Kurkijokelaisia sukunimiä 1760-luvulta

Laatinut Ville Laakso 15.2.2002 (julkaistu myös Kurkijokelainen-lehdessä)

Oheisen luettelon tarkoituksena on luoda silmäys Kurkijoella 1700-luvun loppupuolella asuneiden sukujen nimiin Kurkijoen luterilaisen seurakunnan vanhimman säilyneen rippikirjan avulla. Kirjan tiedot on koottu noin vuosina 1763-1777. Rippikirjaan papisto merkitsi seurakuntalaistensa kristinopin tiedot, taidot ja ehtoollisella käynnit. Kirjaa täytettiin kylittäin ja oheiseen luetteloon on poimittu kyseisen rippikirjan kaikkien kylien miespuolisten asukkaiden sukunimiä. Miesten nimiä siksi, että miehet edustivat nimistöllisessä mielessä jatkuvuutta, saivathan lapset aina isänsä sukunimen.

Rippikirjassa esiintyvät sukunimet ovat pitkälti samoja kuin vielä niiden kurkijokelaisten, jotka viime sotien seurauksena joutuivat jättämään kotinsa. Uskoakseni moni voikin löytää luettelosta esivanhempiensa nimiä -usein vielä vanhan kotikylänsä kohdalta. Sukututkijat saattavat listan avulla onnistua paikallistamaan etsimiään sukuja eri kylistä.

Kyseessä ei kuitenkaan ole täydellinen luettelo 1760-luvun Kurkijoen asukkaista. Luettelon huomattavin puute on se, että se on koostettu pelkästään luterilaisen kirkollisen kirjanpidon perusteella. Poissa ovat siis jo kaikki ortodoksien nimet. Jäljennysvaiheessa olen myös jättänyt pois muutamia nimiä, joita en pystynyt tulkitsemaan. Varmasti on vahingossakin jäänyt kopiointivaiheessa joitakin nimiä pois.

Vaikka Karjala oli rippikirjaa laadittaessa Venäjän vallan alla, laadittiin kirja ruotsiksi, se oli edelleen papiston virkakielenä. Huomattava on, ettei suurin osa nimistä ole nykyisissä kirjoitusasuissaan. Jonkinlaisena yleisohjeena voisi sanoa, että in-loppuiset nimet ovat nen-loppuisia, esimerkiksi luettelon Langin on Lankinen. Jos nimi on ollut rippikirjassa epäselvä, enkä ole ollut varma sen oikeasta kirjoitusasusta, on nimen perään laitettu kysymysmerkki. Jos nimen perässä on merkintä (useita), tarkoittaa se sitä, että kylässä on ainakin kolme samannimistä, eri taloissa asuvaa mieshenkilöä. Samassa talossa asuneita, esimerkiksi veljeksiä ei ole noteerattu saman sukunimen eri edustajiksi.

Vuosien 1763-1770 rippikirjasta löytyivät seuraavat kylät:

Cronoborg (Lopotti), Suokylä, Otsanlahti, Kuuppala, Korpisaari, Kannansaari, Hämeenlahti, Riekkala, Rahola, Pohjii, Sillankorva, Savii, Alho, Särkijärvi, Titto, Elisenvaara, Huhdanmäki, Aromäki, Oksentiinmäki, Haavikko, Lepousmäki, Saares, Mikrilä, Räihävaara, Luhovaara, Savoja, Marianvaara, Rummunsuo, Kangaskylä, Ihojärvi, Helmelä, Wejala, Tervu, Vätikkä, Lapinlahti ja Soskua.

Kylät on lueteltu siinä järjestyksessä kuin ne on rippikirjaan merkitty. Myös kylännimien kirjoitusasu on alkuperäisen kirkonkirjan mukainen. (Lista on aiemmin julkaistu Kurkijokelainen-sanomalehdessä.)

Cronoborg Colain, Sandius, Boenberg?, Tloberg?, Kockoin, Savolain, Ristolain, Kylliäin, Limata, Enckelberg (useita), Hämäläin (useita), Korrhoin?, Huttuin, Hynnin, Kardin, Karjalain, Kluostarin, Kosta?, Kaupin, Karoin?, Kockain?, Kuosa, Kesseli, Kojo, Limatius, Mannikoin?, Mickoin, Myllys, Tonti, Poutain, Paanain?, Sercus?, Suki?, Suickain, Owaski, Toiwiain, Tita, Weickolain, Tukia, Tutti, Wederhoin, Könöin, Saccain?, Sitoin, Lauckain, Maunucka.
Suokylä Ambrosin, Safwolain.
Ozanlax Saxberg, Sereus, Repo (useita), Heiskain, Culackin?, Nuutain, Siira, Salacka, Malmstedt, Ruhilas?, Heiskain, Hirfwoin, Hännin, Huttuin, Puputti, Kardin, Kuockain, Korjoin (useita), Leber (useita), Löyhkö, Mälckiä?, Taskinen, Tirri (useita), Wirgintius, Merta, Cuicka, Puoskarin, Ryösä, Walkiapää, Karho?, Moschua, Otawa, Owoski, Reiskain, Taskin, Sili, Wäisäin, Mälckiä?, Arfweli.
Cupala Hatuin, Caupin, Kempain, Tewalain?, Toricka, Tonti, Teperi, Siira, Condulain.
Corpisaari Sawin?, Lajuin, Kempin, Kuosa (useita), Mieloin, Torika, Weripä, Bryggare, Naucarin?
Cannansari Toricka (useita)
Hämenlax Tukia, Toricka (useita), Lumi, Carjalain, Myllys.
Recala Ingin, Mustoin, Raicko?, Rastas (useita), Sawolain, Tattari, Toricka (useita), Uhutuin, Sikiö, Winain, Käcki?, Rostin, Kerfwin. Syntyneiden luettelossa on vuodelta 1769 Riekkalassa myös nimi Tattari, jota ei löydy rippikirjasta.
Rahola Arfwel, Bryggare, Ijäs, Kesseli, Pirrhoin?, Naca?, Raica?, Rastas, Salack?, Reicko, Ristolain (useita), Rouhiain, Siira, Tamma, Toricka, Uimoin, Meroin?, Schytin?, Sikiö, Danilain, Reicko?, Munnin?, Koppi, Wehviläin.
Pohis Ambrosin, Hardicka, Hämäläin, Kojo, Kylliäin, Langin, Mannucka, Mietin, Rigoin, Rouhiain (useita), Tonti, Löyhkö, Korrhoin, Härckäin?, Kelling?, Poutain, Hännin, Leinoin, Lucka, Heiscain.
Sillankorfwa Kaupin, Lambin?, Natri, Puickoin, Sawolain, Lucas?, Uimoin, Asicain?, Waittin, Tukia.
Sawi Lajuin, Sira (useita), Toiwiain, Melikäin.
Allho Ambrosin, Meloin, Lattu, Hämäläin, Kojo, Taskin, Rejus?
Särkijärfwi Heickoin, Kärrhä, Kiski, Korrhoin.
Titto Kylliäin (useita), Rautia, Simbain?, Kuiwain, Weicolain.
Elsinwara Ahokas, Cainolain, Cardin (useita), Carwin, Huttuin, Huipero, Häyhä, Homain?, Helsing, Ijäs, Kiski, Kylliäin, Lappalain, Lekar?, Loickain, Miculain, Mölzi, Mölsä, Nokelain, Poutain, Paricka, Poutins?, Rautia, Sinckoin, Siira, Sutelain, Soikeli, Terfwoin, Toiviain, Turtiain?, Wehviläin, Hamnin?, Schwarz, Connungin, Sauckoin?, Carjalain, Turwe, Hirwoin, Kempin, Winain?, Hahatti?, Satiain, Miculain, Kiwes, Hynnin, Papuin, Hinckain, Innain.
Huhdanmäki Terwoin, Mannikain?, Innain, Huipero, Bajari, Neuwoin.
Aromäki Caicko?, Carwin, Hämäläin, Kiweri, Littuin (useita), Carjalain, Hynnin, Mickoin?, Rösä?
Oxentienmäki Hakulin, Huittin, Rösä (useita), Uimoin, Löyhkö.
Hawicko Kempin, Kiski, Kesseli, Waitin, Rösä, Teckling, Suni.
Lepusmäki Berg, Jälckö, Kärrhä, Langin, Sinckoin, Paju, Calpio.
Sarex Kekäle, Kurcki?, Turkulain, Lipiäin?, Roinin, Pulckin.
Migrilä Brynsten?, Hiiri, Hirwoin, Kesoin, Lajuin, Kyndöläin, Litmain, Löyhkö, Marticain (useita), Metin, Naacka, Pauckoin, Muncki, Pardin, Ruippo, Kärhä, Sysmäläin (useita), Wehviläin, Kamuin?, Antoin, Canungin, Reimi?, Silfwendoin, Cuicka, Martikain, Jälckö, Huittin, Hölsä?, Koiwuin, Walckoin?, Skytin, Lambin, Timoin.
Räihänwara Berg, Enkenberg, Hariawaldin?, Hotta, Hyrckäs, Holsa, Hämäläin, Jälckö, Laitin, Klementin?, Lattu, Major, Merta, Otawa, Papuin?, Rasilain, Repo, Roinin (useita), Sikiö, Tuhailain?, Wäisäin, Wenäläin, Rautia, Zichwoin?, Sasi?, Walcoin, Carwin, Bajari, Roinin, Loustin?, Soikeli, Tirri, Sauckoin, Kerwin, Clementin, Kiweri, Wirolain, Repo, Cuicka, Mitus, Huovilainen, Naukarin.
Luhonwara Löyhkö, Sutarin, Waitin, Hämäläin, Repo.
Sawoia Jussilain (useita), Jälckö, Toiwiain, Salacka, Efweri, Tenhoin, Pitkäin, Caipiain, Hahatti?, Ijäs, Kempin, Kardin.
Marianwara Wejalain, Langin (useita), Roppoin?, Allicain?, Cuparin, Tyncköin?, Tattare, Coho, Reiswän, Kärikäin?, Cardin.
Rungonsuo Ahokas, Handsche?, Hämäläin, Heinoin (useita), Jussilain, Lucas?, Maunucka, Poskiparta, Tirri, Uimoin, Wejalain, Weicolain (useita), Warjus, Kucko?, Lembiäin, Sarelain, Weripä, Pitkäin, Kiuru, Langin.
Cangaskylä Immain, Langin, Paricka, Poutain, Pirrhoin, Reiswän, Roinin, Carjalain.
Ihojärfwi Hägli (useita), Jacoin, Kunzi (useita), Pekoin?, Kåjo, Maunucka, Utuin, Arfweli, Kucko.
Helmelä Cuicka?, Immoin (useita), Puputi, Randalain, Sutarin, Teperi, Sutari.
Wejala Wejalain (useita), Coho.
Terfwus Carjalain, Jacoin, Koho, Kärikäin?, Heickin, Hägli, Kojo (useita), Lauckain, Punda, Pitkäin, Leinoin, Wejalain, Torkman?, Rinda?, Pulckin, Tapanain, Savolain.
Swätikkä Hännin, Ijäs, Kylliäin, Keskin (useita), Cuosa, Pösö, Cockoin.
Lapinlax Hamuin?, Hägli, Heiscain, Huttuin?, Hämäläin (useita), Ijäs, Cojo, Kuockain?, Koho, Langin, Lucka, Meroin (useita), Nenoin, Pösö, Porrho, Sintoin?, Toiwiain, Warjus, Wehviläin, Suni, Hardicka, Kojo, Weiticka?, Caitain?, Rapo.
Soskua Condulain, Hardicka, Hämäläin, Kiski, Mescain, Merta (useita), Paju (useita), Sinkoin, Warjus, Wejalain, Hägli, Hardicka, Caipiain.

takaisin suku-sivulle