Kirjoittanut Ville Laakso 23.07.2003 , kotisivu.

"Kurkijoelta nykypäivään"-hanke

Kurkijoki-säätiö pitää yllä Loimaan Kojonkulmalla sijaitsevaa Kurkijoki-Museota. Museoon on saatu lahjoituksina varsin runsaasti esineistöä, jota on tilan puutteen vuoksi jouduttu pitämään varastoituna eri paikoissa. Toinen konkreettinen ongelma on ollut, että esineistöä ei resurssien puuttuessa ole kattavasti järjestetty ja luetteloitu.

Säätiön keväällä 2003 alkaneessa "Kurkijoelta nykypäivään"-nimisessä EU-rahoitteisessa hankkeessa on Museon kehittämiseksi avautunut aivan uusia mahdollisuuksia. Ensinnäkin Museon esineistöä tallennetaan ammattilaisvoimin tietokantaan. Lisäksi Museota varten luodaan uutta aineistoa, mm. multimedia, jonka avulla kurkijokelaisuutta voidaan esitellä myös Museon ulkopuolella - vaikkapa erilaisissa kesätapahtumissa. Museon esineistöä mm. kuvataan digitaalikameralla, jotta tietokoneen välityksellä voidaan esitellä niitä esineitä, jotka eivät mahdu esille Museon varsinaisessa näyttelyssä.

Hanke on kaksivuotinen. Sen kohderyhmän muodostavat Kurkijoelta evakkoon lähteneet ja heidän jälkeläisensä sekä mm. koululaiset laajemminkin. Multimedian avulla halutaan herättää kurkijokelaisia juuria omaavien nuorten kiinnostusta omiin juuriinsa. Tavoitteena on myös tehostaa museon markkinointia.

Hyviin uutisiin kuuluu myös se, että museo on myös saanut kesällä 2003 lisätiloja.


hankeraportin alkuun | historia-sivun alkuun | pääsivulle