Kurkijoen Internet-toimikunta ja Kurkijoen Internet-sivusto

2.3.2008 Mauri Rastas   (kj_nettihistoria.html)
1.3.2009 Antti Laukkanen, editointi

25.10.2011 Antti Laukkanen, revisiointi

Toiminta-ajatus

Mahdollisimman laajan Kurkijoki-tietouden antaminen mahdollisimman laajalle Kurkijoesta kiinnostuneiden joukolle, käyttäen hyväksi Internet-tekniikkaa.

Päämäärä

Kurkijoen oma www.kurkijoki.fi-sivusto, joka kattaa kaikki historiallisen eli entisen Kurkijoen inhimillisen toiminnan alueet ja on informaatiossaan mahdollisimman ajankohtainen Kurkijokeen liittyvissä asioissa.

Strategia

Sisällön tuottamisessa nojataan vapaaehtoisten tuottamaan teksti-, kuva- ja äänitemateriaaliin. Internet-toimikunta selvittelee eri mahdollisuuksia ja ratkaisuja itse sisältöön, sisällön muotoon ja esitysjärjestykseen liittyvissä seikoissa sekä puhtaasti Internet-teknisissä asioissa.

Tavoitteita

Päämäärän laaja-alaisuuden takia tavoitteita on runsaasti, mitä luonnehtii kohteiden toteuttamisen useimmiten pitkät aikajänteet, eikä niitä, sisällön tuottamisen vapaaehtoisuuden takia, voi tarkasti määritellä. Esimerkinomaisesti:
- nopea toteutus: Elisenvaaran suurpommituksen uhrien luettelo (aineisto Erkki Rahkolalta)
- tärkeä tavoite: sivuston ajantasaisuuden parantaminen yhteistyössä kurkijokelaisten yhteisöjen tiedotusvastaavien kanssa
- erittäin laaja hanke: Kurkijoen kaikkien valokuvien inventointi, digitointi ja esittelykuvien Kurkijoki-sivustolle vienti.

Historiaa

Mauri Rastas havaitsi suku- ja Karjalan historian tutkimuksen kautta, että Internet-esittäytyminen olisi hyödyllistä, uudenaikaista tiedonvälitystä ja varsinkin nuoren "Internet-suku"polven kiinnostussuuntia ajatellen. Alkuselvittelyssä hän huomasi, että kotiseutusyistä haluttu nimimuoto, kurkijoki.fi, oli vain vain ko. Säätiön käyttöön otettavissa.fi-päätteen takia, ja että huhut varoittivat .fi-pääte kiellettäisiin ulkopoliittisista syistä, ja siten asialla oli kiire.

Kurkijoki-Säätiölle lähettämässään kirjeessä hän ehdotti vakavasti ja perustellen www.kurkijoki.fi-sivuston perustamista. Kurkijoen kesäjuhlilla v. 2000 pidettiin asiasta keskustelutilaisuus, joka totesi hankkeen hyödylliseksi, ja joka valitsi toimikunnan asiaa eteenpäin viemään: Kari Kiiski, Ville Laakso, Juhani Poutanen, Veikko Repo ja Mauri Rastas. Samaan aikaan Hiitola oli vastaavassa tilantessa, jolloin naapurien hankkeet tukivat toisiaan. Toimikunnat pitivät pari kokousta yksityiskohtia käsitelläkseen, mm. todettiin että Internet-esityksissä pyritään asialliseen visuaaliseen muotoon sisällön ollessa ehdottomalla etusijalla.

Säätiön anomuksen viranomaisille tultua hyväksytyksi pvm:llä 14.12.2000, alkoi varsinainen suunnittelu, ja toteutus tapahtui tietysti vaiheittain. Yleisteknisesti Internetiin liittyminen ratkaistiin käyttämällä ns. web-hotellia, jolloin hankala oman laitteen käyttö vältettiin. Sivustosta vastaa virallisesti Kurkijoki-Säätiö.

Tilanne tällä hetkellä

Niinpä tällä hetkellä www.kurkijoki.fi on eräs laajimmista, ellei laajin, entisen Karjalan pitäjien Internet-sivustoista. Sen ovat saaneet aikaan monet avustajat, jotka ovat ns. webmasterille lähettäneet tekstinsä, jotka ovat monesti olleet varsin laajoja kirjoituksia.

Eräitä laajimpia selvityksiä sivustolla ovat (monenlaisen ajantasaisen tiedottamisen lisäksi):
- Kurkijoen asukkaat 1939, ja evakkokohteet, laatinut Veikko Repo
- hautausmaat, laatinut Tapio Nikkari
- rippikirja 1893-1900, Aarne Heinonen
- Kurkijoen historia-kirjan henkilöluettelo, Ville Laakso
- Kurkijoen historialliset selostukset, Ville Laakso
- kirjallisuus Kurkijoesta, Ville Laakso
- Kurkijokelainen-lehden sisällysluettelot, Tapio Nikkari
- kuvakokoelma, n. 3.000 kuvaa, sen kuvat ja selostukset, Mauri Rastas
- kyläkuvauksia:
-- laaja Riekkala, Ville Laakso ja Mauri Rastas ;
-- laaja Elisenvaara, Tapio Nikkari
-- suppea kaikki kyät, Tapio Nikkari
-- muita Tapio Uusikartano
- eräs murreäänite, Antti Laukkanen
- murreäänitteiden hakemisto, Mauri Rastas - sankarivainajat, Mauri Rastas
- kertomus lahjoitusmaaoloista, Maija Dammert
- artikkelit: sukututkimus, perinne, maantiede, Mauri Rastas
- Museon valokuvien luetteloita, mm. diakuvien, Mauri Rastas

Sivusto on kohtuullisen suosittu, selvästi koko ajan lisääntyen, sillä olemassa olonsa eli 7 vuoden aikana kävijälaskuri osoittaa noin 45.000 vierailijaa, so. 6.500 vuodessa eli n 18 päivässä.

Webmasterina, joka siis hoitaa tekstien Internet-muunnokset yms. lisäykset ja korjaukset, toimi alusta saakka Mauri Rastas, jonka tehtävät Antti Laukkanen otti vastaan 1.3.2009. Internet-toimikuntaan kuuluvat tällä hetkellä Ville Laakso, Antti Laukkanen, ja Jaakko Taitonen.

sivun alkuun | pääsivulle