Mauri Rastas, päivitetty 18.06.2008. Huom. kuvia myös kyläkuvauksissa

(Päämäärä - Projekti jatkuu - Yksityiskohtia ja tilannetietoa - Historiaa)

Kuvien saatavuudesta:

1.) Lähtökohtana oleva Kurkijoki-Seuran DIAKUVA-kokoelma (ns. Hakulisten kokoelma) on talletettu Museovirastoon, josta kuvien kopiot voi hankkia ko. viraston virallisen hinnoittelun mukaisesti. Selvitä ennen yhteydenottoa kuvaselostuksesta kuvan tunnus, joka on muotoa 6551-nnnn.
(Museoviraston Kuva-arkiston osoite: Nervanderink. 13, 00101 Helsinki, puh. 09-40501.)

2.) Kaikkia muita kuvia koskien, ota yhteys Kurkijoki-Museoon.

Kuvakokoelma-kokonaisuuden päämäärä:

1.) toimia kaikkien Kurkijoki-kuvien luettelona ja samalla
2.) esitellä Kurkijokea - (valo)kuvin - mahdollimman monipuolisesti.
3.) Työkaluna am. ns. Hakulisten kokoelman valmiit toteutukset ja rakenteet.

Projekti jatkuu:

Mitä vielä tarvitaan?
Ks. edellä olevaa "Kuvakokoelma-kokonaisuuden päämäärää", eli mm.
1. Kuva-aineiston täydentäminen niillä oleellisilla Kurkijoki-kuvilla,
joilla on yleistä kiinnostavuutta ja merkitystä.
2. Kuvateksteissä on epämääräisyyksiä, kokoelmien eroja ja asiavirheitä.
Olisi hyvä, jos kullekin Kurkijoki-kuvalle olisi yksi, tarkistettu ja hyväksytty selostusteksti. Ko. tietokanta on kätevintä olla Kuvakokoelman yhteydessä. Huomattakoon, että Kurkijoki-kirjojen kuvatekstejä voi käyttää hyväksi tarkistuksessa.
3. Hakulis-aineistosta kadonneitten diojen löytäminen.

Asiasta kiinnostuneiden toivotaan ottavan yhteyttä Mauri Rastaaseen: mauri.rastas-miumau-kurkijoki.fi .

Yksityiskohtia ja tilannetietoa:

Aiheryhmittely ja tunnuksien muoto: ks. rakenneluettelo.
Tilannemerkinnät eräissä - alkuperäisesti Hakulis-diakuva-kokoelman kuvaselostuksissa:
vaihtoehtoiset selostukset: PD=paperidokumentaatiosta, ATK=PC-tiedostosta.
Alkuperäiseen Hakulis-kokoelmaan on tullut lisäyksiä: yksittäisiä kuvia sekä kokoelma- ja albumi-lisäyksiä. Ne ovat kaikki dokumentoituja (ks. ko. selostuksia).
Näitä, jos kuvat ovat digitoituja ja niille on selostusteksti, on käyty läpi, etsien, onko ko. kuva jo Hakulis-kokoelmassa.
- Jos kuva on jo Hakulis-kokoelmassa, sen ajantasaisessa selostusluettelossa on ilmaistu lisäksi läpikäydyn ja lisätyn kokoelman ko. kokoelmassa käytetyn tyyppinen kuvan tunnus.
- Vastaavasti "uudet" kuvat ovat saaneet Hakulis-tyyppisen tunnuksen ja viety Hakulis-kokoelmaan.
Ym. dokumentointi kyläjärjestyksessä,
muutoin kooditus on sama, kylien sisällä aihejärjestys

Historiaa

Kurkijoki-Seuran DIA-KUVA-projekti:

Alkuperäiseen 3219 diakuvan kuvakokoelmaan kuuluneet diakuvat ja selostukset niihin on valmistanut fil.tri Rainar Hakulinen vuosina 1980-91.

Alkuperäisten selostusten tietokonekäsittely: Tapio Hakulinen ja Olli Mustajärvi v. 1987, ja niiden uudelleenkäsittely ja Internet-muoto: Mauri Rastas 20.08.2001 Aiemmin on tehty todella mahtava ja erittäin merkittävä työ myös ko. diakuvien luetteloinnissa, joka on sekä täydellisenä paksu mapillinen A4:ia - 411 sivua - että alkuaan ei-täydellisinä PC-tiedostoina.

Alkuperäinen kokonaismäärä on 3219 diakuvaa. Selostukset kirjoitetussa muodossa ovat 100% säilyneet. Valitettavasti dioista on 300 kpl kadonnut.

Selostukset ovat yhteensä n. 483 kB tiedosto eli noin 240-sivuinen kirja pelkkää tekstiä plus kuvat.

Diakokoelma talletettu Museovirastoon

Seuran johtokunta teki 05.09.00 alustavan päätöksen tehdä am. DIA-kuvien digitoinnin omalla kustannuksellaan, jos ei muu auta, sillä kyseessä on todella merkittävä asia kurkijokelaisuuden säilyttämisessä.

Tarkemmissa selvityksissä on kuitenkin käynyt ilmi asiaan liittyvät tekijänoikeuskysymykset ja resurssipula hankkeen toteuttamisessa.

Siihen mennessä dioja oli säilytetty epävarmoissa tiloissa, jolloin myös niiden hyväksikäyttö oli hyvin hankalaa. Turvatakseen diojen asianmukaisen säilytyksen ja käytön johtokunta teki päätöksen selvittää mahdollisuudet tallettaa kokoelma Museoviraston (MV) hoidettavaksi. Johtokunta käsitteli MV:n sopimusehdotusta todeten siinä olevan kokoelman yleisen käytön kannalta vaikeasti toteutettavia toimenpiteitä mm. luvan myöntäminen kokoelman käyttöön ja käyttömaksujen kerääminen, joista sitten olisi osa pitänyt tilittää MV:lle.

Näillä evästyksillä Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohta tekivät talletussopimuksen MV:n kanssa 29.11.2000, jolloin myös kokoelma luovutettiin fyysisesti MV:lle, joka kopioi dokumentoinnin Seuraa varten. Sopimuksen mukaiset käyttötavat ovat:

  • talletettua aineistoa voidaan antaa MV:n tiloissa tapahtuvaan tutkimus-, opetus-, koulutus- ja näyttelykäyttöön samalla tavalla kuin MV:n omia kokoelmia
  • jos MV:n ulkopuolinen asiakas haluaa talletettua aineistoa käyttöönsä, MV saa päättää omien käyttöehtojensa mukaisesti diojen käytöstä ja käyttökorvauksista.
Museovirasto oli sopinut Seuran kanssa, että Museovirasto suorittaa kuvakokoelman diakuvien digitoinnin. Kaikki diat on nyt siis digitoitu ja viety Internetiin (kuvapolitiikan esittämin periaattein), selviää yo. tietoruudusta.
sivun alkuun | pääsivulle