Päivitys 27.10.2019 - Antti Laukkanen

Sukututkimus, suvut

Kurkijokea koskevat:
asutuksen luettelot | suvut 1760-luvulla | rippikirjat | sukututkimusaineistoa | suvut, sukuseurat

Huom! Sukututkimus-sivusto on ajastaan jäljessä ja uusitaan vuoden 2020 alussa.

Sukututkimus

Tiedon tai ohjeen etsintä, koskien sukuja tai sukututkimusta

Tiedon tai ohjeen etsintä, koskien sukuja tai sukututkimusta, on helppoa palautelomakkeen kautta. Kysely ohjautuu tämän sivuston ylläpitäjälle eli webmaster'ille, joka tarvittaessa lähettää kyselyn eteenpäin.

Sukututkimuspiiri

Hiitolalais-kurkijokelainen sukututkimuspiiri edesauttaa kurkijokelaista sukututkimusta. Perustiedot:

Miten aloitan ja jatkan sukututkimusta

Mauri Rastaan kotisivuilta löytyy ohjeita ja vihjeitä Laatokan karjalaiseen sukututkimukseen ja sen aloittamiseen. Tietysti Suomen Sukututkimusseuralla on runsaasti opastusta.

Tietoa Kurkijoen sukututkimusaineistosta

Sisältötavoite:

Kurkijoen sukututkimuksellisen aineiston jatkuvaa täydennystä kaivataan. Jos jollakin on pöytälaatikossaan puhtaaksikirjoitettuja luetteloita, olisi toivottavaa sen julkipano.

Luettelot sukututkimusaineistosta


Sukututkimusaineistoa

Kirkonkirjat

Puhtaaksikirjoitettuja rippikirjoja suoraan luettavavissa
Kurkijoen kihlakunnan historia ja sen henkilöhakemisto ovat tarpeellisia yleislähteitä

HisKi

Suomen Sukututkimusseuran www-sivuilla on ns. HisKi-muotoista aineistoa (HistoriaKirjat), josta on nimenomaan erittäin helppo tehdä erilaisia esim. sukunimihakuja.

Tämän hetken käytettävyystilanne Kurkijoen kohdalla HisKissä:

Syntyneiden (kastettujen) luettelot - 1751-1781, 1784-1906

Vihittyjen luettelot - 1743-1799, 1803-1906

Haudattujen luettelot - 1741-1906
Seurakuntaan sisään muuttaneiden luettelo - 1871-1906
Seurakunnasta pois muuttaneiden luettelo - 1871-1896, 1901-1906	

Suomen Sukututkimusseura on jo vuosia hoitanut ns. HisKi-muotoista aineistoa, jota vapaaehtoisvoimin jatkuvasti täydennetään puhtaaksikirjoittamalla kirkonkirjojen historiakirjoja.

Suomen Sukuhistoriallisella Yhdistyksellä on sivustollaan runsaasti sukututkimuksen perusaineistoa. Käytännössä kaikki Rippikirjat 1763-1899 ovat Kurkijoeltakin jäsenistön käytössä. Vuoteen 1882 saakka Rippikirjoja voivat tutkia kaikki halukkaat. Kastettujen luettelot ovat muutamaa puuttuvaa vuotta lukuunottamatta ajalta 1752-1886, vihityt 1743-1879 sekä haudatut 1741-1808. Onpa vielä Lastenkirjat vuosilta 1820-1899 ja Rippilasten luettelot 1813-1833. Tämä materiaali on siis mikrofilmeiltä skannattua alkuperäistä materiaalia ja paikoin hyvinkin laadukasta. Myös naapureista Hiitolasta, Jaakkimasta ja Parikkalasta on osin runsas, osin vielä kasvamassa oleva määrä vastaavaa sukututkimuksellisesti merkittävää materiaalia!

Vuosien 2010-2011 aikana Arkistolaitos on toteuttanut valtaisan työn digitoimalla alkuperäisiltä mikrofilmeiltä käytännössä kaikkien Suomen seurakuntien kirkonkirja-aineiston. Myös Kurkijokea ja naapuriseurakuntia koskevaa materiaalia on nyt verkossa kenen tahansa tutkittavissa. Kurkijoki-aineiston sarjoihin pääsee käsiksi suoraan tästä linkistä! Huomioi, ettei kaikki sarjoissa mainittu materiaali ole verkkokäytössä, vaan mukana on myös koko seurakuntaa koskeva arkistoitu materiaali. Jatkamalla esim. linkistä "Pää- ja rippikirjat" päästään edelleen valitsemaan kiinnostuksen kohteena oleva kirja. 100 vuoden käyttörajoituksesta huolimatta näemmä 125 vuotta tuoreempaa materiaalia ei voi tutkia kuitenkaan verkossa, vaan on mentävä paikan päälle arkistoon.

Halutessasi tutustua muiden seurakuntien antiin, voit mennä hakupalveluun. Kirjoita hakukenttään haluamasi kohde, vaikkapa "parikkalan seurakunta", ja pääset etenemään uusiin kirjoihin.

Karjala-Tietokanta-Säätiö (KTKS) (kotisivu) on tehnyt ja tekee edelleen osittain HisKiä vastaavaa puhtaaksikirjoitustyötä ja osittain laajempaa selvitystä ns. luovutetun alueen seurakunnista. KTKS lisäksi koordinoi koko ko. alueen vapaaehtoisten ko. tallennustyötä. Nykyään verkossa on erittäin kattava haku ns. KaTiHa-tietokantaan, josta voi tehdä HisKi-tietoja laajentavia ja täydentäviä hakuja sekä varmistuksia. Haudattujen luettelot ulottuvat jopa luovutettujen alueiden seurakuntien lakkauttamisen aikaan saakka.

Henki-, maa- ja verokirjat jne

Mauri Rastaan kotisivuilla on puhtaaksikirjoitettuina Kurkijoen:

Muitten maitten hallussa oleva entisen Kurkijoen arkistoaineisto

Koska nykyinen Kurkijoki kuuluu Karjalan Tasavaltaan, periaatteessa sen arkistot tulee olla Karjalan Tasavallan Valtionarkistossa Petroskoissa. Viipurin entisessä Maakunta-arkistossa on Leningradin oblastin asiakirjoja, joista hyvin pieni määrä kohdistunee Kurkijokeen. Koska Sortavalan evakuointi päättyi v. 1940 paniikkiin venäläisten miehitysjoukkojen ennakoinnin takia, alueen suomalainen arkisto jäi suurelta osin venäläisten haltuun. Joka tapauksessa
Petroskoissa on runsaasti Kurkijokea koskevia alkuperäisiä asiakirjoja:
- kihlakunnanoikeus 1813-1939,
- kruununvouti 1814-1938,
- tilintarkastajat 1819-1939,
- nimismies 1868-1939,
- piirilääkäri 1835-1916 ja
- tulli 1891-1908 sekä
- käräjäkunnan perukirjat 1813-59.

Mikkelin Maakunta-arkistossa (MMA) on em.:a täydentävää aineistoa ja paljon kopioita em. asiakirjoista. Ko. aineiston tämänhetkinen tilanne: Kansallisarkiston pääsivun valikosta ensin "arkistotietokanta",jonka sanahakuun "Kurkijo" (=*en, "Kurkijoki" ei löydä mitään) ja valitse ""kaikki" laitokset". Esille tulee tarkka luettelo Kurkijoki-arkistoista kaikissa maakunta-arkistoissa. Runsasti Karjala-lisätietoja saat Mikkelin Maakunta-arkistosta.


Luettelo kurkijokelaisia sukuja tutkivista

Janne Häkli
(Harri Kekki)
(Ahti Kurri)
(Antti Laukkanen)
(Merja Matomäki)
(Sirpa Nummela)
Mauri Rastas
(Veikko Repo)
Jukka Riikonen (Schwartz)

Kurkijokelaisten sukututkijoiden luettelon täydennystä kaivataan.


Kurkijoen suvut ja sukuseurat

- Pölkki-kotisivut.

Sukuseurojen toimintakuvauksien tekijää ja ylläpitäjää kaivataan.


DNA -tutkimus

Ahti Kurri on koonnut tietopankin DNA-tutkimuseen pohjautuvalle sukutukimukselle. Se sijaitsee osoitteessa http://www.kurrinsuku.net.


sivun alkuun | pääsivulle