sekakuoro. Oikealla seisoo kuoron johtaja

35 Savoja

A2-35-001 Savoja A2-35-002 Savoja B3-35-001 Soskuanjoki oli pitäjämme pisin joki, joka 40 kilometrin matkalla B3-35-002 Savojan kylässä sijainnut louhikkoinen mäki ns. "Sahlan louhi", j B3-35-003 Näkymä Savojan kylästä. B3-35-004 Soskuanjoella Savojan kylässä Torvisen myllyn padolla 1943. D3-35-001 Äitienpäivän juhlijoita Savojan kylässä. E1-35-001 Lähetysompeluseuralaisia Savojan kylässä. H1-35-001 Mikko Parikka heinän niitossa Savojan kylässä 1943. H3-35-001 Hevoskasvattajia Savojan kylässä. J2-35-001 Savojan kylässä sijainnut Huotilan mylly eli Torvisen mylly oli k L3-35-001 Silta Soskuanjoen yli Savojan kylässä Torvisen myllyn luona. M1-35-001 Savojan kylän kansakoululaisia v. 1926. Edessä keskellä opettaja M1-35-002 Savojan kansakoulu alkuaikoina. M1-35-003 Savojan uusi kansakoulu. M1-35-004 Savojan kansakoululaisia v. 1943 Oiva Kemppisen pihalla, jossa ol N4-35-001 Kurkijoen Savojan kylän opintokerhon laulukuoro 10.6.1930. Edestä N7-35-001 Savojan kylän äitejä ja tyttäriä uimassa Soskuanjoessa. P3-35-001 Kansakoulut aloitettiin vähitellen Kurkijoella. Kuvassa Savojan j P3-35-002 Jatkosodan aikana Savojalla harrastettiin vesihierontaa Huosilan P3-35-003 Kauppias Juho Kemppinen (oik.) kotinsa pihalla Savojalla talvella

36 Sorjo

A2-36-001 Sorjo A2-36-002 Sorjo B3-36-001 Pitäjän pohjoisilla seuduilla oli myös lampia. Kuvassa Sorjon Pen B3-36-002 Sorjon kylän kangasseutua lähellä Parikkalan rajaa. Vasemmassa al B3-36-003 Olof Kajanderin eläkeasunto Kurkijoen Sorjon kylässä. C1-36-001 David Björklund oli eräs alkuperäisiä Kronobystä Sorjon kylään mu C1-36-002 (ATK: Emil Björklund toimi poliisina Sorjon kylässä. Vasemmalla v C1-36-003 Rukkimestari Olli (Olof) Kajander Sorjon kylästä. C1-36-004 (ATK: Olli Kajander , synt. Parikkalassa 29.8.1854, kuoli Vaasass C1-36-005 Sorjon asemamies Albin Nykänen täytti 60 vuotta v. 1935. C1-36-006 Tilda Björklund lieden ääressä kotonaan Sorjossa. C1-36-007 Matts, Emil ja Oskar Björklund Kronobyn asemalla lähdössä Sorjoon C1-36-008 Oskar Björklund Sorjossa oman pellon vieressä v. 1943. C1-36-009 Frans Järvisen perhe Sorjon salokylältä v. 1922. C1-36-010 Frans Järvisen lapset v. 1930 Sorjon salokylältä. C1-36-011 Matti Vesikon perhe Sorjon salokylältä v. 1920. C1-36-012 Ananias Tirkkosen perhe Sorjon salokylältä v. 1930. C1-36-013 Sorjon kylän poikia, Kalervo ja Yrjö Kurki. C1-36-014 Sorjolaisen Olof Kajanderin poika Oskar, joka oli syntynyt Sorjos C1-36-015 "Masun Tiätinä" mökkinsä pihalla rukkinsa kanssa. C1-36-016 (ATK: Keittokurssilaisia Sorjon kylässä Emil Björklundin talon pi D1-36-001 Sorjon vaalilautakunta. Pöydän ääressä keskellä Matti Soikkeli ja D1-36-002 Emil Björklund toimi poliisina Sorjon kylässä. Vasemmalla vaimo O D3-36-001 Äitienpäivän viettäjiä Sorjon kylässä. D3-36-002 Sorjon kylän äitienpäiväjuhlien osanottajia koulun rapuilla. Taka H3-36-001 Oskari Markkula Sorjon kylästä hevosineen. Valok. Eero Seppänen. I2-36-001 Sorjon kylän metsästäjiä v. 1912. Vasemmalla poliisi Pekka Kosone J1-36-001 Olli Kajander, synt. Parikkalassa 29.8.1854, kuoli Vaasassa 30.10 K2-36-001 Kurkijoen osuuskaupan myymälä Sorjossa. L2-36-001 Sorjon rautatieasema. L2-36-002 Sorjon aseman aluetta. M1-36-001 Sorjon suomalainen kansakoulu. Opettaja Emil Karvonen kyntämässä. M1-36-002 Sorjon kansakoululaisia v. 1923. Opettaja Matti Räty oikealla ja M1-36-003 Sorjon kylän kansakoulun oppilaita v. 1928. Opettajat Annikki Rät M1-36-004 Sorjon kansakoululaisia 1930-luvun alussa (ennen vuotta 1933). Ta M1-36-005 Sorjon kylän kansakoululaisia keväällä 1938. Opettaja Matti Räty M1-36-006 Sorjon kylän kansakoulutyttöjä kevätnäyttelyssään v. 1939. Opetta M1-36-007 Sorjon kylän kansakoululaisia keväällä v. 1939. Opettajat takana M1-36-008 Sorjon kylän alakansakoulun oppilaita koulun rapuilla v. 1939. Op M1-36-009 Sorjon kylän ruotsalainen kansakoulu, jonka kylään muuttaneet ruo M1-36-010 Sorjon ruotsalainen kansakoulu. Rakennus ennen vuorilaudoitusta. M1-36-011 Sorjon kylän ruotsalaisen kansakoulun oppilaita retkellä Savonlin M1-36-012 Sorjon kylän ruotsalaisen kansakoulun oppilaita v. 1922. Eturivis M1-36-013 Sorjon kylän ruotsalaisen alakansakoulun oppilaat lukuvuonna 1928 M1-36-014 Sorjon kylän ruotsalaisen kansakoulun puutalkoisiin osallistuneit M1-36-015 Sorjon kylän ruotsalainen kansakoulu jatkosodan aikana. M1-36-016 Sorjon ruotsalaisen kansakoulun viimeiset opettajat muistelemassa M4-36-001 Keittokurssilaisia Sorjon kylässä Emil Björklundin talon pihalla N1-36-001 Sorjon Peikkojen voimistelijat. Vasemmalta Otto Parviainen, Veikk N4-36-001 Sorjon kylän trio, joka soitteli monissa tansseissa myös Elisenva N4-36-004 Sorjon-Huutomäen nuorisoseura näytteli kesällä 1917 ulkoilmanäyte N5-36-001 Sorjon nuorisoseuran näyttelijöitä. N5-36-002 Sorjon nuorisoseuran näyttelijöitä, Rauha Vesikko, rva Renvik, Ma N5-36-003 Sorjon nuorisoseuran näyttelijöitä näytelmässä Uunin takana. N5-36-004 Sorjon-Huutomäen nuorisoseura näytteli kesällä 1917 ulkoilmanäyte N7-36-001 Penkkikankaan lampi pitäjän luoteisosassa Sorjon kylässä oli hyvi N7-36-002 Nuorta väkeä Sorjon Penkkikankaan lammella. Edessä Kaiho Sila viu N7-36-003 Penkkikankaan lammella Sorjon kylässä viihtyivät usein vanhemmatk O1-36-001 Kuvassa Sorjon-Huutomäen nuorisoseurantalo valmistumisvaiheessaan O1-36-002 Sorjon nuorisoseuran jäseniä vastavalmistuneen talonsa sisätilois O1-36-003 Sorjon nuorisoseuran johtokunta kokouksessaan. Vasemmalta Ingrid O1-36-004 Sorjon nuorisoseuran johtokunta kokouksensa jälkeen. O1-36-005 Elisenvaaralaisia Sorjon nuorisoseuran talon pihalla. +

37 Soskua

A2-37-001 Soskua A2-37-002 Soskua A2-37-003 Soskuanjoki B3-37-001 Soskuan kylää 1944. Taustalla Soskuan Linnavuori. Reessä istuu Ai B3-37-002 Soskuan voimalaitoksen siltatyömaalta. B3-37-003 Heikki Kohon talo Soskuassa. Taustalla Soskuan Linnamäki. B3-37-004 (ATK: Johannes Räkköläisen Alppimaja Kärkiinlahden lähellä Soskua B3-37-005 Soskua kylän uusi, Uudestakylästä eronnut maantie kulki Ryyhänsal B3-37-006 Kontulaisen talo Soskuan kylässä. B3-37-007 Soskuan kylää Soskuanjoen laskusuuntaan, etualalla Kontulaisen ry B3-37-008 Näkymä Soskuan kylän Ruotsinmäeltä Orpanan suuntaan, taustalla Uu B3-37-009 Ismael Poskiparran talo Soskuan kylässä. B3-37-010 Räkköläisen huvila Soskuan kylässä Kärkiinlahden lähellä. C1-37-001 Sillantekijöitä Soskuan myllyn luona. C1-37-002 Soskuan myllyn uuden asuinrakennuksen vastaanottotilaisuus. H1-37-001 Perunaa nostetaan Soskuan pelloilta lokakuussa 1941. Henkilöt kuv H2-37-001 Ismael Poskiparran navetta Soskuassa jatkosodan aikana. J2-37-001 Viimeinen Soskuanjoen koski oli Soskuankoski, jossa kevättulvan a J2-37-002 Soskuankoskessa oli valtion omistama sähkölaitos. Lapinlahden Häk J2-37-003 Pärepölkkyjä sahataan Soskuan myllyllä. L3-37-001 Soskuan tien uusi silta Ryyhän salmen yli. M1-37-001 Soskuan kylän kansakoululaisia. Takana vasemmalla opettaja Tyyne M4-37-001 Soskuan kylän opintokerholaisia. M4-37-002 Soskuan kylän opintokerholaisia 15.5.1931. Valok. Pekka Teräntö. N1-37-001 Soskua tyttöjä ladulla laskiaisena. Vasemmalta Lilja Matikainen, N7-37-001 Johannes Räkköläisen Alppimaja Kärkiinlahden lähellä Soskuassa. P2-37-001 Raikkuun lahdelle Soskuan kylään tuotiin kaksi vanhaa 6-tuuman jä P2-37-002 Raikkuun patteri sijaitsi Soskuan kylässä, josta tuli talvisodan P2-37-003 Raikkuun patterilta Soskuan kylän Viutlahdesta vietiin toinen tyk P3-37-001 Venäläisten kylvämää perunaa nostetaan Soskuan pelloilta lokakuus

38 Sillankorva

A2-38-001 Sillankorva A2-38-002 Sillankorvan kylän kartta. Kylä sijaitsi Alho-Kirkonkylä-maantien H1-38-001 Pitäjässä valmistetuilla oja-auroilla tehtiin peltojen ojia. Kuva

39 Särkijärvi

A2-39-001 Särkijärvi B3-39-001 Kylänäkymä Kurkijoen Särkijärven kylästä. Keskellä Juhana Kyytise B3-39-002 Jokimaisema Särkijärveltä. B3-39-003 Matti Kyytisen pihapiiriä Kurkijoen Särkijärven kylässä. B3-39-004 Mikko Kiiskin solaset Särkijärven kylässä. B3-39-005 Juhana ja Kristiin Kiiskin talo Kurkijoen Särkijärven kylässä. Vi B3-39-006 Heikki Savolaisen talo Kurkijoen Särkijärven kylässä. B3-39-007 Savusauna lämpiää Särkijärven kylässä. B3-39-008 Karppisen uudisrakennus valmisteilla Särkijärven kyläsä. Valok. P C1-39-001 Juhana Kyytisen talo Särkijärvellä. C1-39-002 Jaakko ja Katri Kesseli Särkijärveltä vierainaan Heikki ja Maria C1-39-003 Kurkijoella nainenkin uskalsi tarttua auran sarviin. Kuva Särkijä C1-39-004 Kotivoita valmistettiin useissa maalaistaloissa. Kirnuamisen jälk C1-39-005 Särkijärven kylässä Kyytisen talossa paistetaan piiraita jatkosod C1-39-006 Anni Kyytinen Särkijärven kylästä paistamassa piiraita pyhää vart C1-39-007 Jokaisessa Kurkijoen kylässä oli ammattitaitoisia hierojia ja kan C1-39-008 Maria Kyytisen rauhallinen kahvihetki Särkijärven kylässä. Hetki C1-39-009 Elisa Kyytinen leikkaa kotitekoista saippuaa palasiksi Särkijärve C1-39-010 Kerttu Kyytinen panee kotitekoiset saippuat kuivumaan. Särkijärvi C1-39-011 Aili ja Helvi Kiiski Särkijärven kylästä keritsevät lampaita. C1-39-012 Pekka Kyytinen (toinen) ja Lassi Kyytinen (pikkupoika) tallissa h C1-39-013 Helvi ja Viljo Kiiski kantavat korennolla vesisaavia Särkijärvell C1-39-014 Iltapuhde saunan jälkeen särkijärveläisessä tuvassa. C1-39-015 Pekka Kyytinen Särkijärveltä nuorena miehenä. C1-39-___ Antti Kiiski Särkijärveltä laskiaisajelulla. C1-39-___ Säilöntäkurssien osanottajia Juhana Kiiskin talosa Särkijärven ky C1-39-___ Käsityökurssit Juhana Kiiskillä Särkijärven kylässä 7.5.1930. E1-39-001 Pyhäkoulun alkuhartaus Särkijärven kylässä Kyytisen tuvassa. E1-39-002 Hartaustilaisuus Särkijärvellä Pekka Kemppisellä. E1-39-003 Raamattukurssilaisia Kurkijoen Särkijärven kylän Kyytisillä. Edes E1-39-004 Pyhäkoulun pikkujoulujuhla v. 1933 Särkijärven Juho Kiiskin kodis E1-39-005 Diakoniaompeluseura koolla Pekka Kemppisellä, Särkijärvi. E1-39-006 Virsikanteleen käyttö oli Kurkijoella varsin tuttua. Rippikouluss E1-39-007 Antti Kiiskin hautajaissaattue matkalla kohti Otsanlahden hautaus E1-39-008 Kappalainen Martti Heliövaara siunaa maanviljelijä Antti Kiiskin. E1-39-009 Siunaustoimituksen jälkeen hauta luotiin umpeen ja seppelten lask E1-39-010 Rippikoulutyttöjä vuodelta 1921. Kuvassa on Särkijärven ja Alhon H1-39-001 Pekka Kyytinen ojankaivuussa Särkijärven kylässä. Kurkijoen jokai H1-39-002 Kyntämistä Jaakko Kesselin pellolla Särkijärven kylässä jatkosoda H1-39-003 Lantaa ajetaan pellolle Matti Kyytisen tilalla Särkijärven kyläss H1-39-004 Antti Kiiski Särkijärven kylästä kylvämässä. H1-39-005 Perunaa istutetaan Toivo Kyytisen pellolla Särkijärven kylässä ke H1-39-006 Kyytisen sisarukset Särkijärven kylästä heinätöissä kesällä 1944 H1-39-007 Myytäväksi jäävä heinä paalattiin käsivoimin. Kuvassa heinän paal H1-39-008 Omaa käyttöä varten ajettiin heinät latoon. Kuvassa Pekka Matinpo H1-39-009 Viljan leikkuuta Särkijärven kylässä. H1-39-010 Kahvihetki peltotöiden lomassa oli päivän kohokohta. Kuvassa kahv H1-39-011 Jaakko Kesseli ja Heikki Savolainen Särkijärven kylästä valmistam H1-39-012 Heinäntekoa Särkijärven kylässä. Takarivissä vasemmalta Helmi Mar H2-39-001 Kyytisen naiset lähdössä lypsylle Särkijärven kylässä. H2-39-002 Kotivoin pesua Särkijärven kylässä. Valok. Pekka Kyytinen. I1-39-001 Talvikalastusta Särkijärven kylässä. Viljo Kiiski kokemassa merto I2-39-001 Viljo Kiiski Särkijärven kylästä syysaamun saaliineen. Valok. Pek J1-39-001 Viljo Kiiski Särkijärveltä valmistelee kilpailutyötä. J1-39-002 Maria Kyytinen (vas.) ja Kerttu Kyytinen (oik.) tekevät vastoja. J1-39-003 Vempeleen eli luokin painamista Särkijärven kylässä. J1-39-004 Alhon ja Särkijärven kylien emäntiä diakonia- eli "mummojen" ompe M4-39-001 Säilöntäkurssien osanottajia Juhana Kiiskin talossa Särkijärven k M4-39-002 Käsityökurssit Juhana Kiiskillä Särkijärven kylässä 7.5.1930. N4-39-001 Viljo Kiiski Särkijärven kylästä soittaa kannelta. Valok. Pekka K N4-39-002 Martta Pörsti (Mummon Martta) Särkijärveltä opettelee virsikantel N6-39-001 Lasten sokkosilla leikkiä leikittiin tuvassa talvi-iltoina. Eihän N6-39-002 Virpominen Palmusunnuntaina oli lasten harrastama tapa. Kuvassa T N6-39-003 Antti Kiiski Särkijärveltä laskiaisajelulla. + P3-39-001 Näkymä jatkosodan ajoilta Kurkijoen Särkijärven kylästä Kyytisten P3-39-002 Jälleenrakentamista Särkijärvellä. P3-39-003 Jatkosodan aikana oli työvelvollisia mm. maataloustöissä. Näistä

40 Tervu

A2-40-001 Tervu A2-40-002 Tervu A2-40-003 Tervu A2-40-004 Tervu A2-40-005 Tervu A2-40-006 Tervu B1-40-001 Tervun saaristoa, keskellä Tervun hovi, joka toimi kunnalliskotin B1-40-002 Tervun kaunista saaristoa. B1-40-003 Tervun kylän kohdalla oli varsinaista saaristorannikkoa. Edessä S B1-40-004 Vätikän näkymiä Kojonsaaresta avo-Laatokalle. Taustalla Lotsaaret B1-40-005 Tervun kylän rannikon edustalla näkyy kuvan keskellä Rahmansari, B2-40-001 Tervun hovin laiturista lähdettiin retkille lähisaariin ja Vätikk B2-40-002 Kurkijoen ja Lumivaaran pitäjien raja Tervun kylässä oli kapea Ki B2-40-003 Kiiskansalmen kapeikkoja Tervun kylässä. Oikealla Lumivaaran Mykr B2-40-004 Herman Immosen moottorivenettä hinataan Kiiskansalmen kapeikossa. B2-40-005 Vene Tervun Kiiskansalmessa ns. Kiiskan lammessa. Edessä on vielä B2-40-006 Tervun kylän Kiiskansalmen kapeikkoja. Oikealla puolella Lumivaar B2-40-007 Tervun kylän Helmelän selkää. Kuvassa näkyvä ranta vasemmalla on B2-40-008 Tervun Kiiskansalmessa. B2-40-009 Tervun kylän Kiiskansalmen suu "mereltä nähtynä". Kuvan oikeassa B2-40-010 Tervun kylän rannikkoa monine saarineen. B2-40-011 Tervun kylän Helmelän selkää. Taustalla näkyy Poutanen. B2-40-012 Tervun kylää. Varjuksen saunaranta. Taustalla Poutasen rantaa ja B2-40-013 Tervun kylän Helmelänlahtea. Taustalla Paavo Poutasen talo. Kuva B2-40-014 Tervun kylää. Varjuksen talo ja vasemmalla Puputin talo. Etualall B2-40-015 Tervun kylää. Näkymä Ukonmäen päältä. Keskellä näkyy Helmelän sel B2-40-016 Helmelänlahtea nähtynä Tervun kylän Ukonmäeltä. B2-40-017 Näkymä Tervun kylän Ristikallioilta. B2-40-018 Näkymä Tervun Lauvatsaaresta itään. Saaren päässä Vehkamon saari B2-40-019 Tervun kylän Papinlahti Huutokalliolta nähtynä. B2-40-020 Immosen väkeä uimassa kotirannassaan, Tervu. B2-40-021 Tervun saariston jyrkillä kalliorannoilla oli mielenkiintoisia pa B2-40-022 Varjuksen rannassa Tervussa. Tästä rannasta venäläiset lähtivät j B2-40-023 Pohjoisen Laatokan diabaasi-kivilaji rapautui suorakulmaisesti. K B3-40-001 Näköala Tervun kylän Ukonmäeltä. B3-40-002 Tervun kylän Kirkkomäkeä Ukonmäeltä nähtynä. B3-40-003 Kirkkolampi Tervun kylän Papinlahdessa. Lähistöllä sijaitsi aikoi B3-40-004 Tervun hovin laivalaituri. Oikealla näkyy hovin päärakennus. B3-40-005 Tervun hovin vanha aittarakennus. B3-40-006 Tervun hovin vanha meijeri. B3-40-007 Tervunjoki alkoi Ihojärvestä ja virtasi Laatokkaan noin kolmen ki B3-40-008 Arvi Sipolaisen talo Tervussa v. 1944. Valok. Jorma Haapkylä. B3-40-009 Tervun kylän Anttilan ryhmä 1.1.1941. Valok. Jorma Haapkylä. B3-40-010 Kurkijoen Tervun lahtea ja sen perukassa ollut kartano, jossa oli B3-40-011 Maisema Tervun kylästä. Äärimmäisenä oikealla meijeri. Valok. Jor B3-40-012 Vanha tammi Tervun hovin lähellä. Myöhemmin tämän läheisyydessa o B3-40-013 Tervun hovin aluetta ilmakuvana. Kuvassa näkyy Tervunjoen laskuko B3-40-014 Ihojoen vartta Jälön talon läheltä. Taustalla oleva metsä on Terv B3-40-015 Rönönlahti ja -lampi Tervun kylässä. Valok. Toivo Immonen. C1-40-001 Tervun kylän Linnansaaren laella. Edessä Ida Immonen, keskellä v C1-40-002 Aito laatokkalaismallinen vene Tervun vesillä. Tyyne Lemminki ja C1-40-003 Tervun hovin tilanhoitaja Nestori Karsila istuu edessä oikealla. C1-40-004 Tervun hovin pihalla. Istumassa vasemmalta Sylvi Karsila, tilanh C1-40-005 Tervun hovin karjakko ja karjanhoitoharjoittelijoita hovin kaunii C1-40-006 Tervun kunnalliskodin johtajatar rouva Bragge (vasemmalla), Aili C1-40-007 Tervun lastenkodin lapsia hakemassa vettä avannosta. C1-40-008 Tervun Immosen väkeä vilvoittelemassa Laatokan aalloissa heinätyö C1-40-009 Isän opetus Kurkijoen Tervun kylästä. Kyseessä lienee ns. Kiurun C1-40-010 Tervun lotat onnittelemassa Juho Roinista. Seisomassa vasemmalta C1-40-011 Henkilöt vasemmalta Juho Roininen Tervusta, ja hänen takanaan poi C1-40-012 Tervun lastenkodin lapsia siivoamassa. D2-40-001 Kunta osti v. 1919 Tervun rälssitilan, jonka pinta-ala oli 1493 h D2-40-002 Tervun hovi, jossa toimi Kurkijoen kunnalliskoti. D2-40-003 Tervun alueella oli myös lastenkoti, joka on tässä kuvassa. D2-40-004 Tervun hovin rakennuksia. + E1-40-001 Tervun diakonaattiseuran jäseniä ompeluseurassaan. F2-40-001 Tervun ja Ihojärven kylien lottia tervehtimässä Juho Roinista. F2-40-002 Lottien siivousryhmä Tervun kunnalliskodin rapuilla jatkosodan al H1-40-001 Tervun hovin isännän Kuscheleff-Besborodkon ja pientilan vuokraaj H1-40-002 Tervun kylän Immosen väkeä heinänteossa Ukonmäen pellolla. H1-40-003 Immosen perhe heinänteossa Tervussa. H1-40-004 Pekka Immonen Tervusta kylvää vanhan perinteisen tavan mukaan. H2-40-001 Lypsylle lähdössä Tervun hovissa. Karjakko Alma Mylén toinen oike H2-40-002 Tervun hovin karjaa lypsypaikalla Palvalahdessa. Oikealla karjakk H2-40-003 Immosen lampaat vietiin Siikasaareen kesälaitumelle. Tervu. H3-40-001 Hevoskasvatus oli Kurkijoella korkeaa luokkaa. Kuvassa orivarsoja I1-40-001 Kalaonnea koetettiin onkimalla Tervun kylän saarien rannoilla. I1-40-002 Tervun Ukonlahdessa lasketaan verkkoa. I1-40-003 Talvikalassa Tervun Kotlammella. Hevonen oli usein hyvänä apuna e I1-40-004 Nuottakota Tervusta. I1-40-005 Jatkosodan aikana Laatokasta saatiin muonaa armeijan muonan lisäk J2-40-001 Tervun hovin vuokraaja vapaaherra Sebastian Gripenberg rakennutti J2-40-002 Kurkijoen Tervun hovin vanha meijeri, jossa valmistettiin juustoa J2-40-003 Tervun hovin vanha meijeri. J2-40-004 Tervun vanha meijerirakennus sisäänkäynnin puolelta. Tämä oli ma J2-40-005 Tervun vanha juustomeijeri sisältäpäin.(pd: myös 018) J2-40-006 Tervun-Ihojärven osuusmeijeri Tuotanto perustettiin v. 1922 ja ku J2-40-007 Tervun meijerin työväkeä (uuden meijerin). Vasemmalla Tyyne Laukk J2-40-008 Tervun uuden meijerin työväkeä, vasemmalla Aino Heinonen, joka ol K2-40-001 Tervun-Ihojärven Osuusmeijeri Tuotanto, joka v. 1927 sai kuvan es M1-40-001 Tervun koulutalo, joka paloi v. 1927. M1-40-002 Tervun kylän kansakoululaisia v. 1922. Opettaja Aino Nikander. M1-40-003 Tervun koululaiset palanneen koulunsa raunioilla. M1-40-004 Tervun uusi kansakoulu, joka rakennettiin tiilestä. Vanha koulura M1-40-005 Tervun kansakoululaisia opintomatkalla Helsingissä. M1-40-006 Tervun kansakoululaisia Ihojärven koulun tiloissa. M1-40-007 Tervun kansakoululaiset Ihojärven koulussa uuden koulutalon raken M3-40-001 Tervun hovin karjaharjoittelijoita, keskellä karjakko Alma Mylén. M4-40-001 Tervun kylän opintokerholaisia v. 1929. Maija Petsalo johti sillo M4-40-002 Tervun kylän opintokerholaisia. N4-40-001 Tervun laulukuoro kokoontui Tervun Pärttylinmäellä. + N7-40-001 Tervun hovin rannassa harrastetaan piirustusta. Etualalla Hovinla N7-40-002 Tervulaisia Tervun Hovin rannassa. N7-40-003 Retkellä Vehkamon saarella Tervun rannikolla. Henkilöiden edessä N7-40-004 Vehkamon saaressa oli mukava koetella kalaonneaan retkellä oltaes N7-40-005 Retkeläisiä Tervun kylän Vehkamon saaren rannalla. Vasemmalla sei N7-40-006 Ongella Tervun rannikolla. Valok. Toivo Immonen. N7-40-007 Retkeilijöitä Tervun Siikasaaren rannassa. Kahvi ja voileivät mai N7-40-008 Aito laatokkalaismallinen vene Tervun vesillä. Tyyne Lemmikki ja N7-40-009 Tervun nuoria Linnansaaren laella Tervussa. Valok. Toivo Immonen. N7-40-___ Sekakuoro koottiin yht'äkkiä Tervun Pärttyylimäellä ja laulut kaj P2-40-001 Tervun kylän Lauvatsaareen rakennettiin talvisodan aikana uusi ns P2-40-002 Kurkijoen Tervun Lauvatsaaren pojat päällikkönsä alikersantti Roi P3-40-001 Tervun kylässä oli poltettu Mylénin kauppa. P3-40-002 Jatkosodan seurauksena Kurkijoki vallattiin takaisin ja sinne rup P4-40-001 Tervulainen isäntä tekemässä hallintasopimusta Vampulassa talviso P5-40-001 Tervun kylää evakuoidaan syksyllä 1944. Auton vieressä Tauno Mylé P5-40-002 Jatkosodan loputtua syksyllä 1944 oli taas matka uudelle evakkota

41 Titto

A2-41-001 Titto A2-41-002 Titto B3-41-001 Titon myllyn patoaltaassa oli mainio uimapaikka. B3-41-002 Titon myllyn patoallasta. B3-41-003 Aarne Keinäsen talo Titon kylässä v. 1929. B3-41-004 Aarne Keinäsen talo Titon kylässä. B3-41-005 Leinosen talo Titossa. B3-41-006 Alviina Paavilaisen kotitalo Titon kylässä. C1-41-001 Hääkuva Titon kylästä. C1-41-002 Taavetti Keinäsen talo Titossa. C1-41-003 Taavetti Keinänen Titon kylästä 50-vuotispäivänään 1934. C1-41-004 Juho (Jussi) Schwartz oli palkittu monin kunniamerkein. C1-41-___ Käsityökurssilaisia Titon kylässä. (atk) H1-41-001 Titon kanavan perkausta. Kyseinen joki sai alkunsa Haapavaaran se H1-41-002 Titon kanavan perkausta. Tämän ojan alkulähteet olivat Sorjon kyl H2-41-001 Aarne Keinäsen navetta Titon kylässä. H2-41-002 Aarne Keinäsen navetta Titossa sisältä päin. H3-41-001 Toivo Schwartz Titon kylästä hevosineen. J1-41-001 Käsityökurssilaisia Titon kylässä pidetyssä kurssitilaisuudessa. J1-41-002 Arvi Nykäsen tiilitehtaalta Titon kylästä. Vasemmalta Aarne Korte M4-41-001 Käsityökurssilaisia Titon kylässä. N2-41-001 Martat ihailevat kutomiskurssin tuloksia Titon kylässä. P1-41-001 Pekka Kiiski Titon kylästä vapaussodan aikaisessa asussa. +

42 Uusikylä

A2-42-001 Uusikylä B2-42-001 Karvalinvuori Uudessakylässä oli ennenvanhaan juhannustulien pito B2-42-002 Uudenkylän Karvalinvuorella tapahtui 1930-luvun puolivälissä kivi B3-42-001 Rannikkoseutu oli mäkistä. Kuvassa Karvalinvuori ja kuvan keskell B3-42-002 Uudenkylän Otsanlahden puoleinen osa oli Suurimäen rinteellä. Kuv B3-42-003 Uudenkylän alakylä oli tasaista. Sortavalan maantie kulkee vinost B3-42-004 Uusikylä alakylän kohdalta kuvattuna Suurimäen rinteeltä. Vasemma B3-42-005 Uusikylä alakylän kohdalta kuvattuna Karvalinvuoren rinteeltä. Va B3-42-006 Kurkijoen Uudestakylästä ns. alakylää. Oikealla Kuikan talo, kesk B3-42-007 Uusikylä nähtynä Suurimäen rinteeltä Lopottiin päin. Vasemmalla K B3-42-008 Tuomas Kuikka kotinsa edustalla Uudessakylässä. Vasemmassa reunas C1-42-001 Seppä Heikki Salonen 70-vuotispäivänään Uudenkylän asunnossaan. C1-42-002 Anna ja Juho Ijäksen häät Uudessakylässä. Juho Ijäksen muistavat C1-42-003 Uudenkylän Kemppisen rinteen alapuolella oli Eljas Mylénin asuma C1-42-004 Uudessakylässä asunut entinen nahkuri Karl Gröndahl vasemmalla, k D3-42-001 Uudenkylän äitejä äitienpäiväjuhlassa Juho Ijäksen talon pihalla H2-42-001 Signe Kuikka lehmineen Uudenkylän pelloilla evakosta paluun jälke J1-42-001 Seppä Heikki Salonen toimi Kurkijoen koulutilan seppänä, mutta va K1-42-001 Juho Ijäs asui Kurkijoen Uudessakylässä. Hän oli teurastaja, joka P5-42-001 Evakuointia Uudessakylässä syksyllä 1944.

43 Vätikkä

A2-43-001 Vätikkä A2-43-002 Vätikkä A2-43-003 Vätikkä B1-43-001 Hieman etelämpänä Vätikän kylän kohdalla saaristoa ei paljonkaan B1-43-002 Vätikän Kojonsaaressa, taustalla näkyy Jerosaari. B2-43-001 Vätikän hiekat. B2-43-002 Vätikän hiekat. B2-43-003 Vätikän isoilla hiekoilla. B2-43-004 Näkymä Vätikän hiekoilta avo-Laatokalle. B2-43-005 Vätikän hiekkoja Kojonsaaren etelärannalla. Yli kilometrin pituis B2-43-006 Vätikän hiekoilta. Kuvassa keskellä Sammalsaaressa ollut paviljon B2-43-007 Ulkoluotoja Vätikän hiekkojen itäpuolella. Näille luodoille voi k B2-43-008 Näkymä Vätikän hiekoille Sammalsaaren länsipäästä, jossa oli syvä B2-43-009 Vätikän hiekoilta paviljongin luota Tervun kylään päin. Suojelusk B2-43-010 (ATK: Vätikän hiekoilla oli rantakahvila, jossa voi myös pieni jo B2-43-011 (ATK: Kesäisinä hellepäivinä oli Vätikän hiekoilla runsaasti väke B2-43-012 (ATK: Iltatunnelmaa Vätikän hiekoilla.)(PD: Vätikän hiekat Kojons B2-43-013 Tulvien ja myrskyjen jälkeen Vätikän hiekat olivat suureksi osaks B2-43-014 Vätikkää kerran tältäkin puolelta. Saunasaaren meren puoleiselta B2-43-015 (ATK: Vätikän hiekoilta. Edessä oikealla istuu Veera Teräntö, Ant B2-43-016 Näkymä Laatokalle Vätikän hiekkojen Sammalsaaresta. Oikealla Lapi B2-43-017 Vätikän kylän Kojonsaaren kalliomaastoa, jonne lähes kilometrin p B2-43-018 Elisenvaaralaisia Vätikän hiekoilla Hiidenmäen rinteellä, josta o B2-43-019 Vätikän rantakalliota Sammalsaaren takana. Vasemmalla Sirkka B2-43-020 Vätikän hiekoilla voi nauttia tyrskyjen pärskevedessä avo-Laatoka B2-43-021 Vätikän vanha savusauna, jonka rannassa on tri Kalle Hurmeen moot B2-43-022 Vätikän kalliorantaa. B2-43-023 Vätikän hiekat korkean veden aikana. Ihmiset kahlaavat matalien v B2-43-024 Vätikän suuria hiekkoja Kojonsaaren etelärannalla. B2-43-025 Vätikän hiekkoja tulvaveden aikana. Hiekoilla oli kesälläkin lamm B2-43-026 Vätikän hiekkojen paviljonki. B2-43-027 Vätikän hiekkoja kaakkoon Kojonsaaren Hiidenmäeltä. Kuvan oikeass B2-43-028 Vätikän hiekkoja korkean veden aikana, jolloin suurin osa hiekois B2-43-029 Vätikän Sammalsaaressa olleet hiekkojen paviljonki ja pieni uusi B2-43-030 Vätikän hiekkoja Lapinlahden kylän suuntaan eli lounaaseen. B2-43-031 Vätikän hiekoilta. Taustalla näkyvät Kojonsaaren ns. suuret hie­k B2-43-032 Vätikän hiekoilla oli usein runsaasti loman viettäjiä. Valok. Joh B2-43-033 Vätikän hiekkoja. Kuvan oikeassa reunassa kasvaa rykelmä huurrepa B2-43-034 Vätikän hiekkoja nähtynä Sammalsaaren kallioisesta kärjestä. Taus B3-43-001 Martti Heinosen talo Vätikän kylässä varustettuna pihanpuoleisell B3-43-002 Martti Heinosen talo Vätikän kylässä takaa päin. C1-43-001 (ATK: Vätikän savusaunan löylystä nauttii m.m. Pekka Veijalainen H3-43-001 Vätikän poikia varsoja ruokkimassa. Vasemmalla Martti Heinosen po H3-43-002 Vätikkäläisiä varsoja juottamassa. I1-43-001 Vätikän hiekkojen saunarannassa ollut laatokkalainen iso kalastaj L1-43-001 Martti Heinosen saunalaiturista vietiin halukkaita rekisteröidyll M1-43-001 Vätikän kiertokoulun oppilaita. Oikealla seisoo opettaja Anna Tur N7-43-001 Auringonpalvojia Vätikän hiekoilla. N7-43-002 Vätikän hiekoilta. Edessä oikealla istuu Veera Teräntö, Antti Ter N7-43-003 Vätikän hiekoilla. Vasemmalta Olga Poutanen ja hänen miehensä Juh N7-43-004 Vätikän hiekoilla oli rantakahvila, jossa voi myös pieni joukko m N7-43-005 Vätikän hiekkojen paviljongilla oli kesäpäivisin tungosta. N7-43-006 Kesäisinä hellepäivinä oli Vätikän hiekoilla runsaasti väkeä aina N7-43-007 Vätikän hiekoilta. Vasemmalta Martta Räkköläinen, Martta Terilä, N7-43-008 Martta Terilä ja Helmi Tirri kahvinkeitossa Vätikän kallioilla. N7-43-009 Elisenvaaralaisia huviretkellä Vätikän hiekoilla v. 1929. N7-43-010 Kesän viettoa Vätikän hiekoilla. N7-43-011 Iltatunnelmaa Vätikän hiekoilla. N7-43-012 Kesäistä elämää Vätikän suurilla hiekoilla. N7-43-013 Elsa Heinonen on Vätikän hiekoilta rauhallisen paikan ja nauttii N7-43-014 Vätikän hiekkojen rantakallioilla on kahvikestitys alkamassa. N7-43-015 Pekka Veijalaisen väkeä Vätikän vanhan savusaunan seinustalla. N7-43-016 Pekka Veijalaisen perhe Vätikän hiekoilla. Pekka itse äärimmäisen N7-43-017 Vätikän savusaunan löylyistä nauttii mm. Pekka Veijalainen, kuvas N7-43-018 Pekka Veijalaisen perhe lähdössä Vätikästä. Tunnettu savusauna nä

44 Verkkosaari

A2-44-001 Verkkosaari B1-44-001 Heinäsenmaan saariryhmän eteläpuolella oli Verkkosaari, jossa sij B1-44-002 Laatokan pohjoisosan kallioperässä yleisesti esiintynyt diabaasi B3-44-001 Hiltusten mökki Torosaaren eteläkärjessä. +

45 Villa-Pekko

A2-45-001 Villa-Pekko (dk) B1-45-001 Hämeenlahden linnavuoren lähellä sijaitsi laivareitin varrella Vi B1-45-002 Villa-Pekon saari.

46 Vossina

A2-46-001 Laatokan ulappasaaret, Vossina, joka kuului Valamon luostarille, B1-46-001 Valamon luostarin omistama Vossinan saari oli Laatokan ulkokalast B1-46-002 Vossinan saaren etelärantaa. Saari oli noin 3 kilometriä pitkä ja
Takaisin tiedoston alkuun | kuvakokoelman alkusivulle