K Elinkeinoelämä
K3 Muu elinkeinotoiminta
K2 Taloudellinen yhteistoiminta:
Huopatossukauppoja hierotaan Kurkijoen Alhon osuuskaupassa. Oik. Antti Kurri, keskellä Anni Kemppinen. K2-01-001-1489

K2-01-002-1490
Inventaario Alhon osuus-kaupassa 4.1.1938. Vas. myymälänhoitaja Juho Kemppinen, Juho Sikiö, Jussi Ijäs (Elisenvaaran myym. hoit.) ja opettaja K.K. Tyrni.

K2-01-003-1491
Inventaario Kurkijoen osuuskaupan Alhon myymälässä v. 1938. Vas. Juho Kemppinen, Anni Kemppinen, Helvi Veijalainen, Toivo Kurri, ??, Antti Kurri.
Kurkijoen osuuskaupan Alhon myymälä v. 1939. Edessä olevat lapset Raimo ja Raili Kemppinen olivat myymälänhoitajan lapsia.
K2-01-004-1492
 EI NÄYTTÖKUVAA Keski-Karjalan osuusliikkeen Alhon myymälä.
K2-01-005-1493
K2-01-006-1494

(Sama kuva kuin
tehdasteollisuuden
J2-01-001-1424b,
joka on selvempi)

Alhon kyläläiset olivat kiinnostuneita osuustoiminnasta. He perustivat v. 1920 Alhon Maidonmyyntiosuuskunnan. Kuvassa tämän osuuskunnan v. 1933 hankkima toimitalo.
Valok. Pekka Kyytinen.
Kurkijoen osuuskaupan myymälä Elisenvaarassa.
K2-03-001-dkad (d289)
 EI NÄYTTÖKUVAA
K2-03-002-1495
Kurkijoen osuuskaupan Elisenvaaran henkilökuntaa. Vas. Jussi Ijäs, Anni Littunen, Martta Äikää, Lyydia Väisänen, Mauno Niemistö, Lauri Kiiski, Jussi Äikää ja Yrjö Kuokkanen. V. 1935.
 EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoen osuuskaupan myyjiä Elisenvaarassa v. 1942.
K2-03-003-1496 (L0667)

K2-03-004 (d290)
Keski-Karjalan osuusliikkeen myymälä Elisenvaarassa.
Elisenvaaran Keski-Karjalan osuusliikkeen myymäläs-tä. Kesk. myym.hoit. Heikki Asikainen. K2-03-005-1497
600 piirasta tarjottiin Loi-maalla Elisenvaaran Sähkön ja Karjalan Valon lopettamis-tilaisuudessa 14.4.1956.
K2-03-006-1498
 EI NÄYTTÖKUVAA Elisenvaaran Sähkön ja Kar-jalan Valon lopettamistilaisuus Loimaalla 14.4.1956.
K2-03-007-1499
 EI NÄYTTÖKUVAA Elisenvaaran Sähkön ja Kar-jalan Valon lopettamistilaisuus Loimaalla 14.4.1956.
K2-03-008-1500

K2-03-009-1501
Kurkijoen osuuskaupan Elisenvaaran asemanseudun myymälästä. Vasemmalta J. Niutanen, J. Äikää, M. Hämäläinen ja Jussi Ijäs sekä T. Kiiski. (L0130)
Kurkijoen osuuskaupan johtokunta ja henkilö-kuntaa. ... Teksti. K2-03-010 (Epäselvä kuva).
 EI NÄYTTÖKUVAA
K2-03-011-1503
(L0133)
Kurkijoen osuuskaupan johtokunta. Vasemmalta Karl Lindroos, Heikki Kiiski (Metsolan Heikki), Antti Littunen (toimitusjohtaja), Anni Littunen (kirjanpitäjä) ja Antti Veijalainen.
 EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoen osuuskaupan toimitusjohtaja Matti Littunen (oik.), vaimo Anni toimi osuuskaupan kirjapitäjänä.
K2-03-012-1504
 EI NÄYTTÖKUVAA

K2-03-013-1505
(L0668)

Kurkijoen osuuskaupan väkeä v. 1942. Matti Littunen istuu ed. vas.. Tak. Pekka Kiiski (Louhkan Pekka). Alemp. istuu Heikki Kiiski (Metsolan Heikki) ja Juhana Poutanen. Oik. Pekka Kiiski (Herra Pekka).
Kurkijoen osuuskaupan Kirkonkylän myymälä.
K2-20-001-dkad (d275)

K2-20-002-1506

Lindin (Lismakarin) talo Hii-denmäen rinteellä. Tässä talossa alkoi toimia Kurkijoen osuuskauppa. Jatkosodan aikana talossa asuivat ruotsalaiset vapaaehtoiset, jotka suorittivat maata-louskoneiden korjausta.
 EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoen osuuskaupan hallintoneuvosto ja johtokunta v. 1948.
K2-20-003-1507
 EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoen osuuskaupan hallintoneuvosto ja johtokunta v. 1948.
K2-20-004-1508 (L1441)
 EI NÄYTTÖKUVAA ... tutuiksi Kurkijoen osuuskaupan asiakkaille ... Teksti (+C1-43-001).
K2-20-005-1509
Osuusliike Keski-Karjalan Lopotin myymälä.
K2-20-006-1510 (d276)

K2-20-007-1511
(L1087)

Keski-Karjalan Osuusliike avasi uuden myymälän entiseen Mikko Sunelan liiketaloon Niemisen kahvilaa vastapäätä. Näin kyseinen liike pääsi Kurkijoen Osuus-kaupan välittömään läheisyy-teen. Kuv osuusliikkeen uusi myymälä ja henkilökuntaa.

K2-20-008-1512
Sisäkuva Keski-Karjalan osuusliikkeen myymälästä Lopotissa. Vasemmalta myymälänhoitaja Niilo Pylkkänen, rouva Pylkkänen ja Onni Honkanen. (d126)
Keski-Karjalan osuusliik-keen myymälä Lopotissa. Vas. reunassa näkyy puhelinkeskus.
K2-20-009-1513
 EI NÄYTTÖKUVAA
K2-20-010-1514
Kurkijoen osuuskaupan henkilökuntaa v. 1940. Ed. kesk. istuu kirjanpitäjä Anni Littunen, II vas. on Lopotin myymälänhoitaja Juho Poutanen, II oik. toim.joht. Matti Littunen. Elisenvaaran asemanseudun myym.hoit. on takimm. riv. äärimm. oik..
Kartta Kurkijoen osuusmeijerin alueesta, rakennuksineen. Teksti.
K2-20-011-1515
Lopotti, Kj:n osuusmeijeri, kerman vastaanotto.
K. vv. 1930-39.
Kuva P. Kyytinen
(K2-20-012)(ja104)

K2-20-013
(L1442)
Kurkijoen Osuuskaupan hallitus, 1950-luku. Kuvataulu, jossa on hallituksen jäsenten kuvat ja nimet, sekä kuvia Kurkijoelta. Suurkuva.
Kuv P. Kyytinen.
 EI NÄYTTÖKUVAA
K2-32-001-1516
L0295)
Räihävaaran osuuskaupan 25-vuotisjuhlien osanottajia Räihävaaran kansakoulun pihalla. Äärimm. oik. istu-massa opett. Juho Hiekka-nen, hänestä vas. Matti Littunen ja Kaapro Huittinen.
Kurkijoen osuuskaupan myymälä Sorjossa.
K2-36-001-1517

K2-40-001-1518
Tervun-Ihojärven Osuus-meijeri Tuotanto, joka v. 1927 sai kuvan esittämän toimitalon. Etualalla istuvat Aino Miettinen ja Anni Hämäläinen.
K3 Muu elinkeinotoiminta
 EI NÄYTTÖKUVAA Alhon Osuuskassan hoitajana toimi opettaja K.K. Tyrni. Oik. asiakas Toivo Kiiski.
K3-01-002-1520, rajattuna:
(K3-01-001-1519)(L0510)
 EI NÄYTTÖKUVAA Kurkijoen Aromäen kylän osuuskassan johtokunta.
K3-02-001-1521
Lopotin maalismarkkinat
...
oli suurtapaus ...
Rajattu kuva. Teksti
K3-20-002 = raj -001
dia kadonnut   K3-20-003
Kuva Kurkijoen markkinoiden kotiteollisuustuotteista. Koreja, puuastioita ja rekiä. Kaikissa kylissä oli erinomaisia ja taitavia käsityön harrastajia, jotka markkinoilla saivat tilaisuuden ansaita iltaisten puhdetöiden tuloksista.

K3-20-004-1524
(L0574)
Hevoslatsi sijaitsi markki-noilla vanhimpana aikana joen jäällä kirkon lähellä. Myöhemmin hevoskauppoja tehtiin Kurkijoen osuus-kaupan kohdalla joen jäällä.
dia kadonnut   K3-20-005
Kurkijoen markkinoilla tehtiin hevoskauppaa Joen jäällä. Kuva on otettu Opiston sillalta. Taustalla näkyy Kuuppalan kylän Himohirsi ja Linnavuori. Oikealla maamiesopiston saunarakennus.
epäselvä kuva
K3-20-006-1525
Kurkijoen markkinoilta. Hevosmarkkinat pidettiin läheisellä Laikkalanlahden tai Opiston joen jäällä.
Hevosmarkkinat Kurkijoen markkinoiden aikana Joen jäällä. Taustalla näkyy Sipilänmäki.
K3-20-007-1526
Kurkijoen markkinoilla har-joitettiin laajaa hevoskaup-paa Laikkalanlahden ja joen jäällä. K3-20-008-1527
 EI NÄYTTÖKUVAA Lopotin tyttöjä Kurkijoen markkinoilla v. 1937, Maija Mettalo seisomassa ja Selma Mettalo istumassa.
K3-20-009-1528
 EI NÄYTTÖKUVAA Luokkikauppiaita Kurkijoen markkinoilla.
Valok. Pekka Kyytinen.
K3-20-010-1529 (d103)
(=(J1-20-003-1409))
Lopotti, markkinat, vemmelkauppaa. K. vv. 1930-39. Kuva P. Kyytinen
(K3-20-011)(ja143)
Lopotti, markkinat, hevoskauppaa joen jäällä. K. vv. 1930-44. Kuva P. Kyytinen
(K3-20-012)(ja039)
Lopotti, Kurkijoen talvimarkkinat, 1920-luvun alku. Suurkuva.
K3-20-013 (L0167)