Tutki, valokuvasi ja kirjoitti: Tapio Nikkari, 09.11.2004 / 17.10.2004. Kari Raitio täydensi kuvia, jotka lisättiin 3.6.2009. / Markku Jussilaisen lähettämä kuva lisättiin 12.8.2009 / Lisää Kari Raition kuvia edelleen 24.6.2010 / Pari Marjaliisa Laineen kuvaa 1.8.2010 / Tapio Nikkarin toimesta Kurkijokelaisessakin ollut selvitys kevään 2011 talkoiden tuloksista ja kuvasato runsaasta määrästä uusia hautakivilöytöjä lisätty 12.9.2011 / Keskimmäisen hautausmaan löytyneiden hautojen kartta lisätty 29.9.2011 / Viilattu ja linkityksiä korjattu 3.10.2011 / Antti Laukkanen tutki haudattujen juuria ja muokkasi kuvaosuuden uusiksi kesän ja syksyn 2013 aikana. Samalla lisättiin myös uudet löydöt kesältä 2012 ja keväältä 2013 sekä jonkin verran selventävää tekstiä. Kuvia käsiteltiin hieman kauttaaltaan. Nämä muutokset lisättiin 29.11.2013

Kurkijoen hautausmaat

Vanha hautausmaa | Keskimmäinen hautausmaa | Uusi hautausmaa


Kuvakokoelmasta poimittua: hautausmaa-alueen kartta | keskimmäisen hautausmaan paarihuone on vielä jäljellä

Kurkijoella on kolme luterilaista hautausmaata, jotka kaikki sijaitsevat Otsanlahdella, kirkonkylästä mentäessä tien vasemmalla puolella. Vanha hautausmaa on lähinnä kirkonkylää, entisen kappalaisen virkatalon lähellä. Keskimmäinen hautausmaa sijaitsee Soskuanjoen mutkassa olevalla harjanteella. Sen vihki Porvoon hiippakunnan piispa Herman Råbergh 4.7.1894. Uusi hautausmaa on Moskuunkankaalla noin 300 m keskimmäisestä hautausmaasta pohjoiseen. Viipurin hiippakunnan piispa Erkki Kaila vihki sen 20.9.1925.

Karttoja on säilynyt vain keskimmäisestä hautausmaasta: yleiskartta ja hautapaikkakartat: alue A-F sekä alue G-P.
(ks. alla)

Sekä keskimmäisen että uuden hautausmaan ostettujen hautojen luettelot löytyvät hautapaikkakirjasta (ks. kansilehti) Mikkelin Maakunta-arkistosta:

Valokuvia hautakivistä: Vanha | Keskimmäinen | Uusi hautausmaa

Mikäli haluat hautakivikuvia lisättävän, löydät henkilötiedoista virheitä tai haluat antaa niihin lisätietoja, webmaster ottaa ne mielellään vastaan sähköpostitse osoitteella webmaster@kurkijoki.fi.


Kurkijoen hautausmaat ovat mielenkiintoisia. Kaikilla kolmella hautausmaalla on vielä jäljellä jonkin verran suomalaisia muistomerkkejä sekä jäänteitä näistä pyhistä lehdoista. Sivustolla pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan yllä kuva-arkistoa  hautamuistomerkeistä. Kurkijoen jäätyä Neuvostoliiton haltuun jatkosodan jälkeen naapuri pyrki aktiivisesti hävittämään muistoja entisistä ajoista sekä myös ateistisena valtiona suoranaisesti tuhoamaan ja uusiokäyttämään seurakuntien omaisuutta. Lukematon määrä hautakiviä lienee Kurkijoeltakin viety rakennustarpeiksi tai kukaties viskottu ilkeyksissään läheiseen jokeen. Lähes kaikki rautaristit on polttoleikattu ja viety pois, osa on tyydytty vain leikkaamaan ja jättämään metsittyvään luontoon lojumaan. Hautakiviä on kuitenkin säilynyt useita kymmeniä paikan päällä. Tosin suurin osa niistä on kaadettu tai kaatunut. Lienee toki niinkin, että Suomen aikaan kivet oliva vasta yleistymässä ja valtaosa merkeistä oli joko rautaisia tai puisia ristejä. Tämän puolesta puhuu myös syksyllä 2013 Kurkijokelaisessa julkaistu artikkeli, jonka kuva-aineistossa puisten hautamuistomerkkien runsaus on selkeästi havaittavissa. Rautaisten kohtalo kävikin jo ilmi, puisia on luonnollisesti tuhoutunut niin sään kuin ilkivallankin seurauksena. Uudella hautausmaalla on lisäksi haudattu paljon vanhojen hautojen päälle ja toisaalta jyrätty romua ja muuta tielle sattunutta metsään. Toisaalta uudella hautausmaalla onkin jäljellä aika runsaasti puisia ristejä, joista osa lienee suomalaisia, osa sotien jälkeen paikalla asuneiden luterilaisten (inkeriläisten ja harvojen aatteltaan hairahtuneiden suomalaisten) hautamuistomerkkejä sekä osa paikallisten asukkaiden ortodoksiristeillä varustettuja muistomerkkejä.

Sivustolla on melko hyvin lähdemateriaalia hautapaikkojen selvittämiseen, mutta monessa tapauksessa on ollut hieman hankala saada vedetyksi yhteyttä esimerkiksi omaan sukuunsa pelkkien nimien ja himmentyneiden tai jopa kadonneiden vuosilukujen perusteella. Tämä on ollut omiaan aiheuttamaan hämmennystä myös paikan päällä, kun hautausmaat avautuvat silmien edessä ja joku etäisesti tutulta vaikuttava nimi sattuu silmään. Niinpä uudistuksena on pyritty tutkimaan hieman keitä nämä haudatut ovat ja mistä he olivat kotoisin. Luonnollisesti kovin laajamittaisiin tutkimuksiin ei ole ollut mahdollisuutta - hautamuistomerkkejä on joka tapauksessa kymmeniä, ja niihin liittyviä henkilöitä kapeallakin katsannolla satoja. Toivottavasti nämä pienetkin rippeet ovat omiaan helpottamaan tutkijoiden ja matkalaisten elämää omien juuriensa etsimisessä. Nyt jokaisen linkin takaa on nähtävissä kuva tai useampi näistä muistomerkeistä sekä pieni tekstinpätkä haudatuista sekä mahdollisuuksien mukaan joistakin heihin liittyvistä henkilöistä. Ainakin vanhemmat ja puolisot on pyritty selvittämään. Uudistuksessa marraskuussa 2013 on lisätty vanhalle hautausmalle yksi hauta, keskimmäiselle viisi ja uudelle 14. Näin kokonaisuutena sivustolla on kuvia 89 hautamuistomerkistä, joista kolme on tuntemattomia ja yksi jälkeenpäin määritelty.

Keskimmäisen hautausmaan ostettujen hautojen luettelo on ollut sivustolla jo pitkään. Käytännössä on kuitenkin osoittautunut, että sitä on hieman hankala käyttää esimerkiksi paperitulosteena paikan päällä. Niinpä siitä on laadittu kaksi uutta versiota, jotka on lajiteltu toinen haudattujen nimen, toinen hautapaikan numeroiden mukaan. Niinpä jatkossa on mahdollista kaivaa tietoa suhteellisen helposti sekä pohtia viereisten hautojen paikkoja ja vainajia.

Kurkijoki-Säätiön ja sanomalehti Kurkijokelaisten kotiseutumatkan teemana 23.-26.5.2013 oli hautausmaatalkoot. Tähän oli saatu paikallisilta lupa, mutta sangen vapaat kädet. Reipas ryhmä hääräsi pääosin keskimmäisellä hautausmaalla; korjasi paarihuoneen kattoa, raivasi vesakoitunutta aluetta, pätki kaatuneita puita, etsi uusia hautakiviä sekä nosti joitakin kaatuneita pystyyn. Myös uutta hautausmaata kartoitettiin jonkin verran lisää. Valitettavasti työtä on paljon, aika on rajallista ja Karjalan luonto valtaa äkkiä omansa takaisin. Niinpä tilanne oli loppukesästä jälleen kohti rehevämpää maisemaa. Hyvästä alusta ja innoittavista kokemuksista rohkaistuneina vastaavia matkoja tullaan varmasti järjestämään lisää lähivuosina. Aika pelastaa se, mitä on jäljellä, lienee viimeistään nyt käsillä. Keskimmäisen hautausmaan rivit ovat vielä kovalla työllä merkittävissä, jolloin yhä useammalla olisi hautapaikkaluetteloiden myötä mahdollisuus löytää omaisensa viimein leposija. Tällaistakin etsintää hieman kokeeksi harjoitettiin.

Vanha hautausmaa

Suomalaisia hautakiviä Kurkijoen vanhalla hautausmaalla

Hautakiven kuvan ja pienen siteen haudatun sukujuuriin saa esille klikkaamalla kuvan numeroa tai linkkiä sen perässä.

Kuvattu kesällä 2004
V1. Genetz Flora 1831-1891
V2. Genetz Sigrid 1878-1925 ja Olli 1874-1928
V3. Häkli Maria k. 189?
V4. Enckell Axel 1829-1883
V5. Serenius Anders 1846-1906 ja Yrjö 1877-1886
V6. Nyman Selma Elisabet 1852-1876 ja Karl Axel Elis 1876-1876
V7. Zansen Hannes 1890-1905 ja Genetz Oskar k. 1900
V8 Olsoni William 1826-1890

Keskimmäinen hautausmaa

 

Kurkijoen keskimmäiseltä hautausmaalta löytyneet hautamuistomerkit

Sivuilla on keskimmäisen hautausmaan yleiskartta, jossa näkyy, kuinka Soskuanjoki eli Tuonelanjoki ympäröi hautausmaata. Lisättynä on myös tarkemmat kartat, toinen alueista A–F ja toinen alueista G–P (alueista Q–T ei ole tarkkaa karttaa). Alueet on jaettu kahden hautarivin muodostamiin, käytävien erottamiin ”sarkoihin”, joita A-alueella on vierekkäin 14 kpl ja kapeilla J–L -alueilla vain yksi. Yleensä samassa rivissä on vierekkäin 16 kpl noin 1x2,5 metrin suuruisia hautapaikkoja; vasen rivi on numeroitu 1–16 ja oikea rivi 17–32.

Sivustolla on myös keskimmäisen hautausmaan ostettujen hautojen luettelo pdf-muodossa, josta vainajan nimen perusteella voi hakea hautapaikan koodin. Esim. koodi B 6:10 tarkoittaa, että hautapaikka löytyy B-alueelta, kuudennesta sarasta ja kymmenentenä paikkana vasemmassa rivissä. Kartat ja luettelot on kopioitu valokuvaamalla Mikkelin maakunta-arkistosta vuonna 2003. Empiiriset kokeet ovat osoittaneet kyseisen luettelon olevan tulostettuna hautausmaalla huomattavan hankala käyttää. Niinpä rinnalle on luotu toinen kappale samasta luettelosta siten, että hautapaikat ovat haudattujen sukunimien mukaan aakkostettuna. Tämä helpottanee paikan päällä tapahtuvaa hautapaikkojen määrittelyä. Tästä intoutuneena syntyi myös kolmas versio, joka on aakkostettu hautapaikan mukaan. Tämä helpottanee alueiden hahmottamista paikan päällä.

Oheisen kartan pohjan on Matti Sikiö tehnyt vuonna 1909. Tapio Nikkari on selventänyt siihen alueiden A–T sekä sarkojen 1–14 merkinnät. Alue A’ on ylhäällä vasemmalla; se näkyy koko laajuudessaan netin yleiskartassa. Vasemmalta alhaalta löytyy pohjoista osoittava nuoli sekä mitta-asteikko, jonka perusteella  100 metrin jana on vedetty kartan keskelle. Ruumiskellari on alhaalla, suurin piirtein T-kirjaimen alapuolella. Oikeassa reunassa olevan käsinkirjoitetun tekstin mukaan alueiden M–P sarat 3–6 on rauhoitettu eikä niitä enää myydä. Karttaan on aikoinaan ruksattu myydyt haudat.

Alla olevaan luetteloon on löydetyt haudat numeroitu 1–53. Mukana ovat myös aikaisemmin löydetyt. Järjestysnumeron jälkeen on ostohautaluettelossa oleva koodi, sen jälkeen hautakivestä löytyneet nimet sekä syntymä- ja kuolinvuodet. Varsinaiset tiedot on sijoitettu linkin takaa avautuvalle alasivulle.

Järjestysnumerot on merkitty karttaan punaisella. Ne on sijoitettu karttaan ostohautaluettelossa olevan koodinsa perusteella, mutta on tietysti mahdollista, että kiveä on myöhemmin liikuteltu. Kaikkia hautoja ei löytynyt ostohautaluettelosta, ja niiden paikat on merkitty karttaan läheltä löytyneitten hautojen perusteella. Haudan numeroa näpäyttämällä saa esiin haudan valokuvan.

 

Keskimmäisen hautausmaan ruumiskellari. Kuva Tapio Nikkari 2011.

Keskimmäisen hautausmaan ruumiskellari sisältä. Kuva Tapio Nikkari 2011.

Hautausmaalta alas kohti "Tuonelanjokea". Kuva Antti Laukkanen 2007

Tyyppillinen näky. Polttoleikatun ristin juuri aluskasvillisuuden keskellä. Kuva Antti Laukkanen 2007

Toinen esimerkki samasta aiheesta. Mihin lie ristit kadonneet? Kuva Antti Laukkanen 2007

Hautausmaiden kunto on paikoin melko lohduton. Keväällä kasvillisuus ei vielä ole ottanut jäänteitä suojaansa. Kuva Antti Laukkanen 2007

Paarihuoneen korjattu katto ja raivattu edusta hautausmaatalkoissa toukokuussa 2013. Kuva Antti Laukkanen

Kappale raivattua hautausmaata toukokuussa 2013. Kuva Antti Laukkanen

Kurkijokelaisten muistoristi seppeleenlaskun jälkeen toukokuussa 2013. Kuva Antti Laukkanen

 

Kartat:

Kuvia hautamuistomerkeistä:

Kesään 2013 mennessä keskimmäisen hautausmaan alueelta on löydetty yhteensä 52 vanhaa suomalaisten hautamuistomerkkiä. Lisäksi tähän luetteloon on kirjattu yksi hautapaikkaluettelon perusteella määritetty ja merkitty hautapaikka. Niitä olisi mahdollista määritellä runsaasti lisääkin.
Oheisessa kartassa on merkittynä tähän saakka löydetyt haudat.
Hautakiven kuvan ja pienen siteen haudatun sukujuuriin saa esille klikkaamalla linkkiä järjestysnumeron perässä.
1

Gummerus Kaarlo 1875–1928 ja Gummerus Ines Maria 1878–1938.

2 Hämäläinen Jaakko 1870–1930
3 Eklund Knut Albert 1849–1928 ja Eklund Vilhelmiina 1853–1923
4 Maunukka Juho 1858–1932
5 Maunukka Tuomas 1864–1917
6 Maunukka Anni 1837–1918.
7

Häyhä Anna k. 1902.

8 Korjonen Ida 1892–1918
9 Kuosa Vilhelmiina 1870–1936 ja Kuosa Juhana 1855–1925
10 Löyhkö Juhana 1829–1903.ja Löyhkö Maria 1835–1896.
11 Häkli Katri 1853–1914.ja Häkli Juhana 1854–1920
12 Veijalainen Pekka 1858–1903 ja Veijalainen Anni 1858–1930.
13 Heinonen Helena 1841–1915. ja Heinonen Aleksandra 1875–1925
14 Hämäläinen Ville 1877–1921 ja Hämäläinen Eva 1865–1923
15 Kontulainen Pekka 1847 –1896, Kontulainen Katri  1871 -1907 ja Kontulainen Martti 1857–1936
16

Korhonen Nikolai 1863–1919 ja Korhonen Helena 1870–1936

17 Rantalainen Paavo 1848–1915 ja Rantalainen Maria 1871-1915
18 Nyman Matti 1838–1916 ja Nyman Helena 1838–1916
19 Korjonen Gabriel 1839–1910. Rahola.
20 Ristolainen Susanna o.s. Könönen 1861–1925 ja Forsbacka Aina o.s. Ristolainen 1890–1926
21 Hannonen Rosa o.s. Kantola 1878-
22 Lankinen Juho 1881–1929
23 Sonni Johannes 1902–1919 ja Sonni Aili 1918–1923
24 Poutanen Heikki 1851–1920, Poutanen Riitta 1857–1925 ja Poutanen Elli Riitta
25 Riikonen Toivo 1868–1920
26 Kontulainen Juho 1862–1922
27 Mielonen Maria 1836–1911 ja Mielonen Heikki 1894–1931
28 Selin Karl, 1846–1923 ja Selin Maria Gustafva o.s. Degerman 1839–1928
29 Olsoni Adolf Emerik. 1823–1897 ja Olsoni Maria Gustafva o.s. Gräsbeck 1826–1905
30 Relander Evald Kristian 1856–1926
31 Relander Gertrud Maria o.s. Olsoni 1860–1898
32 Relander Maria Wilhelmina o.s. Wahlberg 1822–1904
33 Kosonen Aina o.s. Tulonen 1879–1926
34 Juvonen Eufemia Johanna o.s. Björklund 1884–1924
35 Hartikainen Kalle 1872-1938
36 Hartikainen Kaarlo 1906-1927, Hartikainen Ester 1912-1925 ja Hartikainen Yrjö 1903-1926 
37 Torvinen Heikki 1841–1931 ja Torvinen Maria 1872–1924
38 Lind Gustaf Adolf 1860-1916
39 Rouhiainen Matti 1846–1923
40 Tirri Kalle 1870–1930
41 Tukia Simo 1853–1924
42 Forsbacka Antti 1899-1927 ja Forsbacka Anders 1854-1934
43 Markkula Mikko 1857–1930
44 Taitonen Emil 1882–1930
45 Taitonen Antti 1857–1929 ja Taitonen Maria Lovisa 1860–1925
46 Granö Anders 1839–1898 ja Granö Selma o.s. Lindfors 1879–1908
47 Kivestä on laatta poissa. Lähellä No 21:tä
48 Liekari Simo, 1841-1911
49 Ristolainen Lauri 1849-1931 ja Ristolainen 1857-1921 Sanna os. Kärhä
50 Sairanen Matti 1889-1943
51 Taskinen Onni 1914-1915
52 Vallenius Abraham Niklas 1830-1904 ja E 1:25 Kristiina os. Kiiski 1857-1917
53 Heinonen Matti 1902-1920

Uusi hautausmaa

Tilanteesta yleensä:
Tiedetään että monen vainajan, esim. Regina Heinosen, hautaa ei löydy käytettävissä olevista luetteloista, vaikka vainaja tiedetään haudatun Otsanlahdelle. Sodan aikana ei näytä pidetyn kovin täydellista kirjanpitoa. Jos vainaja on haudattu esim. puolisovainajansa tai muun sukulaisensa viereen, voi tietysti yrittää hakea tämän nimeä hautapaikkaluetteloista.
(Jos nimi löytyy keskimmäisen hautausmaan luettelosta, on hautapaikkakartasta paikallistettavissa haudan sijainti suurinpiirtein.)

Katso juttu Tapio Nikkarin uusista tutkimuksista kesältä 2014!

Uudesta hautausmaasta ei ole karttaa
Valokuvia

Ostettujen hautojen luettelo

Uuden hautausmaan ostohautojen luettelon 27 sivua on valokuvattu. Sivuja pääsee tarkastelemaan klikkaamalla kyseisen sivun numeroa.
Sivun nroAjanjakso ko. sivulla
kansi ko. kirjan kansi
61 Alkuteksti uutta hautausmaata koskien
63 19.10.1925 - 18.02.1926
64 20.02.1926 - 11.02.1927
65 16.02.1927 - 09.11.1927
66 02.12.1927 - 15.05.1928
67 04.07.1928 - 11.04.1929
68 27.04.1929 - 18.11.1929
69 11.12.1929 - 20.06.1930
70 19.06.1930 - 31.12.1930
71 13.01.1931 - 30.10.1931
72 11.11.1931 - 25.11.1932
73 01.01.1933 - 18.07.1933
74 07.07.1933 - 16.02.1934
74-75 välissä on Toiviaisten 10 haudan luettelo
75 24.02.1934 - 15.10.1934
76 10.10.1934 - 01.05.1935
77 21.05.1935 - 08.02.1936
78 22.02.1936 - 24.07.1936
79 27.07.1936 - 16.02.1937
80 25.02.1937 - 12.11.1937
81 15.11.1937 - 06.04.1938
82 26.04.1938 - 01.10.1938
83 25.10.1938 - 23.02.1939
84 02.03.1939 - 03.07.1939
85 19.07.1939 - 24.12.1939
86 26.12.1939 - 09.03.1940
87 11.11.1941 - 04.04.1942

Suomalaisia hautamuistomerkkejä Kurkijoen uudella hautausmaalla

Muistomerkin kuvan saa esille klikkaamalla kuvan numeroa.
Kuvattu kesällä 2003
U1. Tirri Matti 1884-1938
U2. Laukkanen Antti 1875-1938
U3. Koho Anna os. Kuosa 1874-1938
U4. Hupli Anni os. Mikkonen 1913-1938 ja Aimo 1937-1937
U5. Järvinen Frans 1881-1938
U6. Lajunen Juhana 1897-1932
U7. Kuosa Pekka 1904-1933
U8. Kuosa Maria os. Hannukainen 1870-1937
U9. Veripää Heikki 1872-1931
U10. Kurri Esko 1867-1934
U11. Jussilainen Simo 1861-1938
U12. Kyytinen Juhana 1864-1937 ja Kyytinen Maria o.s. Kiiski 1876-1938
U13. Hakkarainen Matilda Maria o.s. Kaksonen 1872-1936 ja Hakkarainen Leander 1864-1941
U14. Häkli. Hautakiven yläosa.
U15 Häkli Antti 1854-1925
U16 Heinonen Kristiina os. Nenonen 1870-1931 ja Heinonen Pekka 1867-1937
U17 Kajander Mathilda 1860-1939
U18 Kiiski Maria os. Kattainen 1872-1928
U19 Kiiski Matti 1856-1929
U20 Kojo Antti 1873-1935
U21 Paju Anna 1866-1930
U22 Taskinen Viljo 1924-1927
U23 Toiviainen Simo 1871-1936 ja Toiviainen Iida 1878-1943
U24 Tolonen Albin 1860-1927
U25 Tulosen perhehauta, Tulonen Onni Olavi 1910-1931
U26 Tuntematon
U27 Tuntematon
U28 Vento Tuomas