(kuv_int_sel.html)

Kurkijoen valokuvien inventointia
seloste, taustaa, lyhenteet

Laatinut Mauri Rastas 11.12.2007
On menty läpi Kurkijoki-kirjojen valokuvat, ja on etsitty sama kuva sivuston KUVAKOKOELMAsta, alias diakuva- alias Hakulisten kokoelmasta.

(Joku ko. kirjan kuvista saattaa kiinnostaa katsojaa niin paljon, että katsoja haluaa lisätietoja ko. kuvasta, tai tietoja ko. kuvan saatavuudesta. Nettitietojen perusteella pääsee eteenpäin.)

Erikseen on kokooma-aineisto [ nettikuva >> kirjan kuva ] koskien kaikkia Kurkijoki-kirjoja (+ muita kuvaluetteloita).

Ym. kokooma-aineistosta on seuraavia etuja:
- nettikuvien katsojaa saattaa kiinnostaa ko. nettikuvan laajempi selostus verrattuna ko. nettikuvasta netissä annetusta selostuksesta
- perussääntöisesti nettikuvat ovat huonoja, jolloin muualta (kirjoista!) näkee (varmasti?) paremmin yksityiskohtia

(Tulevaisuudessa kuvaviite (kirjasta ja sivusta) liitetään suoraan Hakulisten kokoelman selauskuvan selostukseen.)

Vihje: PC-selaimen "etsi"- eli "find"-komennolla voi suhteellisen tehokkasti etsiä kuvia jostakin kohteesta, vaikka selostustekstit ovatkin suppeita (hakusana po. lyhyt).
 • Ao. taulukossa rivit ovat sivunumerojärjestyksessä.
 • Rivin sarakkeiden rakenne:
  1. kuvan/sivun tunnus abc-d: 3-numeroinen sivu-nro abc
   d on kuvan järjestys-nro ko. sivulla
   (esim. 067-2 tarkoittaa sivua 67, ja II kuvaa ko. sivulla)
  2. rajusti supistettu selostusteksti useimmiten ko. kirjan selostustekstin perusteella. (Täydennys tulevaisuudessa.)
  3. nettikuvan tunnus (Hakulisten kokoelman mukaan), jos löytynyt
Lyhenne Hakulisten koodin lopussa:
 • nnnn-numerosarja = Museoviraston tilauskoodi, ks. ohjeet ja Hakulisten tunnusjärjestelmän rakenne
 • "kad" = Hakulisten kokoelmasta kadonnut diakuva
 • "tni" = Tapio Nikkarin kokoelma
 • "ani" = Aune Niskasen kokoelma
 • "eika" = Eine Karlssonin kokoelma
Muita merkintöjä:
(eri) kuvat ovat selvästi samasta kohteesta, mutta joku pieni ero on havaittavissa kuvissa
(osa) jompikumpi kuvista on toisesta rajattuna (ns. crop)
(#txt)(txt?) selvästi sama kuva mutta tekstissä oleellinen ero
(peilik) peilikuva, luultavimmin nettikuvan digitoinnissa diakehyksen kääntövirhe
(=?)(=??) korostetaan (erityisesti) epävarmuutta, onko kirjan ko. kuva todella sama kuin Hakulisten kokoelmasta löytynyt kuvateksti, koskien silloin siis kadonnutta kuvaa
(epäs) nettikuva on epäselvä
Evr Elisenvaara, Kj = Kurkijoki
"PD" / "atk" Hakulisten kokoelmaan oli käytettävissä sekä paperidokumentti (PD) että ko. tieto="atk" tiedostomuodossa. Merkinnällä kerrotaan kumpaan on verrattu, jos sellainen erilaisuustilanne on ilmaantunut. (Useimmiten PD on oikea versio.)
KansMKansallismuseo
kjmKurkijoki-Museon diakuvakokoelma (+nro)