(kj_ku_w-kirja.html)

Kurkijoen valokuvien inventointia
nettikuva / kirjojen kuva

Laatinut Mauri Rastas 15.02.2008/11.12.2007

Taustaa:

On menty läpi kaikkien (6 kpl. ks. alla) Kurkijoki-kirjojen valokuvat, ja on etsitty sama kuva sivuston KUVAKOKOELMAsta, alias diakuva- alias Hakulisten kokoelmasta. (Karkeasti vain puolesta määrästä Kurkijoki-kirjojen kuvia on sama kuva löytynyt Hakulisilta, ja karkeasti puolesta Hakulisten dia/netti-kuvia on löytynyt Kurkijoki-kirjoista.)
Lisäksi on samalla tavoitteella menty läpi Tapio Nikkarin tekemä PDF-luettelo Kurkijoki-Museolla olevista paperikuvista.

Inventoinnista on seuraavia etuja:
- nettikuvien katsojaa saattaa kiinnostaa laajempi selostus jostakin tietystä nettikuvasta annetusta selostuksesta
- joskus nettikuvat ovat huonoja, jolloin muualta näkee (varmasti?) paremmin yksityiskohtia

Tässä oleva kuvaluettelo on kokooma-aineisto koskien kaikkia am. Kurkijoki-kirjoja ja -kuvaluetteloita. (Tulevaisuudessa kuvaviite liitetään suoraan Hakulisten kokoelman selauskuvan selostukseen.)

Vihje: PC-selaimen "etsi"- eli "find"-komennolla voi suhteellisen tehokkasti etsiä kuvia jostakin kohteesta, vaikka selostustekstit ovatkin suppeita (hakusana po. lyhyt).
Myös kirjan sivu/kuvanumero voidaan samaten etsiä ja nähdä onko kuva netissä.
 • Ao. taulukossa rivit ovat löytyneitten nettikuvien tunnusjärjestyksessä.
 • Rivin sarakkeiden rakenne:
  1. nettikuvan tunnus (Hakulisten kokoelman mukaan)
  2. kirjan ja sivun tunnus Xabcd:
   luetteloissa XZabc
   • kirjan tunnuskirjain X, ks alla
    luettelon tunnus on "XZ" ja "abc" kuvan numero luettelossa
   • kirjan kuvakoodi abcd:
    • sivusta 3-numeroinen sivu-nro "abc"
    • kuvan järjestys "d" ko. sivulla
   • (esim. R0672 tarkoittaa kirjaa "R", sivua 67 ja II kuvaa sivulla)(esim. TN123 tarkoittaa TN-luettelon numeroa 123)
  3. rajusti supistettu selostusteksti useimmiten ko. kirjan selostustekstin perusteella. (Täydennys tulevaisuudessa.)
 • (Jos viite kirjaan on "Xabc", sivun="abc" mahdollinen kuvan järjestystieto puuttuu.)
Kirjojen tunnukset:
   E = "Kurkij. Kihlak. Historia"-kirjan osa I-II-III
   N = "Kurkij. Kihlak. Historia"-kirjan osa IV
   R = "Kj Kuvat Kertovat"-kirja
   S = "Kj Sodasta Evakkoon"-kirja
   U = "Muistojemme Kurkijoki"-kirja
   Y = "Kj Kylästä Kylään"-kirja
Luetteloiden tunnukset:
L = Museon digitoidut kuvat
D = Museon diakuvat
TN = Tapio Nikkarin lista Kj-Museon kuvista
JA = Kj-Säätiön Albumit 1-4 Kurkijokelaisen toimituksessa;
       ("JA":n perässä oleva nro = juokseva nro albumista toiseen)
Xabcd-koodin viimeisen merkin "d" erikoistapaukset:
 • "0" = sivun ainoa kuva
 • "k" = kaikki sivulla olevat kuvat
 • "p" = panoraamakuva kahdelle sivulle
Lyhenne Hakulisten koodin lopussa:
 • nnnn-numerosarja = Museoviraston tilauskoodi, ks. ohjeet ja Hakulisten tunnusjärjestelmän rakenne
 • "dkad" = Hakulisten kokoelmasta kadonnut diakuva
 • "tnik" = Tapio Nikkarin kokoelma
 • "anis" = Aune Niskasen kokoelma
 • "eika" = Eine Karlssonin kokoelma
Muita merkintöjä:
(eri) kuvat ovat selvästi samasta kohteesta, mutta joku pieni ero on havaittavissa kuvissa
(osa) jompikumpi kuvista on toisesta rajattuna (ns. crop)
(#txt)(txt?) selvästi sama kuva mutta tekstissä oleellinen ero
(peilik) peilikuva, luultavimmin nettikuvan digitoinnissa diakehyksen kääntövirhe
(=?)(=??) korostetaan (erityisesti) epävarmuutta, onko kirjan ko. kuva todella sama kuin Hakulisten kokoelmasta löytynyt kuvateksti, koskien silloin siis kadonnutta kuvaa
(epäs) nettikuva on epäselvä
Evr Elisenvaara, Kj = Kurkijoki
"PD" / "atk" Hakulisten kokoelmaan oli käytettävissä sekä paperidokumentti (PD) että ko. tieto="atk" tiedostomuodossa. Merkinnällä kerrotaan kumpaan on verrattu, jos sellainen erilaisuustilanne on ilmaantunut. (Useimmiten PD on oikea versio.)
Museovirerityisesti mainittava Museovirasto
kjmKurkijoki-Museon diakuvakokoelma

KAIKKI LÖYTYNEET:


B1-06-001-0111 E0760 ilmakuva Heinäsenmaasta

B1-06-001-0111 R0121 ilmakuva Heinäsenmaasta

B1-06-001-0111 S2110 Heinäsenmaa ilm.

B1-06-002-dkad R0122 Simo Kukon talo

B1-07-001-0112 R2701 Heposaaren rantahietikkoa

B1-07-002-0113 R2691 Heposaaren tyrskyissä

B1-07-003-0114 R0152 Heposaaren Kaunislahti (peilik)

B1-07-005-0115 R2682 Heposaaren rannassa

B1-07-007-0117 R2732 Heposaaren maja talvella

B1-13-001-0120 Y4340 Tervu Jalajan rantaa

B1-15-001-dkad U0364 Kukrin Jyrkkä (=?)

B1-17-002-dkad Y4350 Mökerikön kalasatama (=?)

B1-25-001-0125 R2942 ilmakuva Rahmansaari

B1-25-001-0125 S2070 Rahmansaari ilmasta

B1-25-001-0125 TN263 Rahmansaar (R2942)(S207)

B1-40-002-0127 R0131 Tervun kaun saaristoa

B1-40-003-dkad R0092 ilmakuv Terv Siikasaari

B1-40-003-dkad Y0141 Tervun saar ilm KjH

B1-40-002-0127 E0850 Laatokan kaunis maisema

B1-40-005-0129 E0860 Rahmansaari kaukaa

B1-43-001-0130 R0101 Vätikk hiekk itäosa

B1-43-001-0130 Y0142 Vätikkä Kojosaari kall

B1-43-002-0131 U0351 Laatokan rantakallio

B1-44-002-dkad Y4360 Kukrin jyrkkä (=?)

B1-44-002-dkad N4530 Verkkosaari diabaasik.

B1-45-001-dkad R0182 Villa-Pekko, mökki (=?)

B1-45-001-dkad Y1720 Kuupp. Villa-Pekko (=?)

B1-45-001-dkad U0611 Villa-Pekon saari

B1-46-001-dkad S0750 Vossinan kalasaunat (=?)

B1-46-002-0134 R2862 Vossinan saaren ranta (=?)

B1-46-002-0134 TN186 Vossinan ranta (R286)(Museovir)B2-09-001-dkad Y1490 Kannans. maisema (=?)

B2-14-001-0135 Y1560 Korpis. Uitonsalm

B2-16-001-0137 Y3150 Rah Iivoniemestä

B2-16-002-0138 Y1650 Kuupp. maisema (hyv. sel!)

B2-18-001-0141 R0081 Lapinlahden rantaseut

B2-18-001-0141 S2040 Lapinlahti ilmasta

B2-18-002-0142 Y1790 Lapinl. Jätjärveen jo

B2-18-003-0143 R0082 Kurkiniemi+Jesusaaret

B2-18-004-0144 N4600 Lapinlaht vu.sa.vaiht.

B2-18-004-0144 JA004 Lapinlahti kJK

B2-18-006-0146 N1910 Tervu Lauvats sauna

B2-18-007-dkad R0171 Haukkavuor/Riuttavuor (=?)

B2-18-008-0147 R0151 Jätjärven vuono

B2-18-008-0147 TN047 Jätj vuon rant (R15)

B2-20-004-0150 R0173 Karvalinlahti/-vuori

B2-27-001-0151 Y2890 Ots.l. perukkaa (eri)

B2-30-001-dkad R0172 Riekkalan Riuttavuor

B2-30-001-dkad Y3210 Rie Riuttavuoren seinää

B2-30-003-dkad N2912 lato Riekk.l.pohj.

B2-40-001-0153 N5273 Terv hovi laituril

B2-40-001-0153 Y4260 Tervun hovin laituri KjH

B2-40-002-dkad Y4170 Ter Kiiskansalmi ilm (=?) KjH

B2-40-002-dkad R0141 ilmakuv Kiiskansalmi

B2-40-002-dkad E2610 ilmakuv Kiiskansalmi (=?)

B2-40-002-dkad TN038 Kiiska (Y417)(E2610)

B2-40-004-0155 R1612 moott.v. Kiiskansalmi

B2-40-004-0155 N5252 moott.vene Kiiskas

B2-40-006-0157 N5241 Kiiskan kapein koht

B2-40-009-0160 R0142 Kiiskansalmen suu

B2-40-009-0160 E2040 näk. Mälistä Kiiskalle

B2-40-011-0162 R0132 Helmelän selkää

B2-40-012-0163 R0133 Helmelän lahtea (eri)

B2-40-014-0165 U3174 Puputin talo Tervu

B2-40-015-0166 U0374 Ukonmäki Helmelänl.

B2-40-018-0169 N5251 Lauvatsaarest itää

B2-40-018-0169 R0093 Lauvatsaar mitt.t itään (eri)

B2-40-019-0170 N5231 Papinlahti Terv

B2-40-020-0171 R2722 uintia Tervussa

B2-40-021-0172 R2702 Tervu Huutokalliolla

B2-43-004-0177 N5211 Vät hiekoilt merel

B2-43-005-0178 R0091 saarist Vätikän hiekoilt

B2-43-005-0178 JA040 Vätikän hiekk

B2-43-006-0179 JA142 Vätikkä maisema

B2-43-008-0181 R2671 Vät hiekk Sammalsaar

B2-43-012-0184 U0324 Vätikän hiekkoja 2

B2-43-012-0184 Y4620 Vät hiekat (U)

B2-43-013-0185 N5220 Vätikän hiekat

B2-43-013-0185 R0111 ved nousu Vätikässä

B2-43-015-0186 R0113 Sammalsaar kabinetti

B2-43-015-0186 U0331 V. hiekk. kabinett

B2-43-015-0186 Y4652 Vät rantakabinetti (eri) (U)

B2-43-024-0195 R0112 Vät Kojonsaar et.rant

B2-43-025-0196 U0321 Vätikän hiekkoja 1

B2-43-027-0197 R0101 Vätikk hiekk itäosa

B2-43-028-0198 Y4630 Vät hiekoilla (txt!)

B2-43-028-0198 R2651 Vät hiekkojen vilske

B2-43-034-0203 R0102 Vätikk hiekk länsiosaB3-02-001-dkad Y0430 Aromäen eteläos.

B3-03-001-tnik Y0560 Evr tie Lopott.

B3-03-001-tnik R1702 Lop-Evr maantie pihan

B3-03-001-tnik TN132 tie PSikiön ta läp (Y56)(R170)

B3-03-002-tnik TN130 PSikiön talo (=?)

B3-03-003-dkad Y0530 Evr keskikylästä (=?)

B3-03-006-tnik TN134 Evr Mylenin talo

B3-03-007-tnik TN125 Evr-Lop tie Peltol (R46)

B3-03-007-tnik R0461 Evr asemanseutua Peltola

B3-03-008-tnik R0462 Evr asemanseutu etelä

B3-03-008-tnik TN124 Evr et os (R46)

B3-03-009-tnik TN119 Evr apteekki (=?)

B3-03-010-tnik R0471 Evr 3tien rist (kjm286)

B3-03-010-tnik Y0690 Evr as.s. teiden rist. kjm286

B3-03-010-tnik TN118 Evr 3-tien rist (R47)(Y69)(kjm286)

B3-03-011-tnik R1542 Evr:n eteläosaa (kjm279)

B3-03-012-tnik R0493 Evr vahtitupa

B3-03-012-tnik TN109 Evr vahtitupa (R49)

B3-03-013-tnik R0532 Evr asemanseut et.osa (kjm277)

B3-03-014-/atk R0531 Evr Sitarsuon viljel

B3-03-015-/atk Y0100 Evr Suohovin al. Intim

B3-03-016a-tnik N1530 Evr as.lta Suohovill

B3-03-016b-tnik TN429 Evr näkötorni Reponen

B3-03-020a-tnik R0472 Evr oik KK.os.liik. (kjm285)

B3-03-020a-tnik TN107 Evr katu (R47)(kjm285)

B3-03-021-tnik R0201 Evr Sopen vilj.aukea

B3-03-021-tnik TN139 Evr Kiiskilän pelt (=?)

B3-03-022-tnik TN053 Pakarisen talo (=?)

B3-03-023-tnik TN053 Pakarisen talo (=?)

B3-03-027-tnik R0512 Evr raut.r. asuintaloj

B3-03-027-tnik TN076 Evr vr-läist a.tal. Tervp (R51)

B3-03-028-tnik TN104 Evr Leskis tal katolt (kjm284)

B3-03-029-tnik TN102 Evr Mylenin k (R52)(Y60)(U?)(kjm278)

B3-03-029-tnik R0521 Evr asemanseut Mylen (kjm278)

B3-03-029-tnik Y0600 Evr Seurahuoneelta (U) kjm278

B3-03-029-tnik U0402 Evr tak Mylenin k (kjm278)

B3-03-030-tnik U0491 Evr rt-sillalta pohj

B3-03-031-tnik R0501 Evr pusutunneli veturi (kjm280)

B3-03-031-tnik TN093 Evr pusut länt (R50)(kjm280)

B3-03-033-tnik U0492 Evr talvinen kuva (kjm282)(U0492)

B3-03-033-tnik Y0090 Evr asemanseutua (U049) kjm282

B3-03-034-tnik Y0672 Evr VR:n kasarmeja (kjm283)

B3-03-034-tnik U0310 Evr rautatiel. as. (kjm283)

B3-03-034-tnik R0511 Evr raut.t. kasarmeja (kjm283)

B3-03-034-tnik TN075 Evr vr-läist a.tal. (R51)(Y67)(kjm283)

B3-03-035-tnik TN054 Kotav jok perka (R50)(kjm283)

B3-03-035-tnik R0502 Evr Kotavaarjoki perk (kjm287)

B3-03-036-tnik R1512 liikekatu Evr:ssa

B3-03-036-tnik TN090 Evr Mkr tie (R151)

B3-03-036-tnik TN027 Evr Mäkitalon paikalla ollu (=??)

B3-03-037-tnik TN027 Evr Mäkitalon paikalla ollu (=??)

B3-03-038-tnik U0614 Evr OHannosen talo

B3-03-038-tnik TN086 Evr Hannosen talo (U61)

B3-03-039-tnik TN087 Evr Nousias tal rak

B3-03-040-tnik U1131 Evr Nousiaise puuta

B3-03-041-tnik TN115 Evr Metsola-talo (U74)

B3-03-041-tnik U0742 HKiiskin Metsola Evr

B3-03-042-tnik Y0780 Evr Nuorisoseuran talo KjH

B3-03-044-tnik TN051 Evr Leskisen talo

B3-03-048-tnik Y0710 Evr Kurkij. Osuusk. p.kort.

B3-03-049-0295 S1880 Evr kohti Tervaporttia

B3-03-049-0295 R2991 Evr tie asemalle

B3-03-050-0296 TN274 Evr katu Tervap +as (R2991)(S1880)

B3-03-051-0297 TN105 Kauppisen talo (=??)

B3-03-054-0300 U0714 Vairilan talo Evr (eri)

B3-04-001-0204 U0771 Aulasuon talo Haapav

B3-05-001-0206 Y1180 Haavik. Kemppis. talo

B3-05-002-dkad Y1160 Haavik. Kemppis. lampi

B3-08-002-0209 Y1240 Huutom. Soikkel. uudist.

B3-08-003-0210 R0541 Huutom Soikkel talo

B3-10-002-0213 R0311 Ihojärvi Häklin talo

B3-16-001-0216 E0391 Kuuppalan Jäämäeltä (KansM)

B3-16-004-0219 E3320 "Pirunkirkko" Kuupp.

B3-16-004-0219 U0361 Pirunkirkko Kuupp.

B3-16-006-0221 E0401 Jäämäen linnavuor pop

B3-16-007-0222 U0363 Hiidenkirnu Jäämäel

B3-20-001-0225 E5150 Kj 1840 Topelius Ffit

B3-20-001-0225 N4920 Kj ed. kirkko Krusk

B3-20-004-dkad R0373 Lop ilmakuva joensuu

B3-20-004-dkad Y0080 Lopotti ilmasta (U)

B3-20-006-dkad R0421 Lop ilmakuv 3tien rist

B3-20-009-0229 E0402 Lopotin linnavuor pop

B3-20-010-0230 R0413 Lop Linnamäki Heinj.

B3-20-012-0232 R0401 Lop kirkko op.asuntol

B3-20-014-0234 Y2030 Lop 1920 os.meijeri

B3-20-015-0235 Y2040 Lop kesk Hiidenmäelt

B3-20-015-0235 JA053 Lop Hiidm (eri)

B3-20-015-0235 JA089 Lop Hiidm (monta)

B3-20-016-0236 R0392 Lop kirkontorn itään

B3-20-017-0237 R0391 Lop kunnantal katolta

B3-20-018-0238 R1471 Lop nahkatehdas

B3-20-018-0238 TN044 Lop nahkatehd (R147)

B3-20-018-0238 JA092 (R1471) Lop nahkatehdas

B3-20-022-0242 R0362 Lop Mulimäelt etelään (osa)

B3-20-022-0242 Y2150 Lop Mulimäelt lrs

B3-20-023-0243 Y2051 Lop Mulimäelt pohj

B3-20-023-0243 R0422 Lop Mulimäelt ortod.k.

B3-20-024-0244 R0382 Lop keskusta Mulimäelt

B3-20-024-0244 U1833 Lopottia kunn.t. vas. (osa)

B3-20-024-0244 Y2112 Lop Mulimäelt

B3-20-024-0244 JA001 Lopottia kunnant

B3-20-025-0245 R0441 Lop Säkinmäelt Pohjii

B3-20-026-0246 R2952 Kj vallattu Postirin

B3-20-026-0246 Y2130 Lop postin läh KansM

B3-20-027-0247 R1571 Lop markkinat Räkköl

B3-20-028-0248 R0432 Lop ortod.k palokunn.t.

B3-20-028-0248 Y2111 Lop Linnamäelt

B3-20-029-dkad E0392 Lopot Linnav (/PD)(=?) (KansM)

B3-20-030-0249 N0480 Lopotti, 2 kirkkoa (#txt)

B3-20-030-0249 Y1990 Lop Laikk.l. takaa KjH

B3-20-030-0249 JA009 Lop Paratsulta

B3-20-032-0251 U0401 Lopot Posti sh-as. 

B3-20-032-0251 TN039 Postin rinne (U40) 

B3-20-036-0255 R0361 Lop Mulimäelt Himohirs

B3-20-038-0257 R0411 Lop Opiston silta

B3-20-040-0259 Y2220 Lop jäitten lähtö

B3-20-046-dkad R0451 Evr Alakylä tie Evr:an (=??)

B3-20-053-0272 Y1990 Lop Laikk.l. takaa KjH

B3-20-053-0272 JA009 Lop Likosaares

B3-20-055-0274 R0222 Rah Raholanjoki

B3-20-056-0275 R0442 Lop Neuvostoliitolle (eri kulm)

B3-20-056-0275 N1300 Lopotti ja Maam.op.

B3-20-057-0276 R0442 Lop Neuvostoliitolle

B3-20-058-0277 R0231 Raholaa Hiidenmäelt (osa)

B3-20-058-0277 N1310 Lopotti ja Maam.op.

B3-20-058-0277 U2141 koulutila, Raholaan (eri)

B3-20-058-0277 U0392 Maam.op.+Rahola (eri)

B3-20-058-0277 JA013 Lop Hiidm Rah

B3-20-059-0278 R0402 Lop kirkko Rahol.joel (osa)

B3-20-059-0278 Y2000 Lop kirkko joentakaa

B3-20-068-dkad Y3070 Poh Linnamäeltä KjH (=?)

B3-20-068-dkad R0332 Lop Linnamäelt pohj (=?)

B3-20-075-dkad R1692 Lop linja-auto-"asema"

B3-20-075-dkad Y2120 Lop pääkatu Evraan KansM

B3-20-079-dkad Y2010 Lop Heinjoki

B3-20-089-anis Y2150 Lop Mulimäelt lai rei suun

B3-20-089-anis R0362 Lop Mulimäelt etelään

B3-20-089-anis JA069 Lop Kaupinmäeltä

B3-20-090-eika E5620 kirkko edust. paikall (eri)

B3-20-090-eika Y2231 Lop Maamieso Linn KansM

B3-20-091-eika U0080 Lopottia+Maam.opistoa

B3-20-091-eika E5610 Kj:n kirkonkylää

B3-20-093-eika U0421 Kuoksvuori-Linnav

B3-21-003-dkad Y2440 Luhov T Kuosan talo

B3-22-001-dkad R0251 Marianvaar Kollampi

B3-22-001-dkad Y2470 Marianv Kollampi etr

B3-24-001-dkad TN006 Maijalan talo Mikriläss (=?)

B3-24-008-dkad U0685 TJokelan talo Mikr

B3-24-033-dkad TN010 Maijalan talo +pelt (/PD)

B3-26-001-dkad Y2760 Oks Kiiskin talo (=?)

B3-26-002-dkad Y0411 Vonkaoja talv.

B3-26-003-dkad Y0412 Aromäen kylää (=?)

B3-27-002-dkad R0292 Otsanlahden perukka

B3-27-003-dkad R0891 Höppelin silta

B3-27-006-dkad R0241 Soskuanj Hartik myll

B3-27-006-dkad Y2920 Ots Soskuanjoki (=?) (U)

B3-27-009-dkad Y2910 Ots ilta Mälkin (eri)

B3-27-010-dkad R0293 Otsanlahti Korj/Hart

B3-27-013-dkad U0722 ATaskisen talo Ots

B3-27-014-dkad U0791 TTaskisen Hiljamäki

B3-30-001-???? R0271 Riekkalanlahti (osa)

B3-30-002-dkad R0272 Riekkalanlahd. perukk

B3-31-003-dkad U0711 Veripään talo Rum (/PD)

B3-31-003-dkad Y3340 Rum Puntalan ryhmä (/PD) (U)

B3-33-001-dkad Y3550 Saa Rämäsen talo

B3-33-001-dkad R0342 Saares Rämäsen talo

B3-35-002-dkad Y3680 Savo Pirunkirkko (=??)

B3-35-004-dkad Y3700 Savo Torvisen mylly (=?)

B3-36-001-dkad Y3860 Sor Penkkikank.lampi (=?) (U)

B3-36-001-dkad U0120 Penkkikankaan lampi (=?)

B3-36-001-dkad R0252 Penkkikankaanlampi

B3-36-002-dkad R0341 Sorjo tie Parikkalaan

B3-37-005-dkad U0473 Soskuan silta Papp.s.

B3-37-005-dkad Y4010 Sos uusi tie + silta (U)

B3-37-009-dkad U0674 Poskiparran talo Sos

B3-37-010-dkad U0761 Räkköläisen huvila (=?)

B3-37-010-dkad Y4020 Sos Räkköl huvila (U)

B3-39-001-dkad Y4140 Sär solaset KjH

B3-39-001-dkad R0322 Särkij Kyyt solaset

B3-39-002-dkad R0221 Särkij Raholanjoki (=??)

B3-39-003-dkad N2933 aittarakennus (=??)

B3-39-004-dkad R0321 Särkij Kiisk solaset

B3-39-005-dkad R0331 Särkij vinttikaivo

B3-40-002-dkad E1070 Tervun kirkonkylää

B3-40-004-dkad R1602 Tervu hovin laituri (=??)

B3-40-004-dkad R1611 Terv kunn.kod laitur (=??)

B3-40-006-dkad Y4271 Tervun meijeri

B3-40-007-dkad Y4221 Tervunjoki (U)

B3-40-009-0284 R0302 Tervu Anttilan ryhm

B3-40-011-0285 R0312 Tervu Kaupan ryhm

B3-40-012-dkad N0820 Tervu muistojen tammi

B3-40-012-dkad U0452 Cygnaeuksen puu

B3-40-013-dkad R0611 ilmakuv Tervun hovi

B3-41-001-0287 R0212 Titon mylly patoallas

B3-41-003-dkad Y4450 Tit Keinäsen talo (U)

B3-42-001-dkad Y4520 Uusk Karvalinvuori (=??)

B3-42-002-dkad Y4540 Uusk Yläkylää (=??)

B3-42-005-dkad R0282 Uudenkylän alakylä (=?)B7-62-001-0366 E5570 Hiitolan kirkko ulkC1-00-002-0375 TN160 Heinsimän laiturille (R283)

C1-01-003-0378 TN004 K.K.Tyrnin perhe (=??)

C1-01-005-0380 TN004 K.K.Tyrnin perhe (=??)

C1-02-001-0395 Y0420 Aromäen poikia

C1-03-002-0397 R0552 Evr Mylenin olohuon

C1-03-006-0401 TN135 Evr Mylenin väk puut

C1-03-010-0405 U0631 piiraiden tekoa

C1-03-010-0405 R1412 piiraiden paistoa

C1-03-011-0406 TN137 Evr Mylenin työväk aittoj

C1-03-013-0408 TN138 Evr Mylenin työväk (=?)

C1-03-017-0407 TN136 Evr Mylenin työväk (=?)

C1-03-028-0423 TN133 Evr Mylenin talo (=??)

C1-03-033-0428 TN089 Evr yo ETerävä

C1-03-040-0435 TN419 Evr as.s. laps Pöntyn

C1-03-046-0441 TN202 Evr as.miesyhd. Vaasa (=TN413)

C1-03-046-0441 TN413 AsemMiesYhd Vaasas (?=TN202)

C1-03-049-0444 R0561 Evr "Rasvamatit"

C1-03-057-0452 R0572 Evr Hukan kanat

C1-03-064-0458 TN078 Evr kasarmi (=??)

C1-03-100-0494 TN087 Evr Nousias tal rak 

C1-04-003-0504 R0562 Haapav salomökk

C1-08-001-0520 R0542 Huutom Soikkel perh

C1-08-001-0520 N2940 Soikkeli suurperhe

C1-08-001-0520 Y1250 Huutom. Soikkel. suurp.

C1-09-001-0544 E0370 ark. Häml lv esin. (KansM)

C1-16-001-0550 E0200 ark. Kuupp. esineitä (KansM)

C1-20-001-0557 E0410 ark. Lopot lv esin. (KansM)

C1-20-029-0585 R1621 kulj. Pekonlahd.sahalt

C1-20-052-0608 U2322 asiamiesten kokous

C1-24-004-0632 R0851 häät Sanela-Kokko

C1-24-024-0652 TN009 marjaan meno Mikr 

C1-24-025-0653 R3151 puukaasutintraktori

C1-24-025-0653 TN316 Markkulan traktor (R3151)

C1-27-001-0694 E0310 ark. Häml. kupurasolki (KansM)

C1-27-001-0694 E0310 ark. Otsl. kupurasolki (KansM)

C1-27-013-0705 R0852 häät Terilä-Kakkinen

C1-28-002-0733 U0684 Puntan talo Pohjii

C1-30-001-0736 U0971 Torikka opett poik

C1-31-004-0743 Y3380 Rum Arthur Eklund

C1-32-001-0744 U0741 Tenhosen talo Räihäv

C1-32-011-0754 R1212 karjalais. kiesit

C1-32-018-tunt U0925 heinäväkeä Räihä (atk)

C1-32-019-/atk Y3470 Räi sokerijuur.vilj

C1-32-020-/atk Y3490 Räi metsätyöt

C1-36-001-0759 R0571 Sorj David Björklund

C1-36-006-0764 R0551 Sorj kotiliesi

C1-37-001-0775 R1703 sillantekotalkoot Sosk

C1-37-001-0775 U1191 sillanrakennustyö

C1-39-001-0777 U0651 JKyytisen talo Särkij

C1-39-002-0778 U0652 Kesselin talo Särkij

C1-39-003-0779 R3161 naiset kyntävät+vanki

C1-39-007-0783 N3350 hierontaa

C1-39-007-0783 R1081 kuppari

C1-39-010-0786 R1403 saippuan kuivaaminen

C1-39-011-0787 R1172 lampaide keritseminen

C1-40-001-0791 N5271 retki Linnasaareen

C1-40-002-0792 N5253 vene Helmelänlahd.

C1-40-003-0793 R0613 Terv hovi henkilökunt

C1-40-007-0797 R0622 Terv lastenkod lapsia

C1-40-012-0802 R0623 Terv lastkod siivoust

C1-41-001-0803 U0662 TKeinäsen talo Titos

C1-41-002-0804 Y4450 Tit Keinäsen taloD1-00-001-0811 U1852 lautamiehet 1937

D1-00-003-0813 R0593 Kurkij lautamiehet

D1-20-001-0821 U1782 vallank kulkue matk.

D1-36-002-0829 R0591 Sorj vaalilautakuntaD2-00-001-0830 U1841 kunnanvaltuusto -32

D2-00-002-0831 U1842 kunnanvaltuusto -39

D2-00-002-0831 R0602 kunnanvaltuusto 1939

D2-00-008-0837 R3251 Kj hoitokunta - 48

D2-00-008-0837 N4472 kunnan lopettamistil.

D2-00-008-0837 S3640 kunnan lopettajaiset 1949

D2-00-008-0837 TN403 kunnan lopett. (S3640)(N4472)(R3251)

D2-00-009-0838 JA310 lopetuskokous

D2-00-011-0840 N4471 kunnanvalt puhj. nuija

D2-20-001-0842 N4262 kunnantalo hyljätt.

D2-20-002-0843 R0601 uusi kunnantalo

D2-20-002-0843 JA180 uus kunnantal

D2-40-001-0846 R0612 Terv hovi päärakennus

D2-40-001-0846 U0204 1800-luv hovi Terv

D2-40-003-0848 R0621 vanha Terv hoviD3-03-003-0853 R0631 Kustaa V Evr:n asemalla

D3-03-003-0853 TN060 Evr as Kustaa V HM toiv (R63)

D3-03-004-0854 TN063 Evr as Kustaa V kuor (R63)

D3-03-004-0854 R0632 Kustaa V Evr laulukuoro

D3-03-005-0855 TN059 Evr as Kustaa V

D3-03-008-0858 TN061 pr Ståhlb Evr as HJA (R64)

D3-03-008-0858 R0641 KJ Ståhlberg EVR:n asemall

D3-03-008-0858 U1772 Ståhlberg Evr:ssä

D3-04-004-0863 R0662 Haapavaaran äitejä

D3-10-001-0864 R0663 Ihojärven äitejä

D3-18-001-0865 R0671 Lapinlahden äitejä

D3-20-001-0867 R0661 Linnamäell valm lipunnost (peilik)

D3-20-002-0868 U0230 kenr. A.Sihvo puh.

D3-20-002-0868 R2811 kenr.A.Sihvo puhuu

D3-20-002-0868 TN146 kenr ASihvo puhuu (R281)

D3-20-003-0869 R0652 pr. LK Rel. maatalousnäytt

D3-20-003-0869 N2450 Kj:n maatalousnäytt.

D3-20-008-0874 U1771 Snellman juhlak 

D3-24-001-0876 R0672 Mikrilän äitejä

D3-27-002-0879 R0673 Otsanlahden äitejä (peilik)

D3-27-002-0879 U2372 äit.pv. Otsanlahd (peilik)

D3-29-003-0882 U2392 äit.pv. Raholassa

D3-29-003-0882 R0683 Raholan äitejä

D3-30-001-0883 R0681 Riekkalan äitejä

D3-30-001-0883 U2412 äit.pv. Riekkalass

D3-31-001-0884 U2402 äit.pv. Rummunsuol

D3-31-001-0884 R0682 Rummunsuon äitejä

D3-32-001-0885 R0691 Räihävaaran äitejä

D3-32-001-0885 U2391 äit.pv. Räihänvaara

D3-35-001-0885 U2381 äit.pv. Savojalla

D3-35-001-0886 R0692 Savojan äitejä

D3-36-001-0887 R0693 Sorjon äitejäE1-00-001-0890 R0742 ripppoj 1941 haut.maa

E1-00-010-0899 R0751 ripptyt 1930

E1-00-012-dkad R0752 ripptyt 1933

E1-00-013-0901 R0761 ripppoj 1933

E1-00-014-0902 R0762 ripptyt 1935

E1-00-016-0904 R0772 ripptyt 1936

E1-00-019-0907 N0340 ripptytt kev 1940

E1-00-022-0910 TN298 tytt rippkoul -42 sak+h

E1-00-023-0911 TN297 rippityttöjä 1942

E1-00-024-0912 TN294 konfirmaat 1943 (R308)

E1-00-024-0912 R3082 konfirmaatio 1943

E1-00-026-0914 R3263 Rov. Gustav Arokallio

E1-00-026-0914 N0431 rov. Arokallio (U176)

E1-00-026-0914 U1762 Gust. Arokallio

E1-00-026-0914 Y2992 Ots Gustaf Arokallio (U)

E1-00-027-0915 U2701 rovasti ja ruustin

E1-00-027-0915 JA196 rov.+ruustinna

E1-00-tunt.ton R0792 pyhäkoulutark (w:pois)

E1-00-030-0918 R0792 pyhäkoulutark

E1-00-030-0918 U2754 rovasti pyhäk. tark.

E1-00-034-0922 N0420 isä ja poika Olson

E1-00-034-0922 TN042 isä+poika Olsoni (N42)

E1-00-036-0924 TN290 Arvi Kujala (R3062)

E1-00-036-0924 N0432 kirkkoh Arvi Kujala (eri)(U176)

E1-00-036-0924 R3062 Arvi Kujala

E1-00-037-0925 R3061 Toivo Silvennoinen

E1-00-037-0925 TN289 Toivo Silvennoinen (R3061)

E1-00-038-0926 R0802 pyhäkoulukurss

E1-00-039-0927 R0782 lukukinkerit

E1-00-039-0927 JA020 (R0782) tyttö koeluku

E1-00-042-0930 S2930 rippik. tytöt 1943

E1-00-043-0931 R3081 rippikoulu sakastissa

E1-03-001-0936 R0842 Evr:n Rukouhuoneyhd.

E1-03-001-0936 TN417 Evr pikkukirkk Yhd

E1-03-003-0938 R0781 Evr rippkoul

E1-03-004-0939 R0791 Evr pyhäköulu

E1-03-006-0941 U2680 Evr hartaustilais.

E1-03-006-0941 TN418 Evr raamat kursil (U268)

E1-03-007-dkad U2782 raamattukurssil Evr

E1-03-007-dkad R0813 Evr raamattukurssi (=??)

E1-20-001-0949 E3690 Sa ja Davi Kj:n kirkk (KansM)

E1-20-002-0950 E3681 lesken rop Kj:n kirkk (KansM)

E1-20-003-0951 E3670 ristiinn l Kj:n kirkk (KansM)

E1-20-004-0952 R0700 lut. kirkko

E1-20-004-0952 U2702 Kj kirkko

E1-20-004-0952 N0220 Kj:n kirkko

E1-20-004-0952 Y2330 Lop lut. kirkko (eri) KjH

E1-20-005-0953 JA006 kirkon torni

E1-20-006-dkad U2711 Kj kirkon alttari

E1-20-006-dkad R0711 lut. kirkko urkuparvelt

E1-20-007-0954 R0712 lut. kirkko alttarilta

E1-20-007-0954 U2712 Kj ki urkulehteri

E1-20-008-0955 R3102 Kj srk viim. suntio

E1-20-008-0955 TN306 suntio kirkk tornis (R3102)

E1-20-009-0956 R0721 lut. kirkko kyntt.val

E1-20-009-0956 JA037 kirkk jouluna

E1-20-010-0957 JA062 ki+sankh jouluna

E1-20-010-0957 JA197 (sama =k062)

E1-20-010-0957 TN016 Joulu sankaripats PeKy 

E1-20-012-0959 R0722 lut. kirkon alttaritaul

E1-20-014-0961 R3072 Kj kirkon vihkiväkeä

E1-20-014-0961 TN292 Kirkk uud vihk (R3072)

E1-20-014-0961 JA177 kir uudvihkim s

E1-20-015-0962 N4261 kirkon uudeell.vihk

E1-20-015-0962 N0230 Kj kirkko sis alttarill (eri)

E1-20-015-0962 JA176 kir uudvihkim e

E1-20-016-0963 JA178 kir uudvihkim a

E1-20-016-0963 R3071 Kj kirkon uud.vihkimin

E1-20-017-0964 N0380 NNKYn leiripäiv 1938

E1-20-018-0965 R0823 Lop leir iltanuotio

E1-20-021-0968 R0821 Lop tyttöleiriläis

E1-20-023-0970 R0812 Lop raamattukurssi

E1-20-023-0970 U2791 Kj raamattukurssil

E1-20-024-0971 R0881 Evald Relander siunaus

E1-20-025-0972 R0881 Kaarlo Gummerus siun.

E1-20-029-0976 R0831 Diakon Vainevirta

E1-20-031-0978 R0822 Lop kesäleiriläiset

E1-20-033-0980 S2910 seurakuntatalo 1941

E1-20-036-0983 S2520 kirkko ilman ristiä

E1-20-036-0983 TN355 Kirkk ilman rist (S2520)

E1-20-037-0984 R3063 Kj kirkosta urut viety

E1-20-039-0986 TN346 ven. tanssilava (S2320)

E1-27-001-0991 N0240 rov. Hartman'in hauta

E1-27-002-0992 N0252 hautausmaaport paarihuone

E1-27-002-0992 Y2830 Ots paarihuone KjH

E1-27-002-0992 R0862 haut.maan paarihuone

E1-27-002-0992 JA029 (R0862) paarihuone

E1-27-003-0993 R0861 hautamuistomerkkejä

E1-27-003-0993 U2734 Kj haut.maal 1927

E1-27-004-0994 R0892 uusi haut.maa paarih.

E1-27-005-0995 R0732 rovastin pappila

E1-27-005-0995 N0200 kirkkoherran pappila

E1-27-005-0995 Y2851 Ots rovast.pappila KjH

E1-27-006-0996 N0200 kirkkoherran pappila

E1-27-006-0996 R0732 rovastin pappila

E1-27-006-0996 Y2851 Ots rovast.pappila (=005)

E1-27-011-1001 Y2852 Ots kappal. (U)

E1-27-011-1001 N0210 kappalaisen pappila Kaunm

E1-27-011-1001 U2721 Kaunismäen pappila

E1-27-012-1002 U2723 Papinmäen diak.talo

E1-27-012-1002 N0360 Papinmäen diakoniatalo (U)

E1-27-012-1002 R0832 Papinm kantt virk as

E1-27-017-1007 U2771 Papinm lastenkoti

E1-27-022-1011 R2892 Rovastin pappila palaa

E1-35-001-1012 U2801 Savoja lähetyseural

E1-39-001-1013 U2753 pyhäkoulu Särkijärv

E1-39-002-1014 U2751 hartaustilaisuus Sä

E1-39-002-1014 JA022 uskonn. seurat

E1-39-003-1015 R0811 Sjä raamattukurssi

E1-39-004-1016 R0801 pyhäk jouluj

E1-39-004-1016 N0350 pyhäkoul pikkujoulu

E1-39-004-1016 JA023 (R0801) pyh1 joulujuhla

E1-39-007-1018 JA024 Lop Postir hs

E1-39-007-1018 R0871 A Kiiski h.saatt Lop

E1-39-008-1019 R0872 A Kiiski siunaus

E1-39-008-1019 JA025 (R0872) AKiiski siunaus

E1-39-009-1020 R0873 A Kiiski hauta

E1-39-009-1020 JA144 (R0873) AKiiski hautaE2-00-001-1023 N0510 ort. suntio kh lukkari (U)

E2-00-001-1023 U2704 ortod. 3 herraa

E2-00-003-1025 U2732 ortod rippikoulu

E2-00-015-0903 R0771 ripp poj 1935

E2-20-001-dkad R0900 ortod. kirkko kellot

E2-20-001-dkad U2703 ortodoksikirkko (=?)

E2-20-001-dkad N0501 ortodoksikirkko (U)

E2-20-001-dkad Y2340 Lop ortod. kirkko (=?) (U)

E2-20-002-1029 N0502 ortod.kirkk sisältä (U)

E2-20-002-1029 U2741 ortod. kirkk sisält

E2-20-002-1029 R0911 ortod. kirkko sis

E2-20-005-1032 N0510 ort. suntio kh lukkari (U)

E2-20-006-1033 R0921 ortod. kirkkokuoro

E2-20-007-1034 U2742 ortod. tiistaiseura

E2-20-008-1035 R0922 ortod. rippikoul

E2-20-009-1036 R0923 Evr:n ortod. rippikF1-03-002-dkad U2901 Evr suojelusk.talo (=?)

F1-03-002-dkad N3790 Evr Sk. talo (U)

F1-03-002-dkad R0971 Sk. talo Suojalinna

F1-03-002-dkad Y0820 Evr suojeluskunn talo (=?) (U)

F1-03-004-1040 R0981 Sk. alokk. ruokail

F1-03-005-1041 R0972 Sk. alokaskurssi

F1-03-013-1049 R0991 Evr sk. it-2-kk

F1-03-014-1050 U2891 Evr Sk. soittokunta

F1-03-015-1051 R0982 Evr sk. poikakurssi

F1-03-017-1053 U2912 Evr kk-kurssit

F1-20-003-dkad Y2270 Lop Kj:n Suojelusk talo (U)

F1-20-003-dkad N3750 Kj Sk. talo (=??)(U)

F1-20-003-dkad U2892 Kj suojelusk.talo (=?)

F1-20-004-1059 R0931 Lop Suojeluskuntatalo

F1-20-005-1060 U2840 Kj Suojelusk. lippu

F1-20-006-1061 R0932 Lop Sk-lipun vihk.

F1-20-008-1063 Y2971 Ots sk. kesäleiri

F1-20-010-1065 U3004 meriSk.laisia vene

F1-20-011-1066 R0952 Sk. leiri 1935

F1-20-017-1072 R0942 Sk. ampumaratakahvit

F1-20-017-1072 Y2972 Ots ampumaradalla (U)

F1-20-017-1072 U2923 Sk.:n ampumarata

F1-20-020-1075 Y0161 merisuojeluskunta

F1-20-020-1075 R0961 Sk. laivasto-osast

F1-20-021-1076 R0943 Sk. leiri Vätikk

F1-20-021-1076 U2921 Sk. oppitunt Vät

F1-20-022-1077 U2861 Kj Sk. esikunta 1920

F1-20-023-1078 R0941 Lop Sk. leirip 1929

F1-20-024-1079 R0992 Sk. paraatiF2-01-001-1085 U2952 Alho lott v.kokous

F2-01-006-1090 R1042 lottia retkell lamp.

F2-03-001-1092 U2942 Evr lott johtok -40

F2-03-001-1092 R1043 Evr lott joht.k.

F2-03-003-1093 R1032 muonituslottia

F2-03-004-1094 R1031 Evr lott lääk.kurss

F2-03-004-1094 U2971 Evr lott muonitusku

F2-03-004-1094 TN040 Evr lott muonitusk (U297)

F2-03-005-1095 R1041 Evr pikkulottia

F2-03-013-1104 TN205 muonituslott Jyväskyl (S176)

F2-20-003-1111 R1023 lott johtokunta

F2-20-003-1111 N3860 Kj lott johtok. 1940

F2-20-003-1111 U2941 Kj lott johtok. -39

F2-20-006-1113 R1001 lottalupaus 1925

F2-20-009-1116 R1002 lotat 10-v

F2-20-010-1118 R2802 sank.patsas tervasoih

F2-20-010-1118 U2992 vap.s. 15v soihdut s

F2-20-010-1118 TN143 Vap.s. 15-v soihdut (U299)

F2-20-010-1118 TN145 Vap.s. 15-v soihdut (R280)

F2-20-010-1118 TN012 sankarihaut 20-v itsen (=15-v ??)

F2-20-014-1122 U2991 lottalupaus sankarih

F2-20-014-1122 TN041 lottlup 1931 (NpoU299)

F2-20-016-1124 R1011 lotat sankarpatsaall

F2-20-017-1125 R1022 lott iv-leko-kurss

F2-20-017-1125 JA173 lott iv-koulu

F2-20-020-1128 R1012 Fanny Luukkonen saapuu

F2-20-023-1131 U2981 lottia hiihtomerkki

F2-20-030-1138 JA174 Kj 8 lottaa

F2-20-033-1141 JA152 lott lääk k

F2-20-033-1141 N3850 lotta lääkintäharj.

F2-20-035-1143 R1021 lottien iv-kurssi

F2-20-035-1143 JA175 lottakoul talv

F2-20-041-1149 N3891 lottien johtoa

F2-20-045-anis U2962 lott 10-v juhla MmO

F2-31-001-1155 R1013 Rummunsuon lottiaG1-00-002-1160 N0760 Eero Veikkolainen

G1-00-002-1160 R1051 kunnanlääkäri EV

G1-00-003-1161 R1052 kunnankätilö AM

G1-00-004-1162 R1082 terveyssis + diakon

G1-00-005-1163 U1973 oppilaid. terv.huolt

G1-00-005-1163 R1083 kouluterv. tarkast.

G1-00-006-1164 TN405 synnytystupa Viitasaar

G1-03-001-1165 R1071 Evr apteekki

G1-03-001-1165 TN120 Evr apteekki (R107)

G1-03-002-1166 R1072 Evr apteekki sis

G1-03-002-1166 TN121 Evr apteekki sis (R107)

G1-20-001-1170 R1061 Lop apteekki pih p

G1-20-002-1172 R0371 Lop apteekki Laikkal.l.

G1-20-003-1173 R1062 Lop apteekki sisH1-00-001-dkad N0090 valtion kirjelmä 1866

H1-01-002-1176 TN406 KKTyrni väk heinäpell

H1-03-001-1179 R1132 tauko heinänkorjuus

H1-03-004-1182 R2323 koulutila puintia

H1-03-008-1186 N1661 tauko heinässä Evr

H1-03-010-1188 R1112 saven ajoa koulutil.

H1-03-012-1190 U1192 Kotavaar joen perk (eri)

H1-04-001-1192 R1123 puintitalkooväkeä

H1-04-002-1193 U0842 suon kuokkimista 

H1-04-004-1195 U1172 kanavoimistyömaa

H1-04-008-1199 R1091 kasken kaato Haapav

H1-09-001-1200 U1161 vilj korj talk Häm

H1-20-002-1203 R2263 koulutila lanttuaumoj 

H1-20-004-1205 U2091 Maam.op. kasvihuone (eri)

H1-20-006-1207 U2082 opettaj asuntola

H1-20-010-1211 U0963 ojan ajoa koulutil

H1-20-010-1211 R2261 koulutila ojan auraus

H1-20-012-1213 R2262 koultila heinähissi

H1-20-020-1221 U0872 hyvä turnipsisato

H1-29-006-1247 TN317 Kyytin heinätyö (R3162)

H1-31-001-1230 U1171 R.s.joen perkaustyö

H1-31-001-1230 Y3350 Rum laskuojan perk

H1-31-001-1230 R1101 Rummuns ojanperkaus

H1-31-005-1234 U0861 perhe pellolla Rummu

H1-32-001-1236 Y3470 Räi sokerijuur.vilj

H1-32-001-1236 U1063 sokerijuurikaspell

H1-32-002-1237 U0925 heinäväkeä Räihä

H1-37-001-1240 R3152 Sos venäl. perunamaa

H1-38-001-1241 R1111 ojaa oja-auralla

H1-39-002-1243 R3163 sotasaalistraktori

H1-39-004-1245 R1113 kylvö vanh. tapaan

H1-39-005-1246 R1121 perunan istutusta

H1-39-006-1247 R3162 naiset heinäpellolla

H1-39-007-1248 R1133 heinää paalataan

H1-39-007-1248 N1681 heinän paalutusta

H1-39-009-dkad R1122 viljan leikkuuta

H1-39-010-1250 JA052 viljkorj tauko

H1-39-011-1251 JA226 puolivalmis 4

H1-39-011-1251 N1692 käs'kuappuna

H1-40-001-1253 U0250 Terv hov kontrahti

H1-40-003-1255 U0952 heinässä Immo Tervu

H1-40-003-1255 R1131 heinän korjuuta

H1-40-004-1256 N1643 Tervu kylvö

H1-41-002-1258 R1102 Titon kanavan perk.

H1-41-002-1258 U1181 Tito kanav perkaus

H1-41-002-1258 Y4420 Titon kanavan perkaus (U)H2-00-001-1259 JA046 jäänn reki hev (txt!!)

H2-00-002-1260 R1182 jään nostoa Alholla

H2-00-003-1261 N1762 jäänottoa Kankaanl 

H2-00-003-1261 R1181 jään sahausta Alholl

H2-00-003-1261 JA045 (R1181) jään leikkaus

H2-01-002-1263 U1045 Pölkin karjaa Alho

H2-01-002-1263 JA041 Pölkin karja

H2-03-001-1264 R1141 karjaa lypsetään

H2-20-001-1270 R2242 Maam.op. navetan sisält

H2-20-002-1271 R2283 koulutila lypsy Iivon

H2-20-003-1272 R2282 karj.h. opp. lypsylle

H2-29-001-1275 U1482 kettutarhausta

H2-39-002-1277 N1770 kotivoin valmistus

H2-40-001-1278 R2273 Terv hovi op. lypsyll

H2-40-002-dkad R1152 Tervun hovin karjaa

H2-40-003-1279 R1153 lampaita kesälaitum.

H2-40-003-1279 N1791 lampaat Siikasaaress

H2-40-003-1279 U1043 lampaat Siikasaaren

H2-41-001-1280 R1161 Keinäsen navetta

H2-41-001-1280 U0961 Keinäs navetta Titt

H2-41-002-1281 R1162 navetta sisältä

H2-41-002-1281 U1051 Keinäs navetta sis.H3-03-002-1284 R1202 hevoskasvatus: Valtti

H3-03-004-1286 U1073 Mirkun Peikon poika

H3-03-004-1286 N1930 Mirkun Peikko (#txt)(U)

H3-03-006-1288 R1191 juoksijahevonen

H3-20-002-1298 R2271 kantakirjahevosparaat

H3-24-003-1305 U1071 ori Rymy

H3-24-002-dkad R1192 kantakirjaori

H3-27-001-1312 R1211 valkjärv. kiesit (txt=?)

H3-40-001-1317 R1201 orivarsat Lauvatsaar (osa)H4-00-003-1323 N1970 tukinajoa

H4-00-003-1323 R1222 tukinajoa

H4-03-001-1325 R1221 metsänhoidon opet.

H4-23-001-1327 R0563 Saares_Mets metsureita

H4-32-001-1328 Y3490 Räi metsätyötI1-00-001-1329 N2303 rantiin vetoa Riekk

I1-00-001-1329 R1252 rantanuotta = rantii

I1-00-001-1329 JA148 (R1252) (osa) rantiin veto 1

I1-00-001-1329 JA031 nuotan veto

I1-00-002-1330 Y0111 kalast. rantii (U)

I1-00-002-1330 U1431 nuotan vetoa

I1-00-004-1332 U1421 paikkaa nuottaa

I1-14-001-1334 U1391 nuotan paikkausta

I1-14-001-1334 JA139 (R1242) nuotan kunnost (osa)

I1-14-001-1334 R1242 nuotan paikkausta

I1-14-002-1335 U1411 nuotanvetoa talvel

I1-14-002-1335 Y1520 Korpis. nuotanv. (U)

I1-14-003-1336 R1251 muikkuverkoa selvit.

I1-14-006-1339 N2321 korpsaarel. rannalla

I1-14-007-1340 Y1600 Korpis. nuotta (hyv. sel!) (U)

I1-14-007-1340 U1401 nuotta vappeilla

I1-14-008-1341 U1402 keskinuotan vetoa

I1-14-008-1341 R1262 nuotanvetoa talvell (osa)

I1-18-001-1342 R1231 kalast isorysällä

I1-30-001-1343 R1241 Riekkalan nuottak.

I1-30-001-1343 U1442 kalast. v Riekkalanl.

I1-39-001-1344 R1261 mertakalastusta lamm.

I1-39-001-1344 JA131 (R1261) jokimerta (eri!)

I1-40-002-1346 R1232 verkon laskua

I1-40-002-1346 N2301 särinverkko Ukonlahde

I1-40-004-1348 E4970 Nuottatalas TervussaI2-00-001-1351 Y0112 metsäst. jänis (U)

I2-00-001-1351 U1450 saalis 9 jänistä

I2-20-002-1353 U1463 saalis 7 metsoa

I2-20-002-1353 R1282 saalis 7 metsoa

I2-32-001-1354 R1271 herrojen metsästysr.

I2-36-001-1357 R1272 Sorjon metsästäjiä

I2-39-001-1358 R1281 jänissaalis ensilum.

I2-39-001-1358 U1474 Ensilumen saalisJ1-00-001-1359 E5010 piiskantekovälineitä

J1-00-001-1359 R1341 piiska siimanauha le

J1-00-004-1362 R1342 piiska siima punotaa

J1-00-009-1367 R1343 piiska siima ommell

J1-00-011-dkad R1351 piiskan viimeistely

J1-00-015-1372 R1332 puolivalm vempeleitä

J1-00-016-1373 U1383 vempeleitä tuvassa

J1-00-017-1374 R1301 vemmelkoivun etsintä

J1-00-017-1374 JA205 puun valinta (R1301)

J1-00-018-1375 JA206 v sauna (R1302)

J1-00-018-1375 R1302 vemmelsauna lämpiää

J1-00-019-1376 R1311 vempeleen painaminen

J1-00-020-1377 R1303 vemmelkoivu painett.

J1-00-020-1377 JA208 asettelu (R1303)

J1-00-022-1379 JA209 (R1312) s sitom

J1-00-022-1379 R1312 vemmelkoivu sidotaan

J1-00-023-1380 R1313 painettuja vempeleit

J1-00-023-1380 JA211 (R1313) v valmis

J1-00-024-1381 JA212 valmiita vers 2

J1-00-025-1382 R1321 vempeleen alkukäsitt

J1-00-025-1382 JA216 (R1321) v veisto

J1-00-026-1383 JA219 (R1322) v höyläys

J1-00-026-1383 R1322 vempeleen käsittelyä

J1-00-027-1384 JA217 mittauspuuha

J1-00-028-dkad R1323 vempeleen lakkaus/maal

J1-00-028-dkad U1382 vempeleen maalaus (=?)

J1-00-030-1386 JA220 käyttöönotto

J1-00-033-1389 JA126 (R1353) pellava rohkaam

J1-00-033-1389 R1353 pellavan rohkaaminen

J1-00-035-1391 R1361 pellavan siemenkotia

J1-00-036-1362 R1362 pellavia pivolle liot

J1-00-037-1393 N2160 pellav. levittämine

J1-00-039-1395 N2172 pellav. höpsyttämin

J1-00-040-1396 R1381 pellavan oikominen

J1-00-041-1397 U1205 pellavaa letitetään (peilik)

J1-00-042-1398 R1372 pellavan kehrääminen

J1-00-043-1399 U1223 kankaan luonti

J1-00-043-1399 R1382 kankaan luominen

J1-00-043-1399 JA193 (R1382) kangas/luomapuut

J1-01-001-1401 U1252 seppä Alho

J1-01-001-1401 Y0310 Alho, seppä Halttunen (U)

J1-01-003-1403 U1241 ryijyä kudotaan

J1-03-001-1404 R1531 suutari Kusti Reponen

J1-03-001-1404 TN432 Evr suutari Reponen (?Antti/Oskar?)

J1-10-001-1405 R1392 sukkulakäämien teko

J1-10-001-1405 U1233 naiset käsitöissä

J1-10-002-1406 U1341 Ahokkaan ajoneuvoj

J1-10-002-1406 Y1400 Ihoj. ajopelien valm. (U)

J1-10-002-1406 N2250 ajoneuvoja, kiesejä (U)

J1-20-002-1408 R1472 HHakulisen korjaamo

J1-20-002-1408 U1342 Hakulisen konekorj

J1-20-003-1409 N2231 vempeleet markkinoil

J1-20-004-1410 N2010 piiskakaupp markkin

J1-20-004-1410 Y0131 piiskanmyynt KjH

J1-20-004-1410 JA098 piiskakauppaa

J1-27-001-1415 U1265 Terännön paja

J1-30-001-1418 R1352 haarikan teko

J1-32-001-1416 R1431 Mohkan mylly Räihäv

J1-39-002-1419 R1411 saunavastojen teko

J1-39-004-1421 R0841 mummojen ompeluseur

J1-39-004-1421 N2490 Emäntiä ompeluseuras

J1-41-002-1423 R1491 Nykäsen tiilitehdas

J1-41-002-1423 Y4470 Tit pien tiilitehdas

J1-42-001-1424a R1291 seppä Heikki Salonen (epäs)J2-01-001-1424b Y0290 Alhon Maid.myyn. osk (U)

J2-01-001-1424b U1521 Alho Maid.m.os.k talo

J2-03-001-1426 R1493 Antt. tiilteht. väkeä

J2-03-003-1428 R1492 tiilitehd savenkärr.

J2-03-005-dkad R1442 Evr vehnämylly

J2-03-005-dkad Y0730 Evr vehnämylly

J2-03-005-dkad TN048 kirvul. mylly (R144)

J2-03-007-1431 U1322 Evr turvepehkutehd (epäs)

J2-03-008-1432 U1354 Evr Neuvos puusepänl

J2-04-001-1433 R1292 pärehöylä Haapavaar

J2-04-001-1433 U1343 päreiden tekoa Haap

J2-20-001-1434 R1452 osuusmeijeri

J2-20-001-1434 JA088 Osuusmeijeri

J2-20-007-1440a R1451 osuusmeij henk.k.

J2-24-001-1448 R1481 Markkulan sahan väkeä

J2-24-002-1449 Y2670 Mik Markkulan saha

J2-27-001-dkad Y2940 Ots Hartikan mylly (=?) (U)

J2-27-001-dkad U1611 Hartikan mylly Kor

J2-27-002-1450 U1273 Hartika mylly sis

J2-32-001-1451 Y2610 Mik Rötkänkosken silta

J2-32-002-1452 R1462 Räihäv meijeri (epäs)

J2-32-002-1452 Y3451 Räi Osuusmeijeri (epäs)

J2-32-003-1453 U1512 Räih.v. meij. sis

J2-32-003-1453 Y3452 Räi meijerin kone (U)

J2-35-001-1454 R1432 Torvisen mylly Savoj

J2-35-001-1454 TN045 Torvisen mylly (R143)

J2-37-001-1445 Y3970 Sos Soskuankoski

J2-37-002-dkad Y4030 Soskuan mylly (=??) (U)

J2-37-002-dkad R1441 Soskuankosken laitok (=??)

J2-37-002-dkad U0972 Häklin mylly Sosk.j.

J2-40-001-1457 U1491 Tervu hov meijeri

J2-40-001-1457 R1421 Tervun hovin meijeri

J2-40-001-1457 N1811 Tervun meijeri

J2-40-001-1457 TN001 Tervun meijeri (=?)

J2-40-002-1458 JA003 Tervun meijeri

J2-40-005-1461 R1422 juustomeij sisältä (epäs)K1-03-001-1465 U0642 Evr Mylenin I kauppa

K1-03-001-1465 TN101 Evr Mylenin k alku

K1-03-002-1466 TN099 Evr Mylenin kauppa vnh

K1-03-003-1467 TN100 Evr Mylenin kauppa (R152)

K1-03-003-1467 R1521 Mylenin kauppa

K1-03-006-1469 U1621 Evr Lakkosen liiket. (kjm288)

K1-03-006-1469 Y0720 Evr Lakkosen talo kjm288 (U)

K1-03-006-1469 R1522 Lakkosen liiketalo

K1-03-006-1469 TN095 Evr Lakkosen t (U162)(Y72)(R152)(kjm288)

K1-03-007-1470 TN097 Evr mk Toivola (R150)

K1-03-007-1470 R1502 matkust.koti Toivola

K1-03-008-1471 R1523 Hanhinevan kaupasta

K1-03-009-1472 R1511 Mäkitalon liiketalo (kjm291)

K1-03-009-1492 TN091 Evr Mäki-/talo (R151)(kjm291)

K1-20-001-1479 U1630 Kj Kirjakauppa

K1-20-002-1480 R1501 kellos. EHurmeen talo

K1-20-002-1480 TN014 Lopotti Hurmeen talo 

K1-20-003-1481 U1622 Lop Juvosen nahkam.

K1-20-009-1486 R0412 Lop jäätelön myyjäK2-01-001-1489 R1551 KjOK Alhon myymälä

K2-01-001-1489 JA101 (R1551) huopikaskauppaa

K2-01-002-1490 N2390 Os.kassan hall.kok. (#txt)

K2-01-002-1490 JA121 neuvottelu firmassa

K2-01-003-1491 JA065 kangaskaupassa

K2-03-001-dkad U1531 Evr Kj Os.k. talo

K2-03-003-1496 TN240 Evr Os.k. myyjiä (=??)

K2-03-004-dkad U1600 KK Os.l. myym Evr (kjm290)

K2-03-004-dkad R1562 KKOL myymälä Evr (kjm290)

K2-03-010-1502 U1552 Kj Os.k. hall+henkk (epäs)

K2-03-010-1502 R1552 KjOK henk.kuntaa (epäs)

K2-20-001-dkad R1541 Osuuskaup. myymälä Lop

K2-20-001-dkad U1551 Kj Os.k. myymälä Lop

K2-20-004-1508 U1561 Kj Os.k. v hall+johtk

K2-20-004-1508 JA313 toimikunta 1

K2-20-006-1510 R1561 KKOL myymälä Lop

K2-20-007-1511 TN412 Lop KKOs.l. myymäl

K2-20-010-1514 U1573 Os.kaupan henk.kunt

K2-32-001-1516 U1583 Räih.v. Os.k. 25-v

K2-36-001-1517 U1581 Kj Os.k. myym Sorjo

K2-36-001-1517 Y3920 Sor Os.kaup. myymäl (osa) (U)

K2-40-001-1518 R1461 Terv+Ihoj yht. meijer (eri!)K3-20-001-1522 R1581 Lop markkinapaikka

K3-20-002-1523 Y0120 Lopotin markkinat

K3-20-002-1523 R1581 Lop markkinapaikka (=1522)

K3-20-003-dkad R1572 Lop markkinat tavaraa

K3-20-005-dkad R1582 Lop hevosmarkkinat jää

K3-20-008-1527 N2021 hevoskaupp markkino

K3-20-010-1529 Y0132 luokinmyynti KjHL1-00-001-1530 Y1780 Lapinl. Kurkin. majak

L1-00-001-1530 R1591 Kurkiniemen majakka

L1-00-002-1530 E6332 Laatokan veneitä (peilik)

L1-00-003-1532 E5030 rauhall. purjehtija L

L1-00-004-1533 Y1590 Korpis. hevoskulj.

L1-00-005-1534 R2672 veneellä merelle

L1-18-001-dkad Y1981 Lop laivväyl p Laa (=?)

L1-18-001-dkad Y1982 Lop laivväyl e Laa (=?)

L1-20-001-1538 U1671 Kj satama 1903

L1-20-003-1540 R1592 Lop laivalaituri

L1-20-004-1540 R1601 Lop lähtö Valamoo

L1-20-005-1542 Y2180 Lop laivalaituri

L1-20-007-1544 Y2162 Lop opist saun rant (U)

L1-20-007-1544 U2032 Maam.op. rann. -26

L1-20-008-1545 TN011 Os.meij. rant halkojaal (=?)

L1-20-009-1546 TN011 Os.meij. rant halkojaal (=?)

L1-20-011-1548 U1672 hl "Koitto" -06

L1-20-011-1548 N1482 Höyryl "Koitto" (U)

L1-20-013-1550 TN035 pojat autt op. Autere 

L1-20-015-1552 N1483 "Venus" Tervussa (U)

L1-20-015-1552 Y4300 Ter Venus-laiva KjH

L1-20-016-1553 R0372 Lop lentokoneitaL2-01-001-1555 Y0280 Alhon asemarak. (U)

L2-01-001-1556 U1661 Alhon asema

L2-01-002-1557 R1652 odotusta Alhon asema

L2-01-003-1558 R3132 Alho uusi as.rak

L2-01-003-1558 TN312 Alho uusi asema (R3132)

L2-03-001-1560 N1511 Evr ens. as.rak.

L2-03-001-1560 U1641 Evr ens asemarak

L2-03-001-1560 R1631 Evr:n ensim asemarak.

L2-03-001-1560 TN064 Evr I as.rak. (R163)

L2-03-002-1561 TN065 Evr II as.rak. (R163)

L2-03-002-1561 R1632 Evr:n toin. asemarak.

L2-03-006-1565 U1642 Evr as.rak (kärrit)

L2-03-006-1564 N1512 Evr uusi as.rak.

L2-03-008-dkad Y0671 Evr asemarakennus p.kort (=?)

L2-03-010-1568 R1642 Evr asema lähtöajat

L2-03-010-1568 TN074 Evr as. as.m. Hähmi (R164)

L2-03-011-1569 TN037 13 kuvaa Evr as. piirust (alkaen)

L2-03-021-1579 TN037 13 kuvaa Evr as. piirust (loppuen)

L2-03-024-1582 TN275 Evr pusutunn korj (R3001)

L2-03-024-1582 R3001 Evr Pusutunnelin korj

L2-03-025-1583 Y0651 Evr ratapihaa Viip/Lapp

L2-03-025-1583 R0491 Evr ratpiha Viipuriin

L2-03-025-1583 TN056 Evr ratapih (R49)(Y65)

L2-03-026-1584 TN057 Evr ratapih Sortaval s

L2-03-026-1584 R0492 Evr Ratpiha Sort.laan

L2-03-027-1585 Y0660 Evr Lapp.r. ratatyö

L2-03-027-1585 TN108 Evr Lappr rad rak (Y66)

L2-03-028-1586 TN055 veturitall ed.

L2-03-029-1587 R1661 Evr päivystysveturi

L2-03-032-1590 R3131 Evr uusi as.rak

L2-03-032-1590 TN313 Evr as.rak. -43 (R313)

L2-03-043-1601 R1641 Evr:n kolm. asemarak.

L2-03-047-1605 R1662 Evr junaonnettomuus

L2-03-048-1606 Y0652 Evr valonheit.tornit (epäs)

L2-03-049-1609 Y0652 Evr valonheit.tornit (epäs)

L2-03-050-1608 U1703 Evr marjanmyyjiä

L2-03-050-1608 TN058 Evr marjanmyyjät

L2-04-001-1616 Y1060 Haapav. pysäkki

L2-36-001-1618 R1651 Sorjon asema

L2-36-001-1618 U1651 Sorjon asema

L2-36-002-1619 Y3880 Sor asema vahtitupa L3-04-001-1624 R1701 tie Haapavaaraan

L3-20-001-1626 Y2200 Lop Ruposen linja

L3-20-002-1627 R1672 PVeijalaisen autoja

L3-20-003-1628 Y2090 Lop Os.m. seka-auto

L3-20-013-1637 R1681 Lopotin autokantaa

L3-20-013-1637 U1701 Kj autokantaa 1924

L3-20-016-1640 U1802 kunn.lääk asunto

L3-20-016-1640 R1053 kunn.lääk. talo

L3-20-018-anis R1671 PVeijalaisen ens. auto

L3-24-001-1642 R1683 Hongellin Ford V-8

L3-35-001-1643 R0232 Soskuanjoen silta

L3-35-001-1643 Y3710 Savoja siltaL4-20-002-1647 R1722 postin kulj. talvella

L4-20-003-1648 R1721 rantakyl postkuljettaj

L4-20-004-1649 R1712 "post-Pekko" ja auto

L4-20-005-1650 R1711 Lop puhelinkeskusM1-00-001-1652 N0302 kiertokoulutodistus

M1-01-019-1672 R3172 Alhon kk III+IV -42

M1-01-020-1673 R3171 Alhon kk I+II l -42

M1-01-023-1676 R1732 kansakoul opettajia

M1-02-001-1679 Y0460 Aromäen kansakoulu (U)

M1-02-001-1679 R1752 Aromäen kansaloulu

M1-02-002-1680 U1931 Aromäen koulu

M1-02-003-1681 R1761 Aromäen kansakoululais

M1-02-004-1682 R1762 Arom yläkansakoululais

M1-02-005-1683 R1763 Arom kansakoululaisia

M1-03-018-1701 R1781 Evr kyläkoululaisia

M1-03-024-dkad Y0960 Evr Suohovin kk (=?) (U)

M1-03-024-dkad U1893 Evr uus kansak. (=??)

M1-03-024-dkad R2082 Evr Suohovin kansak.

M1-03-031-1713 R1782 Evr kyläkoulul Jussila

M1-03-032-1714 R2112 Evr Sh kkoululais

M1-03-035-1717 R1771 Evr:n kyläkoulun rak.

M1-03-035-1717 TN127 Evr ala-kk rak (R177)

M1-03-037-1719 TN363 Suohov kk -41 (S274)

M1-03-038-1720 TN320 Evr Sikiön t alak:na (R3181)

M1-03-038-1720 R3181 Evr koulutalo/Sikiö

M1-03-043-1725 R2091 Evr as.s. alakk.lais

M1-03-047-1729 R3182 pihkankeräysretki

M1-03-047-1729 TN322 pihkankeräysretki (R3182)

M1-03-048-1730 TN321 Evr kk näytelm "Pr.R." (R3183)

M1-03-049-tnik S2740 Suohovin kk 1941

M1-04-007-1737 R1801 Haapav alakansakoulul

M1-04-008-1738 R1802 Haapav alakansakoulul

M1-04-010-1740 Y1080 Haapav. kansak. (eri)

M1-04-010-1740 U1971 Haapavaaran koulu

M1-04-011-1741 R1791 Haapavaara kansakoulu

M1-04-012-1742 U1870 Kj opett.yhd. kok. (=??)

M1-04-013-1743 R1792 Haapav kk ens. oppilaat

M1-04-014-1744 R1811 Haapav kansakoulul

M1-10-001-1745 U1951 Ihoj k. juhl 40v

M1-10-001-1745 N0860 Ihoj ens. opp. 40-v

M1-10-003-1747 R1831 Ihoj koululaiskuoro

M1-14-001-1750 R1872 Korpis kansakoululais (=?)

M1-14-005-1754 R1873 Korpis öljylamppuluokk

M1-14-007-1756 R1871 Korpisaari kansakoulu

M1-18-001-1757 R1882 Lapinl kansakoulul pal

M1-18-002-1758 R1883 Lapinl kansakoululaisi

M1-18-003-1759 R1881 Lapinlahden kansakoulu

M1-20-001-1761 R1832 Kirkonkyl kansakoulu

M1-20-001-1761 U1882 Lop uusi kansak.

M1-20-001-1761 N0840 Kj uus kansak. Lopot

M1-20-010-1770 R1842 Kk alakansakoululais

M1-20-015-1775 R1852 Kk kansakoululaisia

M1-20-021-1781 R3192 Lop kk.laisia -43 (=?)

M1-20-022-1782 R3191 Lop alakk.laisia -43 (=?)

M1-20-022-1782 TN323 Lop kklais KOP talo (R3191)(=??)

M1-20-023-1783 U2591 Kj kk hiihtokilp.

M1-22-002-1788 R1891 Marianvaaran kansakoulu

M1-22-003-1789 U1981 Marianvaaran koulu

M1-22-004-1790 R1892 Marianv kansakoululais (PD)(=?)

M1-22-005-1791 R1901 Marianv jatkokurssi -27 

M1-22-007-1793 R1902 Marianv kansakoulul -29

M1-24-011-1804 U1942 Mikrilän koulu

M1-24-011-1804 R1911 Mikrilän kansakoulu

M1-24-011-1804 Y2680 Mik kansakoulu

M1-24-011-1804 N4740 Mikrilän koulu (U)

M1-24-015-1808 TN005 Op. Lehtonen retki -38(=??)

M1-27-002-1814 R1841 Kk koulul Otsanlahd.

M1-29-002-1816 R1942 Rah kansakoululais

M1-29-004-1818 R1941 Raholan kansakoulu

M1-29-004-1818 U1961 Raholan uusi kansak.

M1-30-001-1820 R1951 Riekkalan kkoululai (=?)

M1-30-003-1822 R1952 Riekkalan kkkoulul

M1-31-001-1825 R1962 Rumm+Ihoj koululai

M1-31-002-1826 R1961 Rummuns koululais

M1-31-002-1826 U1932 koulu Heinosella 

M1-32-002-1828 U1945 Räihänvaaran koulu

M1-32-002-1828 R1971 Räihävaaran kansak.

M1-33-001-1851 R2001 Saareksen kansakoulu

M1-33-002-1852 U1902 Saares kansak.

M1-33-002-1852 Y3570 Saa Kansakoulu (U)

M1-33-003-1853 R2002 Saa kansakoululaisia

M1-33-004-1854 Y2590 MeJo kk lumilinna

M1-33-005-1855 R2462 Saares laskett.rint

M1-33-005-1855 Y2580 MeJo harjukuopat (eri)

M1-34-001-1856 U1922 Sav/ii/oja/n koulu 

M1-34-001-1856 R2011 Saviin? väliaik kkoulu

M1-34-001-1856 R2011 Savoja? väliaik kkoulu

M1-35-001-1857 R2021 Savojan kansakoulu

M1-35-002-1858 R2011 Savoja? väliaik kkoulu

M1-35-003-1859 R2012 Savojan kansakoulu

M1-35-003-1859 U1944 Savojan uus koulu

M1-35-003-1859 N4830 Savojan uusi koulu

M1-35-004-1860 U3221 Savoja koulul -43

M1-36-004-1864 R2031 Sorj s. kkkoululaisi

M1-36-005-1865 R2041 Sorj kkkoululais -38

M1-36-006-1866 R2051 Sorj suom kk kevätnä

M1-36-007-1867 R2042 Sorj kkkoululais -39

M1-36-008-1868 R2032 Sorj alakk.sia rapuil

M1-36-009-1869 R2052 Sorj ruots. kansakoulu

M1-36-011-1871 R2062 Sorj r.kkl Savonlinn

M1-36-012-1872 R2071 Sorj r.kkoululais

M1-36-013-dkad R2072 Sorj r.kkoululais

M1-36-014-1873 R2061 Sorj r.kk. talkoolais

M1-37-001-1876 R2081 Sosk kkoululais

M1-40-001-1877 R2121 Tervun vanh kansakoulu

M1-40-002-1878 R2122 Terv kkoululais

M1-40-003-1879 R2132 Terv kkl raunioilla

M1-40-004-dkad R2131 Tervun uusi kansakoulu

M1-40-004-dkad N0870 Tervu uus kansak.

M1-40-007-1882 R2133 Terv kkl Ihoj kk

M1-43-001-1883 N0301 Vätikän kiertokoululais (#txt)M2-03-002-1885 TN126 Saavan tila (R45)

M2-03-004-1887 R2141 Evr yk ens. oppilaat

M2-03-007-1890 R2142 Evr yk 2 luokkaa

M2-03-009-1892 R2151 Evr yk 3. vuosi

M2-03-013-1895 R2161 Evr yk talo maantielt

M2-03-013-1895 Y0920 Evr yhteisk. Saavanm.

M2-03-014-dkad Y0930 Evr yhteisk. pihanp.

M2-03-015-dkad R2162 Evr yk pihan p (=?)

M2-03-020-1901 R2182 Evr yk uusirak. vihk

M2-03-020-1901 U1990 Evr Yht.k. vihkiäis.

M2-03-021-1902 R2191 Evr yk koulurak ulkop

M2-03-032-1913 R2152 Evr yk opettaj 30-31

M2-03-035-1916 U2002 Evr Yk opett. -35

M2-03-046-1927 U2011 Evr Yk I ylioppil

M2-03-046-1927 R2192 Evr yk ens ylioppilaat

M2-03-047-1928 U2012 Evr Yk II ylioppi

M2-03-066-1947 U2022 yliopp. sankaripats.

M2-03-068-1949 R2202 Evr yk opettajat -39

M2-03-071-1952 R2181 Evr yk syysretki -31

M2-03-086-1967 U2493 Evr Yht.k. orkes2

M2-03-087-1968 U2482 Evr Yht.k. sextet

M2-03-090-1971 R2171 Evr yk voimistelutunt

M2-03-093-1974 Y0862 Evr keihäänheittoa

M2-03-095-1976 R2201 Evr yk liikuntajuhla

M2-03-096-1977 U2642 Evr Yk tyttövoim

M2-03-098-1979 TN052 Evr Yk Mutik

M2-03-107-1988 R2172 Evr yk hiihtotunti

M2-03-151-2032 U2922 kaasusuoj.harj Yk (eri)

M2-03-156-2037 S2810 Evr yht.koul. raun.

M2-03-156-2037 TN364 Evr Yk raunio (S281)

M2-03-157-2038 TN326 Evr Yk opp Rel t rap (R3211)

M2-03-157-2038 R3211 Evr yk-sia syks -42

M2-03-158-2039 U3222 Evr Yk koulun rauni

M2-03-158-2039 TN255 Evr Yk start (U3222)

M2-03-159-2040 TN327 Evr Maitok Yk:lle (R3212)

M2-03-159-2040 R3212 Evr Maitokaupp=yk

M2-03-178-2058 S3580 Evr: yht.koul. Suolahti

M2-03-182-2062 S3600 Evr: yht.koul. KarinainenM3-03-001-dkad R2301 Evr maanviljelyskoulu (=?)

M3-03-002-2090 U2053 Evr Maanviljelyskoulu

M3-03-002-2090 Y0881 Evr Parikkal.tie (U)

M3-03-003-2091 R2302 Evr maviko rakennuksi

M3-03-003-2091 TN110 Evr koulutil rak (R230)

M3-03-004-2092 U2171 Evr Maanviljel.koulu

M3-03-006-dkad Y0902 Evr karjahoitokoulu (=?)

M3-03-011-2098 R2312 Evr Suohovi urheiluken

M3-03-011-2098 Y0850 Evr Suohovin urh.kenttä

M3-03-011-2098 TN112 Suohov urh.kent (Y85)(R231)

M3-03-012-2099 R2311 Evr maviko päärakennus

M3-03-012-2099 U2191 Evr MvK:n päärakenn

M3-03-012-2099 TN111 Evr Suohov prak (R231)

M3-03-023-2110 R2332 karjanhoitokoulu talo

M3-03-027-2114 R2321 Suohovi ens. traktori

M3-03-028-2115 R2322 koulutilan traktori

M3-03-029-2116 R2333 kahoko oppil lypsyllä

M3-03-029-2116 U2211 iKtpkhk opp. lypsyllä (eri)

M3-20-002-2120b Y3070 Poh Linnamäeltä (eri)

M3-20-002-2120b U0391 Maam.op.+Pohjii

M3-20-002-2120b N1330 Mmop:n vilj. tilanh. (eri?)

M3-20-006-2123 U2072 opist juhlasalirak.

M3-20-007-2124 R2241 Maam.op. navetta

M3-20-008-2125 R2252 Maam.op. talli

M3-20-009-2126 U2131 koulutilan talli (eri)

M3-20-012-2129 R2212 Maam.op. päärakennus

M3-20-023-2141 R2232 Maam.op. Kurkisiin pell

M3-20-023-2140 Y3170 Rah Kurkisiin koulutila

M3-20-025-2142 R2251 Maam.op. kanala

M3-20-026-2143 R2281 koulutilan opp.huone

M3-20-028-2145 U2102 opp.asunt. koulutil.

M3-20-028-2145 R2253 karjanhoitok. op.as.

M3-20-039-2156 U2123 valjaiden korjaus

M3-20-040-2157 R2272 koulutila härällä ajo

M3-20-045-2162 R2692 koulutila saunalaitur

M3-20-047-2164 U2111 hevosajoharjoitus

M3-20-054-2171 R2221 Maam.op. aluetta 

M3-20-056-2173 TN236 Kj Maam.op.+Huolman

M3-20-057-2174 R2292 koulutila seppä Salone

M3-20-060-2177 U2192 Evr koulut muonam as (20/03)

M3-20-061-2178 U0300 ilmakuv Lopotti (osa)

M3-20-061-2178 N5500 Maam. Op. ilmasta (osa)

M3-20-065-2181 U2092 maam.op. poikia tauo

M3-20-066-anis U2072 opist juhlasalirak. (eri)M4-02-002-2188 U2262 kutomakurssi Arom (ed.txt!)

M4-03-004-2192 U2311 Evr käsityönäyttely

M4-04-002-2194 U2321 säilykekurssit

M4-04-005-2197 R2341 Haapav maatalouskerhol

M4-18-002-2200 R2342 Lapinl opintokerholais

M4-20-002-dkad R1741 käsityönopettajakurssi (/PD)

M4-20-002-dkad U1331 Lop käsityönopettaj (PD)

M4-20-003-2202 U2332 maatalouskerho retk

M4-24-001-2204 U2334 navetan sisustuskur

M4-24-004-2207 U2312 Mikr käsityönäyttel (peilik)

M4-32-002-2209 R2352 Räihäv opintokerholais

M4-37-001-2212 R2361 Soskua opintokerholais

M4-39-002-2215 U1272 käsityökoulu

M4-40-002-2217 R2362 Tervu opintokerholaisi

M4-41-001-2218 U1311 käsityökurssil Titt

M4-41-001-2218 TN421 käsityö kurs Titto (U1311)N1-01-001-2220 R2391 Alhon Vikkelä

N1-01-003-2222 U2652 Alho Vikkelä Hgis

N1-01-004-2223 U2631 Alho voimist.seura

N1-01-004-2223 Y0340 Alhon Vikkelän voim.j. (U)

N1-03-001-2227 R2442 Evr Sk. pesäp.j.

N1-03-001-2227 U2653 Evr Sk pesäpalloj

N1-03-004-2230 R2392 Evr sk voimist. joukk

N1-03-008-2234 N2720 naisesitys lavalla

N1-03-008-2234 TN428 kuvia 2 kpl; Yritys tansl (tot.3 kpl)

N1-03-009-2235 R2401 harj. urh.kent lavalla

N1-03-010-2236 TN431 Evr Yritys valaistus

N1-03-012-2238 R0983 Evr sk. hiihtokilp.

N1-03-013-2239 U2612 Evr Ns pesäpalloj

N1-03-016-2242 R2461 Evr Sopenr hiihtoj

N1-03-017-dkad R2451 näk Evr hyppyrist

N1-03-017-dkad Y0861 Evr hyppyrimäki

N1-03-017-dkad TN129 Evr hyppyrim (Y86)(=??)

N1-03-019-2244 Y0870 Evr Erän jalkap.j.

N1-03-019-2244 R2441 Evr:n Erä jalkap.j.

N1-03-020-2245 R2421 Evr kuulantyöntöä

N1-03-021-2246 N2730 Evr Yritys valioj.

N1-03-024-2249 Y0901 Evr juoksukilp. (U)

N1-03-024-2249 U2233 MvK urh.kilpailu

N1-20-006-2256 R2371 Kj naisvoimistelijat

N1-20-009-2259 Y2290 Lop Suoj.k urh.kilp.

N1-20-010-2260 R0951 Sk. ikämieshiihtäj

N1-20-012-2262 R2372 tyttövoimist. harj.

N1-20-012-2262 U2611 tyttöosasto voim

N1-20-024-2273 R2422 Lopotin halkijuoksu

N1-20-026-2275 U2601 köydenvetojoukkue

N1-20-027-2276 U2592 tyttöosasto "Juhan."

N1-20-030-2279 R2432 pesäpalloa olympian

N1-36-001-2283 R2382 Sorjon PeikotN2-01-003-2287 U2261 käsienpesukilp. Alho

N2-03-001-2288 R2501 kutomakurssilaisia

N2-14-001-2292 U1293 patjanvalmistuskurs

N2-14-001-2292 R3141 Korpis patjantekok

N2-18-001-2293 U2273 keittokurssilaisia

N2-18-001-2293 R2492 Lapinl keittokurs

N2-20-002-dkad R2471 Kj Marttayhd. talo

N2-20-002-dkad U2251 Kj:n Marttala

N2-20-002-dkad N2480 Marttala Lopotissa (U)

N2-20-004-2296 R2483 leivontakurssi (#txt)

N2-20-007-2299 R2482 keittokurss maisti (#txt)

N2-20-009-2300 R2472 Martt. talo sisält

N2-24-001-2303 TN008 Martat talkoot Mäkelä (=?)

N2-24-002-2304 TN008 Martat talkoot Mäkelä (=?)

N2-24-003-2305 U2264 Hakulisen vieraana

N2-41-001-2306 U1232 valmis kangasN3-03-001-dkad R2521 Vaaran Tytöt johto (=?)

N3-03-003-2308 R2522 Vaaran Tytöt vart.j

N3-03-004-dkad R2511 part Korven Pojat (=?)

N3-03-005-2309 R2512 Korver Pojat johto

N3-03-012-2316 Y0830 Evr part.lk. Korv PojatN4-02-001-2317 U2501 Arom Ns. soittok

N4-02-001-2317 R2562 Arom. Ns. torvisoit

N4-02-001-2317 Y0450 Aromäen torvisoitt. (U)

N4-02-002-dkad U2471 Arom Ns. soittok. (=?)

N4-03-001-2318 U2481 Evr kamariorkeste

N4-03-001-2318 R2572 Evr kamariorkesteri

N4-03-003-2320 R2571 Evr Sk. torvisoitt

N4-03-004-2321 R2592 Evr Soitann. Seura

N4-03-005-2322 R2583 Evr kansak. orkester

N4-03-005-2322 U2492 Evr kansak. orkes

N4-03-006-2323 U2513 kamariorkesteri (txt?)

N4-04-001-2324 U2494 Haapav Ns. sekak

N4-20-002-2326 R2581 Kj:n kamariorkesteri

N4-20-003-2327 R2582 Lopotin soitinyhtye

N4-20-004-2328 U2452 Kj sekakuoro

N4-20-007-2331 U2502 Ks VPK soittokun

N4-20-007-2331 Y2310 Lop VPK:n soittokunt

N4-20-007-2331 R2561 palokunn torvisoitt

N4-20-006-2330 R2541 Kj:n sekakuoro

N4-27-001-2334 U2472 poikain torvis.k.

N4-30-003-2340 R2551 Riekkalan naiskuoro

N4-34-001-2341 R2532 Kj:n sekakuoro

N4-35-001-2342 R2552 Savojan laulukuoro

N4-39-002-2345 R2531 virsikanteleen soitt

N4-39-002-2345 JA135 2tytt+virskN5-03-001-2347 R2601 Evr Ns. näyt. RyMuKr

N5-03-015-2361 R2612 Evr Ns. näyt. AuAnAh

N5-03-018-2364 R2611 Evr Ns. näyt. Pohjal

N5-03-019-2365 U2521 ENs. "Pohjalaisia"

N5-03-031-2377 R2602 Evr Ns. näyt. LeHels

N5-20-001-2381 R0963 Sk. näytt. "Hälytys"

N5-20-002-2382 R2632 palokunn näyt. Roini

N5-36-003-2394 R2622 Sorj Ns. näyt. UuTak

N5-36-004-2395 R2621 SH Ns. ulkoilmanäytt

N5-20-007-2387 U2531 KjVPK+EvrNs näyte3

N5-20-007-2387 R2631 palokunn näyt. AvLOyN6-00-001-2396 N3081 piiraiden leivonta

N6-00-001-2396 N3230 rotinarinkeli paist (#txt)

N6-03-001-2400 U2570 Bergmannin kokoelma

N6-03-002-2401 TN141 Laskiaislask Kiisk (=?)

N6-39-001-2404 R2641 lapset sokkosilla

N6-39-002-2405 R2642 palmus. virpominen

N6-39-003-2406 U0621 laskiaisajelu SärkN7-00-001-2407 N3260 tervul vesillä

N7-03-001-2412 U2352 rautatieläis. rouvat

N7-03-003-2414 R2731 Evr rautatiel Lumiva

N7-04-002-2416 R2721 Haapav urh.kenttä

N7-18-001-2418 R0161 Lauvats Hurmeen huv

N7-18-003-2420 U2663 lapinlaht. Laatoka

N7-20-001-2423 U2621 lasten uimakurssi

N7-20-007-2429 U1441 kalast.maja Heposaa

N7-20-007-2429 Y3120 Rah Heposaaren maja (U)

N7-20-007-2429 JA097 Heposaari maja

N7-20-010-2432 U2661 Naismeren rannall

N7-20-011-2433 R2681 Heposaaren kalliolla

N7-37-001-2443 U0761 Räkköläis Alppimaja

N7-37-001-2443 Y4020 Sos Räkköl huvila 

N7-40-001-2444 R2712 Tervu hovin rannassa

N7-40-003-2446 R2711 Tervu Vehkamon saare

N7-40-004-2447 R2703 Tervu Mälin saarella

N7-43-002-2454 R2661 Vät hiekk länsi-osaa

N7-43-004-2456 Y4640 Vät rantapaviljonki

N7-43-006-2458 R2652 Vät hiekk meren puol

N7-43-020-eika R0102 Vätikk hiekk länsiosaO1-01-001-dkad R2741 Alhon Ns.:n talo (=??)

O1-02-006-2478 R2742 Arom Ns. tanssiryhmä

O1-02-008-2480 R2413 Arom. kuulantyöntöä

O1-03-001-dkad R2752 Evr Ns.:n talo (=?)

O1-03-001-dkad U2430 Evr Ns. talo

O1-03-001-dkad N2560 Evr Ns. talo

O1-03-005-2485 R2751 Evr+Arom Ns. jäseniä

O1-36-001-2493 R2761 Sorjon Ns.:n talo

O1-36-001-2493 U2562 Sorjo Ns.-talo (eri)

O1-36-002-2493 R2762 Sorjon Ns.:n talossa

O1-36-004-2496 R2772 Sorjon Ns.:n johtokO2-03-001-2498 U2342 Evr työväenyhd. talo

O2-03-001-2498 R2782 Evr TyövYhd talo tie

O2-20-001-2499 R2791 Kj VPK 50-v (#txt)O2-03-001-2498 Y0801 Evr työväenyhd. talo (U)

O3-20-001-dkad U2341 Kj VPK 50v (=??)

O3-20-001-dkad R2791 Kj VPK 50-v (=??)

O3-20-001-dkad Y2250 Lop Kj:n VPK 50-v (U)

O3-20-002-2500 R2792 Kj VPK sammutusäytösP1-00-001-2502 N3700 kantajääkäreitten adr.

P1-00-002-2503 TN154 Vap.s. rintamamieh (=??)

P1-00-003-2504 TN151 Sk-laisia Lopotis (=??)

P1-00-004-2505 TN147 Kj vap.sotureita 20-v

P1-00-004-2505 R2812 Kj vapaussotureita

P1-00-005-2506 TN155 Vap.s. rint m Huuhanm

P1-02-001-2510 U2881 Arom Ns. vapaussot

P1-03-001-2511 TN149 Emil Mettalo (R282)

P1-03-001-2511 R2821 Emil Mettalo

P1-20-001-2513 TN157 Kj Sk esik 1918

P1-20-002-2514 TN150 jääk.p. upseeristo

P1-20-003-2515 TN144 Kj sankarpatsas (R280)

P1-20-003-2515 R2801 Vap.s. sankaripatsas

P1-30-001-2516 TN153 Riekkal vap.soturit

P1-41-001-2517 N3711 Pekka Kiiski uniformP2-03-001-2520 U3050 Evr Simolanmäki talvs

P2-03-001-2520 Y0580 Evr Simolanm IV-torni (U)

P2-03-002-2521 TN161 Evr iv-tornissa Hanhin+H

P2-03-003-2522 TN162 Evr iv-tornissa Hanhin

P2-03-005-2524 U3073 veturi sotamaalauksess

P2-03-005-2524 R2872 veturit valkoisiksi

P2-03-005-2524 TN183 naam. veturi (R287)(U307)

P2-03-006-2525 R2871 Evr it-kk veturitall

P2-03-006-2525 S0600 kk veturitallin tornissa

P2-03-006-2525 TN176 Evr uusi veturitalli (S60)(R287)

P2-03-008-2527 TN172 Evr as ens. pomm j pih (=?)

P2-03-008-2527 U3082 Evr asema pommitettun 

P2-03-009-2528 U3081 Evr Seurahuone pommit

P2-03-009-2528 R2891 Evr Seurahuone vaurio

P2-03-009-2528 TN180 Evr Seurah pomm (R289)

P2-03-010-2529 TN165 VRäihä+ as. raunio

P2-03-011-2530 S1030 Elisenvaaran vara-asema

P2-03-011-2530 TN175 Evr vara-asema (S103)

P2-03-012-2531 TN198 Evr asema raunio

P2-03-013-2532 R2901 suutariksi j. pommi

P2-03-013-2532 TN181 pommisuutari (R290)

P2-03-014-2533 TN177 kasarmin raunio (S117)(R290)

P2-03-014-2533 R2902 Evr as.s. talvisodan lop

P2-03-014-2533 S1170 Evr raunioita

P2-03-015-2534 R2911 Evr as. talvisodan lopul

P2-03-015-2534 TN182 Evr kirj.asuntraun (R291)

P2-03-016-2535 TN178 Evr ratapih tv lopp (S121)

P2-03-016-2535 S1210 Evr ratapiha

P2-03-019-2538 S1100 pommi

P2-03-020-2539 U3092 Evr asemal 13.03.1940

P2-03-020-2539 TN196 Poutanen+kaukoputki (R292)

P2-03-022-2541 TN184 Evr pomm jälk (U308)

P2-03-022-2541 U3083 Evr raunioita (#txt)

P2-03-023-2542 U3072 Evr pommikuoppa Hanhiv

P2-03-025-2544 S1130 asema 26.12.39

P2-03-025-2544 R2882 Evr as. pomm 25.12.1939

P2-03-027-2546 N3883 Kj väestösuoj.harj.

P2-03-027-2546 R2831 Kj väestösuojelusuun

P2-03-027-2546 TN159 väestösuoj. neuvott. (R283)

P2-03-034-2553 U3062 Evr pommit. varastorak

P2-03-035-2554 U3061 Evr as. neit valkoviit

P2-03-035-2554 TN426 Evr tytt ilmasuojassa

P2-03-037-2556 TN410 Evr asema palaa

P2-06-001-2559 N3900 Heinäsenmaan kasarmi

P2-06-003-2561 Y4370 Heinäsenmaan laituri

P2-06-003-2561 S0250 Heinäsenmaan laituri

P2-18-002-2563 S0820 vaihtomiehistö

P2-18-002-2563 TN173 kasemat "Ilmar." Lapl.(S82) 

P2-18-004-2565 TN158 tykk as Kurkiniem (R284)

P2-18-004-2565 S0360 tykinalusta

P2-18-004-2565 R2841 tykkias. Kurkiniem

P2-18-005-2566 S0730 kartt rann.linnakk. laaja

P2-20-001-2567 R2842 Kj puh.kesk.lotat

P2-20-001-2567 S0530 puh.keskus

P2-20-001-2567 TN170 Lopot puh.keskus (S53)

P2-20-004-2570 TN168 halkovahvistus (S38)

P2-20-004-2570 S0380 halkoja suojana

P2-27-001-2571 S1410 pappila palaa

P2-27-001-2571 TN185 rov. pappila palaa (S141)(R289)

P2-37-001-2572 S0480 Raikkuun "Olavi"

P2-37-001-2572 R2851 Raikkuun Olavi-tykki

P2-37-001-2572 TN169 Olavi-tykki (S48)(R285)

P2-37-002-2573 R0281 Soskua talvella 1940

P2-37-003-2574 TN166 Olavi-tykki kuljet

P2-40-001-2575 R2861 Lauvatsaaren torni

P2-40-001-2575 S0830 Lauvatsaaren torni

P2-40-001-2575 TN174 Lauvatsaar torni (S83)(R286)P3-00-002-2578 TN282 lott Sortavalas Kj:lle (epäs)(=??)

P3-00-005-2581 TN264 Heinsimän patt. (R2951)

P3-00-005-2581 R2951 Heinäsenmaan patteri

P3-00-005-2581 S3150 raskas tykki

P3-00-006-2582 S1850 Akkaharjun juna

P3-00-007-2583 S1860 tuhoutunut tankki

P3-00-008-2584 TN378 ital. moott.t.v. (S318)

P3-01-001-2585 N4223 Alho as. henk.kunt

P3-01-001-2585 TN251 Alho uusi as +hk (N422)

P3-01-001-2585 JA275 Alho as +7i

P3-01-002-2586 U3164 vehnänniitt Alhonsuo

P3-01-002-2586 TN257 niittoa Alhonsuo (U316)

P3-01-003-2587 TN269 Alho asemas. (Museovir)(R2972)

P3-01-003-2587 R2972 Alhon as.seutu 1943

P3-01-004-2588 S2350 Alhon asemaseutu

P3-01-004-2588 TN347 Alho as.s. -41 (S2350)

P3-02-001-2590 R2932 suom. j. Arom 9.8.-41

P3-02-001-2590 TN261 suom.j. Aromäell (R293)

P3-02-002-2591 S1940 Etenevät suomalaiset

P3-03-002-2593 S2470 Evr siivousryhmä

P3-03-002-2593 TN353 lott. siivryhm Evr (S247)

P3-03-003-2594 S2480 Evr palaajia tiellä

P3-03-003-2594 U3253 evakkotiellä (=paluu??)

P3-03-003-2594 R3021 palaavia kurkij.laisi

P3-03-003-2594 TN284 palaav kj-lais Arppe (S248)(R302)(U3253/##)

P3-03-004-2595 TN286 Evr ensimm vr-läiset (R3031)

P3-03-004-2595 R3031 Evr rautat.läisiä -41

P3-03-006-2597 U3152 Evr vet.tallit 1941

P3-03-006-2597 R2981 Evr tuh. veturitalli

P3-03-006-2597 TN270 Evr veturitalli -41 (R2981)

P3-03-008-2599 TN332 Evr as.s. Peltola (S1910)

P3-03-008-2599 S1910 Evr Peltolan kahv.

P3-03-010-2600 S2830 Suohovin urh.kent.

P3-03-010-2600 TN365 Suohov urh.k. (S283)

P3-03-012-2602 S2310 Lappr alikulku

P3-03-012-2602 R3002 Evr Lappeenr r silta

P3-03-012-2602 TN276 Evr räjäyt alikulut (R3002)(S2310)

P3-03-013-2603 R3032 Evr korj. Viip.rata

P3-03-013-2603 S2270 Evr viipurinrata

P3-03-013-2603 TN287 Evr Os.k. raunio (R3032)(S2270)

P3-03-014-2604 TN214 Evr as.s.

P3-03-017-2607 S2690 tulva Kotavaar + Pusut.

P3-03-017-2607 R2993 Evr Kotavaar.j. tulv

P3-03-018-2608 TN272 Evr Kotav jok tulv (R2993)(S269)

P3-03-020-2610 S2680 Evr aseman ihm.

P3-03-020-2610 TN362 Evr as. henkk -42 (S2680)

P3-03-021-2611 TN311 Evr iv-torn Suohovi (R312)

P3-03-021-2611 R3121 Evr as.seut ivt

P3-03-022-2612 R3122 Evr as.seut ivt pohj

P3-03-022-2612 N4240 Evr iv-torn Sort

P3-03-022-2612 TN309 Evr iv-torn Sortaval s (R312)

P3-03-023-2613 TN310 Evr iv-torn Sortaval 2 (=?)

P3-03-024-2614 S2590 Suohovi rakent.

P3-03-024-2614 TN358 Suohov uudnavet (S259)

P3-03-025-2614 TN305 Evr pahvirakennus (R311)

P3-03-025-2615 R3111 Evr til.p. pahviasunto

P3-03-029-2619 R3112 Evr Jälleenrak.yhd.

P3-03-029-2619 TN308 Evr JällRakYhd jäs (R311)

P3-03-030-2620 TN334 Evr-Lopot-tie polt (S195)

P3-03-031-2621 S3290 Evr suurp. uhr. s 

P3-03-031-2621 TN381 Evr pomm.u.h. -44 (S329)

P3-03-032-2622 TN394 Evr pomm mm Savonl

P3-03-034-2624 S2300 uus asemarak. (=sama aihe) 

P3-03-036-2626 R3003 Evr lottia kasarm rau

P3-03-036-2626 TN277 Evr uudet kasarm (R3003)

P3-03-037-2627 TN343 Evr as.s. Höltän t (S228)

P3-03-037-2627 S2280 Evr Höltän talo

P3-03-038-2628 S2670 Evr väliaik aseman ihm

P3-03-040-2630 TN275 Evr pusutunn korj (R3001)

P3-03-041-2631 TN273 Evr uus as. koneel (R299)

P3-03-041-2631 S1890 Evr ratapihaa (=lähes sama)

P3-03-041-2631 S2660 (s 189 =lähes sama) Evr ratapihaa

P3-03-041-2631 R2992 Evr keskener. as.rak

P3-03-042-2632a TN411 Evr Yk Maitok talos

P3-03-043-2633a TN333 tuhot pusutunneli (S1920)

P3-03-043-2633a S1920 Evr Pusutunneli

P3-03-049-2636 S2840 soutelua tulvajärv. (peilik.)

P3-03-051-2638 TN213 Suohovin peltotulv (epäs)(=?)

P3-03-056-2643 TN335 Sikiö leivinuuni toimii (=?)

P3-03-057-2644 TN423 Evr keskus -41 vas Os.k. (=??)

P3-03-058-2645 TN271 Evr räjäyt alikulk (R2982)

P3-03-058-2645 R2982 Evr tuh alikulkusill

P3-03-060-2647 S1870 Evr Karjanhoitok. raun.

P3-03-060-2647 TN328 Evr KarjHKoulu raunio (S187)

P3-03-068-2655 TN344 ven portt Huutom (S2290)(eri)

P3-03-068-2655 S2290 ven rak. portti (eri)

P3-03-070-2657 S1900 Evr Simolanmäki

P3-03-070-2657 TN331 Evr iv-torn as.päin (S1900)

P3-03-072-anis TN216 Evr lankkipoik

P3-18-001-2659 TN350 ven. murros Lapl (241)

P3-18-001-2659 S2410 ven. murros

P3-18-001-2659 N4041 ven. murros Lapinl.

P3-19-001-2661 TN230 Levonp Veij raunio (R297)(#TN229)

P3-19-001-2661 TN415 AVeijalainen evakosta (=??)

P3-19-001-2661 R2971 Veijalaisen taloraun 

P3-19-002-2662 TN215 Levonp Veij raunio (Museovir)

P3-19-003-2663 TN229 Levonp Veij raunio (=??)

P3-19-003-2663 TN409 Veijal Levp raunio

P3-20-001-2664 R2962 Lop kk.talon rauniot

P3-20-001-2664 TN267 Lop kk raunio (R2962)(S2750)

P3-20-001-2664 S2750 Lopot + pal.kk

P3-20-002-2665 R2961 Kj vallattu Sepänkat

P3-20-002-2665 S3040 Lopot Sepänk.

P3-20-002-2665 TN266 Lop Sepänkatu (R2961)(S3040)

P3-20-003-2666 TN291 Kirkko valt jälk (R3063)

P3-20-003-2666 JA263 kirk sis -41

P3-20-004-2667 S2900 kirkko 1941

P3-20-004-2667 TN367 Kirkk sis valt j (S2900)(#TN291)

P3-20-005-2668 TN239 Leninin patsas (=??)

P3-20-005-2668 TN340 sankarhaut valt j (S2000)(#TN239?)

P3-20-005-2668 S2000 sankarihauta 1941

P3-20-006-2669 S2960 sankarihauta

P3-20-006-2669 TN370 sankarhautalue -44 (S2960)

P3-20-007-2670 TN383 hot Kurki +suutari

P3-20-008-2671 R1622 moott.veneen tärkeys

P3-20-009-2672 R3022 kunnantal pihalla -42

P3-20-009-2672 TN285 palaav kj kunnant pih (R3022)

P3-20-009-2672 JA111 palaavia kjlais

P3-20-010-2673 TN252 paluu Kj:lle (N4171)

P3-20-010-2673 N4171 kotiinpaluu Lopotis

P3-20-010-2673 U3142 Lopotti tulo kotiin

P3-20-011-2674 R3282 Kjmh Juho Tukia (=??)

P3-20-011-2674 R3041 kunn.p. Juho Tukia (=??)

P3-20-011-2674 JA272 Tukia puhelimes

P3-20-012-2675 JA298 sod.a esikunta

P3-20-012-2675 U3231 kunnan esikunta

P3-20-013-2676 S3010 kunnantoim. miehet

P3-20-013-2676 TN372 kunn puuhamieh (S3010)

P3-20-014-2677 TN371 kunn toim naiset (S3000)

P3-20-014-2677 S3000 kunnantoim. naiset 

P3-20-015-2678 S2620 kansanhuoltotoim.

P3-20-015-2678 TN360 Kj kansanh toim (S262)

P3-20-016-2679 TN385 Sokeron autotalli

P3-20-019-2682 S3060 juhla Linnamäellä 

P3-20-019-2682 TN375 Kiitosjuhl Linn (S306)

P3-20-021-2684 JA011 rippk sakast 2

P3-20-023-2686 JA012 sankhaud -44

P3-20-023-2686 TN303 Sankarpats syks -44 (U3260)

P3-20-023-2686 U3260 sankarihaudan ristit

P3-20-025-2699 TN304 vain havuristi jälj

P3-20-026-2689 TN391 JällRakTyövToim -44

P3-20-029-2692 S3050 Lopot jono

P3-20-031-2694 S1960 venäläinen korsu

P3-20-031-2694 TN337 ven. korsu Hiidenm (S196)

P3-20-032-2695 TN338 tuhot hyökkäysv (S197)

P3-20-032-2695 S1970 tuhottu tankki Lop.

P3-20-037-2700 S2950 sankarihautaus (eri)

P3-20-040-2703 S2330 Hurmeen talo

P3-20-041-2704 TN302 Sankarpats jatks aik (R3101)

P3-20-041-2704 JA005 sankarihauta

P3-20-042-2706 TN414 puh.kesk. Kurki 41-43

P3-20-042-2705 S1990 maj. E. Polon

P3-21-001-2707 TN319 Luhv+Räihv äitien pv (R3052)

P3-21-001-2707 R3052 äitejä 1943

P3-21-002-2708 R3142 Luhov naiskuoro -43

P3-21-002-2708 TN366 Luhov äit p kuor (R314)(S287)

P3-22-001-2710 S2370 ven. kolhoosi Mar.v.

P3-24-001-2711 TN219 Rauljatun ylik text (epäs)(=??)

P3-24-002-2712 TN163 naamioitu navetta

P3-24-003-2713 TN007 Mäkelän pih 2 telt pohj 

P3-24-004-2714 TN217 Hakulis navetta

P3-24-005-2715 TN227 Mikr maant portti

P3-24-006-2716 TN218 Vaitin talo Mikr

P3-24-007-2717 TN224 Hongell talo raun (epäs)(=??)

P3-24-008-2718 TN223 Hongell sauna Mikr

P3-24-009-2719 TN228 Hong navet kivijalk

P3-24-010-2720 TN225 Hong-Martik Mikr

P3-24-011-2721 TN222 Jokela rakenn Mikr

P3-24-012-2722 TN221 Jokelan talo Mikr

P3-24-013-2723 TN226 Maijalan talo Mikr

P3-24-014-2724 TN336 Sikiö navetta uus p

P3-24-015-2725 TN408 Maijala raunio

P3-24-020-2730 TN220 Kettun metsikk kalp

P3-24-021-2731 TN407 Martikais raunio

P3-27-002-2733 TN352 lott siivryhm Otsl (S246)

P3-27-002-2733 S2460 siivousryhmä Ots.l.

P3-27-008-2738 S2390 rovastila jatk.s. aik.

P3-30-001-2741 S3170 tykkilautta Riekk.

P3-31-003-2745 TN348 ven. talo Rumms (S2360)

P3-31-003-2745 S2360 ven rak talo Rumm.s.

P3-32-001-2746 R3011 Evr lottien siiv.ryhm

P3-32-005-2749 U3163 talo rakent Räihänv

P3-32-005-2749 TN258 Rämäsen talo rak (U316)

P3-35-001-2754 TN325 Savo kklais välaik pi (R3202)

P3-35-002-2755 TN256 Savojan kylpijät (U321)

P3-35-002-2755 U3213 Savojalla kylvyss

P3-37-001-2757 TN315 Sosk pernost ven pell (R315)(monta k)

P3-37-001-2757 R3152 Sos venäl. perunamaa (epäs)

P3-37-001-2757 S2500 perunan nosto Sosk. (epäs)

P3-39-003-2758 TN389 AnniK+aputytt Malm

P3-40-001-2759 TN351 Mylen kaup Terv (S243)(epäs)(=?)

P3-40-001-2759 S2430 Mylenin talo Terv. (epäs)

P3-40-002-2760 S2510 heiniä paluuseen TervuP4-00-002-2762 R3221 pakkausta evakkoon

P4-00-002-2762 TN195 tavarat mattoihin (SpoR322)

P4-00-002-2762 JA244 evak.pakkaus mat

P4-00-003-2763 TN200 lehmiä evakkoon (R322)

P4-00-003-2763 R3222 lehmät evakkoon

P4-00-004-2764 S1520 Evr vetäytyminen

P4-00-004-2764 TN194 suom. jouk. vetäyt (S152)

P4-00-005-2765 S1540 vetäytyminen

P4-00-006-2766 TN208 luov.jouk Kulennoisissa (S157)

P4-00-007-2767 TN402 evak tav ets Seinäj (R324)(korjaa w)

P4-00-007-2767 R3241 tavaroita Seinäjoel (=?)

P4-00-008-2768 S1570 luovutusjoukot Kulenn.

P4-00-009-2769 S1550 vetäytyminen rajalla

P4-00-010-2770 R3231 tavaroita Jyväskyläs

P4-00-010-2770 JA273 evak.tav. kentäl

P4-00-011-2771 TN207 siirtol Mänttä

P4-03-001-2773 S1400 evakkojuna

P4-03-001-2773 U3101 Evr evakkotavarajuna

P4-03-001-2773 TN192 evak.juna Evr:ssa (S140)(U310)

P4-03-002-2774 TN190 Evak.pääll. Evr:ssä (S137)

P4-03-002-2774 S1370 evakkopäällystö

P4-03-004-2776 S1390 Evr:lla kone-evakuointia

P4-03-004-2776 TN191 maatalousk evak. (S139)(monta k)

P4-03-007-2779 TN201 Evr viim.ed. juna (U312)

P4-03-007-2779 U3122 Evr as. ev 21.03.1940

P4-03-010-2781 R2921 Evr as. henkilökunt -40

P4-03-010-2781 TN197 Evr henkk lähtötunn (R292)

P4-03-011-2782 TN199 Evr viimeinen juna

P4-03-011-2782 U3124 viimeinen juna lähtee

P4-03-012-2783 R2912 Evr viimeis junanlähett.

P4-03-012-2783 S1490 Evr viim j lähettäjät

P4-03-012-2783 TN193 Evr viim. jun.lähett. (S149)(R291)

P4-24-001-2784 U3112 evakkomatka Mikriläst

P4-32-001-2785 U3111 Räihänv koulu evakkoo

P4-40-001-2786 N4001 tervulais hallintas.P5-00-001-2787 JA249 (R3232)(epäs) vasikka aut laval

P5-00-002-2788 S3510 kartta ev. suunnista (tark) 

P5-00-003-2789 TN397 evakkomatkalainen

P5-01-001-2790 U3242 Alho as evakkoon

P5-01-001-2790 S3420 Alho evakkojuna

P5-03-002-2791 S3440 Evr vr henk.kunt 44

P5-08-002-2797 S1390 Evr:lla kone-evakuointia

P5-08-003-2798 TN396 Soikk evak t Huutom

P5-20-001-2800 N4303 tyhjä Lopotti

P5-33-001-2803 TN399 evakkokuorma (=??)

P5-40-001-2804 R3232 vasikoita evakossa

P5-40-002-2805 S3500 tervul. ev. junassa

P5-40-002-2805 TN398 tervul evak jun (S3500)R1-00-001-dkad U1720 Lauri Kr. Relander

R1-00-001-dkad N1160 Lauri Kr. Relander

R1-00-001-dkad R0580 Pres. L K Relander (=?)R1-00-002-2807 U1791 Relander Kj:lla

R1-00-004-2809 U2051 Evald Relander (eri)

R1-00-008-dkad U1762 Gust. Arokallio

R1-00-008-dkad R3263 Rov. Gustav Arokallio

R1-00-010-dkad R3272 fil.tri Veli Räsänen

R1-00-010-dkad Y2232 Lop Veli Räsänen (=?)

R1-00-011-2814 N4520 tri Veli Räsänen

R1-00-012-dkad U1734 Kaapro Huittinen

R1-00-012-dkad R3271 Kjmh Kaapro Huittinen

R1-00-012-dkad Y2710 Mik Kaapro Huittinen (U)

R1-00-015-2817 R3321 Pekka Kiiski

R1-00-017-dkad R3283 prof. Tauno Äikää

R1-00-018-dkad R3292 kenr.luutn. Lauri Koho

R1-00-023-dkad R3291 MM Veikko Hakulinen

R1-00-023-dkad N2750 Veikko Hakulinen (=?)

R1-00-032-2831 U0575 Sikstus Oksa sauna

R1-00-032-2831 Y1100 Haapav. Sikstus Oksa (U)

R1-00-035-2833 R3351 Juho Toiviainen

R1-00-037-dkad R3352 Rainar Hakulinen

R1-00-038-2835 R3323 Kari RahialaS1-00-001-2836 N4490 Kurki-Säätiö valt.kunta

S1-00-001-2836 R3300 Kurki-Säätiö per.kok.

S1-00-001-2836 JA309 perustav kokous

S1-00-063-2896 R3292 kenr.luutn. Lauri Koho