E Uskonnollinen elämä
E1 Ev.lut. seurakunta, Kirkonkylä
Saul ja David-maalaus Kurkijoen vanhasta kirkosta. ... arvoituksellinen ... tuntemattoman taiteilijan työ. ... Teksti. E1-20-001
Lesken ropo, kuva vanhasta Kurkijoen kirkosta.

E1-20-002-0950

Ristiinnaulitun profiili vanhasta Kurkijoen kirkosta.
Teksti.
E1-20-003
Kurkijoen luterilainen
kirkko rakennettiin
vuosina 1878-80
...
Teksti.
E1-20-004
Kurkijoen kirkko: torni ...

Teksti (koko kirkko).
E1-20-005

Kurkijoen kirkko sisältä urkuparvelta alttarille päin. Saarnastuoli ...
Teksti. E1-20-006
Kurkijoen kirkko sisältä alttarilta urkulehterille päin. Urut ...
Teksti. E1-20-007
Kellotapulissa oli kaksi kelloa. Ne hankittiin v. 1918 vanhojen ... tilalle. ...
Teksti. E1-20-008

E1-20-009-0956

Kurkijoen kirkko jouluaamun jumalanpalveluksen aikaan. Noin 600 kynttilää paloi kirkkosalin eri kohteissa. Rovasti Arokallio on saarnas- tuolissa alttarin yläpuolella.

E1-20-010-0957
Jouluaamuna paloi vapaussodan sankari- haudalla Lopotissa sähkö- kynttilöin varustettu joulu- kuusi. Sankaripatsaan takana näkyy sakariston ikkunoita kynttilöin valaistuina.
(L0581) (L1422)
Varhainen talvinen kuva Kurkijoen kirkosta. Kirkkopuiston puut eivät ole vielä ehtineet kasvaa.
E1-20-011-0958
Kurkijoen kirkon alttaritaulu Loimaan kirkon seurankuntasalissa.
E1-20-012-0959
Kurkijoen kirkon kalleuksia Loimaan kaupunkiseura- kunnan kirkon tiloissa.
Valok. Rainar Hakulinen.
E1-20-013-0960
== E1-00-040-0928
Kurkijoen kirkko vihittiin uudelleen käyttöönsä kor- jauksen jälkeen 2.4.1944. ...
Teksti. E1-20-014
Kurkijoen kirkon vihkimis- tilaisuus 2.4.1944. Alttarilla ... E1-20-015
Teksti (yhteinen 014-016).
Kurkijoen kirkon uudelleen vihkimisjuhlan papit. ...
Teksti (yhteinen 014-016). E1-20-016
EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoen NKY:n tyttö- osaston tyttöjä leiripäivillä Lopotissa v. 1938.
E1-20-017-0964

E1-20-018-0965

NKY:n tyttöleiriläiset v. 1938 iltanuotiolla laivarannan lähellä. Taustalla näkyy ni- mismies Onni Kososen uima- koppi ja moottorivenevaja, jossa myös entinen kunnan- lääkäri Kalle Hurme piti moottorivenettään.
EI NÄYTTÖKUVAA NKY:n tyttöleirin osanottajia v. 1938 kansakoulun pihalla Lopotissa.
E1-20-019-0966
NKY:n tyttöleiri ruokaile- massa v. 1938 Kurkijoen Kirkonkylän kansakoulussa.
E1-20-020-0967
EI NÄYTTÖKUVAA
E1-20-021-0968
NKY:n tyttöleiriläiset Kir- konkylän kansakoulun pihalla n. 1938. Eturiv. äärimm. vas. Mandi Sinkkonen. Leiriläisten ohj. Irja Itkonen II riv. II oik.
EI NÄYTTÖKUVAA NKY:n tyttöleirin osanottajia Kirkonkylän kansakoulun pihalla v. 1938. Taustalla Mammalanmäki.
E1-20-022-0969
EI NÄYTTÖKUVAA
E1-20-023-0970
Raamattukurssilaisia Lopo- tissa v. 1936. Ed. äärimm. vas. kappalainen Martti Heliövaara ja hänen kohd. takariv. pastori Toivo Silvennoinen.
Maanviljelysneuvos Evald Relanderin siunaustilaisuus Kurkijoen kirkossa v. 1926.
E1-20-024-0971
Eläinlääkäri Kaarlo Gum-meruksen siunaustilaisuus Kurkijoen kirkossa v. 1928.
E1-20-025-0972 (ks. -026)
Eläinlääkäri Kaarlo Gummeruksen ...
Teksti.
E1-20-026 (=(R1-00-009)

E1-20-027-0974
Autokannan lisääntyessä ruvettiin hautajaisissa käyttämään autoa. Kuvassa hautajaissaattue Kurkijoelta.

E1-20-028-0975
Kurkijoen kirkkoa esittävä öljymaalaus, jonka Rainar Hakulinen maalasi v. 1937 Sandra Kiiskin 50-vuotispäiväksi.
Diakonissa Rosa Vainevirta Lopotin Marttalan nurkalla.
E1-20-029-0976 (L0368)
EI NÄYTTÖKUVAA Diakonissa Rosa Vainevirta vasemmalla.
E1-20-030-0977 (L0525)

E1-20-031-0978

Kurkijoen Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys järjesti v. 1938 tyttöjen leiripäivät Lopotissa. Kuvassa tytöt kuorimassa perunoita johtajiensa kanssa Kirkon- kylän kansakoulun vahti- mestarin asunnon rappusilla.
Kristillisen nuorisojuhlan ravintolatoimikunta.
E1-20-032-0979 (L0371)
Lopotin seurakuntatalo sisältä syksyllä 1941. Valok. Veli Räsänen.
E1-20-033-0980 (L0480)
EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoen seurakunnan tyttökerholaisia Lopotin seurakuntatalon rapuilla 1943. E1-20-034-0981
(L0687) (L0383)
EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoen seurakunnan tyttökerholaisia Säkinmäellä.
E1-20-035-0982 (L0384)
Kurkijoen kirkko ilman tuttua ristiä tervehti kotiin palaavia rantakyläläisiä syksyllä 1941.
Valok. Toivo Immonen.
E1-20-036-0983 (L0281)

E1-20-037-0984
Kurkijoen kirkko sisältä valtauksen jälkeen elok. 1941. Urkujen paikalle oli rakennettu elokuvaprojekto- rien konehuoneet. (L0270)

E1-20-038-0985
Kurkijoen kirkon sakastissa oli valtauksen jälkeen kaikenlaista rojua. Suomalaiset ovat merkinneet venäläisten johtajien kuvat omilla merkeillään. (L1118)

E1-20-039-0986
Purkamistaan kirkon penkeistä olivat venäläiset tehneet tanssilavan kirkon viereen. Tosin se oli vielä puolikuntoinen syksyllä 1941. (L1066) (L0492) (S232)
dia kadonnut
E1-20-040
Kurkijoen kirkko ja sen ympäristöä 19.8.1990.
Kurkijoen kirkko palaa 24.7.1991 noin klo 16.

E1-20-041-0987

Kurkijoen kirkon palojäänteet 25.7.1991.

E1-20-042-0988

Aune Niskasen kokoelmasta:

Kurkijoen kirkko 1930-luvulla.
Suurkuva.
E1-20-043

Lopotti, ev.lut. kirkko.
K. vv. 1930-44
(g-korj)
(E1-20-044)
(ja007) Suurkuva.
Lopotti, ev.lut. kirkko ja Vapaussodan sankaripatsas. K. vv. 1941-44. (g-korj)
Suurkuva.
(E1-20-045)(ja066)
Lopotti.
Kurkijoen kirkko,
1930-1940-luku.
E1-20-046 (L1507)
Kuv. Pekka Kyytinen. Suurkuva.
Kurkijoen ev.lut. kirkon ehtoolliskalkki. Tekijä v. 1824 hopeaseppä Johan Keckfors Oulusta (myös öylättiastia). Kuva Eino Vepsä. E1-20-047
Kurkijoen ev.lut. kirkon kynttelikkö 1, ja kaste- malja, kuparia, vuodelta 1744. Kuva Eino Vepsä.
E1-20-048
Kurkijoen ev.lut. kirkon kynttelikkö 2. Kaikkiaan neljä pleteristä venäläistä kynttelikköä; leima Stebanov Kuva Eino Vepsä.
E1-20-049
Kurkijoen ev.lut. kirkon kultainen
Voiton Karitsa-patsas.
Alkuperä tuntematon.
Kuva Eino Vepsä.
E1-20-050

Kuva Eino Vepsä.
E1-20-051
Kurkijoen ev.lut. kirkon matkaehtoollisvälineet, vuodelta 1853. Mukana turkulaisen hopeaseppä Johan Alfred Appelgrenin 1893 tekemä öylättirasia.
Kurkijoen ev.lut. kirkon kastemalja, tinaa, vuodelta 1728. Kuva Eino Vepsä.
E1-20-052