Kirjoittanut hankevetäjä Maria Kauppinen 10.08.2005

"Kurkijoelta nykypäivään"-hanke

Leader+ -rahoitteinen "Kurkijoelta nykypäivään"–hanke on päättynyt elokuussa 2005. Hanketyöntekijöiden lisäksi Museolla on ahkeroinut lukuisa talkoolaisten joukko, joiden avulla hanke on päässyt onnistuneesti loppuun. Hankkeen aikana Museon esineistö on kokonaisuudessaan tallennettu luettelointitietokantaan ja valokuvattu. Valokuvia on ehditty talkoolaisten avulla luetteloida useita satoja. Myös dokumenttiarkisto on luetteloitu ja tallennettu tietokoneelle. Aiemmin hajallaan olleet kokoelmat on nyt sijoitettu Loimaan Kojonperällä sijaitsevaan Museoon, jossa ne on arkistoitu asianmukaisesti.

Museon kokoelmien luettelointi on edellytys näyttelyiden suunnittelulle ja tutkimustoiminnalle. Kun tiedetään, mitä kokoelmat sisältävät, mahdollisuudet niiden käyttöön paranevat. Luettelointi on museoiden perustyötä, joka tavallisen kävijän silmille on kuitenkin näkymätöntä. Luettelointityön tuloksia on nähtävissä Kurkijoki-Museon uudessa perusnäyttelyssä ja hankkeen aikana toteutetussa multimediaesityksessä. Multimediaesityksen sisältävää CD-ROMia on jaettu mm. Loimaan seudun kouluihin ja kirjastoihin. Syksyllä 2005 CD-ROMeja on myös mahdollista ostaa Kurkijokelaisen kautta.

Hankkeen aikana Kurkijoki-Museo on tullut tunnetummaksi lisääntyneen markkinoinnin avulla ja se on löytänyt paikkansa Varsinais-Suomen paikallismuseoiden kentällä. Museolle on painatettu perusesite ja hankkeen vaiheista on uutisoitu säännöllisesti Kurkijokelaisessa sekä Karjala-lehdessä ja Loimaan seudun sanomalehdissä.


hankkeen käynnistys | historia-sivun alkuun | pääsivulle