Kuvien julkaisupolitiikka

Mauri Rastas 21.05.2002; lisäys 18.06.2008 ="Rev."

Kuvien rakennevaatimukset:

On katsottu, että 1024*768-pixelinen näyttö on nykyään riittävän yleinen. Tällöin esitys toimii tarkalleen oikein, ja kun pikkukuvien pisin sivu on 120 pixeliä (tai vähemmän), ja kun isojen kuvien pisin sivu on 500 pixeliä (tai vähemmän. Todennäköisesti karttojen kohdalla ison kuvan koko on sallittava yli 500 pix/sivu. Jos näyttö on 800*600 (tai alle), joudutaan vierittämään kuvaa. Jos näyttö on 1280*1024 (tai enemmän), OK, vain kuvan näkyvä koko pienenee, sillä pixelimäärähän pysyy aina vakiona näytöstä riippumatta.

Vakioisimman valokuvan, ns. kymppikuvan, koko on 15 cm * 10 cm, joka lienee ollut jonkinlainen peruskoko jo aikoinaan. Yleinen 1024*768 näyttöresoluutio toteutetaan ns. 17" näytöllä, joka on todelliselta kooltaan noin 32 cm * 24 cm, (usein tästä pienempi) jolloin 500 pixeliä vastaa 500/1024 osaa 32 cm:stä, ollen n. 15,6 cm. Todetaan, että tällaisella näytöllä pistetiheys on 80 pixel/", jolloin 500 pixeliä on näytöllä 500/80" eli 6,25". Toisin sanoen isot kuvat 17" näytöllä ovat varsin tarkkaan kymppikuvan fyysistä kokoa (15 cm *10 cm) vastaavia.

Kuvien pakkauksessa käytetään:
- kuvan pixelien vähentämistä: em. max. 120 ja 500 pisin sivu
- harmaasävy-esitystä (256), koska alkuperäisetkin olivat musta-valkoisia
- voimakasta jpg-pakkausta: vähintään 40%:iin, jotta päästäisiin pikkukuvissa alle 2 kB:n ja isoissa alle 20 kB:n, mieluimmin alle 12 kB:n. Rev.: parempilaatuisten kuvien ("turha" vaihe eli diakuvien valmistus paperikuvista heikentää laatuketjua) saatavuus on mahdollistanut tiedostoko'oksi pikkukuvissa n. 8 kB ja isoissa n. 50 kB.
- erittäin oleellisissa Kurkijoki-kuvissa on ym. laatuperusteella otettu käyttöön ns. suurkuva (joskus osasuurennuksena), joiden koko on 1000 pixel (pisin sivu), ja tiedostokoko n. 200 kB. Tosin tällöin kuvaa joudutaan vierittämään.

Kompromissien lopputuloksena on näyttökuva, joka on näytöllä ns. kymppikokoa suhteellisen huonolla resoluutiolla 500* noin 350, vastaten alle 80 pixel per tuuma, ja voimakkaalla pakkauksella varustettu kuva, jonka laatu ei selvästikään ole paras mahdollinen, eikä vastaa yleistä kirjapainoteknistä minimivaatimusta yli 220 pixel per tuuma ja heikolla pakkauksella. Rev.: Myös em. ns. suurkuvat jäävät arvollaan n. 150 pixel per tuuma alle em. minimivaatimuksen.

Kuvien karsinnasta:

Kuvien esillepanossa ja Kurkijoki/"Hakulis"-tunnuksien annossa on jouduttu noudattamaan eräitä karsintaperiaateita:
- kuva ei ole Kurkijoelta (rev.)
- kuvan laatu liian huono, esim. kartoissa ei näy mitään yksityiskohtia,
jolloin varsinkin pikkukuvat ovat käyttökelvottomia
- kuvalla ei ole mitään yleistä, kurkijokelaista kiinnostavuutta,
esim. puhtaat henkilökuvat,
mutta pikkukuva on kuitenkin oleellisimmista esillä
- kokoelmassa on runsaasti myös koulujen sellaisia luokkakuvia,
joissa ei ole oppilaiden nimiä ollenkaan, jolloin kuvaakaan ei näytetä, paitsi jos kuvassa on muuta yleiskiinnostavaa, esim. vaatetusta.
ikkunan alkuun