Vesi-Oinas, ekologinen vesipumppu, ks. Kurkijoki-museo

Toimintaperiaate

Vesiputouksen yläosasta T vesi syöksyy putken A venttiilin V kautta ulos. Vesi saa virratessaan niin paljon liike-energiaa, että se iskee venttiilin V kiinni ja paineläpän D auki, syöksyen painejohtoon S ja painekupuun W. Lopuksi veden virtaus pysähtyy ja lepohetkellä yläpuolinen paine sulkee läpän D. Silloin painekupuun puristunut ilma puskee veden painejohtoa S myöten säiliöön B. Samalla paino G avaa syöksyventtiilin V ja vesi putkessa A lähtee taas liikkeelle. Tarpeeksi suuren nopeuden saavutettuaan vesi jälleen sulkee venttiilin V, jolloin selitetty ilmiö toistuu.

Tekniset tiedot

- Vesi-Oinas on ollut käytössä Kurkijoella ennen sotia
- Vesi-Oinas on pienien puroputousten vesipumppu, harvinainen tosin, mutta opettavainen
- tarvitsee käyttövoimakseen vain virtaavaa vettä, siksi se ei saastuta ympäristöään
- toimii jatkuvasti, melkein ilman huoltoa
- nostaa vettä noin 15 m korkeuteen ja 1000 m päähän
- 1000 litran vesisäiliöllä varustettuna Vesi-Oinas on "juottanut" 40-päisen lehmikarjan

perinne-sivulle | pääsivulle